Langs de kust kunnen windturbines vrijwel zonder subsidies draaien

Een toekomstbeeld voor de Nederlandse duinen op last van De Partij: Coastal Greening

Het Ministerie van Infractructuur en Milieu maakt met het voorgenomen opheffen van het bouwverbod in de duinen de weg vrij voor windturbines. Dat schoot me te binnen, toen Bjorn van de Boom van Natuurmonumenten, het nieuwe hoofd PR belde om vrede te sluiten. We zouden afgelopen donderdag bijna gaan lunchen.

Maar toen vond het Kamerdebat plaats over Melanie Schultz van Haegen haar voornemen het bouwverbod in duinen op te heffen– de mooiste duinen van Europa dankzij decennia degelijk beleid van Ruimtelijke Ordening.

Overheden moeten immers meer dan 6000 MW windturbines kwijt in ons overvolle landje, en niemand wil ze naast huis. De nationale overheid/De Partij legt gemeentes een turbine-quotum op via de Rijkscoordinatieregeling. Alleen de plaats is nog onderhandelbaar. Dan zijn de duinen een dump om De Doelen van De Partij te halen, een weg van minste weerstand. En velen in de groene hoek zijn dusdanig ideologisch verblind dat ze het goed praten. Bovendien kunnen groene grondeigenaren met geldnood zo de begroting oppoetsen met pacht-subsidies.

De Reichs-coordinatiegeling

De Reichs-coordinatiegeling: gemeentes mogen alleen nog debatteren WAAR turbines komen, niet OF ze er komen

De Partij en haar Ideologie: onaantastbaar
Schultz antwoordde op Kamervragen over dit besluit op de bekende wijze: met nietszeggende beleids-PR. (Ze zou zo bij Communicatie van het moderne Natuurmonumenten kunnen werken).  De Partij hoeft geen verantwoording af te leggen, propaganda of gewoon botweg liegen is afdoende.  Mad Melanie schermt met Natura 2000 als beschermingsmiddel. Maar in Natura 2000-gebied IJsselmeer heeft het Ministerie van EZ al vele windturbines gepland, en RVO-ambtenaren interpreteren zich behendig door Flora en fauna-wetgeving wanneer windturbines in het Robbenoordbos moeten komen.

Sterker nog: ambtenaar Marcel Chaita van De Partij argumenteert zelfs dat ze de natuur helpen door windturbines in bos te plaatsen, net als De Partij zelf, Greenpeace.

Als de overheid iets wil doorduwen in Natura 2000 komt het er gewoon. Landschappelijke integriteit is niet beschermd bij mijn weten. En significante effecten op een lokaal plantje of vogeltje kun je altijd met de sandwich-strategie omzeilen. Eerst 2 turbines die geen significant populatie-effect hebben. En dan fase 2. Melanie’s ministerie combineert 2 componenten die desastreus zijn voor natuur: bouwlust en groene ideologie. Het kan niet anders, of de ex-VROM- ambtenaren kijken begerig naar hoe ze de ‘wind kunnen oogsten’ aan de kust.

 

 

Forest Windfarming, Coastal Greening, Vergroening

De Partij: Forest Windfarming, Groene Groei, 15 duizend banen!

Forest Windfarming/Coastal Greening/Ignorance is strength
We besteden al aandacht aan de studie van Fred Kistenkas in opdracht van De Partij, ‘Juridische Aspecten van Gebiedsgericht Natuurbeleid’ met windturbines op de voorkant. Die Wageningse jurist onderzocht manieren voor De Partij om Natura 2000-regels open te breken. Dat maakt het volbouwen van onze natuur mogelijk. Kistenkas schrijft daar:

Offshore windfarming in of nabij mariene Natura 2000-gebieden leek ook lange tijd juridisch onmogelijk, maar blijkt soms zelfs positieve ecologische side-effects te kunnen hebben (Lindeboom, 2011). Windenergie c.q. duurzame energieproductie kan worden gezien als een ecosysteemdienst

Dit is de wijze waarop een substantieel van de door de overheid ingekapselde natuursubsidie-beweging ook denkt..Staatsbosbeheer laat al stukken Robbenoordbos kappen om daar turbines neer te zetten, zodat ze met de pachtsubsidies kunnen binnenlopen. Van natuurclubs met geldnood die van de Staat afhankelijk zijn hoef je kortom geen oppositie te verwachten.

Met Orwelliaans proza laten ze dat zelfs groen klinken.

  • Hoe ze het kappen van bos voor windsubsidies noemen? Forest Windfarming (….). Dus ik heb het volgende eufemisme uit de Partij-koker al gevonden voor duinen volzetten met windturbine; coastal greening.

Resume: 1+1+1=3

  1. Natuurclubs zitten steeds meer om geld verlegen, net als gemeentes en andere grondeigenaren. Veel gemeentes staan onder curatele of hebben begrotingstekorten, terwijl de overheid ze meer taken geeft.
  2. Tel dat bij de riante pachtsubsidies die De Partij (Henk Kamp) in het vooruitzicht stelt, en de mogelijkheid om daarmee begrotingstekorten te plempen.
  3. En de Reichs- coordinatieregeling die gemeentes verplicht hun turbine-quotum ergens neer te zetten. En dat zonder een volksopstand te ontketenen…

Een duinkonijn protesteert alvast minder. Maar ik neem aan dat Natuurmonumenten zich hier principieel tegen uitspreekt Bjorn van den Boom? Krijgen wij van Marc van den Tweel de uitspraak ‘Voor Natuurmonumenten zijn windturbines in natuurgebied en de duinen onbespreekbaar’?