7. biodiversiteit hockeystickt

Ik gaf een lezing bij de hogeschool Larenstein in Velp aan studenten Bos en Natuurbeheer, over de wetenschapsfraude door het Planbureau voor de Leefomgeving, en hun biodiversiteit-grafiek. De studenten hadden die grafiek net vorige week in een college voorgeschoteld gekregen. Het is de meest gebruikte natuurgrafiek van NL, vooral door activisten die hun punt willen maken: wat gaat het slecht, maar dankzij ‘het beleid’….

Nu weten ze dus hoe deze tot stand kwam en ze konden er smakelijk om lachen.

Leuke en nieuwsgierige lui, en vooral ook nuchter, die studenten. Meer praktisch dan mijn af en toe wat abstracte insteek over bijvoorbeeld de 4 punten spraakverwarring bij Natuur en Milieu.

  • 1. het wetenschappelijk debat: het bewijs
    2. het economisch debat: hoeveel goed kun je doen per euro
    3. het levensbeschouwelijk debat: welke invloed mag de mens op aarde hebben (ecologisme vs humanisme)
    4. het politiek debat: is de meest effectieve oplossing bottom up via particulier initiatief of top down via overheidsdwang te bereiken

Maar ze hadden goede repliek, stelden vragen en het moet wel goed komen met dit aanstormende personeel van natuurorganisaties in Nederland.

Uiteindelijk ligt mijn hart gewoon bij natuurbescherming. Met een zo divers mogelijke aanpak volgens de IMBY-filosofie.Laat ieder zijn eigen natuurbeeld bepalen, en dat op eigen grond vormgeven. In plaats van dat bepaalde clubs je eigendomsrecht ontnemen via de overheid, om hun ideologisch gekleurde visie af te dwingen.

10334299_876916992428835_4810058956903730115_nDat is overigens puntje 3 en puntje 4 van de vier punten spraakverwarring. De meeste studenten zijn bij puntje 4 sterk voor eigen privaat initiatief. Dus bottom up. Als al deze jongelui nu hun eigen plan bedenken en op eigen wijze uitvoeren, dan krijg je meer (bio)diversiteit dan wanneer 1 Grote Roerganger zijn eigen natuurvisie tot maat van alle dingen maakt. Mijn insteek was om ze dergelijke dwingelanden op tijd te doen herkennen. Welke ideologie, en of ze een beroep doen op ‘de’ wetenschap. Terwijl ecologie soft science is, en geen absolute harde antwoorden kan geven.

Nuchtere jongelui

Nuchtere jongelui en Trudy was natuurlijk mee

Quo Vadis Natuurmonumenten
We eindigden nog met discussie over de handel en wandel van Natuurmonumenten. Onze observatie dat ze te veel richting marketing, geld en publieks-pleasen zijn opgeschoven werd breed gedeeld. Maar een dame die bij ze had stage gelopen had toch ook best een punt. Uiteindelijk moet zo’n natuurclub ook haar best doen om contact te houden met het publiek. Zo’n ledenraadpleging hoef je dus niet alleen een zwaktebod te noemen (de kapster om de hoek laten vertellen hoe je natuur moet beheren) kan dan best een functie hebben. Zo kwamen we gezamenlijk toch wel tot begrip voor de spagaat waar zo’n club in zit.

Toch moet je daarbij je kerndoelstelling niet verwaarlozen, tot er slechts een MTB-raceparcour overblijft, je bestaande natuur vernielt omdat je subsidies krijgt voor nieuwe. Als zelfs in natuurgebieden de natuur niet op 1 staat, maar het organisatiebehoud… Als je nu geen personeel aanneemt omdat je daarop bezuinigt. Dan zou mijn suggestie zijn: beloon je directie niet zo exorbitant.

Waarom moet Marc van den Tweel 185 K salaris krijgen inclusief toeslagen? Ik zou graag een wat positiever houding weer aannemen tegen die club die ooit mijn vanzelfsprekende steun had. Maar dan moeten ze daar wel aanleiding voor geven. In de zaal was het oordeel gemengd.

Idealisme versus realisme
Sommige studenten vinden dat je natuurclubs helemaal niet moet aanvallen. Want dan geef je kwaadwillenden alleen maar meer ruimte, zoals de asfaltlobby. Dat is een punt, waarbij de student van Macchiavelliaans realisme getuigt. Een leugentje om bestwil, iedereen doet het, en het resultaat telt uiteindelijk. Tjsa, de eeuwige strijd tussen idealisme en realisme. Die zelfde student was overigens puur natuur. Zijn advies: geef liever die milieuclubs er van langs die al die windmolens in natuurgebied neerzetten.

Hear hear. Dat is wat we ook gaan doen. Kortom, ik zei al. Praktische lui, die studenten. Komt helemaal goed.