Kerncentrale Borssele. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borssele, wil samen met een aantal scholen (waaronder Scalda) en bedrijven proberen om meer mbo-studenten te interesseren voor de nucleaire sector. Dat is volgens EPZ belangrijk, omdat mogelijk twee nieuwe kerncentrales worden bijgebouwd. Ook zijn meer grondstoffen nodig voor de brandstof van kernreactoren. Een aantal onderwijsinstellingen maakte vorige week vrijdag afspraken over onderwijs, stages en voorlichting.

EPZ:

‘De nucleaire sector in Nederland heeft een nieuwe dynamiek gekregen. De Nederlandse overheid heeft concrete ambities voor de realisatie van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Er wordt onderzoek gedaan naar het langer openhouden van de huidige Kerncentrale in Borssele. Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen is de behoefte aan grondstoffen voor brandstof van kernreactoren bovendien toegenomen. Daarom zal de capaciteit voor de verrijking uranium door Urenco in Almelo (Overijssel) worden uitgebreid. En voor de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor in Petten (Noord-Holland), waar medische isotopen worden geproduceerd, worden inmiddels ook forse stappen gezet.’

Voor de realisatie van al deze ambities dient de instroom van medewerkers met voldoende basiskennis van de nucleaire industrie verbeterd en vergroot te worden. Dat vraagt volgens EPZ om een versterking van de relatie tussen de nucleaire sector en onderwijsinstellingen, waarbij het mbo een cruciale rol speelt. De samenwerkende partners zetten daarbij in op nieuwe onderwijs-pakketten op het gebied van nucleaire technologie en stralingsbescherming, gecoördineerde stagetrajecten en betere beroepsoriëntatie om studenten enthousiast te maken voor een carrière in de nucleaire sector.

***

Bron hier.

***