Het begint bij de jeugd

Het begint bij de jeugd

Blog 2 in de serie ‘Glijden wij af naar een (eco)totalitair regime’ behandelt de culturele wortels van de ideologie van dat regime. We zien dan dat het streven naar raszuiverheid en ‘schone energie’, een ‘schoon klimaat’ en ‘de schone aarde’ van Greenpeace de zelfde intellectuele komaf hebben. Niet een religieus beeld maar seculier dogma speelt daarbij de hoofdrol.  Een wereldbeeld waarin ‘de wetenschap’ (de versie van die tijd) het antwoord geeft op al onze vragen, en wij slechts de experts moeten gehoorzamen.

Vanzelfsprekend gaat die observatie niet over 1 nacht ijs, er is een veelvoud aan bronnen voor bewijs. Dus voor je hysterisch reageert en wat ‘Godwin Godwin’ roept terwijl je die naam slechts van anderen papegaait…Adem in, adem uit en informeer je eerst aub. Ik schrijf dit niet om gelijk te hebben, maar om gezamenlijk beter door te krijgen hoe de wereld werkt. Hoewel Greenpeace hier figureert met haar campagnebudget van bijna 300 miljoen euro, geldt dit voor alle campagneclubs, ook WNF.

In de vorige blog zagen we dat onze overheid zich met haar DDR SER Energieakkoord (opgesteld met Greenpeace, Natuur en Milieu) al bedient van het type communicatie dat kenmerkend is voor totalitaire regimes: bewust misleidend, verhullend en clichématig.

Propaganda gericht op de jeugd, miljoenen euro's per jaar en dat decennialang

Propaganda gericht op klimaat-jeugd, miljoenen euro’s per jaar en dat decennialang

Een A.H-erlebnis; babbelen over de ‘menselijke soort’
In deze blog dient als verbindend element de Amerikaanse milieubeschermer en raszuiverheids-protagonist Madison Grant, die volgens Adolf Hitler ‘Mijn Bijbel’ schreef, The Passing of the Great Race (1916). Dit was een wetenschappelijke rechtvaardiging voor rassenpolitiek. Daarin bezigt Grant alle evolutionair psychologische cliches in de strijd om het bestaan die anno nu ook door ‘deskundigen’ worden gebezigd.

Je kijkt naar de mens als diersoort, ’the human species’, een favoriete term bij links-seculiere planeetredders. En maakt zo vanuit je warme academie-stoel de weg vrij voor een an-empathische benadering van mensen die sommigen als ‘wetenschappelijk’ ervaren. Vooral het vertelperspectief van afstandelijkheid moet daarbij een deskundige indruk wekken.

Adolf H. zijn arts haalde Grant’s werk aan bij de Neurenberg-processen ter eigen verdediging van ge-experimenteer met minderwaardige rassen, zoals de Slavische volken. De ontdekking van Grant zijn werk, en de mate waarin dit was ingeburgerd in AMERIKAANSE politiek en het establishment was voor mij een A.H.-erlebnis. Grant was kind aan huis bij Roosevelt, kreeg steun van filantropen als Rockefeller. Hij was vooraanstaand natuurbeschermer. Racisme en milieuhygiene waren twee kanten van de zelfde medaille.

Maar door de ongelukkige loop der geschiedenis is dat laatste aspect snel weggemoffeld. De lobby van Charles Lindbergh’s club tegen Amerikaanse oorlogsdeelname hield geen stand.

'Schone aarde' en 'schoon bloed' delen zelfde culturele komaf

‘Schone aarde’ en ‘schoon bloed’ delen zelfde culturele komaf van hang naar zuiverheid als genezing tegen degeneratie

Bedenk dat Grant en zijn raszuiverheid-streven past in progressieve politiek. Namelijk 1 die hindernissen in de loop der geschiedenis wenst op te ruimen, met ruimhartige steun in het establishment. Die hindernissen zijn natuurlijk altijd groepen mensen, niet middelen, ook oliemaatschappijen bestaan uit mensen met belangen.

Maar door die groepen an-empathisch te benaderen als abstracties/hindernissen in je Transitie,  kun je als meest aardig en geleerd mens ter wereld zo beleid helpen verkondigen dat de meest gruwelijke gevolgen heeft.

Hitler – die zijn bloed zuiver wilde houden door geen vlees te eten- was bij uitstek progressief en links. Grant en zijn sponsoren waren net als de belangrijkste donoren van Greenpeace vooral elitaire veelverdieners. Het groene levensgevoel, van een verdwijnend ‘oud Amerika vol beren en andere wildlife’ dat ramde Grant er al eind 19de eeuw in bij de Amerikanen met het zelfde proza: ’the end is near’. (Zie Spiro 2009, blz 21)

Knip ze uit en spaar ze allemaal: SA-mannetjes voor kinderen in 1935

Knip ze uit en spaar ze allemaal: Raszuivere SA-mannetjes voor kinderen in 1935. Het zonnesymbool in de vlag, vol optimisme de toekomst in

Tenminste 12 overeenkomsten

 1. Niet alleen zijn de milieuzuiverheids-cultus en raszuiverheids-cultus zeer Westerse ideeën die in het Angelsaksische hun oorsprong hebben, maar in Duitsland tot wasdom kwamen. Greenpeace is niet toevallig ook in Duitsland de grootste. (met eigen energiebedrijf)
 2. Beide ideologieen zijn bij uitstek seculier, niet religieus. Zij beroepen zich op DE wetenschap – de populairste versie van die tijd- als onfeilbare autoriteit die het laatste woord heeft, zij hebben ‘de feiten’, in pacht. Dat zijn meestal abstracties die je in het dagelijks leven niet ziet. Alleen de deskundigen hebben hier recht van spreken met ‘nieuw onderzoek’. Waarna de massa’s moeten doen wat zij opdragen.nieuwsbrief-foto
 3. Beide zijn gemotiveerd uit een angst voor degeneratie die de beschaving zou bedreigen. Grant zag hoe Slavische migranten, Ieren en andere minderwaardige afsplitsingen zijn witte Amerika degenereerden en hoe de natuur van Amerika degenereerde. Greenpeace ziet hoe milieu-onzuiverheid de toekomstige generaties bedreigt en andere abstracties.
 4. Een revolutie/Putsch/transitie is nodig om deze degeneratie een halt toe te roepen. Grant ontwierp de strenge immigratiewet van 1924 om Amerika zuiver te houden.
 5. Beide delen een duidelijk vijandbeeld, waarop de jeugdige energie zich kon richten

  De jeugd ophitsen voor je Transitie/Revolutie/Putsch

  De jeugd ophitsen voor je Transitie/Revolutie/Putsch

 6. En daarnaast is er een ook in beide gevallen een aparte sociale groep van minderwaardige valseriken die twijfel zaaien, De Joden/Lezers van Climategate.nl die klompen gooien in de machinerie zoals Jan Paul van Soest dat noemde in opdracht van die Rat fur Den Umwelt. Zij/wij brengen de toekomstige generaties in gevaar voor winstbejag.
 7. Als kers op de indoctrinatie-taart: beide ideologieen bedienen zich zeer effectief van de kracht van massamedia (waarheid is wat de Partij vraagt) en schijnbaar onschuldige propaganda, die tot in de levens van kinderen moet doorwerken. Daar begon de beïnvloeding. Zie in dat verband de ‘Spaar ze allemaal’ Fuhrer en SA-Man-marcheersoldaatjes die het vroeg Duitse equivalent van de Klimaatjugend kon uitknippen en sparen. En zie hoe Greenpeace via ettelijke kanalen kinderen met een combinatie van angst en onschuld in haar ideologie probeert te trekken. Greenpeace heeft ook een aparte onderwijstak, en zij mobiliseren de jeugdige energie om chaos te creeren.

  DE wetenschap van die tijd

  DE wetenschap van die tijd

 8. Beide ideologieen leunen op an-empatische abstracties. Zij ontmenselijken hele groepen tot abstracties waarbij je acties/voorgestelde beleid geen humane consequenties hebben. In het geval van Greenpeace; deze club wil minderwaardige niet-donateurs in arme landen de toegang tot welvaart en energie ontzeggen. Zie bijvoorbeeld hun ‘schone’ energie-scenario in het persbericht dat het SRREN-report van IPCC aankondigde. De rest van de wereld buiten Greenpeace-donateurs ontzeggen Greenpeace/WNF iedere toegang tot meer energie in 2050.
 9. Het enige dat in de weg staat voor volledige realisatie is voldoende Politieke Wil= eufemisme voor totalitair regime

  Er is alleen politieke wil nodig om te willen wat Greenpeace/de milieubeweging wil

  Er is alleen politieke wil nodig om te willen wat Greenpeace/de milieubeweging wil

 10. De kristallisatie van politieke macht van beide ideologieen vindt plaats na ineenstorting van een economisch systeem, of tenminste het duidelijke falen, en een zoektocht naar zondebokken, plus nieuwe wegen/transities.
 11. Madison Grant en zijn grote schare aanhangers waren zeer aimabele en gerespecteerd deelnemers aan de maatschappij, net als vele aardige Greenpeace-mensen die dagelijks bij het NOS Journaal de klimaatschrik er in mogen rammen.
 12. De Nazi’s kwamen democratisch aan de macht
 13. Er zijn nog legio meer 0vereenkomsten….maar bedenk dit: je hoeft niet gek, religieus, of uitzonderlijk te zijn om vatbaar te zijn. Je hoeft enkel Westerling te zijn….
Schone energie is een abstractie en politieke humbug, net als raszuiver en zuiver bloed

Schone energie is een abstractie en politieke humbug, net als  zuiver bloed

Propaganda + mentale abstracties= destructief beleid
Het is volgens mij van groot belang in te zien, hoezeer mensenmassa’s akkoord gaan met beleid dat volledig gerechtvaardigd wordt door mentale abstracties. Abstracties die bij zelfs maar toetsing met middelbare school-rekenwerk geen stand houden. Of wanneer je gewoon je boerenverstand gebruikt, en ziet dat je buurman en buurvrouw met onzuivere grootouders (in de bloedlijn) geen bedreiging voor je vormen. Ze pasten net nog op je kinderen.

Een statistisch onnauwkeurig bepaalde mondiale abstractie, klimaatopwarming van 0,8 graden in anderhalve eeuw heeft ook niet 1 mens in zijn leven beïnvloed op gebied van carrière, partnerkeus, huwelijk en dood, in een eeuw met twee wereldoorlogen, het moorddadige atheïsme van Stalin en Mao, de genocide op 95 procent van alle Armeense christenen door de Turken.

Het verklaart voor mij mede:

 • De verabsolutering van de abstractie ‘het Milieu’ (als zuiverheidscultus, vergelijkbaar met de raszuiverheidscultus) boven alle risico’s waarvoor ons land de grootste staatsuitgave in de geschiedenis doet, die de Fyra, Deltawerken, Noord-Zuidlijn, Betuwelijn tot een lachertje maakt.
 • Dat argumenteren geen enkele zin heeft gehad over energie, omdat de abstractie ‘schone energie’ zo aanlokkelijk lijkt (hoewel schone energie net als ‘naakte kerstboom’ nietszeggende politieke humbug is)
 • Hoog opgeleide mensen met geestelijke gezondheid- waaronder onze Tweede Kamer- kunnen met 1 pennestreek een einde maken aan stabiele betaalbare energievoorziening (de kracht van propaganda van honderden miljoenen euro’s per jaar en dat al meer dan een kwart eeuw lang
Geef meer voor een mentale abstractie/ijsbeer dan om iemand naast je

Geef meer voor een mentale abstractie/ijsbeer die nooit iemand ziet dan om iemand naast je, je eigen land, je vrijheid enz

De Spiegel van het Westen
Lees ter introductie ‘De Spiegel van het Westen, het nazisme en de westerse beschaving’ waar filosoof-historicus Jean Louis Vullierme op een intellectueel uitdagende manier dit, nou ja, laten we zeggen gevoelige thema aansnijdt. Hij laat zichzelf niet door moralisme en angstige voorzichtigheid verbieden om de nodige vragen te stellen. Hij citeert uit de originele bronnen, zoals van Adolf H zelf. Dankzij Vullierme kwam ik op het spoor van Grant.

Nu lees ik de biografie van Grant door de Joodse historicus Jonathan Peter Spiro, ‘Defending the Master Race, die je grotendeels via Google Books kunt raadplegen.. 

Spiro begon aan een bijna onmogelijke taak. De erven van Grant vernietigden al zijn correspondentie. En wat er nog was overgebleven in archieven, ging door allerlei mysterieuze natuurrampen verloren, of werd per ongeluk weggegooid. Hij moest zich volledig verlaten op indirecte bronnen. Zoals van de vele natuur- en milieuorganisaties waar Grant bij in het bestuur zat, en die materiaal bewaarden.

Een belangrijke observatie is wel hoe hij op zijn eugenetische ideeen kwam en de angst voor degeneratie van het Noordelijke Ras. Dit kwam na bezoek van de Moritzburg boven Dresden. Hier hangen de jacht-trofeeen van eeuwen, hertengeweeien, en wat hij zag is hoe die geweien steeds kleiner werden door de tijd. Dankzij selectie op trofee-grootte. De dichtst bevolkte landen in het Westen hadden door overbejaging de kleinste trofeeen over.

Degeneratie van herten door jachtselectie als analogie voor degeneratie rassen door verdrukking

Moritzburg, inspiratie voor Grant. Degeneratie van herten door jachtselectie als analogie voor degeneratie rassen door verdrukking inferieure rassen

A.H-erlebnis 2: Verdediger van De Wetenschap
Een populair cliché dat vooral onbelezen mensen bezigen om milieu-revolutionairen te kenschetsen, is dat Greenpeace en onze Tweede Kamer een ‘religie’ aanhangen. Die misvatting heb ik ook wel gebezigd. Maar deze populaire misvatting is juist gebaseerd op een seculier dogma, dat bij uitstek niet wetenschappelijk is maar filosofisch.

Namelijk dat alle religie irrationele onzin is. Want ‘de wetenschap’ heeft bewezen dat het christendom niet deugt, specifieker ‘de evolutie’, en ‘de wetenschap’ zal uiteindelijk alles verklaren (zodat ‘God’ zich steeds verder terugtrekt, God of the gaps).

Hoe vaak hoor je biologen niet het cliché uitkramen van Darwin’s Copernicaanse revolutie, die de mens uit het centrum verdreef van de kosmos. Dat is een zuiver levensbeschouwelijk en moralistisch standpunt, verkocht als De wetenschap. Het is ook precies dat sociaal Darwinisme dat -op een bed van romantiek- in de negentiende eeuw een dominante stroming werd.

Dat Darwinisme vormde de kernfilosofie van de volkenstrijd in Europa (motivatie veel Duitsers voor WO1), waarbij de sterkste zou bovenkomen, in een gevecht om Lebensraum (1871; Friedrich Ratzel). De Thuler Gesellschaft, waarvan ecologie-bedenker Ernst Haeckel lid was bediende zich ook van dat proza.

Het wordt er al vroeg ingeramd onder het mom van 'educatie'

Het wordt er al vroeg ingeramd onder het mom van ‘educatie’, dat je abstracties boven eigen waarneming moet stellen in prioriteitenkeuzes

Vuillierme gaf mij dus een tweede A.H.-erlebnis. Hij schrijft hoezeer Hitler een positivist was in de zin van Auguste Comte, die zijn occultistisch gemotiveerde medestanders (Himmler) berispte dat zij uitgingen van mystieke ONWETENSCHAPPELIJKE en warrige uitgangspunten.

Mein Kampf beschreef een wetenschappelijke benadering waarbij onder historische, culturele en antropologische fenomenen een diepere werkelijkheid ( natuurwet RZ) wordt gevonden.

en

Van alle andere politieke onderwijzers van de waarheid die ook een gidsrol kregen was Hitler de enige die zich weloverwogen aansloot bij de grote positivistische wetenschappelijke westerse traditie, waarvan het zwaartepunt indertijd opschoof naar de Verenigde Staten.

Unknown-1

Het enige dat we nodig hebben is meer Politieke Wil= eufemisme voor totalitaire staat

En wat schreef Adolf Hitler zelf?

Als sommigen behoeften hebben van metafysische aard, kan ik met het programma van de Partij niets voor ze doen. In de loop van de tijd zal DE wetenschap antwoord kunnen geven op alle vragen.

Klinkt als een typische links liberale progressieveling, vindt u niet? We zien verder dat AH:

 • het primaat van de samenleving boven het individu nastreefde,
 • een pesthekel had aan het christendom net als D66 en andere seculiere fanatici, zich beroepend op ‘de wetenschap’. Christendom had volgens AH een verzwakkende werking voor het ras/verstand
 • Het proza van Madison Grant en zijn denkwijze, dat kun je in iets andere vorm nog steeds overal lezen. Het heet nu Evolutionaire Psychologie, Darwinistische filosofie. Het als diersoort benaderen van de mens, op an-empathische wijze en gebabbel over ‘de menselijke soort’, waarbij slechts je vertelperspectief een zweem van wetenschappelijkheid moet suggereren.
 • Zie hier het voorwoord van Grant bij het proefschrift ‘The Rising tide of Color against the White Supremacy’. Zijn enige ‘fout’ was typisch voor die tijd: hij dacht dat de mens in Azie was ge-evolueerd, niet Afrika. Dat dacht Eugene Dubois ook, toen hij Homo erectus op Java vond. Teilhard du Chardin zocht immers ook naar de evolutionaire oorsprong van de mens in China.

Dan kunnen we constateren: De vegetarische verdediger van DE wetenschap had vandaag perfect in een groene partij gepast.

De kerk meer begaan met panda's dan met miljoenen vervolgde christenen in Islam-landen

Projectie op St Pieter tijdens COP21.De kerk meer begaan met WNF-symboliek dan met miljoenen vervolgde christenen in Islam-landen. Meer omzien naar groene abstracties dan leed van echt bestaande mensen in het nu= anti-christelijk

De enige effectieve tegenkracht tegen staatsabsolutisme- christelijke kerk- is kaltgestellt
Het traditionele christelijke geloof was juist nog de enige kracht die weerstand kon bieden tegen de groene Leviathan. (Zie proefschrift ‘Het gevecht met Leviathan’ van Emiel Lamberts hoe de katholieke kerk een tegenwicht bood tegen staats-absolitisme in de 19de eeuw) Hitler en zijn Nazi-partij onderdrukten de kerk dan ook actief, of dwongen haar hun rassenleer te incorpureren. (Zie Jan Bank’s God in de Oorlog, en het werk van Dietrich Bonhoeffer). Het 19de eeuwse anti-semitisme had overigens ook geen christelijke wortens

Dat geloof is na 50 jaar seculiere en anti-christelijke mediapropaganda effectief Kaltgestellt door de generatie ’68 revolutionaire verkondigers van de groene zuiverheids-ideologie.

Sterker nog: zelfs de Paus is er volledig door geindoctrineerd. In plaats van zich te bekommeren over de genocide op 95 procent van de Armeense christenpopulatie door de Turken, de vervolging van honderdduizenden christenen in landen onder de knoet van de Islam, laat hij wat zielige dierenplaatjes projecteren op de Sint Pieter.

Slaap zacht, het is dit keer allemaal heel anders.

 • Reactiebeleid: Ik herhaal hier nogmaals. Reageer onder je eigen naam of reageer gewoon niet. Reageer on topic, bewijs bijvoorbeeld mijn ongelijk. Maar dat je een beter mens bent dan ik, en dat ik vast gek of slecht ben interesseert me niet zo. Dat soort ad hominem gezeur verwijder ik direct. 
 • Als de publieke omroep met subsidies zonder argumenten daadwerkelijk een vergelijking maakt tussen Wilders- ’s lands enige politicus die voor zijn leven moet vrezen- en Hitler, dan moeten we daar beslist om lachen. Daar betalen we zelfs verplicht voor.

  Hoe linkse mensen andersdenkenden afschilderen, met subsidies, zonder argumenten. Ik doe het zonder subsidie MET argumenten

  Hoe linkse mensen/de publieke omroep andersdenkenden afschilderen, met subsidies, zonder argumenten. Ik doe het zonder subsidie MET argumenten