Van een onzer correspondenten.

Het is nu Nationale Klimaatweek. Een initiatief dat op weinig enthousiasme kan rekenen bij de stellingdeelnemers: 81% van hen stelt in de respons-rubriek van De Telegraaf ‘Wat u zegt’ dat extra aandacht voor het klimaat niet nodig is: ‘Er wordt eerder te veel dan te weinig aandacht eraan besteedt’, klinkt het. Een respondent verwoordt de aversie zo: ‘Er wordt zoveel over de opwarming van de aarde gesproken dat het averechts gaat werken.’ En: ‘Er gaat veel te veel tijd, geld en middelen naar klimaatbewustwording. Mensen worden er ’klimaatmoe’ van, schrijft de krant.

‘Je kunt geen radio of tv aanzetten of het gaat hierover’. Dat erkennen meerdere stellingdeelnemers.

‘Je krijgt het hele klimaatverhaal zo door je strot geduwd dat ik er niet meer mee bezig wil zijn’, stelt ook een ander. ‘Groepen zoals die ’asfaltplakkers’ roepen bij mij ergernis op en demotiveren mij om mee te doen en te denken.’

Het merendeel van de respondenten (78%) geeft aan niet te geloven in de effectiviteit van initiatieven als de klimaatweek.

‘Zaken als zonnepanelen, warmtepompen, en elektrisch rijden worden de burger nu door de strot geduwd terwijl niet of nauwelijks bewezen is of het werkelijk bijdraagt.’ Een genuanceerde mening lijkt niet meer toegestaan: dan ben je al gauw een ’klimaatontkenner’.

De NPO is naar eigen zeggen ‘Klimaat Wijs’. Vanaf maandag 24 oktober t/m zondag 6 november staat de publieke omroep op televisie, radio en online in het teken van het klimaat, tegelijk met de Nationale Klimaatweek. Via speciale programma’s, documentaires, een dramaserie, een podcast en een online portal nodigt de NPO iedereen uit om zich

‘extra te verdiepen en te laten inspireren door verschillende klimaat-gerelateerde onderwerpen en invalshoeken.’

Bauke Geersing.

Maar de NPO en de NOS negeren stelselmatig andere visies die klimaatverandering in een minder dramatisch perspectief plaatsen. Oud NOS-directeur Mr. Bauke Geersing heeft daarover een klacht ingediend bij het Commissariaat van de Media. Zie hier.

Uit het NOS-Ipsos onderzoek blijkt dat klimaatverandering zelfs helemaal onderaan staat bij binnenlandse onderwerpen. Zie hier.

Uit de enquete van Wynia’s Week bleek eerder dat de burger ook niet zit te wachten op overdreven klimaatregelen zelf:

‘We hebben in onze reeks ‘Wat wil Nederland’ die vraag via Maurice de Hond van Peil.nl voorgelegd aan 5500 mensen, die samen representatief zijn voor de kiezers van Nederland. De vraag is helder en simpel: ‘De kabinetten-Rutte willen dat Nederland ‘koploper’ is met klimaatmaatregelen. Wilt u dat ook? Of kan het wel een tandje minder? Het antwoord is al even helder: slechts één derde van de ondervraagden steunt de Haagse ambitie om Nederland ‘koploper’ te laten zijn qua klimaat (‘Ja, dat wil ik ook’). En een zeer overtuigende meerderheid van twee derde kiest voor het antwoord: ‘Nee, dat kan wel een tandje minder’.’

In tijden van verkiezingen wegen dit soort sentimenten extra zwaar.

***

Zie voor het hele artikel hier.

Zie ook hier.

***