Zo maar een discussie

André 2 image

Zo nu en dan heb ik email uitwisselingen met deze en gene over het klimaat. Zo had ik een discussie met een vriend die er mee zit dat klimaatwetenschappers zo maar van fraude worden beschuldigd. Bijvoorbeeld betreffende de hockeystick en de middeleeuwse warme periode en de kleine ijstijd.

Hij stelt dat er immers veel langere temperatuurreconstructies zijn. Zo is het duidelijk dat er de laatste 8000 jaar een periode van gestaag dalende temperaturen is, natuurlijk wel met de nodige variaties. Dan is de Middeleeuwse Warme Periode (MWP) gewoon een bobbeltje op een lange steel.

Ik heb dit geantwoord:

Laat me eerst mijn visie geven over de mondiale temperatuur. Ik denk dat er wel dergelijk sprake is van antropogene mondiale opwarming maar deze is veroorzaakt door het sterk toenemende luchtverkeer en de daardoor veroorzaakte global ‘whitening’ door de microscopische ijskristallen. Het gemeten effect daarvan is ruim voldoende om daarmee de opwarming van ca 1980-2000 te verklaren. Dat is een heel nieuw element en het stond dan ook nog niet in AR5 van het IPCC. Het staat nog te bezien hoe we hier verder mee moeten. Essentieel is echter dat we precies snappen wat er gebeurt, anders gaan we bij wijze van spreken beleidsmatig alleen maar de dekstoelen herschikken op de Titanic, terwijl ze nog in de haven ligt.

Dan over de hockeystick; pas vanaf ca 1958 of zo weten we de concentratie van CO2 precies en die begon ergens rond de 315 ppm (Mauna Loa) terwijl de ijskernen op rond 290ppm zaten, dat suggereert dat voor de tweede wereldoorlog de variatie in CO2 geen rol van betekenis kan hebben gespeeld in de variatie in temperatuur.

Nu komt de wetenschappelijke methode, die gaat over het weerleggen van een hypothese, niet over het bewijzen daarvan. De stelling was destijds dat de belangrijkste factor voor de mondiale temperatuur de concentratie van CO2 is. Hoe kun je dat weerleggen? Simpel door aan te tonen dat zonder variatie van de CO2 concentratie er ook even grote verschillen in de mondiale temperatuur  zijn geweest. Als de temperatuurvariatie in het laatste millennium onder vrijwel constante CO2 dus vergelijkbaar was, is je hypothese weerlegd volgens de wetenschappelijke methode. Kennelijk kunnen dan ook andere factoren even grote invloed hebben op de temperatuur. Daarmee wordt het bestaan van de MWP en de ‘Little Ice Age’ (LIA) dus essentieel.

Hoe nu verder? Dat hangt er vanaf of je louter wetenschappelijke motieven hebt, om uit te zoeken hoe het werkelijk zat of dat je politiek idealistische of machiavellistische motieven hebt om te laten zien hoe het volgens jou had moeten zijn. En daar wringt hem de schoen.

Voor de hockeystick waren er een duidelijke MWP en LIA, die waren ineens verdwenen, platgewalst in de steel van de hockeystick. Destijds, rond 1999, was ik druk bezig was met uit te zoeken hoe Mammoeten konden rondlopen in het Noorden van Siberië tijdens de laatste ijstijd, puur om te begrijpen hoe dat nu kon. Ik had me dan ook terdege ingelezen op paleoklimatologie. Toen ik de hockeystick voor het eerst zag, in de tijd van voor de alarmist–ontkenner polarisatie, voelde ik me – laten we zeggen – om de tuin geleid en met mij honderden wetenschappers, waaronder ook Marcel Crok.

Een dergelijke olifant in de porseleinkast vereiste een minutieus nader onderzoek, het tweede grote basisbeginsel van de wetenschappelijke methode, reproductie. Waren de data correct en was de gevolgde methode juist, dan moet willekeurig wie, op hetzelfde resultaat uitkomen. Wetenschappers moeten het daarom toejuichen dat hun werk wordt gedupliceerd, daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van hun werk gedeeld met anderen, en zo voel ik dat zelf ook. Als ik sommetjes en grafiekjes maak, wil ik dat graag onafhankelijk gecontroleerd hebben. Klopt het allemaal wel?

Anders was het echter met reproductiepogingen voor de hockeystick, deze werden ernstig ontmoedigd, hetgeen wel uiterste wetenschappelijke bevreemding moet opwekken. Wat is hier aan de hand? Op dit punt is er duidelijk een grote behoefte aan een strikt objectief sceptisch onderzoek. Immers als hockeystick correct is, dan zullen alle pogingen tot falsificatie stranden en men kan gerust zijn.

Het is dus niet zo prettig wanneer insiders en gelijkgestemden ook al gehakt maken van de hockeystick. Ik moet je nu doorlinken naar het boek van Mark Steyn.

Ik ben het zeer oneens met de schrijver over politiek maar waarheid en sympathieën hebben weinig met elkaar te maken. Hij laat hierin zo’n 120 wetenschappers aan het woord die vernietigende uitspraken doen over de hockeystick. Wat er dan werkelijk aan de hand is, althans voor het ‘hide the decline’ element,

weet Steve McIntyre hier redelijk duidelijk uit te leggen (drie delen). Ook hierin worden medestanders genoemd die het zeer oneens zijn met Mann (‘Excuse me while I puke’).

Dan verder, Ik zie dat ik een ander element van je betoog over het hoofd heb gezien:

“Het lijkt erop dat de snelheid waarmee de aarde de afgelopen honderdvijftig jaren is opgewarmd van een andere orde is dan die van de andere hobbels”.

In de laatste 150 jaar zijn er twee duidelijke opwarmingsperiodes geweest, beide met vergelijkbare ‘snelheid’, de eerste van ca 1910 tot 1945 en de tweede van ca 1980 tot 2000:

André 1 image

Zoals al gesteld, de eerste periode kende echter maar weinig variatie in de CO2 concentratie, zulks in tegenstelling tot de tweede periode waarin de CO2 vrij snel steeg. Kennelijk kon dat dus ook in de eerste periode zonder CO2.

Hoe zat dat in the rest van het Holoceen?

André 2 image

Het laat zich aanzien dat het laatste hobbeltje van de kleine ijstijd een vergelijkbare trend heeft met, bijvoorbeeld de ‘8.2 Ky event’ en de overgang van het Younger Dryas naar het Holoceen. Wanneer je echter ook de ‘global brightening’ door het luchtverkeer meeneemt van de laatste decennia, dan kom je zeker aardig aan een verklaring voor de huidige gang van zaken.

Nu moet ik mezelf vreselijk corrigeren. Deze reconstructies lopen mank op een verkeerde interpretatie van de paleo-isotopenthermometers, maar dat weet nog bijna niemand en hier en daar zullen zeker bijstellingen nodig zijn maar we weten niet welke kant op.

 

Door | 2017-10-09T21:47:22+00:00 20 januari 2016|27 Reacties

27 Reacties

 1. Ivo 20 januari 2016 om 09:18- Antwoorden

  André,
  Bij de eerste uitleg van de wetenschappelijke methode zet ik mijn vraagtekens. Het is mogelijk dat de ene temperatuurstijging door A komt en de tweede door B. Je kan de temperatuurstijging in een kamer verklaren doordat er 2 mensen per m2 dansen en deuren en ramen gesloten zijn of doordat de kamer leeg is maar de kachel aan staat. Terug naar je voorbeeld. Dat de stijging voor de Tweede Wereldoorlog niet door CO2 plaatsvond geeft geen informatie over de oorzaak van de temperatuurstijging tussen 1980 en 2000.
  Overigens ben ik het wel met je eens dat als we van veel temperatuurveranderingen niet de oorzaak kennen, het wel erg makkelijk is om van de laatste wel een oorzaak aan te wijzen.
  Een tweede vraag in deze reactie, hoe komt het dat het luchtverkeer wel een toename veroorzaakt tussen 1980 en 2000 maar niet in de periode daarna? Zitten we op een maximum? Is het vliegverkeer weer afgenomen? Of moet hier de wetenschappelijke methode gelden dat als het vliegverkeer niet is afgenomen de temperatuur zou hebben moeten door stijgen. Dat is niet het geval en dus is vliegverkeer niet de oorzaak?

  • Bart van Oerle 20 januari 2016 om 09:52- Antwoorden

   “Dat de stijging voor de Tweede Wereldoorlog niet door CO2 plaatsvond geeft geen informatie over de oorzaak van de temperatuurstijging tussen 1980 en 2000.”

   En dit argument kan ook nog eens toegepast worden op de theorie van de ijskristallen door het vliegverkeer, omdat de toename van CO2 uitstoot parallel loopt aan de toename van het luchtverkeer. Dus als je de CO2-theorie ermee wilt ontkrachten, dan moet je deze theorie er ook mee ontkrachten.

   • Andre Bijkerk 20 januari 2016 om 10:09- Antwoorden

    Dat begrijp ik niet Bart,

    Er is een waargenomen toename van verstrooid zonlicht (geen far infrarood), veroorzaakt door ijskristallen van 4.6 W/m2 per decade in de USA . Verbrandingsmotoren stoten meer gewicht aan water uit dan het aan brandstof verbrandt. Het is ook waargenomen dat er geen trend is in de directe zonnestraling. 4.6W/m2 geeft bij gemiddeld 15C volgens Stefan Bolzmann een temperatuursverhoging van ruim 0,8 graden C, waarmee het alle andere temperatuursfactoren bagatelliseert. CO2 komt in dit verhaal tot nu toe in het geheel niet voor.

  • Andre Bijkerk 20 januari 2016 om 10:23- Antwoorden

   Beste Ivo

   Ik meen dat destijds bij AR3 de stelling was dat CO2 meer veel meer invloed had op de temperatuur dan alle natuurlijke oorzaken tezamen. Is die hypothese dan niet gefalsificeerd wanneer is aangetoond dat andere natuurlijke oorzaken tezamen een vergelijkbare temperatuursvariatie kunnen veroorzaken tussen MWP en LIA?

   dan “hoe komt het dat het luchtverkeer wel een toename veroorzaakt tussen 1980 en 2000 maar niet in de periode daarna? Zitten we op een maximum? Is het vliegverkeer weer afgenomen?

   We hebben net aangetoond dat de natuurlijke variatie een grote rol speelt. Mag deze nu ineens niet meer meedoen nu je hebt begrepen dat de wetenschappelijke methode betekent dat de temperatuur als maar moet stijgen met luchtverkeer?

   De zon is gaan slapen, de PDO is omgekukelt, er was ook iets met de AMO en andere stadium-waves van Judith Curry. Had het niet zo kunnen zijn dat het zomaar een graadje kouder had kunnen zijn, wanneer er geen global brightening was geweest door verstrooid zonlicht?

   Of moet hier de wetenschappelijke methode gelden dat als het vliegverkeer niet is afgenomen de temperatuur zou hebben moeten door stijgen.“

   • Andre Bijkerk 20 januari 2016 om 10:24- Antwoorden

    laatste alinea is een copy paste, svp negeren

   • Ivo 20 januari 2016 om 10:58- Antwoorden

    Beste André,
    Van mij mag alles, ik probeer het te begrijpen en dat doe ik nu nog niet. Mijn vragen zijn informatief bedoeld, niet aanvallend.
    Ik veronderstel zelf dat de schonere lucht eind vorige eeuw een rol speelt. Er was veel aandacht voor schonere lucht, afschaffen individuele kolenverwarming, filteren industrieschoorstenen, uitlaten enz.

    • Andre Bijkerk 20 januari 2016 om 11:07- Antwoorden

     Beste Ivo

     Welkom bij de club van niet-begrijpers en zoekers naar de waarheid. Niemand begrijpt het, er zijn alleen maar verschillende abstractieniveaus van onbegrip.

     In de global dimming- global brightening zal zeker variatie zijn tengevolge van de mate van luchtverontreiniging. Wij hebben hier in Europa een fantastisch resultaat bereikt, wat duidelijk zichtbaar is voor piloten. Vorige eeuw was het vliegzicht zelden meer dan 5-8 kilometer en hing er een bruine walm. Tegenwoordig zien we weer een haarscherpe horizon.

     In China en India is dat echter anders. De luchtcondities van Peking halen regelmatig het nieuws.

     Ook is essentieel dat de metingen van Chuck Long over global brightening geen trend laten zien in direct zonlicht. Dat betekent dat er ook geen trend was in de luchtvervuiling.

   • Matthijs 20 januari 2016 om 12:12- Antwoorden

    Je kan nooit concluderen, op enig soortig bewijs, dat de AR3 CO2 hypothese is weerlegd.
    Iets dat nooit is aangetoond kan je simpelweg niet weerleggen,.
    Dan krijg je een discussie zoals diegene die nu door jullie gevoerd wordt,.
    Hoe kan dit? Hoe kan dan dat? Waarom is dit? Ligt het niet aan dat? Hoe rijmt dit met CO2?
    Allemaal vragen op basis van de aanname dat de CO2 hypothese is aangetoond,. Echter is het nooit aangetoond dat een atmosfeer met meer een aantal ppm CO2 meer opwarming geeft dan in vergelijking tot een zelfde toename maar dan met een aantal ppm stikstof.
    Dus je kan de vraag wel stellen, maar hij slaat nergens op 🙂

    • Jef Reynen 21 januari 2016 om 16:21- Antwoorden

     Volkomen met je eens Mathijs.
     Er wordt gesproken over waargenomen (vet gedrukt) forcing van 4.6 Watt/m^2 per 10 jaar.
     Wordt bedoeld “voor waar aangenomen”?
     Andre Blijkerk beweerde ook dat back radiation is gemeten, en zoals jij opmerkte, begrijpt hij niet de nuance tussen “back radiation” en “back radiation of heat”
     Op dezelfde manier wordt door de fraudeur Hanssen sinds 1988 beweerd dat CO2 aanleiding geeft tot 4 W/m^2 forcing, gebaseerd op het militaire programma MODTRAN onder beheer bij de University of Chicago.
     Omdat Hanssen zijn vrienden van COP21 fraudeurs noemt, neem ik zijn vocabulair over, hij zelf is begonnen met frauduleuze praktijken. Hij laat zijn kleinkinderen aan Obama schrijven: “Mr President, listen to our Grandfather”.
     Laten we op dit blog eerst uitvechten of inderdaad de beweerde opwarming door CO2 een fraude is.
     Ferenc Miskolczi, voorheen bij NASA, zegt ook dat CO2 nauwelijks een temperatuur verhoging geeft op grond van zijn metingen geinterrpreteerd met het line-by-line computer programma HARDCODE. Hij heeft geweigerd zijn bevindingen niet te publiceren en heeft zijn ontslag aangeboden aan NASA die hem verboden heeft te publiceren.
     Ik maak opnieuw een voorzet met daarin de verwijzingen naar Ferenc Miskolczi.
     Paper zonder de wiskunde:
     http://www.tech-know-group.com/papers/Sensitivity_overview.pdf

     Papers met wiskunde:
     http://www.tech-know-group.com/papers/sensitivity.pdf

     Vergelijkingen met K&T, KNMI, NASA en Ferenc Miskolczi:
     http://www.tech-know-group.com/papers/surface_emission.pdf

    • Andre Bijkerk 21 januari 2016 om 17:10- Antwoorden

     Beste Jeff,

     Er wordt gesproken over waargenomen (vet gedrukt) forcing van 4.6 Watt/m^2 per 10 jaar.
     Wordt bedoeld “voor waar aangenomen”?

     waargenomen als in gemeten.
     Slide 6: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/publications/annual_meetings/2015/slides/25-Long.pdf

    • Matthijs 22 januari 2016 om 15:40- Antwoorden

     Andre,
     Ik zal het je proberen uit te leggen met wat elektrotechniek, dat is wat makkelijker voor te stellen dan de planeet aarde.
     De oppervlakte heeft een potentiaal van 280V (eigenlijk is temperatuur een potentiaal) en de atmosfeer heeft een potentiaal van 250V (want die is kouder, dus lager).
     Nu steek jij een potentiaal de lucht in van 0V (blackbody) en er gaat een stroom lopen. Je meet deze stroom en concludeert dan op basis van deze meeting dat diezelfde stroom loopt van het 250V potentiaal naar het 280V potentiaal, dat is uiteraard een foute meetopstelling. Je meetpunt had hetzelfde potentiaal als je referentiepunt moeten hebben, maarja, dan meet je een negatieve waarde en dat klopt niet met de theorie,..
     Dus wat doe je dan?
     Nou dan pas je gewoon je opstelling aan, naar de theorie toe.
     En dit is de achilleshiel van AGW.
     Het klopt van geen kant en het is zo simpel dat iedereen er overheen kijkt.

    • Matthijs 22 januari 2016 om 15:41- Antwoorden

     Meetopstelling klopt niet,.

    • Matthijs 22 januari 2016 om 15:43- Antwoorden

     Uitleg met elektrotechniek.
     Je hebt twee potentialen en wil de stroom er tussen meten.
     De oppervlakte is 200V en de atmosfeer 100V. Nu duw jij een 0V meetinstrument er tussen en zegt dat de stroom die tussen je meter en de atmosfeer gaat lopen, dezelfde is als de stroom tussen de atmosfeer en de oppervlakte.
     Zonder jouw meetpunt is de stroom er niet. Dus je meetopstelling creëert de stroom die er normaal gesproken niet is.
     Snap je?

   • David 20 januari 2016 om 12:51- Antwoorden

    Maakt het nog wat uit of het propeller vliegtuigen of jets betreft? En voor een toename van temperatuur is natuurlijk ook een toename va het vliegverkeer noodzakelijk. Dus beide stabiliseren.
    Zou toch mooi zijn: met vliegtuigen een nieuwe ijstijd voorkomen.

  • Bart van Oerle 20 januari 2016 om 10:37- Antwoorden

   @Andre
   Goed, ik weet niet hoe sterk deze theorie onderbouwd is en hoe goed het met de waarnemingen overeenkomt.
   Je zal dan de CO2 theorie met de waarnemingen moeten vergelijken en deze theorie ook en dan kijken wat er beter bij past.

   Maar het argument dat de CO2 theorie de opwarming van 1910 tot 1940 niet kan verklaren, gaat net zo goed op voor de ijskristallen-theorie. Dat begrijp je toch wel? Anders begrijp ik niet wat jij niet begrijpt 🙂

 2. Paul Turris 20 januari 2016 om 10:27- Antwoorden

  Dank André voor weer eens een goed overzicht. Je zou ook kunnen stellen dat er geen fraude is, maar dat WG1 van het IPCC (1) onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing heeft van de fysica van de atmosfeer, oceaanstromen en het effect van wolken en aerosols (2) dat de input dataseries gebruikt voor IPCC-computermodellen gewoon per definitie aan elkaargeplakte verschillend gemeten temperatuurreeksen zijn die per definitie onbetrouwbare resultaten opleveren (Garbage in > Garbage out) (3) Dat de IPCC-computer-modellen te veel verkeerde aannames (parameters) bevatten die niet anders dan tot een hockeystick-curve kunnen leiden.

  Maar als ik kijk naar alle kritiek omtrent (4) politieke druk (vanuit de opdracht aan het IPCC) en (5) het schreeuwen om alarmistische uitkomsten (IPCC ex-chairman Pachauri) , (6) de invloed van enorme aantallen wereldwijde gesubsidieerde gepolitiseerde actiegroepen, (7) the big-money in de klimaat-academisch- industrieel-duurzaam-complex dat moet onderhouden worden met een klimaat-alarmistisch fundament, (8) de NGO’s en GreenPeace, (9) de afgeschermde werkwijze intern het IPCC, (10) de sterke dominantie van de polici-makers boven de geringere aantallen klimaatwetenschappers, (11) de aantallen pertinente zogenaamde “omissies” in de IPCC-werkgroepen en in het eindrapport, (12) de kopschuwheid van het IPCC t.a.v. wetenschappelijke kritiek (zelfs van IPCC-Lead-Authors) dan neig/nijg ik naar opzet tot gefabriceerde uitkomsten en adviezen aan de opdrachtgever de VN.

  • Paul Turris 20 januari 2016 om 11:50- Antwoorden

   aanvullend: (8) de politiek druk/invloed op IPCC door de gesubsidieerde NGO’s en dogmatisch GreenPeace

 3. Bart van Oerle 20 januari 2016 om 10:43- Antwoorden

  Is er hier iemand die zich wil wagen aan percentages aandeel van opwarming per theorie? Want daar
  Een poging per periode:
  1910-1940: 100% natuurlijke variatie (omhoog)
  1940-1970: 95% natuurlijke variatie (naar beneden) en 5% opwarming door CO2
  1970-2000: 90% natuurlijke variatie (omhoog), 5% CO2, 5% ijskristallen (of hoe omschrijven we deze theorie kort?)

  Wat zijn jullie ideëen?

  • Matthijs 21 januari 2016 om 12:21- Antwoorden

   Beste Bart,
   Het gaat erom hoeveel energie van de zon de aarde (de bol plus het gas en de plassen) raakt en hoe deze het systeem weer verlaat.
   De compositie van het gas om de bol en de hoeveelheid plas op de bol maakt niet zoveel uit, het gaat om de totale massa en de temperatuur daarvan.
   Het spel tussen de bol (oppervlakte), het gas (atmosfeer) en de plassen (de zeeën) is van ondergeschikt belang als het hebt over ‘klimaat verandering’. Want immers, de grootste driver in de temperatuur van het systeem is toch wel de zon. Reken maar uit hoe warm het hier is als die uit gaat,. Juist ja,.
   Daar komt onze energie vandaan, het enige wat we op systeem aarde kunnen doen, is deze energie een plekje geven. Het systeem kan er niet spontaan meer van maken, dus de aarde is net als een ton op de Niagara, it’s along for the ride.
   De grootheden die van het meeste belang zijn;
   Afstand tot de zon en de output tot de zon, dat zijn de twee factoren die bepalen hoe heet de brij is die het systeem aarde heet.
   Daarna kunnen we tot in detail kijken hoe het gas, de plassen en de bol met elkaar uitvechten wie nou welke energie waar gebruikt, maar het maakt voor de temperatuur van het systeem geen flaus aus.
   Het is dan ook niet nuttig om de verschillende theorieën van een percentage te voorzien, want ze kunnen allen niet tot meer afkoeling en opwarming leiden.

 4. Bert Amesz 20 januari 2016 om 12:15- Antwoorden

  IPCC erkent dat ze voor de snelle opwarming 1910-1940 geen sluitende verklaring hebben. De modellen zitten er naast. Het heeft er alle schijn van dat de oceaancirculatie (THC/AMOC) hier een belangrijke rol in had. Gezien het 60/70-jarige ritme van die natuurlijke variaties, ligt het voor de hand dat die ook bij de tweede opwarming (1970-2000) een rol speelde. Ik schreef daar een stukje over op mijn blog: http://water-climate.blogspot.nl/2014/11/de-door-ipcc-vergeten-global-warming.html

  • Ivo 20 januari 2016 om 15:27- Antwoorden

   Beste Bert, zeer leerzaam, dank je. Er blijven een paar vragen over.
   1. Neemt de temperatuur van de AMO overal af? Heeft dat dan ook effect op het klimaat in Amerika en Australie?
   2. Dat we nu nog warmte uit 1900-1945 hebben, kan dat komen door bv de CO2 (of andere invloeden), dat de aarde niet voldoende afkoelt na een opwarming door de AMO?

   • Bert Amesz 21 januari 2016 om 10:39- Antwoorden

    @Ivo

    De AMO (oppervlaktetemperatuur noordelijke Atlantic) is ‘slechts’ een indicator voor variaties in het immense warmtetransport van de AMOC (eveneens noordelijke Atlantic). Op zijn beurt is de AMOC weer een onderdeel van de wereldomvattende THC. Op de (noordelijke) Pacific zijn er variaties in de oppervlaktetemperaturen, de PDO. De klimaatschommelingen als gevolg van dit soort ‘multidecadal’ variaties zijn wereldwijd, maar het sterkst op het noordelijk halfond.

    Het zotte is dat er over dit fenomeen stapels wetenschappelijk onderzoek bestaan, maar dat IPCC die wegwuift als ‘ruis’ en niet ziet als natuurlijke ‘climate forcing’ (zoals bijvoorbeeld de zon en vulkanische activiteit). Vanuit IPCC geredeneerd wel logisch, want hun taak is het uitzoeken van de menselijke invloed op het klimaat. Tja… 

 5. A.W. Prins 20 januari 2016 om 14:27- Antwoorden

  Ehh, dihydrogen (H2) monoxide (O), is dat niet gewoon H2O?

 6. Theo Haffmans 21 januari 2016 om 08:45- Antwoorden

  Temperatuurstijging door toenemend vliegverkeer (global whitening) is een geheel nieuwe voor mij.
  Leuk om dat eens naast de opwarming door CO2-uitstoot te zetten.
  Beide niet bewezen, beide ‘zou best een belangrijke factor kunnen zijn’.
  In dat licht is het leuk dat het vliegverkeer buiten de afspraken van Parijs is gehouden.

Geef een reactie