IN 1933 al bedacht door Technocracy Inc. De economie hervormen op basis van energie ipv kapitaal

IN 1933 al bedacht door Technocracy Inc. De economie hervormen op basis van energiebudgetten ipv vrij kapitaal

De Europese emissiehandel via het beprijzen van fossiel brandstofgebruik (CO2) werkt niet, en heeft nooit gewerkt. Een ton CO2 kost bijna niets, de olieprijs is historisch laag. En dus meldt De Volkskrant dat Sharon Dijksma met haar ongekozen ex-VROM-bureaucraten die handel weer nieuw leven inblaast. Om Moreel Leiderschap te tonen in de Strijd voor Beter Weer. Met de Staat die draait aan de Aarde-thermostaat voor een veilig wereldklimaat.

Ik overdrijf hier geen woord. Dit is wat men pretendeert. En al onze media verdedigen dit verhaal met hand en tand. Zie hieronder Newsweek weer.

'Vrije' Media verkopen allen de zelfde Agenda 21

‘Vrije’ Media verdedigen allen de zelfde Agenda (21)

Hoewel ik ooit aanhanger was van de Eerste Hoofdwet van Sociale Dynamica- iedereen doet maar wat-  (de Tweede is de Wet van Behoud van Ellende) kun je in het gekke en chaotische wereldgebeuren zowaar methode zien. Daar gaat deze blog over. Een complotpraktijk, die geen theorie meer lijkt, met Historische Noodzaak en Global Governance als uitkomst. En met toenemende technische mogelijkheden dit waar te maken.

De kop is parafrase op scene 2 act 2 in Shakespeare’s Hamlet.

POLONIUS
(aside) Though this be madness, yet there is method in ’t.—(to HAMLET) Will you walk out of the air/CO2, my lord?

Hamlet: Into my Grrrave….

Screen Shot 2016-02-05 at 09.32.35PVV als politieke bliksemafleider 
Als zes jaar Climategate.nl mij iets leerde, is het wel hoe eenvoudig het is om media-klootjesvolk te manipuleren. Tot het punt dat je afvraagt: is er ook maar iets dat die van elkaar overschrijvende mediakudde WEL feitelijk juist bericht. Wie de persbureaus controleert, die komt een heel eind. Meer dan 80 procent van wat je in media bereikt is door PR-handen geweest.

Verder is 90 procent van het journaille van de PvdA of erger. Dus als je hun ego streelt van Beter Mensch en daar verhaaltjes op toespitst met wat rampen en inspeelt op vanzelfsprekende sympathieën….

Je vindt er een klassenvijand voor uit, die als boeman kan fungeren. En zo is het narcistische journo-klootjesvolk jarenlang en pagina’s lang bezig met Nazi-vergelijkingen, ad hominems en andere kwaliteitsjournalistiek om hun hogere beschaving te etaleren. Tegenover de enige (ex-VVD)-politicus die dag en nacht wordt bewaakt vanwege zijn standpunten.

Wilders, Trump, geef de Beter Mensch haar boeman

Wilders, Trump, geef de Beter Mensch haar boeman en het klootjesvolk haar illusie van inspraak, hou ze lekker bezig

Prachtig politiek theater waarmee het stemvee mag geloven dat er zoiets is als inspraak. In een land waar de premier-kandidaat werd vermoord, die de middelvinger had gedaan tegen klimaatverdragen en ander anti-vrijheidsbeleid, AZC enz.

In een land waar een (pseudo)socialist exact het zelfde beleid uitvoert als een (pseudo)liberaal: 1 pot nat, meer overheid, meer supranationale macht via IMF/Wereldbank/World Economic Forum/Multinationals en meer lastenverzwaring.

Je verkoopt de illusie aan het stemvee dat ze door te stemmen iets veranderen. ‘Windmolens draaien niet op wind maar op subsidie’: het was een VVD-verkiezingsbelofte. En die maakte Rutte waar, 8 miljard euro dit jaar and counting.

EU is ideale proeftuin Agenda 21
Rene Leegte (VVD) stelde- uit onervarenheid- kritische vragen over Agenda 21-beleid en de zin van windturbines: hij kreeg de fractie-boot, en in ruil mag hij nu zijn door Henk Kamp geopende Haagse lobbybureau voeren. Reinette Klever van de PVV kan ongeremd kritische vragen stellen. Dat is toch de partij waar de Betere Mensch zich niet mee kan associeren. De PVV is een prachtige politieke projectie, een zondebok en bliksemafleider.

 • Europa is dus DE proeftuin voor Agenda 21, want je kunt enkel in de komma’s en punten van beleid wat millimeters verschuiven. Voor democratie moet je naar Zwitserland migreren. En daarvan zitten de grenzen potdicht dankzij een functionerende democratie.

De EU  kan dus vooroplopen in het aangaan van CO2-schulden, zodat de rest van de wereld ons moreel hoogstaande voorbeeld zal volgen. Wij zijn immers een continent waar een machtige lobby volledig vrij spel heeft dankzij afwezigheid van iedere inspraak van burgers. Wij zeiden nee, en kregen meer Brussel voor 2. De Europese Grondwet werd ‘Verdrag van Lissabon’, en via de Euro is een punt van geen terugkeer gemaakt.

 • Op het terrein waar het narcistische journo-klootjesvolk(en de door media-agenda gedicteerde politiek) een blinde groen gekleurde vlek voor heeft, kun je als ongekozen bureaucratie heerlijk vrij je gang gaan. De tijd is geduldig. Wat eerst niet lukt, je verpakt het iets anders en duwt het later alsnog door. Steeds verkocht als voor onze bestwil. Met Historische Noodzaak. Een methode die al werd beproefd door Madison Grant in de jaren ’20.
Ontwerp de nationale boeman, en hou zo het klootjesvolk bezig bij de NPO

Ontwerp de nationale boeman, en hou zo het klootjesvolk bezig met politiek theater

Bankencrisis was stresstest: we slikten het
Dus met Nederland als klimaat-missionaris en tijdelijk EU-voorzitter moet de Europese kwakkel-economie  via verdere lastenverzwaring verder in de kwakkel. De Nederlandse Staatsschuld verdubbelde sinds 2009 bijna  tot een kleine 500 miljard euro, 27 duizend euro per Nederlander.

RTL Nieuws en onze nationale eenheidsmedia verzuimen (vanzelfsprekend) een belangrijke reden te vermelden voor die oplopende schulden: klimaatbeleid. Daar hebben ze een blinde vlek voor. Sterker nog: media en persbureaus als Reuters volgen de Agenda 21-partijlijn, en vergelijken iedere criticus met Holocaustontkenners.

Newsweek bericht met Reuters dat de Partijlijn er nog niet voldoende wordt ingeramd

Newsweek bericht met Reuters dat de Partijlijn er nog niet voldoende wordt ingeramd: DENIAL, verwijzing naar Holocaust-ontkenning

Een groot deel van de aardgasbaten tot 2014 werd echter geïnvesteerd in het omvormen van een vrije energiemarkt met gezonde bedrijven, naar een Staats-afhankelijke energievoorziening op subsidie (duurzaam). Door die marktverstoring uit naam van klimaatbeleid staan gezonde bedrijven op omvallen. (RWE etc)

Het klootjesvolk betaalt wel, wanneer een voldongen feit is gecreëerd. De bankencrisis was hiervoor een goed doorstane maatschappelijke stresstest. Rijkman Groenink kon vervolgens lekker vanuit Toscane beleggen in windturbines, alle bankmanagers lachen in hun vuistje. Banken zijn genationaliseerd, SNS, ASN beleggen in windturbines die op hun beurt draaien op belastinggeld.

 • We slikten het gedwee. Tijd voor stap twee.
De Grote Transitie is begonnen met Historische Noodzaak die geen Twijfel verdraagt

De Grote Transitie is begonnen met Historische Noodzaak die geen Twijfel verdraagt.

 •  Op naar Global Governance, en een economie op basis van energiebudgetten (CO2) in plaats van vrije kapitaalstromen. Linksom of rechtsom, Agenda 21 zal er komen.
 • Yes it is madness, but there’s method in it. Door het laten klappen van de kapitalistische economie, komt draagvlak voor een ecomie die anders- meer autoritair- georganiseerd is. China bewijst dat democratie maar een luxe is, economische groei lukt ook met een autoritair regime, Singapore bewijst het.
 • Bedenk eens hoeveel privacy- en vrijheidsbeperkend beleid sinds 9-11 al voor uw en onze veiligheid en andere als voordeel verpakte nadelen zijn verkocht: als de economie klapt en rellen op straat volgen, heeft de Staat vanzelf volmacht om naar eigen goeddunken in te grijpen. Voor uw en onze veiligheid.
 • Bedenk ook eens hoeveel nationaal milieubeleid- en regels niet door democratische stemming tot stand kwam, maar via een VN- of EU-achterdeur, een verdrag of conferentie (bij visserij is dat Ospar). Het overgrote deel sinds 1992.
Verdeelstation Slochteren. Buitenlandse verkoop belangrijker dan binnenland bij Gasterra

Verdeelstation Slochteren. Buitenlandse verkoop belangrijker dan binnenlandse burger bij Gasterra (= NAM/Overheid)

D66-gastaks 30 procent extra in 2016 opmaat voor erger
De Staatsschuld blijft oplopen, omdat aardgasbaten afnemen. Terwijl Henk Kamp (VVD) een klimaatgat in zijn hand heeft door Greenpeace en zijn Nijpelitaanse klimaatmaffia tot baas uit te roepen over de energievoorziening van Nederland. Meer dan 70 miljard euro subsidieverplichtingen wil Henk Kamp aangaan tot 2035, zodat u via uw energierekening per jaar nog eens rond de 1000 euro extra kwijt bent.

Gasterra (NAM/Overheid) wil ons gas aan het buitenland verpatsen, en dus binnenlands verbruik huishoudens terugschroeven

Gasterra (NAM/Overheid) wil ons gas aan het buitenland verpatsen, en dus binnenlands verbruik huishoudens terugschroeven

Tel daar de 30 procent hogere belasting op gas bij dit jaar, kadootje van D66. Die maakt deel uit van een forsere verhoging van de belasting op gas. Naar 1 euro per kuub die Gasterra in het verschiet heeft. Gasterra wil namelijk de gas-export op peil houden (ze kunnen niet onder contracten uit) en daarvoor het binnenlands verbruik fors terugschroeven. Daarbij gebruiken zij met CE Delft ‘het klimaat’ als excuus om u extra te….In steeds meer steden worden mensen verplicht aangesloten op een Warmtenet waar eeuwig belastinggeld bij moet, alweer met CO2-excuus.

Maak je borst maar nat voor exorbitante lastenverzwaringen

Maak je borst maar nat voor exorbitante lastenverzwaringen

Omvormen economie met energie-budget per burger doel klimaatbeleid
Nederland is met haar ministerie van VROM al minstens sinds 1990 mondiaal voortrekker van CO2-beleid. Dus voor het IPCC-circus goed en wel op gang was, wist men al: wij willen CO2 beprijzen en een mondiale regering invoeren, die burgers wereldwijd via een ‘cap’ op hun energieverbruik zal controleren. Dat is een oud idee, voor het eerst bedacht door het Amerikaanse Technocracy Inc in 1933. Technocracy Inc is de organisatie van MK. Hubbert, de bedenker van Peak Oil Theory in 1956.

Strong Leadership
We weten ook dat de opkomst van de Club van Rome in 1972 direct profiteerde van de toen heersende (tijdelijke) oliecrisis. Het aangrijpen van schaarste als middel tot controle.

Toen waren de technische middelen voor mondiale controle tot het niveau van een individu nog niet beschikbaar. Maar de tijd is geduldig. Met ‘het klimaat’ is er nu een mondiaal excuus voor invoering van ‘strong global leadership’, de droom van milieufanaten.

Kijk, dit is waar het ze om gaat, een meer autoritaire politiek op technocratische leest. Het World Economic Forum (dat jaarlijks in Davos samenhokt) is mede opgericht door Maurice Strong en zijn globalisten.

Sterk leiderschap, eufemisme voor minder inspraak Sterk leiderschap, eufemisme voor minder inspraak van het stemvee/klootjesvolk. De link tussen oliegeld en oligarchie is ook steeds aanwezig.

De Rockefeller Foundation (legaat van Standard Oil) steunt clubs als WWF, het voltallige circus voor Global Governance met klimaatexcuus krijgt geld van die club. Die club was de entiteit die Maurice Strong (man achter Agenda 21 en UNEP) naar de top tilde. James Corbett heeft net een zeer sterk stuk over de erfenis van de recent overleden Strong.

Strong vergaarde zijn kapitaal ook in de oliewereld voor hij groen ging doen. De door Rockefeller Foundation gesponsorde American Eugenics Society richtte de Population C0uncil op, en wie was in 2002 voorzitter van het Wetenschappelijk Comite over Populatie en klimaatverandering van oa de Population Council? Maurice Strong. De studie werd door IIASA uitgevoerd, en IIASA is opgericht door de stichters van de Club van Rome.

Screen Shot 2016-02-03 at 12.25.17Allemaal toeval, dat die Global Governance instituten die de groene duimschroeven steeds blijven aandraaien met ‘nieuw onderzoek dat wijst op de Historische Noodzaak’ . En via de achterdeur komt dat dan bij VROM-bureaucraten op het bureau. Die sturen Sharon Dijksma of zo’n andere usefull idiot naar Brussel om die agenda tot voldongen feit te maken. En als dat dan weer nationale wetgeving wordt, dan roepen ze: Het Moet van Europa

Tegelijk hebben we in Nederland al de Reichscoordinatie-regeling, die iedere oppositie tegen de uitrol van Agenda 21 doodslaat met een PERMANENTE Crisis- en Herstelwet.

De Reichs-coordinatiegeling

En in Wageningen konden we dit affiche al zien

Lezing in Wageningen, de studenten zijn er helemaal klaar voor

Lezing in Wageningen, de studenten zijn er helemaal klaar voor

Conclusie: We glijden steeds verder af naar een totalitaire technocratie.
De Staat krijgt greep op U via de energietoevoer en via de bankrekening, door zachte dwang met consumptie en welvaart op de pof als sedatie. Steeds een stapje verder tot een voldongen feit is gecreerd. En steeds volgens de goede kunst van marketing, ieder nadeel wordt als voordeel verkocht. Neem ook de recente plannen om de huurmarkt te hervormen, op basis van wat economen-theorietjes. Ordinaire lastenverzwaring, die je tot koop en dus bankschulden moet dwingen.

Je woont niet ergens vanwege enkel de prijs, maar omdat het je thuis is. Maar wat een econoom in een technocratie niet kan meten, menselijke waarde, dat bestaat niet. En komt dus ook niet in beleid tot uitdrukking, omdat DE Wetenschap- hoe zwak ook- de enige ware weg is verklaard in Technocratie 2.0.

Waarom moet de Staat bevoegd zijn te dwingen waar je wilt wonen en voor hoeveel?

Men wil mensen verplichten tot hogere huurlasten danwel het aangaan van een hypotheekblok aan je been door een huis te kopen. Dan ben je lijfeigene van een Bank. En men hoopt tegelijk dat er dan meer sociale huurwoningen vrijkomen voor asielzoekers, die allen een gratis huurwoning nodig hebben met kost en inwoning. Dat verkoopt men dan als ‘het lostrekken van de huurmarkt’.

Het oude moet sneuvelen....er is geen maatschappelijke tegenkracht meer die weerstand kan bieden, zoals vroeger de Kerk, vakbonden of andere verenigingsvormen

Het oude moet sneuvelen….er is geen maatschappelijke tegenkracht meer die weerstand kan bieden tegen De Staat, zoals vroeger de Kerk, vakbonden of andere verenigingsvormen, enkel de Poolse landdag van Facebook-meningen

Minder bestedingsvrijheid= minder vrijheid
Hoe minder koopkracht u heeft, hoe minder bewegingsvrijheid en hoe minder u tot oppositie in staat bent. Je zit met 1 blok vast aan de bank, met het andere been aan de overheid, en wie kinderen heeft laat het wel uit zijn hoofd iets naars te zeggen. Hongerige monden moeten gevoed, en de man die geen inkomen binnen brengt raakt ook al snel vrouw en (dus) kinderen kwijt. Dat is geen complottheorie, het is complotpraktijk. Het vindt voor uw ogen plaats.

 • Nu nog alle contant geld uit de markt, alles digitaliseren. En met 1 druk op de knop kun je zien wat Burgerservicenummer 34523223 heeft gedaan en gekocht de laatste tijd, hoeveel energie hij verbruikt, wat zijn gezondheidsrisico’s zijn en behandelingsverleden, wat hij (voor de vorm) stemt, of hij orgaandonor is. Uiteraard voor uw eigen bestwil om u nog beter van dienst te zijn. In 1933 droomde men daar enkel van.
 • Het heeft lange oren, graaft holen in de duinen, plant zich razendsnel voort, knaagt wortels. Maar wie het een konijn waagt te noemen die is een gekkuh compulottuhtheoriedenkuhrhhuhuhu
 • Nee ik baseer mijn standpunten niet op mainstream-mediahysterie (die Reuters en wat persbureaus overschrijven), maar vorm gezichtspunten door het lezen van boeken en blogs. Ik hoop van harte dat ik ongelijk heb, dat zou me geruststellen. Maar ik doe gewoon niet aan wensdenken…

Reactiebeleid

 1. Bij mijn blogs reageren mensen op het onderwerp, niet om aan mij te zuigen, zij reageren niet om te klagen maar voegen iets toe. Of ze houden gewoon hun kop
 2. Bij mijn blogs reageren mensen onder eigen naam
 3. De andere bloggers zijn vrij hun eigen beleid te voeren, ik hoef niet steeds het zelfde rondje om de zelfde blogtrol met broccoli in de oren, die daardoor de reactie-condities dicteert over steeds het zelfde gezeik