De kwetsbare burger versus een steeds repressiever en leugenachtiger overheidsregime

De kwetsbare burger versus een steeds repressiever en leugenachtiger overheidsregime

Vanavond komen de Tegenwinders weer bij elkaar in Meeden om de planvorderingen te bespreken voor 120 MW aan gigaturbines in de achtertuin, die ze zonder inspraak zijn opgedrongen. Waarbij de exploitanten en overheid de opbrengsten opblazen en de rekening neerleggen bij burgers.

Albert Koers van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines geeft in zijn nieuw te bestellen boek Windenergie en de Overheid met de ondertitel al aan waar het om draait: Een pleidooi voor eerlijke informatie en bestuurlijk fatsoen.’

Een paar turbines op een winderig industrieterrein, daar raak je niet door van de leg. En zo’n gigaturbine, is toch best een mooi stukje techniek. Het is de wijze waarop de overheid stelselmatig opbrengsten opblaast, de exorbitante subsidies voor begunstigden en de anti-democratische besluitvorming. Iets dat niet past bij een nette rechtstaat. Als we dat nog zijn.

Rob Rietveld van de NLVOW schrijft in zijn column echter hoe onze landelijke overheid alle grenzen van eerlijke en open communicatie overschrijdt ‘als de gemoederen toch al verhit zijn, hoe breng je redelijke mensen tot razernij’.

Het inpassingsplan van de 120 MW ligt sinds 4 maart ter inzage, 3000 pagina’s lang. De overheid ziet nu af van openbare informatie-bijeenkomsten omdat de gemoederen al verhit zijn. Niet zo vreemd, wanneer je huis onverkoopbaar wordt dankzij de overheid zonder dat je inspraak kreeg dankzij de Rijkscoordinatieregeling en inmiddels permanente Crisiswet. Maar wel de rekening krijgt.

Dus wat doet de overheid nu, naast het inhuren van een commercieel babbelbureau dat zich wil ‘inleven’ in die rare boze burgertjes die het- hoe gek, ’t zal de onderbuik zijn’ – maar niet eens willen worden met de ambtenarij?

Vast en zeker mede vanwege eerdere onrust en ongeregeldheden bij bijeenkomsten over de plannen voor windparken, besloot EZ af te zien van openbaar toegankelijke bijeenkomsten en om in plaats daarvan
“spreekuren” van 45 minuten te organiseren, telkens drie tegelijk en telkens voor maximaal zes personen per “spreekuur”. In totaal zes dagdelen met steeds 4 x 3 spreekuren en dus toegankelijk voor maximaal 432 gelukkigen.

Die “gelukkigen” moeten zich aanmelden via internet en ontvangen dan een formulier met een barcode die hen toegang geeft tot het spreekuur van hun keuze. En verder verordonneert EZ dat er tijdens die spreekuren niet gefilmd en gefotografeerd mag worden en dat er evenmin opnames gemaakt mogen worden. Dit alles opdat de privacy van de woordvoerders van EZ en van de deelnemers gerespecteerd wordt.(….)

Dus je moet je registreren bij de Regis, de heerser, zodat je naam in hun grote boek staat. En dan krijg je- oh gelukkige- het voorrecht om te praten met ambtenaren, die als opdracht hebben om je bezwaren te negeren, want de plannen moeten door en de doelen gehaald. Waar is dan het recht op privacy van mensen die voor zichzelf opkomen?

Wie weet heet je straks gewoon ’terrorist’ wanneer je voor eigen huis en haard opkomt. Dit is natuurlijk voer voor oppositiepartijen. De SP steunt haar rode medebroeders al in de Veenkoloniën, met  een op 4 maart aangenomen motie. De Tegenwinders stelden een zonne-industrieterrein voor als alternatief. Dat moet nu serieus worden meegewogen voor de overheid het negeert en haar zin doorduwt.

Op de foto zie je Wietse de Wikel: het torenvalkje dat ik redde en zelf opvoedde tot vliegklare valk die uitvloog. Toen was ik strafbaar. Wanneer je er per jaar een veelvoud doodmept met je turbines heet je duurzaam en krijg je subsidies.

Als waarheid, wet en logica buigen naar financiële belangen, willekeur regeert, in welk type land leef je dan?