Screen Shot 2016-04-19 at 10.56.42

Een beproefd recept om je oppositie onschadelijk te maken is ze zelf te financieren, ‘gecontroleerde oppositie’ heet dat. De strategie wordt al aan de massamoordenaar en volks-agitator Vladimir Lenin toegeschreven. Zo werd de milieubeweging ook de Usefull Idiot van het globalisme: het inperken van individuele vrijheden en kapitaaloverdracht naar een kleine elite, eliminatie van de vrije middenklasse. Met ‘het klimaat’ als vehikel, het terrein waar je het minst effectief kunt zijn verheffen tot prioriteit waar je het meeste geld in steekt.

Dat prachtige project waar we nu midden in zitten. Usefull Idiot, is een term die ook aan Lenin wordt toegeschreven, hoewel het boek They Never Said it, a book of fake quotes’ geen bron vond.

Personeel van milieuclubs, voor 70 procent of meer altijd uit vrouwen bestaand, meestal met een man als directeur

Personeel van milieuclubs, voor 70 procent of meer altijd uit vrouwen bestaand, meestal met een man als directeur

  •  Deze blog gaat niet over ‘groen als het nieuwe rood’. Wat volgens mij onzin is. Maar over het financieren van je ’tegenstander’ tot eigen voordeel. De agenda van milieu-fundi’s is immers ten diepste extreem rechts. Al dat ecologenpraat over ‘in evenwicht met de planeet’ betekent gewoon dat ze de wereldpopulatie willen insnoeren en de vrijheid van het individu, ten gunste van een kleine elite die het er dan wel van mag nemen.
  • Voor zover milieuclubs het hier moeten ontgelden, is dat omdat zij het tegendeel bereiken van wat zij in campagnes met agitatie-propaganda uitstorten over media en politici. Iedereen die verder kijkt dan de gecontroleerde oppositie van mainstream-media kan dit vroeg of laat ontdekken.

Voorbeeld1: wisselvallige subsidie-energie
Windturbines – de heilige oplossingen van klimaatfundi’s- zijn netto schadelijk voor de natuur, ze sparen geen fossiele brandstof uit en het ‘groene’ Duitsland heeft  een 5 maal hogere CO2-uitstoot per geproduceerde kWh dan Frankrijk met haar kerncentrales. En dus dienen ze in de praktijk om kapitaal over te dragen van de midden- en onderklasse naar een kleine elite, met energie-armoede tot gevolg voor de onderklasse.

Voorbeeld 2: de discardban en vissertje pesten
Een zelfde zie je bij de visserij, die door milieuclubs met anti-wetenschappelijke en averechtse regelgeving wordt overladen als de discardban. Het verplicht dood aanlanden van bijgevangen platvis die bij teruggooien in zee voor minstens de helft gewoon zou overleven. Om het vervolgens verliesgevend  tot vismeel te verwerken. De visserij dankt die regulering aan de lobby van het door het Ministerie van Economische Zaken en nu Ministerie van EZ gesponsorde Stichting de Noordzee. Christien Absil is hier de Usefull Idiot van de bureaucratische kleptocratie. Met huidig beleid gaan alle kleine zelfstandige vissers het schip in, tenzij ze aan het subsidie-infuus hangen van de overheid.

Voorbeeld 3; oorlog tegen de boerenstand
En ik schreef al over de oorlog tegen fosfaat die onze boerenstand moest financieren, zodat de bureaucratisch acacemische klasse zich van baantjes verzekerd wist. Met de agitatieprop van milieuclubs als politiek drukmiddel. Dat gebeurde uit naam van de natuur. Het gevolg is nu dat je door hyperintensivering een biologisch dood boerenland hebt. En oh ja, vele door overregulering en overheidspesterij beknelde boeren be-eindigden hun leven.

Voorbeeld 4: klimaatbeleid
De waanzin dat je met de overheid het ideale veilige weer in het jaar 2100 kan regelen, een wonderlijk staaltje van de kracht van propaganda. Klimaatbeleid is nooit effectief voor klimaat zoals ook Sharon Dijksma nu toegeeft: zelfs voor tientallen miljarden euro’s weggegooid belastinggeld op last van Urgenda heb je nog geen honderdduizendste graad invloed op dat klimaat.Toch riep het door de overheid betaalde Milieudefensie de overheid op met agitatie-propaganda om niet in beroep te gaan tegen het- eveneens door de overheid deels gesubsidieerde -Urgenda.

1,8 miljoen euro subsidie per jaar krijgt Milieudefensie voor dit soort ongein

1,8 miljoen euro subsidie per jaar krijgt Milieudefensie voor dit soort ongein, het wwas eerder nog 2,6 miljoen

Usefull Idiots van Milieudefensie
Op het eerste gezicht lijkt het vreemd wanneer een anti-alles club met socialistische sympathie door de Staat overeind wordt gehouden. Het tweede gezicht, iets verder kijken dan wat de gecontroleerde oppositie van massamedia voorschotelt is al voldoende. Milieudefensie kreeg meer dan 2/3de van haar budget van De Staat tot 2010, en nog steeds 1/3de tot nu toe. En zelfs sponsoring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het maken van films over ‘fout veevoer’.

In 2008 en 2009 voor 2/3de door overheid op de been gehouden

In 2008 en 2009 voor 2/3de door overheid op de been gehouden (derde kolom is de subsidies). Met minder subsidie moesten ze meteen 12 mensen ontslaan

Haar partner Friends of the Earth wordt ook gefinancierd door de Brusselse bureaucratische klasse. Haar Brusselse lobbykantoor krijgt alleen al 4 ton euro per jaar van de Europese Commissie, in totaal vangt Friends of the Earth jaarlijks meer dan een miljoen euro publiek geld voor groene agitatieprop.

Zonder subsidie geen Milieudefensie

Zonder subsidie geen Milieudefensie

Een verklaring vond ik in het boek van milieuhistoricus Frank Uekotter: de milieubeweging helpt de bureaucratie uitbreiden, zelfs in een tijd waarin deregulering het dogma werd. Niets is zo economisch rationeel voor wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex noem, als een campagneclub sponsoren die agitatiepropaganda maakt in media voor de noodzaak van je beleidstrein.

Iedere campagne van Milieudefensie komt steeds neer op ‘de overheid doet niet genoeg’= er is meer Staat nodig. Dus per definitie handelt een milieuclub al in belang van de bureaucratische klasse. Voor zover Milieudefensie zich kritisch opstelt richting ‘de macht’, dan gebeurt dit nooit op een manier die De Staat schaadt, en zelfs actief uit de wind houdt. Ik geef hier een voorbeeld-casus

Voorbeeldcasus: Fout Veevoer campagne tegen Cargill (omzet 120 miljard dollar in 2015)
Zie het project Feeding and Fueling Europe uit 2009. Dat zette Milieudefensie met haar zusterclub Friends of the Earth op in 2009. Dat media-beinvloedingsinitaitief werd mogelijk dankzij subsidies van de Europese Commissie.  De projectsubsidie voor Feeding and Fueling Europe leidt dan tot het maken van een op zijn best eenzijdige documentaire die zichzelf als ‘journalistiek’ in de markt zet. ’Killing Fields: the battle to feed factory farms’, een film die zich als journalistiek project presenteert. Bijschrift Milieudefensie:

Film over de desastreuze gevolgen van de toenemende sojateelt in Zuid-Amerika, als gevolg van de vraag naar veevoer voor de Europese vee-industrie.www.stopfoutveevoer.nl

Propaganda tegen onze varkensboeren etc met publieke middelen, ongeveer 6000 maal bekeken. Uitbreiding van wat zij ‘de controversiële’ sojateelt in Brazilië noemen voor ‘de bio-industrie in Europa’ zou het regenwoud decimeren. De bijgevoegde link opent niet meer.

Ook krijgen we een campagnefilmpje ‘Stop het Drama achter Goedkoop Vlees’, waarin een apenkop zit verpakt in folie van de Albert Heijn met een Bonus-sticker. De boodschap: uw vleeszonden vernietigen dat kostbare regenwoud en die arme Indianen daar raken hun thuis kwijt, en Cargill met haar soja zou de boosdoener zijn.

Wat we niet meekrijgen is dat die uitbreiding van sojateelt mogelijk is gedreven door juist de Europese ban op alternatieven voor Braziliaanse soja in 2002. Dierlijk afval uit de voedselindustrie mag na een EU-maatregel niet meer tot varkensvoer verwerkt worden. Dankzij de BSE-hysterie, de gekke-koeien-ziekte. Die ziekte zou worden veroorzaakt door eten van varkensvlees van varkens die diermeel hadden gegeten.

Zoals Elferink et al schrijven in Ecosystems and Environment in 2007 in het artikel ‘Does the Amazon suffer from BSE prevention?’ (mijn vertaling)

“Voor de BSE-affaire kwam 10 procent van het varkensvoedsel uit diermeel. Nu wordt diermeel verbrand als biomassa voor CO2-neutrale energie. Diermeel is een hoge kwaliteit eiwitcomponent voor diervoeding en dat wordt nu vervangen door sojaschroot. Dankzij de BSE-regulering van de EU moest 16 miljoen ton diermeel worden vervangen door een equivalent van 23 miljoen ton sojabonen. Met een gemiddelde oogst van 2,3 ton per hectare komt dat neer op 10 miljoen hectare, wat correspondeert met 10 procent van het Europese vruchtbare land.

Subsidie voor propaganda

Subsidie voor propaganda, sponsor Oxfam wordt vrijwel volledig door de overheid op de been gehouden met 130 miljoen euro

Beschamender kunst van weglaten, is dat juist milieuclubs een drijver zijn van Braziliaanse uitbreiding van soja-teelt. Door hun lobby tegen GMO-soja uit de Verenigde Staten. En dat de Europese Unie een ban op genetisch gemodificeerde soja uit de Verenigde Staten hanteerde, dankzij de fanatieke campagnes van anti-GMO-club Friends of the Earth, die miljoenen euro’s kreeg van de Europese Commissie om tegen GMO te lobbyen.

Enkele jaren later mag Milieudefensie het ‘maak soja uit Brazilie zwart’-verhaal nog eens dunnetjes over doen met subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het door Buitenlandse Zaken gesponsorde Oxfam Novib. Nu zou er sprake zijn van ‘gifbonen’ uit Brazilie, en nu worden de kleine arme boeren ziek door het gif van de grote landbouwindustrie.

2 likes voor duizenden euro's subsidie

2 likes voor duizenden euro’s subsidie en misleidende propaganda

Aan de campagnefilm die tot nu toe 2 likes kreeg zit een andere website gekoppeld; kleinehoefprint.nl. Dit is een eenmalig opgezet wordpress-paginaatje dat reclame maakt voor pillen als voedingssupplement.

De opbrengst van alle campagnesubsidies

De opbrengst van alle campagnesubsidies

Zo heeft Milieudefensie dus tonnen euro’s subsidies verdampt aan propagandamateriaal, zonder dat er ook maar iets aan het regenwoud is gedaan, aan soja of aan het vraagstuk hoe je duurzamer veevoeding op de markt zet. We hebben nu als restant enkel twee zeer slecht bekeken filmpjes, een website die al uit de lucht is en een website die pillen aanprijst als eiwitvervanger.

Niettemin is er weer een smet geworpen op vleesconsumptie en druk gezet op meer regulering die onze boeren kan treffen. Mij lijkt dat het rationeel economische belang van onze overheid om Milieudefensie hier te sponsoren. Tegelijk lijkt Cargill met haar omzet van 120 miljard dollar vooralsnog weinig onder de indruk van deze campagne. Hun winst steeg afgelopen jaar ten opzichte van 2014 nog met 20 procent,.  En waar kwartaalwinst even 10 procent daalde door lagere rundvleesprijzen, steeg hun omzet in de Amerikaanse varkensvlees-industrie.

Voor Milieudefensie is de winst, dat ze zichzelf weer mooi hebben bezig gehouden. Hieronder nog de subsidie-overzichten van 2004 en 2005. De club zou zonder de overheid niet meer bestaan.

Zonder subsidie geen Milieudefensie

Zonder subsidie geen Milieudefensie

Zo helpt de milieubeweging- betaald door de bureaucratische klasse- bij het elimineren van de vrije middenklasse in Europa. Lenin’s droom. Alle oppositie is dan monddood. Je houdt wat armlastig slavenvolk over onder de knoet van de overheid in een politiestaat met gehersenspoelde massamedia.

En een kleine elite kan zichzelf op steeds exorbitanter manier verrijken. Leve de milieubeweging! Dikke kans dat het net zo werkt in de Derde Wereld, waar Oxfam actief is, niet voor panda’s en ijsberen maar zielige negertjes die onze schuld zijn. Een club die voor 2/3de op de been gehouden wordt door de bureaucratie.

Oxfam Novib doet ook in klimaatalarmisme. Bedragen zijn in miljoenen

Oxfam Novib doet ook in klimaatalarmisme. Bedragen zijn in miljoenen, 130 miljoen euro komt uit uw portemonnee