Foto: Shutterstock.

Door Russ Babcock.

Tijdens deze zomer van 2023 waren we getuige van catastrofale bosbranden op Hawaï, in het westen en noorden van Canada en in het noordwesten van de VS, waarbij niet alleen honderden vierkante kilometers zuurstofproducerende bossen zijn platgebrand, maar ook gemeenschappen in grote steden, kleine steden en dorpen werden getroffen, terwijl we vlak naast de deur, in een naburige staat, stortregens met orkaankracht zagen, en verwoestende overstromingen van verschillende steden en dorpen.

Er wordt van ons verwacht dat we geloven dat dit allemaal wordt veroorzaakt door een stijging van de CO2-concentraties in de atmosfeer van 0,03% naar 0,04%, volgens de waanzin die wordt omarmd door door regeringen en hun spreekbuizen in de reguliere media – en dit alles bij gebrek aan enig bewijs. Ze plakken daarop gewoon hun vetgedrukte label: klimaatverandering. Dat is genoeg reden voor hen, en er wordt gesuggereerd dat het genoeg reden zou moeten zijn voor de rest van ons.

Vóór deze astronomische (😏 ) CO2-stijging van 0,01% waren de gemiddelde temperaturen op aarde ~0,9 graden Celsius lager dan nu. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niemand precies weet hoeveel (als er ook maar iets meetbaars is) van die stijging van 0,9 graad te wijten is aan de stijging van de CO2-concentratie met 0,01%. Maar we weten allemaal dat de helft van de temperatuurstijging van 0,9 graad plaatsvond voordat vliegtuigen op fossiele brandstoffen vlogen. Auto’s, vrachtwagens, treinen, schepen en bussen zijn pas alomtegenwoordig sinds ongeveer het midden van de 20ste eeuw. Dat moet een aanwijzing zijn voor rationeel denkende mensen, of ze de onderliggende wetenschap nu begrijpen of niet.

De eerlijke consensus over de oorzaken van klimaatverandering onder echte en legitieme wetenschappers die daadwerkelijk potentiële oorzaken van veranderingen in de mondiale temperaturen en klimaten in wetenschappelijk detail bestuderen, ligt waarschijnlijk veel dichter bij nul. Zelfs de totale temperatuurstijging van 0,9 graden in de afgelopen 125 jaar zou geen reden zijn voor rampzalige weersomstandigheden zoals droogtes, orkanen, stormen, El Niño’s, hittekoepels, atmosferische rivieren, enz.

Er zijn veel andere redenen voor dergelijke gebeurtenissen die wetenschappelijk gezien waarschijnlijker zijn dan een stijging van 0,01% in de CO2-concentratie in de atmosfeer, of enig deel van een stijging van 0,9 graad in de gemiddelde temperatuur op aarde. Kort gezegd zijn rampzalige weersomstandigheden voornamelijk het gevolg van fysieke interacties tussen aangrenzende klimaten, en in mindere mate van plotselinge en significante tektonische veranderingen (bijvoorbeeld vulkanen).

Er zijn heel veel op wetenschap gebaseerde oorzaken voor veranderingen in de gemiddelde temperatuur op aarde, zowel aan het aardoppervlak als op verschillende hoogtes in de atmosfeer en nog meer redenen voor voortdurende veranderingen in de vele klimaten over de hele wereld die tegelijkertijd bestaan. Maar de aanhangers van het door de mens veroorzaakte narratief over klimaatverandering (ook wel antropogene opwarming van de aarde, of AGW, genoemd) hebben een grote invloed op de politiek en de media via hun financiële middelen en het bezit van kranten,  radio- en tv-stations.

Met die controle kunnen ze een publieke discussie verhinderen over wetenschappelijke redenen en oorzaken van de mondiale temperatuur- en klimaatveranderingen. Of ze maken het op zijn minst uiterst moeilijk voor echt goed geïnformeerde wetenschappers om vruchtbare communicatieverbindingen te hebben met het grote publiek. De megafoons van de reguliere media zijn de toegangspoorten tot de hoofden van de stemgerechtigde bevolking. Maar als de podia voor de alternatieve megafoons verboden terrein zijn …?

Dus dat is het probleem. De media aan de kant van de waarheid krijgen, is de eerste stap in de algehele oplossing van het probleem. Het probleem zal worden opgelost wanneer het publiek voldoende geïnformeerd wordt om de slechteriken uit hun ambt te stemmen, en ze te vervangen door mensen die niet uit zijn op het vernietigen van onze persoonlijke vrijheden, onze vrije ondernemingsgewijze productie, onze democratie, onze nationale soevereiniteit, onze manier van  leven – die blijkbaar allemaal moeten worden ‘gereset’

***