Bauke Geersing.

Door Bauke Geersing.

Beste Gerard Timmer en Giselle van Cann,

NOS

Wopke Hoekstra heeft zich in korte tijd bekeerd, ik moest denken aan koning Willem II die in één nacht van conservatief liberaal was geworden. Dat bleek destijds ook opportunisme, toen om het behoud van een functie, nu om het verkrijgen ervan.

Wellicht ten overvloede attendeer ik jullie mede daarom op de volgende boeken over het klimaat:

  1. Onzichtbare neprampen en verzonnen verhalen, Patrick Moore, 5e druk augustus 2023 (zie hier);
  2. Annalen van de klimaathysterie, Hans Labohm, Dick Thoenes en Jeroen Hetzler, 2023 (zie hier);
  3. Onbeslist, Steven E. Koonin, 2023 (zie hier).

In sub.1 staat o.m. : ‘Het hele verhaal van de zogenaamde klimaatramp is gebaseerd op de bewering dat mensen teveel CO2 in de atmosfeer brengen en dat dit ervoor zal zorgen dat de planeet te heet zal worden voor het leven. Beide beweringen zijn overduidelijk onjuist.’ (a.w., p.29)

In sub. 2 staat beschreven op welke wijze wetenschapsfraude is bedreven om studies te kunnen gebruiken voor de beleidsmatige conclusie, dat de klimaatveranderingen kunnen worden toegeschreven aan de specifieke oorzaak van de toename van broeikasgassen, ook om aannemelijk te maken dat de waargenomen klimaatveranderingen kunnen worden toegeschreven aan antropogene (door de mens veroorzaakte) oorzaken. (pp. 105 e.v.)

In sub.3 wordt het huidige klimaatalarmisme, op wetenschappelijke gronden, verworpen.

Op basis van deze bronnen blijkt o.m. dat de voortdurende protesten van Extinction Rebellion (ER) gebaseerd zijn op een klimaatideologie c.q. klimaatreligie die, zo blijkt uit uitlatingen van de oprichter van ER, ten doel hebben het kapitalisme te vervangen door een controlemaatschappij, een ‘communistische’ aanpak in een klimaatjas gestoken.

Angst creëren is immers, zo leert ook de geschiedenis, een probaat middel om mensen in beweging te krijgen en volgzaam te maken.

 

In het radioprogramma ‘Dit is de dag’ van 23 november 2015 verklaarde Henk Hagoort, destijds NPO-baas, dat de publieke omroep zou moeten weigeren programma’s te maken die aan de orde stellen of er wel een klimaatprobleem is. De hoofdredacteur van EW stelde toen dat een dergelijke standpunt voor een baas van de NPO ongepast is. Tegenwoordig zou men zeggen: ‘ongehoord’.

Het leek mij juist jullie van deze bronnen op de hoogte te stellen, de redactie van NOS Nieuws kan deze dan betrekken bij de voorbereiding van de NOS-programma’s die gerelateerd zijn aan c.q. over het klimaat gaan, geheel conform hetgeen de Mediawet in deze voorschrijft.

Hartelijke groet,

Bauke Geersing, voormalig directeur NOS .

***