Zelfspot getuigt van gezonde geest

Zelfspot getuigt van gezonde geest

Zes jaar Climategate.nl bestaat voor het gros uit het rechtzetten van de groene desinformatie- uit verband gerukte risico’s- die milieumultinationals als Greenpeace verspreiden met massamedia als versterker. Zie gisteren nog Dolf zijn blog over glyfosfaat. Deze blog verdiept de mogelijkheid verder dat die desinformatie intentioneel is gestimuleerd door militair-industriele kringen.

Het motief: diversie-strategie voor militaire geo-engineering (zowel Russen, Britten-zie de link Geoengineeringwatch.org – als Amerikanen). Dat vindt al decennia plaats, zie mijn blog over Jerry Smith zijn boek Weather Warfare, het onderwerpen van de vijand door milieu-beinvloeding.

Lees hier nog Jerry Lewis zijn laatste artikel daarover in Paranoia Magazine (…aan zelfspot geen gebrek, dat is een gezond teken). Veel militaire activiteit heeft vanzelfsprekend negatieve milieu-consequenties. Hoewel de militaire oefenterreinen van onze Defensie juist een ecologische winst zijn: veel natuurrijker dan die plat-gerecreerde en begraasde terreintjes van natuurclubs.

We gaan hier vooral in op het HAARP-project (samenvatting), de magnetron met antennes van Het Department of Defense in Alaska om de ionosfeer te verhitten.

Nigel Calder werd later sceptisch over CO2-paniek

Nigel Calder werd later sceptisch over CO2-paniek: hier werd al gerept over een HAARP-achtig wapen

Een aantal negatieve milieumanipulaties zijn intentioneel, andere ‘per ongeluk’, als zij-effect.

  • Wie wist bijvoorbeeld dat een raket die door de ionosfeer raast hier een gaatje in prikt met zijn verbrandingsproducten? Ik nog niet, terwijl ik veel heb gelezen. En dat zij ook (tijdelijk) de ozonlaag met enkele procenten kunnen uitdunnen?
  • Wie had gehoord van het experiment rond 1961 waarbij 350 duizend kopernaaldjes de ionosfeer werden ingeblazen om haar zo geschikter te maken als telecommunicatieschild. Dus voor transmissie van (militaire) communicatie?
  • Wie had gehoord van Rusissche en Amerikaanse nucleaire experimenten rond dat zelfde jaartal, die de ozonlaag met 4 procent uitdunden?
Startkapitaal Friends of the Earth kwam van Arco Oliemaatschappij. ARCO zit ook achter HAARP

Startkapitaal Friends of the Earth kwam van Robert O Anderson (Arco Oliemaatschappij) en Ford Foundation. ARCO (APTI) zit ook achter HAARP

Poolkappen wegsmelten
We wisten al wel: het klimaat-onderzoek en klimaatmodellering is vanuit Amerikaanse defensie vanaf de jaren ’50 opgestart en gefinancierd (Roger Revelle via NOAA), en via de RAND Corporation. De directeur strategische studies (1963-1969) van RAND James Schlezinger werd 1974 defensie-minister, volgens op zijn directeurschap voor de Atomic Energy Commission en directie van de CIA. De AEC was toen ook belangrijk sponsor van theoretisch onderzoek naar ecosystemen.Dat beschrijft:

  • Joel B. Hagen, An Entangled Bank: The Origins of Ecosystem Ecology. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1992.

In zekere zin is ‘Global Warming’ een product van militair gemotiveerd onderzoek uit de Koude Oorlog. Klimaatmodellering ontstond deels uit de wens van militaire denktanks om de verspreiding van aerosolen na een nucleaire explosie te kunnen voorspellen, de roet van de verschroeide aarde die een nucleaire winter zou kunnen veroorzaken die de fotosynthese zou blokkeren. Net als bij een mega-meteorietinslag die de dino’s (KT-grens) zou hebben uitgeroeid tussen Krijt en Tertiar.

DE CIA en het miieu. Hij was directeur van IIASA

DE CIA en het miieu. Hij was directeur van IIASA vanaf 1996. Het IIASA vermeldt niets over zijn CIA-activiteiten. Hij werkte samen met….Richard Muller van het BEST–temperatuurmeet project

IIASA link met CIA en Club van Rome
Een nog onbehandelde sleutelfiguur is hier geofysicus Gordon JF Mac Donald. Volgens de Wikipedia-pagina is hij niet alleen volbloed Militair Industrieel Complex (Agency Seal Medaille CIA in 1994, vice-president Mitre Coorporation, DE defensie subcontractor). Hij werd 1996 ook directeur van het vanuit de Club van Rome opgerichte IIASA in Laxenburg Oostenrijk, waar veel IPCC-mensen hun model-wijsheden vandaan halen.

Een directe link dus tussen CIA en IPCC-klimaatwijsheid. En het IIASA vermeldt daar niets van in zijn palmares, wanneer hij zijn milieugeschiedenis opspeldt.  Hij richtte ook het Journal of Environment and Development op in 1991.

Mac Donald was al in de jaren ’60 klimaatalarmist volgens de WIki-pagina. Zowel voor global cooling (aerosolen, in de jaren ’60 koelde de aarde af) als CO2-gedreven global warming.Waarschijnlijk ontstond die zorg nadat militaire experimenten toonden hoe je met het weer kunt klooien. Dus dat mensen meer invloed kunnen uitoefenen dan gedacht.

In 1968 beschreef Mac Donald al de mogelijkheid om artificieel poolijskappen te smelten, in ‘Geophysical Warfare, How to Wreak the Environment’, onderdeel van het boek ‘Unless Peace Comes, A Scientific Forecast of New Weapons’ met de later klimaat-sceptische Nigel Calder (oprichter New Scientist) als editor. Dat boek wordt aangehaald door Nick Begich in ‘Angels don’t play this HAARP’.

Volgens de WIKI-pagina zou Mac Donald zich daar juist outen als milieu-activist die de wereld voor CO2 waarschuwt. Die WIKI meldt niet dat die publicatie ging over de militaire aspecten van geo-engineering.

Nu zagen we al: de temperatuur in de 4 havenplaatsen van Groenland lag in de jaren ’30-’40 HOGER dan de jaren ’90 tot 2000. Is er een verband mogelijk tussen HAARP (met 1,7 GIGAwatt vermogen) en het plotse smelten van een stukje van Zuid Groenlandse ijskap, waar al die wetenschappers zich op concentreren? Je zult er nooit achter kunnen komen….

Tot 2000 GEEN opwarming van de 4 havenplaatsen in Groenland, jaren '30 warmer

Tot 2000 GEEN opwarming van de 4 havenplaatsen in Groenland, jaren ’30 warmer. Versnelde smelt begon pas in jaren ’90….

Interessant is wel deze vermelding

His current research, conducted with University of California physicist Richard Muller, postulates a new theory of ice ages, and is reported in recent issues of the journals Nature, Geology, Science, and the Proceedings of the National Academy of Sciences.

Richard Muller is van Berkeley Earth met hun BEST project, de ‘onafhankelijke’ ijking van de ‘mondiale wereldtemperatuur’, los van Hadley Cru etc. De datasets waarmee het AGW-verhaal wordt opgestookt.

Waar Mac Donald van de CIA met RIchard Muller aan werkte

Waar  RIchard Muller aan werkte, mattie van Mac Donald van oa de CIA

Eerder meldde ik al hoe:

Lees de samenvatting in de link en je snapt het basis-idee

Lees de samenvatting in de link en je snapt het basis-idee

De baas van Arco – Robert O Anderson– was tevens voorzitter van het Aspen Institute. Dat is de denktank waar het buitenlandbeleid van de VS wordt uitgedokterd, het bezit ook het hotel waar bijvoorbeeld Jasser Arafat en de Israeli’s voor ‘vrede’ moesten onderhandelen. Het Aspen Institute ontstond 1949 vanuit 2 profs van Chicago University. Robert Hutchins is 1 van die profs, hij werd later vice-president van de Ford Foundation en president van Chicago University.

Die universiteit is eigendom van de Rockefellers.

Zoals ik al beschreef, en zoals Michal Barker in The Philantropic Roots of Corporate Environmentalism beschrijft, ontstond de moderne milieubeweging met steun van de Ford Foundation en de Rockefeller Foundation. In eerste instantie vanuit zorgen over ‘populatie’/overbevolking (Fairfield Osborn met zijn ‘Our Plundered Planet’)

Anderson financierde ook Earth Day in 1970: de lancering van het milieupopulisme via de moderne milieu-desinformatiebeweging in de Verenigde Staten. Onder Nixon ontstond toen de Environmental Protection Agency (EPA) geleid door veiligheids-adviseur William Ruckelshaus, later lid van de Brundtland-commissie. Dankzij Ruckelshaus werd ook de Conservation Foundation opgericht met geld van de EPA.

ARCO (APTI) is de zelfde energiemaatschappij in Alaska, die ook de gigawatts leverde, nodig voor HAARP. Dat harpje is een array van antennes die werken als magnetron van de ionosfeer, het omgekeerde van wat een radio-telescoop doet. Daarmee voert het Amerikaanse Department of Defense  Geo-Engineering experimenten uit.  En Mitre is de contractor voor defensie die at harpje hielp bouwen.

Nergens noemt het vanuit IIASA gedirigeerde IPCC het feit, dat defensie-onderzoek al decennia weermanipulatie op haar geweten heeft. In plaats daarvan bent U consument de planeetzondaar, en miljarden euro’s mediahysterie per jaar hameren die boodschap er in.

Er zijn dus meerdere mogelijkheden

  • de Global Cooling van de jaren ’60 zijn een trendbreuk in CO2-gedreven opwarming die ook door militaire experimenten kan zijn veroorzaakt (aerosolen)
  • De Global Warming is deels een gevolg van geo-engineering, en het CO2-verhaal is een militaire ’truism’ om het publiek af te leiden van haar eigen manipulaties, met als bijkomend voordeel dat je zo een extra instrument hebt voor het afdwingen van je Amerikaanse imperialisme
  • Terwijl het publiek dagelijks wordt afgeleid en braaf afval scheidt, de Usefull idiots boompjes planten voor CO2-schulden, klooit Defensie op grote schaal met het milieu, zonder zich te hoeven verantwoorden over risico’s en consequenties
  • De fop-milieubeweging is opgezet om terechte zorg voor de planeet/je achtertuin en bijbehorende actie af te leiden en onschadelijk te maken. Al in 2005 zien de oprechte milieufanaten, dat zij ineffectief zijn (‘het Ecomodernisme’ van Nordhaus en Shellenberger kwam daaruit voort met hun ‘The Death of Environmentalism’). Ze geven alleen een probleem-analyse die het militair-industriele aspect buiten schot laat. Milieufanaten zijn vanaf het begin gebruikt en gefaciliteerd door het MIC
  • enz…