Friends of the European Commission

Friends of the European Commission

We pakken de draad weer op in onze serie over de publieke en private financiering van klimaatdrammers in het Europarlement, waaruit bleek hoe alle milieuclubs dankzij oliegeld op de been blijven. We zagen al hoe zogenaamde NGO’s betaald worden door de Europese overheid, om haar beleid een vorm van democratische legitimiteit te geven. Dat publiek financieren van NGO’s was 1 van de doelen van Agenda 21 en Pieter Winsemius met zijn Trilateral Commission. Zo konden die helpen bij de klimaatagitatie van de nationale bevolkingen.

Die NGO’s functioneren als gecontroleerde oppositie, en vehikel om globalistisch beleid uit te rollen met groen masker. Dankzij 50 miljoen euro zwijgsubsidies per jaar zal Natuurmonumenten ook nooit publiekelijk iets zeggen tegen het Energieakkoord en windmolens in natuurgebied.

Als je zo lacht trek je automatisch subsidie aan

Milieufanatici zijn geobsedeerd door materialisme en geld, andermans geld. Sible was ooit de radicale man bij Milieudefensie die een eigen Milieukontakt opzette. Nu schuift Gasterra hem wat geld toe. Als ze maar geld krijgen is alles best.

Vandaag lichten we 1 club er speciaal uit: Friends of the Earth en haar dochterclub Milieudefensie, de hofleverancier van ’s lands belangrijkste klimaat-agitatoren als Sible Schone (HIER, daarvoor WNF, en daarvoor Milieudefensie), van klimaatkraker Wijnand Duivendak, Donald Pols (toen WNF, nu directeur Milieudefensie) en natuurlijk Jaqueline Cramer. Sible Schone wil nu met CE Delft de Nederlandse bevolking rijp maken voor een extra gas-taks van 1 euro per kuub.

Sible zijn klimaatbureau HIER werd door de Postcodeloterij gefinancierd en opgezet, toen Pieter Winsemius daar commissaris was. Het door Sible Schone opgerichte Milieukontakt maakt Bram de Borst in Amsterdam nu nat met Europese subsidies: 102 duizend euro via de UNEP (Green Cross). En 30 jaar na het opheffen van de Sovjet Unie kun je via een Europees potje nog 140 duizend euro krijgen: Improved Pesticides and Chemical Management in the Former Soviet Union GCP/RER/040/EC.

Startkapitaal Friends of the Earth kwam van Arco Oliemaatschappij

Startkapitaal Friends of the Earth kwam van Arco Oliemaatschappij in 1970

35. We stipten al even Friends of the Earth Trust aan, de geldkraan van die club in Londen waarmee ze geld verdelen aan onder-afdelingen. Vandaag die onder-afdelingen. We zagen al dat de klimaatagenda sinds de jaren ’70 gefinancierd is met oliegeld van de filantropische stichtingen van Rockefeller, en dat het Rockefeller Brothers Fund ook Greenpeace meer dan een miljoen dollar toestak. Wat de meeste mensen niet weten, is dat (ook) Friends of the Earth in 1970 tot stand kwam met geld van de Olie-industrie.

Het was zakenman en oliemiljardair van Arco (nu BP) Robert Orville Anderson die oprichter David Brower aan 200 duizend dollar startkapitaal hielp. Dat staat op  blz 65 in Environmentalism: Ideology and Power van Donald Gibson. Deze pro-kernenergieclub beschrijft verder dat Amory Lovins hun eerste fulltime actievoerder was. Die Amory Lovins speelt al jaren voor energiegoeroe, nu bij het Rocky Mountain Institute in Bouldar Colorado, waar de mattie van Pieter Winsemius ook voor werkt: Jules Kortenhorst, de oprichter van de European Climate Foundation.

Anderson was in 1970 voorzitter van het Aspen Institute (Rockefeller/Ford/Bill Gate gefinancierd) van waaruit een globalistische elite met jaarbudget van 100 miljoen dollar haar agenda coördineert. Harlan Cleveland van dat Aspen Institute, Nato-Ambassadeur was ook 1 van de eerste kernleden van de Club van Rome, net als de directeur van het Aspen Institute: Joseph Slate, die tevens voor de Nato werkte.

Het Aspen Institute is eigenaar van Wye River, (ge-erfd van Lloyds zakenfamilie) waar Amerikaanse presidenten buitenlands bezoek buiten de ogen van pottenkijkers houden, maar ook Arafat ontvingen met Netanyahu in 1998. Hier werd ook een voorbereidende conferentie georganiseerd voor de Earth Summit in Rio in 1992 van Canadese teerzandbaas/milieuglobalist Maurice Strong. Anderson financierde Earth Day in 1970. Hij richtte ook  het John Muir Institute op, het Worldwatch Institute op en de hier reeds besproken – door de Europese Commissie gesubsidieerde- IIED in Londen van Club van Rome-econome Barbara Ward.

45 jaar het zelfde liedje, als deze generatie overlijdt is het klimaatprobleem ook opgelost

Milieuconferentie Stockholm 1972: de aftrap van milieupaniek, gesponsord door de Rockefeller-familie en Ford Foundation en Nato. 45 jaar het zelfde liedje, als deze generatie overlijdt is het klimaatprobleem ook opgelost

We schreven al hoe de Europese onderafdeling van Friends of the Earth voor 50 procent draait op subsidies. Het is dus een semi-overheid, die via kritiek de Europese Commissie aan legitimiteit helpt bij implementeren van haar globalistische agenda/oorlog tegen de natiestaat. Dat zie je aan de financiering van Friends of the Earth Europe. Zij kunnen 4,8 miljoen euro besteden, 8 ton euro aan Europese lobby. Slechts 22 duizend euro daarvan komt van leden, dus minder dan een half procent. De belastingbetaler is het belangrijkste lid van Friends of the Earth.  Die betaalt liefst 3 miljoen euro voor deze anti-kernenergie en anti-biotechclub.

Het meeste, 2,6 miljoen euro komt via Europese instituties binnen: Een vaste lobbysubsidie van de DG Environment. Verder betaald de Europese Investeringsbank/DG Development een duit via de School of Sustainability, Enlargement Western Balkans, Extractive Industries,Financing Sustainability, het AGRI CAP Project. En ze krijgen geld als dank voor hun lobby voor de Energy Union. Daarvoor lobbyen ook de publiek gefinancierde afsplitsingen van het WWF, E3G en Energy Partnership.

De Nederlandse regering (Buitenlandse Zaken) stopt Friends of the Earth Europe nog een half miljoen euro toe, waarvan 3,4 ton via dochterclub Milieudefensie (dat 1,8 miljoen euro subsidie krijgt van onze overheid). Het Nederlandse Millieudefensie kregen een Europese subsidie van 274 duizend euro in 2014 van Europe Aid, en daarnaast een betaling van 34 duizend euro voor het in de lucht houden van een Duits CO2-subsidieplatformpje, dat de Europese Commissie sponsort.

De milieubeweging vindt dat de staat uw geld moet roven zodat zij het kunnen besteden om de staatsmacht uit te breiden

De milieubeweging vindt dat de staat uw geld moet roven met moreel excuus zodat zij het met moreel excuus kunnen besteden om de staatsmacht uit te breiden met groene en ‘democratische’ legitimatie

De European Climate Foundation (29 miljoen euro budget per jaar) van Jules Kortenhorst (McKinsey en Rocky Mountain Institute van Amory Lovins, voorheen Shell) stopt ze 234 duizend euro toe.

De Ford Foundation stopt ze 123 duizend euro toe. Die Ford Foundation hielp vanaf 1967- via financiering – de Amerikaanse ‘milieubeweging’ opbouwen samen met de Rockefeller Foundation. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur McGeorge Bundy en Vietnam-havik was president van die Ford Foundation van 1966-1979. Dus in de periode dat al die groene clubs inclusief Earth Day in het leven werden geroepen en gefinancierd, was hun belangrijkste financier een olieboer en een Nato-havik.

De Heinrich Boll Foundation van de Duitse Grunen stopt ze 2 ton euro toe.

De Mava Foundation van WWF vice-president Andre Hoffmann (Zwitserse biotechfirma Roche) stopt ze 195 duizend euro toe

Dan is er nog een stichting met een New Age-naam Isvara die ze 175 duizend euro betaalt. Die stichting heeft deze onmogelijke doelen

  • Replacing excessive corporate (political) power with genuine democratisation on all levels of society.
    Safeguarding environmental sustainability and biodiversity.
    Halting climate change.

Dat 3de doel is alvast ambitieus, voor het eerst in 4 miljard jaar aardgeschiedenis het veranderen van klimaat en natuur tot staan brengen. Het 1ste doel is tegenstrijdig met wat Friends of the Earth doet, als onderdeel van het bureaucratisch-industrieel complex.

Het Rocky Mountain Institute werd opgezet door de eerste employee van Friends of the Earth, Amory Lovins. Jules Kortenhorst van de European Climate FOundation blogt er nu onzin voor

Het Rocky Mountain Institute werd in 1982 opgezet door de eerste employee van Friends of the Earth, Amory Lovins. Jules Kortenhorst van de European Climate FOundation blogt er nu onzin voor

Wie zijn er verder nog genereus voor deze grassroots-bureaucraten?
De Duitse overheid geeft 64 duizend euro
De Council of Europe (European Youth Foundation) : 36 duizend euro
De Wallace Global Foundation  geeft verder 20,2 duizend
De  Rasmussen Foundation 18,5 duizend
Packard Foundation (van ex-defensie onderminister Packard, tevens sponsor ECF): 39,9 duizend
Fondation France :40 duizend
Tides Foundation / New Venture Fund : 55,9 duizend. De Tides Foundation kreeg haar geld uit kapitaal van de tabaksindustrie (Reynolds, 154 miljoen dollar in 2014), en als geldsluis voor linkse Amerikanen zoals de vrouw van John Kerry
De Grassroots Foundation : 29 duizend

James M. Goldsmith Foundation : 97 duizend euro. James Goldsmith was een Wallstreet-geld-Jood en miljardair. Zijn broer Edward Goldsmith was een systeem-ecoloog. Hij richtte The Ecologist op, en schreef het schotschrift voor de eerste VN Milieuconferentie in 1972 ‘A Blueprint for Survival‘  als speciale editie van The Ecologist. Edwards richtte de Britse Greens op. De Blueprint stelde 44 jaar geleden

An examination of the relevant information available has impressed upon us the extreme gravity of the global situation today. For, if current trends are allowed to persist, the breakdown of society and the irreversible disruption of the life-support systems on this planet, possibly by the end of the century, certainly within the lifetimes of our children, are inevitable.

Ik neem even deze foto vanuit mijn voortuin. Ik ga zo even lekker zwemmen als u het niet erg vindt in brandschoon water van het Coevorder Meer, om de dramatische opwarming van 15 graden sinds vanochtend het hoofd te bieden.

De Abdij, de dramatische klimaatverandering met wel 15 graden opwarming in 1 maand heeft desastreuze gevolgen voor de bloeiwijze van planten in de tuin

De Abdij, de dramatische klimaatverandering met wel 15 graden opwarming in 1 maand heeft desastreuze gevolgen voor de bloeiwijze van planten in de tuin. Volgens  97 procent van DE wetenschappers blablablablagaaaap

Wie dacht dat dit alles was?
In Hongarije heeft The Earth ook nog subsidie-Friends. De Hongaarse afdeling vangt 543 duizend euro van de DG Development (Europese Commissie), meer dan 2/3de van haar totaalbudget.

En dan is er nog een Deense afdeling subsidie-vikingen: Miljøbevægelsen NOAH. Jog ønsker a bolle! Die vangen 242 duizend Euro via Europe Aid.

De Noorse afdeling heeft 7,2 miljoen euro te besteden, waarvan 5,2 miljoen euro belastinggeld. Maar daar zit dan ook normale natuurbescherming bij in van de Naturfernverbondet. Zo is ideologische en globalistische klimaatagitatie helaas vermengd geraakt met noodzakelijke bescherming van de Noorse achtertuin en de schoonheid van het land. Zodat ze niet kunnen protesteren tegen de windturbinisering van de Noorse kust. Zoals de Smola Archipel waar de zeearend-populatie door windturbines werd gedecimeerd.

Screen Shot 2016-05-10 at 16.59.39

Milieudefensie/Environmental Defense
Het Nederlandse Milieudefensie werd hier opgezet door Wouter van Dieren na zijn bezoek aan Amerika. Van Dieren is  de Grenzen aan de Groei-agitator in Nederland van de Club van Rome. Milieudefensie werd volgens Van Dieren gemodelleerd naar het met geld van de Ford Foundation opgezette  Environmental Defense Fund. Het EDF is een procedurekampioen, hoewel minder erg dan de NRDC. Ons Milieudefensie klaagt de staat ook aan vanwege ‘vieze lucht’ die in decennia niet zo schoon was.

We hebben hier dus een door de overheid met miljoenen euro’s op de been gehouden club- net als bij Urgenda- die tegen de Staat procedeert. Zodat andere departementen ook MOETEN doen, wat nu alleen de groene mollen bij EZ en I&M willen. Daarom: de gesubsidieerde milieubeweging is Extended Government, de legitimering van de uitdijende milieubureaucratie.

Van Dieren pacificeerde betaald door Shell/Exxon (de NAM) de natuurbescherming rond de Waddenzee in ruil voor 850 miljoen euro Waddengasgeld. Zijn relatie tot de Club van Rome: gezien Wouter zijn karakter kan hij nooit belangrijk zijn geweest in die club. Al kon hij zo wel een kosmopolitisch leven lijden en buiten de deur helpen om de populatiegroei uit te breiden. Althans, dat zijn de roddels. Dat Van Dieren’s podiumpositie hem de nodige milieu-groupies opleverde.

Dus het was gewoon een gezonde vent die geld wilde en die wat van de wereld wilde zien.

En zo is de geldcirkel weer rond.

De term NON Gouvernementele Organisatie krijgt bij Friends of the Earth/Milieudefensie zo wel een heel speciale lading. Soms denk ik: de democratie schrijdt voort met iedere begrafenis. Als Van Dieren, Winsemius, Nijpels Vellinga en kornuiten onder de groene zoden liggen, is ook het klimaatprobleem opgelost. Het is een generatieprobleem, ontstaan rond mei 1968.