Goede intenties (3): Geschreeuw Waddencoalitie visstand gebaseerd op 1 fuik

De Fuik-locatie bij het Horntje. Op basis van 1 puntmeting met 1 methode roept men vervolgens de noodtoestand over De Visstand van het gehele Wad en NZ-kustzone

De Fuik-locatie bij het Horntje. Op basis van 1 puntmeting met 1 methode roept men vervolgens de noodtoestand over De Visstand van het gehele Wad en NZ-kustzone

Het OM beroept zich bij aanklagen van ongehoorzame kustvissers op ‘de visstand’ op het Wad en Noordzee Kustzone, zo ondervond de schipper van de ZK37 bij de Politierechter. Afsluiten van de Kustzone zou nodig zijn voor ‘herstel’ van ‘de visstand’. Maar alle beweringen over visstand op de gehele Waddenzee zijn slechts op 1 fuik gebaseerd van NIOZ bij de ingang van de Mokbaai op Texel. Je kunt ‘m vanaf de Teso zien.

 • Wij noemen dit ‘de magische fuik’: want met die ene fuik kunnen fondsenwervende bedrijven als de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland BV miljoenenprojecten doorduwen, en tegelijk de door hen ongewenste elementen verjagen via continue agitatie en misbruik van wetenschap in media.

Ik sprak afgelopen weekend nog een garnalenvisser die meldde hoe een grote invasie van wijting momenteel zich een gat in de rondte eet in de garnalen in het Oostelijk deel van de Kustzone. Dikke kans dat je van die wijting-invasie niets meet in de Mokbaai. Maar stel dat het zeehonden- en bruinvissenleger die wijting ontdekt, dan kan het ook zo weer gebeurd zijn. Weg wijting.

Dat is maar 1 incidenteel voorbeeld van hoe de natuur in tijd en plaats fluctueert. Wil je iets zinvols zeggen over ‘de visstand’ dan moet je op vele plaatsen meten in alle geulen. Je kunt 1 geul verderop al weer een heel ander beeld krijgen van ‘de visstand’.

Grijze zeehond bij Balgzand

Grijze zeehond bij Balgzand. In de jaren ’80 leefden er 0. Nu zijn er meer dan 3000 geteld, die 8-10 kilo vis per dag eten. Toch zwijgt men bij Waddenvereniging/Coalitie Wadden Natuurlijk over zeehondpredatie als negatieve factor visstand

Je kunt dus op basis van 1 fuik nooit uitspraken doen over ‘de visstand’ op het gehele Wad. Laat staan dat je oorzaken van vermeende trends in de visstand kunt achterhalen, terwijl tegelijk:

 • a. de verrijking met fosfaat en daarmee de primaire productie sterk afnam sinds 1990
 • b. de temperatuur van het zeewater steeg
 • c. de zeehondpredatie van vis door het plafond ging sinds de jaren ’80. Mede door de nieuwe vestiging van grijze zeehonden die tot wel 10 kilo vis per dag eten. Zoals eerder berekend, moet de zeehondpopulatie op en rond de Waddenzee wel 6-10 maal meer vis in gewicht eten dan er qua bijvangst in de gehele garnalenvisserij belandt.
 • Er door het Marsdiep (waar de fuik ligt) een dikke stroomkabel werd gelegd, met mogelijke EMF-effecten op diverse vissoorten. Vooral haaien en roggen zijn zeer gevoelig voor EMF
Dramatisch geslonken fosfaattoevoer Marsdiep en daarmee kelderende primaire productie/voedsel 0-jarige scholletjes, met gelijke toename garnalenpredatie op de 0lletjes

Dramatisch geslonken fosfaattoevoer Marsdiep en daarmee kelderende primaire productie/voedsel 0-jarige scholletjes, met gelijke toename garnalenpredatie op de 0lletjes

Vismigratierivier: het migreren van Waddenfonds-geld richting Berkhuysen
Alleen wanneer je – zoals Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging- een dramatisch beeld wilt schetsen van ‘de visstand’ , dan roep je dat je met 1 fuik de visstand van de gehele Waddenzee meet. Dan kun je makkelijker projecten doorduwen waarmee je pretendeert ‘de visstand’ te ‘herstellen’. Zoals de Vismigratierivier van 66 miljoen euro Waddenfondsgeld. Waarschijnlijk kwam het OM zo aan haar wijsheid, via Berkhuysen BV’s continue mediageschreeuw tegen visserij. Van fondsenwervende actiegroepen die hun voltallige budget steken in media-agitatie, lobby voor geld en fondsenwerving. De Waddenvereniging besteedde afgelopen jaar ruim 32 procent van haar budget aan donateur- en fondsenwerving, en de rest aan de vermarkting van de eigen noodzaak.

Dus lezen wij het verslag van de schipper van de ZK37

Tot slot deed het Openbaar Ministerie nog een zwetsverhaal over de noodzaak van gebiedssluitingen in relatie tot herstel van de visstand. De rechter knikte instemmend tijdens het aanhoren van dit betoog. Al met al is het dus heel moeizaam om als visser je verhaal te kunnen doen. De uitspraak luidde dan ook: schuldig. Omdat de rechter zich moest houden aan eerdere vergelijkbare zaken dit jaar, kreeg ik maar tweemaal 1.000 euro voorwaardelijk. Het OM gaf gelijk aan hiertegen in beroep te zullen gaan, net als ik trouwens.

De bazen van de Waddenzee: de Vereniging tot Behoud van de Waddenvereniging, hier voor het eerst van hun leven mee op een visssersschip. Als dank steekt Berkhuysen een mes in de rug, Hij heeft een pak slaag te goed

De bazen van de Waddenzee (…): de Vereniging tot Behoud van de Waddenvereniging: besteden 32 procent van hun budget aan fondsenwerving, 7 procent boven CBF-norm, nul procent aan wetenschap. Hier is hun visserijdeskundige Wouter van der Heij voor het eerst van zijn leven mee op een visserschip. De volgende keer gaan we ze gewoon kielhalen.

Fondsenwervende bedrijven als de Vereniging tot behoud van de Waddenvereniging -zonder enige achting voor wetenschap – zijn door de overheid tot baas gemaakt over traditionele gebruikers van het Wad via de Coalitie Wadden Natuurlijk. Op het Wad heerst daardoor nu een Neo-Feodale machtsstructuur, zoals ik schreef in DEEL 1. Bovendien is de overheid hier belangenverstrengeld. Rijkswaterstaat keurt tegelijk haar eigen ecologische impact EN schrijft tegelijk het beheerplan voor het Wad, zie DEEL 2.

Even fosfaat negeren zoals we van de NIOZ-activistenclub zijn gewend die volgens hun activist Johan van de Koppel maar aan 1 knop willen draaien voor hun 'natuur op eigen benen'-ideaal: vissers. De nek om draaien. Ze deinzen daarbij nergens voor terug.

Even fosfaat negeren zoals we van de NIOZ-activistenclub zijn gewend die volgens hun activist Johan van de Koppel maar aan 1 knop willen draaien voor hun ‘natuur op eigen benen’-ideaal: vissers. De nek om draaien. Ze deinzen daarbij nergens voor terug, die fanatieke linkse mannetjes

De magische fuik
Er zijn kortom vele redenen of zelfs GEEN reden, waarom op 1 locatie de stand van diverse visjes kan fluctueren.

Het is – bij wijze van spreken- mogelijk, dat de zeehonden en vogels de NIOZ-fuik in het Marsdiep hebben ontdekt als voedselbron en er een visje komen stelen. Je ziet ze er continue. En dan bepaalt die truuk van slimme roofdieren bij 1 fuik dan het beeld van ‘De Visstand’ in ‘De Waddenzee’. Zo zullen de zeehonden en aalscholvers ook vrij vlot de Vismigratierivier als snackbar ontdekken. Je ziet dat ook bij de Vishevel van Roptazijl. Een aalscholver-restaurant. Zo kan de Vismigratierivier ook een mooi aalscholver/zeehondrestaurant worden van meer dan 66 miljoen euro.

Dit is het enige dat ze hebben

Dit is het enige dat ze hebben, een onnatuurlijk hoge piek in de jaren ’80 in 1 fuik bij de ingang van de Mokbaai waarna schar en schol weer op oude niveau teruglanden

Samenwerkingsagenda
Er is nu 1 studie van NIOZ-mensen als Rob Dekker en Joris Koot die de tijdseries van die ene magische fuik analyseert. Die richt zich dan- op basis van gebrekkige tijdseries als ik Koot zijn proefschrift lees- op 0- 1- en 2 jarige platvisjes- die in vergelijking met de jaren ’80 minder voorkomen. De schol en de schar, en hun trend sinds ongeveer 1980: het jaar met een vele malen hogere primaire productie en totaal andere milieu-omstandigheden, waarbij je een onnatuurlijk gunstige kraamkamer-functie had.

Mogelijk ligt hun trend op de locatie van die ene specifieke fuik weer op het zelfde niveau als de jaren ’50. Andere vissoorten als de zeebaars tonen bij de NIOZ-fuik juist een positieve trend. Dus je kunt ook niet spreken van DE visstand.

Zeebaars doet het WEL goed

Zeebaars doet het WEL goed

Enige wetenschappelijke bescheidenheid over ‘De Visstand’ op het Wad lijkt dus gerechtvaardigd. Laat staan dat je ook maar iets over attributie kunt zeggen in relatie tot garnalenvisserij. We zien dus hoe we hier in een zogenaamd ‘beschaafd’ land bij ’s werelds best bestudeerde estuarium omgaan met wetenschap.

 • De partijen die het zou moeten interesseren om ecologisch effectief te zijn, en die via de Coalitie Wadden Natuurlijk tot baas van het gebied zijn gemaakt: die interesseert het geen bal, als ze maar geld en macht krijgen.
Michel Firet (Staatsbosbeheer) Grijnzen en gelijkwaardige samenwerking veinzen

Michel Firet (Staatsbosbeheer) Grijnzen en gelijkwaardige samenwerking veinzen

Ik schrijf deze serie om te demonstreren hoe traditioneel gebruik van het Wad wordt ingesnoerd door de (corrupte) partijen met het meeste geld. Zij veinzen daarbij inspraak via een eufemistische Samenwerkingsagenda geleid door Michel Firet van belangenclub Staatsbosbeheer. Die vond voor het Oostelijk Wad afgelopen vrijdag plaats bij Paessens Moddergat in ‘Het Garnalenfabriekje’.

Ik wacht nog steeds op antwoord van Aante Nicolai (Rijkswaterstaat) op een normale vraag van vissers: waarom er met twee ecologische maten wordt gemeten tav suppleties en visserij in relatie tot natuurlijke dynamiek. Ondertussen lobbiet de Waddenvereniging liever tegen garnalenvisserij in de Tweede Kamer (motorvermogen en Black Box) dan dat ze een windfarm van 86 gigaturbines pal tegen het Wad helpen tegenhouden.

Natuurlijk is de visserij een wespennest, en natuurlijk moeten ze eens bij zichzelf nagaan: wat is de beste manier van vissen in ’s werelds mooiste natuurgebied waarmee wij een positief signaal afgeven.

Maar juist daarom stel ik deze vraag: wat is het ecologisch rendement van die Black Box-pesterijtjes Arjan? Iets minder vermogensoverdracht op de bodem, die volgens Rijkswaterstaat zo dynamisch is, dat zij zichzelf van ieder ecologisch effect ontslaan.

Door | 2016-10-31T13:52:33+00:00 31 oktober 2016|12 Reacties

12 Reacties

 1. nils vdf luijt 31 oktober 2016 om 11:39- Antwoorden

  Als de garnalenvisserij op het Wad een positief signaal af wil geven dan kan men besluiten om de visserij daar met een dag te beperken, in plaats van allerlei kolderieke maatregelen zoals weg saneren van vergunningen. Bijvoorbeeld garnalenvisserij van maandagochtend 8 uur tot donderdagochtend acht uur. Voor de Noordzee is dit ook het overwegen waard. Helaas heb je altijd een aantal garnalenvissers die meer, meer, meer willen en het liefst 24/7 continu het hele jaar door willen vissen, ook al daalt de prijs naar 1,29 euro.

  • RF Boom 31 oktober 2016 om 12:02- Antwoorden

   Heb je een punt Nils , alleen dan grijpt de karrel waakhond weer keihard in. NGO’s gooien lie er delen van het Wad op slot (zodat vissers met z’n allen op een postzegel moeten vissen , en dan hard blėren “moet je dat eens zien , belachelijk”) als dat ze zorgen dat vissers gewoon legaal ėėn of twee dagen minder mogen vissen.

   • nils vdf luijt 31 oktober 2016 om 12:28- Antwoorden

    Beperken van de visserij inspanning qua tijdsduur valt in mijn optiek juridisch niet onder de kartelwetgeving. Anders zou het weekend verbod voor Nederlandse garnalenvissers in Nederlandse wateren ook juridisch niet mogen.

    Gesloten gebieden zijn een instrument om de visserij in de Waddenzee en in Noordzee kustzone koud weg te saneren. In Den Haag, en bij NGO’s heeft men immers niets op met de traditionele familiebedrijven.

    Die moeten allen de kop omgedraaid worden zodat alles in handen komt van multinationals die NGO’s, onderzoeksinstituten sponsoren en voor baantjes zorgen voor de poppetjes die in Den Haag als volks-verlakkers afzwaaien.

 2. RF Boom 31 oktober 2016 om 12:02- Antwoorden

  Karrel is vanzelf Kartel

 3. RF Boom 31 oktober 2016 om 12:12- Antwoorden

  En nog iets , als een fuikenvisser minder vangt past hij ėn z’n fuik aan en kijkt hoe de omgeving veranderd is door bijvoorbeeld stroming , landaanwinning , diepte verandering enz enz , net als een sleepnet visser rekening houd met de geldende omstandigheden die er zijn op het moment dat hij ergens gaat vissen , een diepte verschil van een meter droger of dieper geeft al een verschil van wel of niet vangen , net als windrichting! Al die factoren moet je mee nemen in ieder onderzoek , wat gewoon aangeeft dat biologen veel meer samenwerking moeten zoeken met beroeps vissers. Maar dat verekken ze omdat “wij” biologen wetenschappers immers heeeeeel slim zijn plus ons baantje willen behouden , beetje keutelen op het Wad , en tegelijkertijd ons sterk maken om de visserij weg te trappen , kan het nog mooier. Wil je de visstand monitoren plaats dan 30 fuiken op verschillende plaatsen in het Wad. En ja de visserman wil daar graag in mee participeren.

 4. Rypke 31 oktober 2016 om 13:42- Antwoorden

  @RF Boom, en dat zou dan met een visserijwetenschapper uit een eigen garnalenfonds betaald kunnen worden.

  Van sommige garnalenvissers hoor ik ook dat ze best mee willen met een tijdsduurbeperking, dat ze niet zondagavond al weer op de boot moeten, omdat anders de concullega’s na 0:00 ’s nachts de beste plekjes hebben bezet

  Dus gewoon om 8 uur maandag beginnen

 5. Wiersma 1 november 2016 om 04:22- Antwoorden

  Ik doe hem nog maar weer eens:
  het is mogelijk om met wat staal (kippengaas, beton staal) en low voltage koraal te maken.
  Niet alleen vangt koraal veel CO2 af (–>CaCo3) maar ook een schuilplaats/’broeinest’ is voor vele soorten vis.

  Geen idee of dit in NL ook zal werken, maar het lijkt met deze methode mogelijk om ook ‘zwevend koraal’ te maken zodat het voldoende licht krijgt.

  Het is alleszins de moeite waard om dit zowiezo eens uit te proberen.

  http://www.mnn.com/earth-matters/climate-weather/blogs/rebuild-coral-reefs-quickly-just-add-electricity

  En ik weet niet of ik dat hier al eens gemeld heb, maar dump eens wat oude afgeschreven treinen in het Wad. Wel ff cleanen dan uiteraard. Al dan niet geheel/deels onderwater. En dan gewoon kijken wadt er gebeurt. Geloof dat ze dat bij New York ooit ook gedaan hebben.

  Groeit, bloeit, leeft van alles in dan.
  Pretpark voor vissen! Is de noordzee eigenlijk niet een ondergelopen woestijn?
  Saai. Boring! Kaal! And no place to hide.

  Onderwater webcam der in en kijken maar!
  En trouwens: zou het ook niet een extra toeristische attractie zijn?

  Een trein op het Wad? Die bij vloed onder water verdwijnt en bij eb boven water?
  Afschuwelijk of juist wel maf/mooi/kweenie?
  De symbiose tussen verval en natuur?

  Ha, ik denk dat de meningen erg verdeeld zullen zijn, maar dit weet je pas als je het doet….
  En wat er in/op/onder/boven/naast/voor/achter die trein gaat gebeuren weet ook niemand denk ik.
  Wie weet gaat er wel iets héél erg leuks of bijzonders gebeuren….
  En wie weet kunnen we er allemaal iets van leren.

 6. Alex Borstlap 1 november 2016 om 19:38- Antwoorden

  Nee Wiersma, dat krijg je er nooit doorheen, remember the Brent Spar. Wil je daarentegen windmolens plaatsen, dan krijg je een bijval; eerder in de stukken van Rypke voorbijgekomen.

 7. Wiersma 2 november 2016 om 01:11- Antwoorden

  @ Alex: ik snap dat we in een omgekeerde wereld leven.
  Ik doe zo af en toe een poging om deze omkering weer om te keren 🙂

  Maar er is wel een verschil tussen een trein en de Brent Spar.
  Brent Spar is olie en dus gatver vies bah niet groen en duurzaam.

  Maar een trein is schoon, staat ook voor ‘duurzaam’ (mede mogelijk dankzij de Brent Spar) en uiteraard mooier om te zien.
  En wat is er nou leuker dan van een trein een woning/schut/paaiplaats voor vissen/zeehonden/vogels of wat dan ook te maken?

  Verder zou je het ook kunnen zien als kunst. Of als leerproject. Of: gewoon eens kijken wat er gebeurt. Zowel op als (half) onder water.
  Misschien zijn dieren/vissen er wel helemaal knotsgek op, vinden het machtig.

  Ben wel x aantal keren wezen zeevissen. Vaak bij wrakken want daar zit nou juist de meeste vis.
  Maar hoe dan ook: het is alleszins de moeite waard om iets dergelijks eens uit te proberen. En te monitoren uiteraard.

  Met niks doen weet je zeker dat het geen kennis oplevert.

  Maar ik las laatst ook een artikel dat ze met 3D printers kunstmatig koraal rif gingen maken. Maar goed, iets dergelijks kun je ook met oude rioolbuizen oid.
  ‘Huizen’ bouwen voor vissen. En wie weet kun je met wat simpele oplossingen de visstand een steuntje in de rug geven.

  • Leo Bokkum 26 november 2016 om 03:50- Antwoorden

   Een trein op het Wad?
   Mag je hem wel op beste heipalen zetten, anders is het spul binnen de kortste keren verzwolgen door zand en water. Het Wad is geen stoeprand Wiersma, het is een dynamisch gebied.

 8. Ruud Kort 3 november 2016 om 21:11- Antwoorden

  Op internet vond ik een rapport van Imares. Die gebruiken ook fuiken voor bestandsbemonstering. Op blz 35 geven zijn ook aan dat aanvullend onderzoek nodig is om betrouwbare conclusies te trekken…van de zotte dus dat anderen dat wel kunnen…

  http://edepot.wur.nl/167342

  • Rypke 4 november 2016 om 08:57- Antwoorden

   @Ruud…al moet je dat ook weer relativeren: ze pleiten altijd voor aanvullend onderzoek. Het is net als de bakker die schrijft: ‘er is meer broodverkoop nodig, voor wij zicht hebben op de effecten’

Geef een reactie