rz12ijzerenrijn-2

Eneco krijgt in Utrecht toestemming van de Raad van State om een mega-bosverbrander te bouwen van 30 MW op industrieterrein Lage Weide.

Met de optie voor NOG een bosverbrander van 30 MW. Twee clubs hadden een zaak aangespannen, Mobilisation for the Environment en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), helaas op basis van de verkeerde argumenten, die ook geen stand hielden bij D66/WNF-donateurs de Raad van State.

50 procent van papieren groene energie komt in EU van bos-stook, vooral Amerikaans bos, maar in toenemende mate ook uit landen als Letland

50 procent van papieren groene energie komt in EU van bos-stook, vooral Amerikaans bos, maar in toenemende mate ook uit landen als Letland

Nederland kaalgesnoeid in 2025?
Eneco is het favoriete energiebedrijf van Wereld Natuur Fonds en Natuur en Milieu (omdat Eneco ze geld toestopt)

Deze gesubsidieerde houtslurpers (5-10 ct SDE+-subsidie per kWh) zullen de vraag creeren voor grootschalige kaalslag in het Utrechtse landschap en de rest van Nederland. Omdat er nu een markt-incentive ontstaat voor financieel noodlijdende gemeentes om zoveel mogelijk te snoeien.

Gemeentes die ook al de 10 duizend euro inrichtingskosten voor de gratis woningen van werkeloze import moeten dokken.

Het gemeentegroen is een mooie manier om de balans op te poetsen, zeker nu Henk Kamp dit jaar ook subsidies uitdeelt aan houtkachels voor NOS-journaalkijkers/brave burgo’s. Allemaal kerngezonde bomen die plots ‘ziek’ zijn of ‘bedreiging voor uw en onze veiligheid’. Dat zie je bij mijn curatele-gemeente Friese Meren ook gebeuren. Bomen die zij kappen gaan ook de ‘biomassa’-stokerij in, en ze plaatsen al advertenties voor haardhoutverkoop: ‘wees er snel bij’.

Biomassa

Biomassa voor Eneco, het energiebedrijf van Ron de Wit (Natuur en Milieu, drammer van Energieakkoord)

Tot vervelens toe herhalen wij:

  • Onweerlegbaar onaantastbaar waar feit 1: De wereld wordt groener van meer CO2 in de atmosfeer, zo toonden satellietstudies op basis van de Leaf Area Index en de wagonlading studies met CO2-fertilisatie zoals de FACE-experimenten
  • Onweerlegbaar en onaantastbaar feit 2; Door bos kappen en verbranden in een centrale wordt de wereld minder groen, ontbossing was tot voor kort een milieuprobleem. De ‘groene’ doelen in de EU werden in 2015 voor 50 procent gedekt met houtstook
  • Onweerlegbaar en onaantastbaar waar feit 3: het stoken van hout geeft MEER directe CO2- emissies dan het stoken van kolen.
  • Onweerlegbaar en onaantastbaar feit 4: houtstook geeft enorme verspilling van bodemmineralen, per boom een kilo of 80 aan kalkonttrekking, Eneco zal honderden hectares per jaar zo verarmen

Zie verder het rapport van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen over de- vanuit klimaatoogpunt zinloze- bosverbranding in energiecentrales. Ergo: Eneco is zowel een bron van extra CO2-emissies als een bron van natuurverwoesting. En dat heet in onze tijd ‘groen’.

...waar zou het Schoorlse bos belanden, nadat Staatsbosbeheer het kapt?

…waar zou het Schoorlse bos belanden, nadat Staatsbosbeheer het kapt? Vraag maakt aanbod…

Het opiniërende gedeelte van dit stukkie
Een boom is groen. Een gekapte boom is niet groen meer. Althans, volgens simpele boerenlogica waar je geen dure instantie of rapport voor nodig hebt om dat te bewijzen.

Dus het tegendeel van groen heet in Nederland groen. En je gelooft nog steeds dat je in een functionerende democratie leeft? Hoe kan een democratie functioneren wanneer onzin juridisch waar is en zelfs de wet wordt?

In totalitaire samenlevingen is de waarheid het eerste dat sneuvelt. Als je wilt reageren met ‘ja dat is jouw mening’ zijn je hersens al in verregaande staat van ontbinding, gij dociele debiel, NOS Journaal-gluurder. Ga dan eerst Op Denkles bij filosoof Sebastien Valkenberg. 

De kretologie die ze gebruiken stamt ook al van totalitaire regimes

De kretologie die ze gebruiken stamt ook al van totalitaire regimes, Olof is het maatje van Ron de Wit bij Eneco/Natuur en Milieu.

Associatieverdrag
Wij gaan dus vrolijk verder op weg naar Noord Korea aan de Noordzee, waarbij je met voldoende marketing-miljoenen het tegendeel als ‘waar’ kan opdringen bij een achterover leunende bevolking. Die kakelt liever over de door onze massamedia geserveerde Sylvana en Zwarte Piet als afleiding. Terwijl ze bij miljarden worden bestolen en met steeds heel kleine stapjes van vrijheden worden beroofd.

Vrijheid in Nederland is bestedingsvrijheid. Niets meer, niets minder.

Zonder bestedingsruimte zit je gevangen. Zonder weerbare middenklasse zijn we vanzelf oligarchie, met enkele rijke subsidie-stinkerds die rond de RVO-bureaucratie cirkelen. En een grote massa financieel vastgebonden plebs, dat voor die subsidiestinkerds de rekeningen mag betalen.

Waarheid is waar het meeste geld omheen hangt. En als je geen voldoende geld hebt en vriendjes bent met de overheidsbureaucratie van RVO- dan moet je gewoon je kop houden. Het lijkt de Oekraïne wel. En daar zijn we nu net verplicht vriendjes mee geworden, tegen onze wil in. Soort zoekt soort?

In plaats van in welvaart en met volle maag achterover te leunen, is het beter om voor het democratisch gehalte van ons mooie lieve landje te waken. Stem dus geen VVD/Nijpelitaanse maffia. Maar een partij die jouw kan helpen het valse establishment om zeep te helpen, en die de bijl zet in deze subsidie-gekte.