Waddenvereniging BV voor al uw recreatie-activiteiten biedt valse concurrentie aan echte ondernemers

Waddenvereniging BV voor al uw recreatie-activiteiten biedt valse concurrentie aan echte ondernemers. Dit is een tocht met de deeltijdvisser Jaap Vegter, fulltime visser in subsidiepotjes/geestverwant milieuclubs

Natuurmonumenten exploiteert de Waddennatuur als veefokker/vleesverkoper met een eigen BV. Ook de Waddenvereniging verzorgt nu exclusieve oester-reizen vanuit Lauwersoog voor 85 euro per deelnemer. Voor die valse concurrentie met echte ondernemers kunnen zij nu subsidies aanvragen uit het Wadden(gas)fonds.

Terwijl deze clubs tegelijk door de overheid/Regiecollege/Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’ van het Wad zijn uitgeroepen in de hier beschreven Samenwerkingsagenda. Dus in de Structuurvisie voor de Waddenzee die deze clubs in opdracht van de overheid (RVO) nu schrijven (….) worden zij ‘baas/beheerder’ boven de traditionele gebruikers van het Wad.

In dienst van de Waddenvereniging bij Programma Rijke Waddenzee, tegelijk Coalitie Wadden Natuurlijk

In betaalde dienst van de Waddenvereniging

Zo betaalt de Waddenvereniging Taco van Heiligenberg (ex Natuurmonumenten) van hier beschreven Programma Rijke Waddenzee weer als consultant voor Coalitie Wadden Natuurlijk: de coalitie die visserij van het Wad mag jagen, in samenwerking het het eergisteren beschreven Regiecollegie/Opdrachtgeverscollectief.

En tegelijk concurreren zij als ondernemer met die gebruikers als de Wieringer visser Jan Rotgans, die van dit soort tochten zijn brood moet verdienen als eerlijk ondernemer zonder loterijgelden. Jan Rotgans biedt vergelijkbare tochten aan voor 65 euro.

Verder krijgt de Waddenvereniging betaald van de Friesland Zorgverzekeraar om klanten te werven voor die assurantieboer via haar nieuwsbrieven en websites, als een wellness-bedrijf dat het Wad exploiteert voor onze gezondheid.

Natuurclubs als de Waddenverenging die 30 garnalenschepen als ‘economische activiteit’ van het Wad willen verbannen, exploiteren deze natuur dus zelf voor commercieel gewin. Daarbij leveren zij valse concurrentie voor reeds bestaande ondernemers, die ze met misbruik van overheidsmacht (RVO/Economische Zaken/Rijkswaterstaat) van het Wad verjagen.

Met wat geluk krijgen ze hier ook nog eens subsidie voor uit het Waddengas-fonds

Met wat geluk krijgt Arjan Berkhuysen hier ook nog eens subsidie voor uit het Waddengas-fonds, of voor vergelijkbare activiteiten

Bovenstaande is slechts een kleine selectie van recreatie-exploitatie waar ook Vogelbescherming een graantje subsidie van meepikt uit het Waddenfonds, het fonds met aardgasbaten van de NAM.

screen-shot-2016-12-18-at-10-04-01

Het Waddengasgeld is binnen, Arjan Berkhuysen kan zich weer groen verven
Bij al zijn commerciële acties doet directeur Arjan Berkhuysen – net als Wereld Natuur Fonds, zijn vorige werkgever- een virtuele eigendomsclaim op het Waddengebied, waarvan zijn fondsenwervende bedrijf 0 hectare in eigendom of bezit heeft.

Ze bemoeien zich hooguit met het gebied als marketing-bedrijf, dat via pressie op de overheid eigen prestigeprojecten publiek laat financieren.

Speciale fondsenwervings-site geeftegengas.nl. Die marketing en fondsenwerving declareren ze dan in het jaarverslag als 'Natuurbescherming'.

Speciale fondsenwervings-site geeftegengas.nl. Die marketing en fondsenwerving declareren ze dan in het jaarverslag als ‘Natuurbescherming’.

Zo exploiteert de Waddenvereniging het gebied nu als virtueel eigendom. Met angst voor natuur en ‘de klimaatverandering’ proberen ze via hun website een financieel slaatje te slaan uit protest tegen gaswinning. Nu de Waddengas-miljoenen voor Arjan’s prestigeproject de Vismigratierivier binnen zijn.

Je kunt momenteel de website niet meer openen, zonder direct een ‘doneer doneer’-sticker voor je neus te krijgen.

Het Waddengasgeld is binnen bij de Waddenvereniging, kunnen ze nu voor de buhne schoppen tegen gaswinning

Het Waddengasgeld is binnen bij de Waddenvereniging, kunnen ze nu voor de buhne schoppen tegen gaswinning. Dit is alleen de 2de fase. Het totale project kost minimaal 100 miljoen euro

Terwijl de Waddenvereniging dus ondertussen jaarlijks met gas-subsidies uit het Waddenfonds binnenloopt. Dat fonds werd gevuld met aardgasbaten van de NAM/Shell. Arjan Berkhuysen’s prestigeproject Vismigratierivier krijgt voor de tweede fase uit het Waddenfonds liefst 14 miljoen euro De provincie Friesland en andere publieke partijen betalen de rest, terwijl de Waddenvereniging niets bijdraagt uit eigen kas behalve aan marketing en reclame.

Het Waddengasgeld is binnen, nu kan Arjan Berkhuysen zich met 'stop de gaswinning' weer groen verven

Het Waddengasgeld is binnen, nu kan Arjan Berkhuysen zich met ‘stop de gaswinning’ weer groen verven

Voor het hier beschreven toeristisch promotiecentrum Afsluitdijk/Vismigratierivier (kosten 10 miljoen euro) op de Afsluitdijk doneert dat fonds ook 4 miljoen euro. Voor hun mislukste zeegras-zaai-project kreeg de Waddenvereniging ook 4 jaar lang Waddengasgeld.

Het Waddengasgeld is binnen bij Berkhuysen BV, dus kunnen ze plots weer actie voeren

Het Waddengasgeld is binnen bij Berkhuysen BV, dus kunnen ze plots weer de milieukampioen uithangen

Arjan Berkhuysen is tegelijk met zijn Terschelliger maatje Wouter van Dieren (die betaald door de NAM het Waddenfonds hielp opzetten in ruil voor Waddengas-wininng) kernfiguur van klimaatfestival Springtij. Dat festival met toegangskaarten van 1000 euro werd gesponsord door Tulip Oil, dat nieuwe gasboringen op Terschelling wilde forceren met Wouter van Dieren.

Campagne in Waddenvereniging-nieuwsbrief voor meer stroomkabels door de Waddenzee

Campagne in Waddenvereniging-nieuwsbrief voor meer stroomkabels door de Waddenzee. Het is niet De Provincie Groningen (de burgers) die dit wil, maar een Groen Linkse gedeputeerde en de PvdA-zetbaas voor het Energieakkoord, Hans Alders  als Nationaal Coordinator Groningen

Waddenvereniging wil meer stroomkabels door Waddenzee
Tegelijk voert de Waddenvereniging campagne voor een voorstel van Groen Links-geestverwant (voorzitter Waddenvereniging Alexander de Roo is oud-kamerlid Groen Links) de gedeputeerde Homan: meer windturbines in de Noordzee boven het Waddengebied. Daarmee zijn dan nog meer kabels dwars door de Waddenzee nodig. Voor Eneco, de partner van Berkuysen’s oude werkgever?

Arjan Berkhuysen zijn vorige werkgever

Arjan Berkhuysen zijn vorige werkgever

Berkhuysen zijn Vereniging tot Behoud van de Waddenvereniging zwijgt in alle talen over de kabels die al vanuit de 4,2 miljard euro subsidies kostende windfarm Gemini door het Wad naar Delfzijl gelegd moeten worden. 

Tegelijk wil Arjan Berkhuysen het aantal garnalenvergunningen met 20 tot 30 terugschroeven, om ‘het bodemleven’ te beschermen, zo vermeldt het jaarverslag:

30 garnalenvissers minder op Wad om 'de bodem' te beschermen

30 garnalenvissers minder op Wad om ‘de bodem’ te beschermen

Al deze marketing-activiteiten voeren ze vervolgens op als natuurbescherming en educatie. Directeur Arjan Berkhuysen besteedt liefst 36 procent van het Waddenvereniging-inkomsten aan fondsen- en donateurswerving, 11 procent meer dan de CBF-norm toestaat. Door die extra ledenwerving onder een ‘ideele doelstelling’-post te schuiven in haar jaarverslag, lijkt het alsof ze binnen de norm blijven. Over Arjan Berkhuysen zijn financiële gesjoemel morgen meer.

Reclame voor de vleeswinkel van Natuurmonumenten op de boot naar Schiermonnikoog

Reclame voor de vleeswinkel van Natuurmonumenten op de boot naar Schiermonnikoog

Natuurmonumenten BV
Ook Natuurmonumenten- tevens tot ‘beheerder’ uitgeroepen door het Regiecollege/Rijkswaterstaat/Ministerie van EZ- exploiteert het Wad als commercieel bedrijf. Zij heeft voor die activiteiten een eigen BV: Houdstermaatschappij Commerciele Activiteiten onder toezicht van Jan Teelen Wams (Theo). Op Schiermonnikoog introduceerde Natuurmonumenten exotische grazers in de natuur, om daarvan het vlees als streekproduct te kunnen verkopen

In het Handelsregister staat Natuurmonumenten dan ook geregistreerd als Agrarische handelsonderneming met SBI-code: 0150

” Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren”

Ook de marketeer van Wereldergoed Waddenzee Sjon de Haan voor de Provincies heeft een nogal eigenzinnige opvatting over hoe je ecotoeristen naar de eilanden lokt en de natuur beschermt. Met een industrieterrein:

De natuur is de dupe....

….

Dus dan ga je op vakantie naar zoiets, en dat heet dan Ecotoerisme :-)

Het 'zonnepark' bij Delfzijl dat die in Ameland overtreft

Het ‘zonnepark’ bij Delfzijl dat het industrieterrein van Ameland in omvang overtreft

Werelderfgoed Waddenzee!

19 windturbines van Eneco op de Schermdijk meppen jaarlijks honderden tot duizenden beschermde vogels IN de Waddenzee.

19 windturbines van Eneco op de Schermdijk IN de Waddenzee meppen jaarlijks honderden tot duizenden beschermde vogels als de visdief IN de Waddenzee.

Zoals wij al schreven: de (scheidend) voorzitter van Vogelbescherming Nederland Atze Nicolai is commissaris bij Eneco. Tegelijk krijgt Vogelbescherming miljoenen euro’s subsidies (waaronder uit Waddenfonds) om ons te vertellen dat wij geen vogels mogen verstoren, en om de recreatie-deskundige uit te hangen.

Subsidies voor Eneco-commissaris/Vogelbescherming voorzitter Atze Nicolai om ons te vertellen dat wij geen vogels mogen storen

Subsidies voor Eneco-commissaris/Vogelbescherming voorzitter Atze Nicolai om ons te vertellen dat wij geen vogels mogen storen

Dit was aflevering 10 van Waddenleaks.