Shell/NAM let op de centjes bij Natuurmonumenten

Shell/NAM let op de centjes bij Natuurmonumenten. Voorzitter Natuurmonumenten Hans Wijers is ook plv voorzitter Board of directors bij Shell. Hij is van D66, maar de PvdA domineert

PvdA-Kamerlid Jan Vos diende 6 december een Kamerstuk in waarbij hij, conform de eisen van protestclubs, de gaswinning op het Wad door de NAM (=Shell/Exxon) nauwlettend wil volgen. Maar die gaswinning is juist zeer PvdA en NAM-eigenaar Shell is bolwerk van PvdA-prominenten die hun ‘ideologische veren’ ergens langs de Flyway verloren.

Terwijl geflopte PvdA-staatssecretaris Co Verdaas (PvdA) nu toezicht houdt over de Waddenzee-samenwerking, en Tineke Netelenbos (PvdA) ook uurtje-factuurtje mag doen als voorzitter van de samenwerkende Waddenzeehavens.. En terwijl ex-VROM Minister Johannes Maria Gerardus Hans Alders (PvdA) als ex-voorzitter (per 31-5 2015) van energiebranche-vereniging Energie Nederland ook al de ‘Mosseltransitie’ leidt van Zeeuwse Wadmosselen. Daarover later meer.

Alders ondertekende namens de energie-sector het Energieakkoord, waardoor windturbines op het Wad EN gaswinning vanzelf gewoon worden. Kwestie van subsidies en gewenning. Alders verdient een eigen blog, nu eerst de rest van het stel.

 

Flyway-onderzoek, met voorwoord van Co Verdaas (PvdA) in een nieuw uurtje-factuurtje-baan als voorzitter Wadden Sea Board

Flyway-onderzoek, met voorwoord van Co Verdaas (PvdA) in een nieuw uurtje-factuurtje-baan als voorzitter Wadden Sea Board. Hij was 1 maand staatssecrataris maar moest vanwege declaratiegedrag opstappen

 

De Wereld Graait Door
De ex-Rabobankier en PvdA-politicus Wim Meijer maakte de Waddengaswinning mogelijk door de NAM. Als voorzitter van de Commissie Meijer met Loek Hermans (VVD) en Tineke Lodders (CDA). Wim Kok (oud PvdA-premier) was toen toevallig- van 2003 tot 2011 -commissaris (lees lobbyist) voor Shell, de eigenaar van de NAM samen met Exxon.

Ook ex-VROM Minister Margreeth de Boer (PvdA) was in die Waddengas-doordram-periode- van 2004-2012 commissaris/lobbyist bij Shell, naast voorzitter van de Raad voor de Wadden. Die raad adviseerde Eerste en Tweede Kamer over Waddenbeleid, zoals over de inhoudelijke kant van project- uitgaven van het Waddenfonds (viel onder VROM) tot 2013.

Die ‘onafhankelijke’ raad was sinds 2002 opvolger van de Waddenadviesraad, en nu deel van de Raad voor de Leefomgeving.

Dat Waddenfonds was het natuurcompensatiegeld- een faustian bargain naar natuurclubs van 800 miljoen euro in ruil voor Waddengas-winning. Mede geregeld door Wouter  van Dieren (zeker PvdA), die daarvoor mogelijk 3 miljoen euro opstreek van de NAM met zijn (nu opgeheven wegens faillissement) adviesbureau IMSA.

De Boer werd bij Shell in 2012 volgens een Shell-persbericht opgevolgd door alweer een PvdA-prominent-lobbyist; Guusje ter Horst. (PvdA)

In 2014 strijkt de sociaal democraat Kok nog 4700 euro op per vergadering van de Chinese Construction Bank. Hun inzet voor de publieke zaak wil ik dus niet in twijfel trekken.

Het Zwarte Goud
De onlangs vertrokken directeur Shell Nederland Dick Benschop (PvdA) was de assistent van Joop den Uyl, die alle aardgasbaten uitkeerde aan de vestiging van Suriname in Amsterdam en ander PvdA-stemvee. De Noren stopten hun olie-en gasbaten in een technologie-fonds.

Maar goed: het zwarte goud als Sylvana is ons onbetaalbaar meer waard. Wat was Studio Sport geweest zonder ‘Komt dat schoooot’ Hugo Walker…

:-)

En kwam Wouter Bos ook niet van Shell? Ik dacht het wel. Bos was met Henk Kamp de informateur van Rutte 2. Met Henk Kamp als Minister van Economische Zaken kan Shell nu via het Energieakkoord ook aan de miljardensubsidie-infuzen hangen van het Energieakkoord.

Een publieke tegemoetkoming, in ruil misschien voor het afknijpen van Groningengas, waarin de Staat- naast Shell en Exxon -een 50 procent-belang heeft (Gasterra)

PvdA zegt: Shell, dankjewel

PvdA zegt: Shell, dankjewel

Aardgasbaten machtsbasis PvdA
Shell/NAM is de financier van de PvdA haar machtsbasis in Nederland via de brandstofaccijns en de aardgasbaten.Het betaalde sociale pamper-programma’s en massa-import van niet/laag opgeleide werkelozen kwam het stemvee binnen. Goedkoop en sociaal weerloos personeel voor het grootbedrijf, eenvoudig weer te lozen wanneer het de balans wil oppoetsen.

Wat zich ‘links’ voordoet, het is allemaal in het belang van multinationals als Shell.

Het is aardgasgeld waarmee de geesten gekneed worden van het belastingvee. Door de massa mentaal te kneden via de meestal PvdA-gezinde media als het NOS-Journaal met enkel PvdA-hoofdredacteuren. Zo bereikt de klimaat-agitatie Nederland, ongefilterd door enig kritisch deskundig weerwoord, met steeds de zelfde alarmistische ‘deskundigen’ uit het kamp van Cramer (PvdA) en Wijffels.

Ook die agitatie is via aardgasbaten gefinancierd.

Klimaat-nepprofessor Pier Vellinga, maatje van Jac Cramer (PvdA) zijn klimaatagitatie-program ‘Klimaat voor Ruimte’ werd met BSIk-aardgasbaten gefinancierd. Evenals een nieuwe Kennis voor Klimaat-stichting die van VROM in 2009 nog 27 miljoen euro aardgasgeld kreeg. Pier is directeur van de met Waddengas betaalde Waddenacademie, die het klimaatvuurtje stookt, en wil blussen via gigantische bouwprojecten tegen ‘De Zeespiegelstijging’.

Gas is de toekomst van Shell duurzaam
Zodat met beroep op deze Grote Publieke Noodzaak (=publieke financiering) de bouwsector, energiesector en NGO-sector tot minstens 2050 in bedrijf blijven om de temperatuurstijging binnen de 2 graden te houden. Voor onze bestwil. Met de voorzitter van de borgingscommissie (wind)Energieakkoord, ex-VROM Minister Ed Nijpels (VVD)als commissaris van die Waddenacademie.

De wisselvalligheid van wind is enkel met gascentrales goed op te vangen, die zijn flexibel genoeg, mits ze een flexi-bonus van de belastingbetaler mogen vangen. Gas, daar zette Shell onder Jeroen van der Veer net op in: hebben ze genoeg van met ook een nieuwe LNG-terminal in Rotterdam en Quatar als aanleveringsstation.

Ook Eneco sloot met Gasterra een deal om die flexi-reden.

Commissaris bij NAM-eigenaar Shell, net als voorzitter van Natuurmonumenten Hans Wijers

Commissaris bij NAM-eigenaar Shell, net als voorzitter van Natuurmonumenten Hans Wijers

Margreeth de Boer, typische corrupte PvdA met hete aardappel
Maar het was Margreeth de Boer (PvdA), die als Minister van VROM het moratorium op gaswinning ophief in 1994, dat sinds 1984 gold.

Een keihard NEIN (=moratorium) werd in 1995 dankzij haar in de nieuwe PKB omgezet in ‘Nee-tenzij’ met de huidige voorzitter van Natuurmonumenten als EZ-minister, Hans Wijers (D66).

Natuurmonument-baassie Wijers is tevens commissaris bij Shell, nu plv voorzitter van de Board of Directors. De huidige penningmeester van Natuurmonumenten Jan van den Belt werkte als CFO voor Shell Brazilie. Hij ziet er wel PvdA uit, die Jan.

Margreeth de Boer hielp ons als VROM-minister van 1994-1998 aan het Kyoto-verdrag en klimaatbeleid waarvan de (energie)kosten volledig werden afgewenteld op kleine- en middengebruikers, waar het grootbedrijf de lastendans ontsprong.

screen-shot-2016-12-11-at-11-06-46Geoliede lobby voor multinationals
Zo beschrijft Milieudefensie-activist Wijnand Duivendak tenminste in zijn boek ‘Het Groene Optimisme‘. Nu pakt het grootbedrijf klimaatbeleid nog iets grover aan: Energiebedrijven en de bouwsector beklinken hun miljardendeals via het Energieakkoord, en leggen de rekening van 73 miljard euro op het Binnenhof neer.

Duivendak kreeg heel optimistisch tonnen euro’s subsidie van vriendin Jacqueline Cramer (PvdA) voor zijn klimaat-campagne 10:10 op het Museumplein. En vloog naar een COP-conferentie in Nairobi, Kenia. Dat was voor het klimaat. Nu heeft hij weer een andere (subsidie?)stichting Triple Turnaround.

Zoals ik beschreef in Elsevier in Geoliede Klimaatlobby werken usefull idiots als Duivendak in het voordeel van multinationals. Daarom krijgen ze al die subsidies ook. De olie-en gassector kan zo mooi op publieke kosten onzekere tijden overleven, en met beroep op De Natuurlijke Noodzaak haar eigen ’transitie’ publiek laten financieren.

Die olie en gas koopt de wereld ondertussen toch wel. Daarom wil Shell ook graag van kolencentrales/concurrentie af. Bij het uitschakelen van Shell-concurrentie helpt het per direct stopzetten van biomassa-bijstooksubsidies- zoals de Kamer plots eist na een motie van Jan Vos (PvdA)-. Want zo probeerden de kolenboeren het Energieakkoord te overleven, met stook van hout zichzelf een groen verfje geven. Henk Kamp besteedde daar al een slordige 3 miljard euro nieuwe subsidies aan.

Gezellig: Tineke Netelenbos is ook van de Partij op het Wad en de vanwege declaratieschandaal afgetreden staatssecreataris Co Verdaas (2de van links)

Gezellig: Tineke Netelenbos is ook van de Partij op het Wad en de vanwege declaratieschandaal afgetreden staatssecreataris Co Verdaas (2de van links)

De ‘onafhankelijke’ Co Verdaas uit de hoge PvdA- baantjeshoed
Vanuit de hoge PvdA-baantjeshoed kwam ook de wegens een declaratieschandaal al na 1 maand gesjeesde staatssecretaris Co Verdaas een Wadplaat opvallen. Sinds 2014 leidt hij de Wadden Sea Board, een uurtje-factuurtje-orgaan dat een uurtje-factuurtjegat vult dat de Raad voor de Wadden in 2013 achterliet. Dit nieuwe orgaan moet samenwerking  overzien tussen Denemarken, Duitsland en Nederland.

Daar is NL tot 2018 voorzitter van.

Dit baantje en dat orgaan was een kadootje van Sharon Dijksma (PvdA). Die board kwam tot stand na de ‘Trilaterale Waddenzee Verklaring Tonder (Something’s rotten in the State of Denmark) in april 2014. Dijksma stelt aan de Kamer:

Met volledige instemming van mijn Duitse en Deense collega’s is de heer Co Verdaas, thans directeur van het Centre for Development Innovation te Wageningen (niet meer sinds 2014 RZ), aangesteld als onafhankelijke voorzitter voor de komende periode van 4 jaar. Het is zijn taak om toe te zien op de gemeenschappelijke voortgang in de uitwerking van de afspraken van de Verklaring van Tønder.

De onafhankelijke Verdaas heeft ook nog een eigen advies/lobbybureau, dat Natuurmonumenten in Flevoland aan subsidies probeert te helpen voor Nieuwe Natuur als de Marker Wadden: een project waarmee het baggerwezen aan publiek geld kan komen.Verdaas werkt als planoloog voor Over Morgen en is lid van de Raad voor de Leefomgeving.

Dus zo is de link met Margreeth de Boer (ex-Raad voor de Wadden) en PvdA mogelijk gelegd, en via de Raad voor de Leefomgeving.

...bij Engelsmanplaat. De NAM betaalt via Waddenfonds de rekeningen van Berkhuysen's prestigeprojectjes en van Van Dieren

…Aardgasbaten houden PvdA in het zadel via omkopen belastingvee

Oh nee, Tineke Netelenbos kreeg ook een Wad-baantje
En wie mag op het Wad ook niet ontbreken: Tineke Netelenbos (PvdA), de kut met negen levens, die het voortgezet onderwijs aan het geflopte studiehuis hielp. Zij is voorzitter van een commissie voor Waddenzeehavens en kan zo op publieke kosten weer uurtje-factuurtje doen.

Zoals voor een Unesco-haven conferentie juli dit jaar met Wilfred Alblas van Natuurmonumenten (met typische PvdA-kop), Co Verdaas en andere uurtje-factuurtjes als Taco van Heiligenberg (Programma Rijke Waddenzee): leuteren over ‘sustainable ports’.

En met Paddy Walker (Waddenvereniging, Van Hall, zeker PvdA!) babbelen over ‘oliegevaar op de Waddenzee’.

Op 8 december blijkt: Daar heeft de Waddenvereniging OOK weer voor zichzelf een baantje mee geregeld met een ‘Ecologisch Spoorboekje’ samen met Fryske Gea, Rijkswaterstaat uurtje-factuurtje ouwehoeren.

En zo houdt lobbycratie NL zichzelf in bedrijf. Walgerije aan het Wad, belangeloos voor de prachtige natuur. Dit was aflevering 6 van Waddenleaks.