Screen Shot 2017-02-18 at 07.16.57

Het Nationaal Groenfonds is onder voorzitterschap van CDA’er Cees Veerman gekaapt door het Ministerie van Economische Zaken om haar energiebeleid uit te voeren, terwijl het bedoeld is als investeringsfonds voor natuur en landschap. Dat tonen de jaarverslagen, zoals het laatste uit 2015. Cees, doe er iets tegen, als het goed is weet je nog wie ik ben: kap hiermee!

Het Ministerie van Economische Zaken fietste het ‘duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen’ in de doelstellingen om zo de eigen energiedoelen met natuurgeld te financieren. Terwijl Natuur en Landschap de doelstellingen zijn, en het geld moet worden aangewend om de schade te compenseren die (meestal) de overheid toebrengt aan natuur bij infrastructurele projecten. Zoals nu bij de A1/A27 plaatsvindt, waar de overheid/Rijkswaterstaat natuurgebied in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS nu NNN) vernielt voor asfalt.

Natuurclubs als Natuurmonumenten kunnen zo zelfs subsidie voor boskap krijgen, als ze het 'biomassa' noemen of 'natuurherstel'

Natuurclubs als Natuurmonumenten kunnen zo zelfs subsidie voor boskap krijgen, als ze het ‘biomassa’ noemen of ‘natuurherstel’

Het Nationaal Groensloopfonds
Zo leende het Nationale Groenfonds in 2014 liefst 775 miljoen euro uit/investeerde in energieprojecten met klimaat- en CO2-vlag. In 2015 werd 130 miljoen euro voor natuur bedoeld geld over de balk gegooid aan energieprojecten, zoals een mestvergister in Leeuwarden. Er komt daar nul hectare natuur bij, er is alleen een boer/intensieve veehouder die veel subsidie vangt met klimaatproza.

Een voorbeeld van een voor de natuur destructief energieproject is MPD Energie. Twee nieuwe met geld uit het Groenfonds gesubsidieerde houtstook-centrales in Ede, die 17 miljoen euro per stuk kosten (en dat via stook van bos en klimaatsubsidies dus weer moeten terugverdienen). Willem Meijers van Nationaal Groenfonds/Ministerie van Economische Zaken liegt daarbij met zijn PR medewerkers dat die stook netto CO2 zou uitsparen. Terwijl houtstook meer CO2 oplevert dan kolenstook, en er zelfs geen enkele CO2 zou vrijkomen wanneer je het gewoon als boom liet staan. (Of zou verwerken als bouwmateriaal)Screen Shot 2017-02-18 at 07.54.51

Zodra de overheid Engelse namen gaat gebruiken voor functies, neemt de leugenachtigheid exponentieel toe

Zodra de overheid Engelse namen gaat gebruiken voor functies, neemt de leugenachtigheid exponentieel toe: andere mensen noemen dat ‘goede marketing’ maar liegen is bij mij gewoon liegen

Hout dat blijft staan houdt die CO2 vast, houtstook zelf levert alvast meer CO2 dan kolenstook. Dat hout ‘hernieuwbaar’ is omdat het weer aangroeit, dat kan de Braziliaanse regering ook als argument gebruiken om het hele regenwoud kaal te kappen. Het groeit wel weer aan (….). De Koninklijke Academie van Wetenschappen concludeerde:

De conclusie: het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio- ethanol en biodiesel in auto’s lijkt niet of nauwelijks bij te dragen aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Screen Shot 2017-02-18 at 07.59.53Men roept dan iets over ‘invasieve exoten’ alsof ze alleen op die Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina) zouden stoken. Dat is vooral een PR-leugentje om een houtkachel en boskap politiek te verkopen. Bovendien is er met die Prunus serotina niets mis, wanneer je gewoon accepteert dat die inheems is geworden, zoals het konijn dat ook werd nadat hij uit Spanje werd ingevoerd. Die vogelkers vervult een waardevolle ecologische functie als voedselbron voor vogels en nestgelegenheid.

OK, dit is een warmtecentrale in Ede, maar dat is extra destructief: want uit een kolencentrale die ook nog eens stroom levert krijg je ook al warmte. Dus er wordt nu enkel bos gekapt om zo’n klimaatkachel in Ede in bedrijf te houden en dat met geld dat voor natuurherstel is bedoeld.

Advies KNAW

Advies KNAW

Afvalhout bestaat niet in de natuur
Aan energiebeleid waarvoor je bos en bomen kapt is niets groens, in de zin van: groen. Je weet wel, blaadjes, plantjes, boompjes. In tegendeel, het met veel klimaat-PR als ‘duurzaam’ verkochte beleid is zeer destructief voor het nationale groen en de natuur, die zo wordt uitgemijnd voor lokale energiedoelen. Dat leidt netto tot ontbossing, want zoals Probos in 2012 nog stelde is er nauwelijks nieuwe aanplant terwijl natuurclubs als Staatsbosbeheer wel honderden tot duizenden hectares bos wegkapten zonder compensatie.

Afvalhout bestaat niet in natuurgebied, er bestaat wel subsidie- en houthonger bij natuurclubs

Afvalhout bestaat niet in natuurgebied, er bestaat wel subsidie- en houthonger bij natuurclubs: bron Arboriculture

Men roept nu  dat er zoiets zou bestaan als ‘afvalhout’. Vanuit ecologisch oogpunt bestaat dat niet. Hout dat je in natuurterrein laat LIGGEN heeft een ecologische functie, zie ook dit artikel in Arboriculture, en bovendien hoeft in natuurterrein niets gekapt te worden. Tenzij je als natuurorganisatie daar een verdienmodel aan wilt hangen. Bijvoorbeeld om je dure en topzware management te betalen zoals bij Natuurmonumenten (waar Cees Veerman eerder voorzitter was), met Marc van den Tweel (VVD) die een directeursalaris (187k) vangt dat een halve ton euro ligt boven de normering goede doelen.

Vraag van biomassacentrales schept aanbod. Overal slaat de kaplust toe, nu er een verdienmodel aanhangt mede door de subsidies en stijgende houtprijzen

Vraag van biomassacentrales schept aanbod. Overal slaat de kaplust toe, nu er een verdienmodel aanhangt mede door de subsidies en stijgende houtprijzen

Vraag biomassacentrales schept aanbod
De grootschalige onttrekking van groen aan natuurterrein is juist zeer schadelijk voor de mineralenhuishouding in dat terrein, zeker op arme zandgronden die toch al last van verzuring en uitspoeling van mineralen hebben. Die subsidiering is nu een extra prikkel voor bos- en bomenkap geworden zodat het Groenfonds mogelijk netto bijdraagt aan natuurvernieling. Bomen die anders bleven staan en dus hun ecologische functie behielden, daar hangt nu bij kap een verdienmodel aan door de beschikbare subsidies en stijgende houtprijzen.

Het ‘groene’ beleid leidt zo dus tot ontbossing en kaalkap. Net als in de Middeleeuwen toen het landschap ook werd uitgemijnd voor energie (turf en hout). Zoals Matt Ridley al beschreef in The Rational Optimist was de overstap op steenkool en daarna olie en gas de redding van het landschap en het bos. Dat is geen mening, maar constatering. 1+1=2. Wanneer je met onze energie-intensieve samenleving al je energie uit het lokale landschap moet halen, dan mijn je dat hele landschap uit. Je moet wel heel erg in marketing en PR geloven van ‘biobased’ en ander slecht Nederlands van PR-managers om het tegendeel te geloven. Of je moet er subsidies uit vangen.

Die trend zagen we ook tot voor kort in Nederland waar alle bos bijna was gekapt in 1800. Iedereen ziet het nu letterlijk voor zijn ogen gebeuren.

Grootschalige boskap door Staatsbosbeheer in duinen bij Schoorl

Grootschalige boskap door Staatsbosbeheer in duinen bij Schoorl

Gemeentelijke overheden en natuurorganisaties zagen zich nu een gat in de rondte in het groen voor het stoken van biomassa-centrales. Ook mijn Gemeente Friese Meren bezuinigde op de groenvoorziening, rooide alle struikgewas en kapt nu alle bomen in het dorp om dat hout te verpatsen, onder andere voor houtstook-centrales (‘biomassa’). We zien het in Alkmaar waar bewoners in opstand komen tegen de zinloze kap van hun buurtbos Alkmaarder Hout. We zien dat bij Madurodam waar oud eikenbos mogelijk geofferd wordt voor uitbreiding.

Screen Shot 2017-02-18 at 08.49.23

En we zien het bij bijna 100 hectare bos in de duinen van Schoorl dat Staatsbosbeheer rooit in opdracht van de Provincie Noord Holland. Met het excuus van ‘natuurherstel’ (dat levert SNL-subsidies op en natuurcompensatiesubsidie) kappen natuurorganisaties bos om het hout te verkopen. Actiegroep Schoorlsebosmoetblijven richtte al een website op, en in de Volkskrant zet bomengids Hans Egberts al de zaag in de argumentatie van Staats Bos Bederf

Mijn gemeente De Friese Meren zaagt ook alle dorpsgroen stuk, dat hout verpatsen ze ondermeer aan biomassacentrales

Mijn gemeente De Friese Meren zaagt ook alle dorpsgroen stuk, dat hout verpatsen ze ondermeer aan biomassacentrales

Door natuur en landschap ‘biodiversiteit’ te noemen werd het uitruilbaar met energie
Lezers meldden al hoe Natuurmonumenten in de Loonse en Drunense Duinen in Brabant te keer gaat, en niet alleen daar.  Zo meldde het Algemeen Dagblad nog dat Natuurmonumenten bij Bodegraven een eeuwenoude houtwal (per ongeluk) rooide voor hun biomassa-honger. Uit betrouwbare bron hoor ik nu dat Natuurmonumenten ook tientallen hectares van het Cronebos bij Hilversum wil rooien, deels met natuurcompensatiesubsidies.

 

Mijn gemeente Friese Meren zaagt alle dorpsgroen stuk uit geldhonger

Vraag schept aanbod. Mijn gemeente Friese Meren zaagt alle dorpsgroen stuk uit geldhonger, zoals deze Rode Kornoelje

Door ‘natuur’ om te dopen tot ‘biodiversiteit’ en andere nietszeggende kreten wordt het ook uitwisselbaar met energiebeleid onder klimaat- en ‘duurzaam’-vlag. Alsof biodiversiteit het zelfde is als ‘duurzaamheid’ zo’n andere kreet die net als ‘democratie’ vele betekenissen heeft. Waarbij ‘meer duurzaamheid/biodiversiteit/democratie’ staat voor ‘extra goed’. Zo haalt het Ministerie van EZ een handige truuk uit. Ze breken de oppositie van de organisaties die normaliter tegen het uitmijnen van de natuur in opstand zouden komen, de voormalige natuurorganisaties.

Op de rol voor de sloop, er hangt een kast voor boommarters. Bos kapot zagen kun je 'groen' noemen wanneer bomen 'biomassa' heten en goed voor 'klimaat'

Op de rol voor de sloop in mijn dorpje Langweer door mijn ecologisch barbaarse gemeente De Friese Meren, er hangt een kast voor boommarters. Bos kapot zagen kun je ‘groen’ noemen wanneer bomen ‘biomassa’ heten en goed voor ‘klimaat’

Als het goed is kent Cees Veerman mij nog. In 2006 kwam ik nog bij ‘m op bezoek, toen hij Minister van LNV was om te praten over natuur- en verdienmodellen uit de natuur. Daarom spreek ik ‘m hier even persoonlijk aan. Kappen hiermee Cees. Natuur hoort niet thuis bij Economische Zaken maar Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Natuur dient voor inspiratie, ontspanning, zingeving, educatie, niet voor geld/subsidiezucht en exploitatie.

Opnieuw zien we: ‘het milieu’ in de vorm van klimaatbeleid en de geldzucht van natuurclubs en overheden dreigt de grootste vijand te worden van de weinige natuur die we nog hebben in dit overbevolkte pieplandje.

Het Groenfonds doet overigens ook best aardige dingen, zie de projectjes voor natuur en (lokaal) landschap die voor de Natuurprijs in aanmerking komen. Daar is het voor bedoeld