Eerder hebben Hajo Smit en ik uitvoerig aandacht geschonken aan Myron Ebell, die is verbonden aan de Amerikaanse vrije-markt denktank, het ‘Competitive Enterprise Institute’ (CEI). Zie hier en hier. Rypke Zeilmaker deed dat gisteren ook. Zie hier.

Ebell heeft de laatste maanden leiding gegeven aan Trump’s transitieteam voor het Amerikaanse ‘Environment Protection Agency’ (EPA), ter uitwerking van de campagnebeloften van de nieuwe president.

Onlangs was Ebell in London op bezoek voor een goed bezochte persconferentie, georganiseerd door de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) en de ‘Foreign Press Association’ (FPA), waar hij toelichting gaf op het te verwachten klimaatbeleid van Donald Trump.

Voor het resultaat daarvan zie onder meer ‘The Guardian‘, ‘The Daily Mail‘, ‘The Independent’ en de video hieronder.

Hier volgen enkele van zijn uitspraken.

President Trump is van mening dat klimaatverandering geen crisis is en geen urgente actie vereist.

Ebell verklaarde te verwachten dat Trump de VS zal terug trekken uit de klimaatovereenkomst van Parijs. Een besluit daartoe kan in beginsel binnen enkele dagen worden genomen. Daarvoor zijn verschillende juridisch-technische opties.

Ebell: ‘He could do it by executive order tomorrow, or he could wait and do it as part of a larger package. There are multiple ways and I have no idea of the timing.

Inmiddels heeft Trump de pagina over klimaatverandering laten verwijderen van de website van het Witte Huis en vervangen door informatie over een energiebeleid gebaseerd op fossiele brandstoffen. Ook heeft hij toestemming gegeven voor de bouw van twee oliepijpleidingen. Daarnaast heeft hij beloofd het klimaatactieplan van Obama en de EPA-regelgeving inzake CO2-uitstoot ongedaan te maken en geen geld meer te steken in de klimaatactiviteiten van de VN.

Trump die klimaatverandering een ‘hoax’ heeft genoemd heeft vele klimaatsceptici in zijn regering opgenomen. In een later stadium heeft hij zijn standpunt iets genuanceerd door te erkennen dat er enig verband is tussen menselijke activiteit en klimaatverandering. Maar hij verklaarde ook van mening te zijn dat de reductie van CO2-uitstoot slecht was voor de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven.

Voormalige ExxonMobil directeur, Rex Tillerson, die door Trump is gekozen als als minister van buitenlandse zaken, heeft verklaard dat het hem wenselijk leek dat de VS een ‘stoel aan tafel’ zou houden. Maar Ebell was van mening dat de president daar geen oren naar zou hebben en dat diens standpunt zou prevaleren. Immers, die mensen die hem hebben gekozen willen dat niet.

De Amerikaanse bevolking heeft het deskundigendom (‘expertariat’) de rug toegekeerd. Ze zaten er vaak naast met hun voorspellingen, zoals bij de Brexit en de verkiezingsoverwinning van Trump. Dat geldt ook voor het klimaatbeleid. Volgens hem is het een klasse vol arrogantie en hoogmoed.

Ebell is van mening dat de motivatie voor klimaatactie voortspruit uit gevestigde belangen. Het klimaat-industriële complex is gigantisch en omvat vele groeperingen van de producenten van duurdere energie tot wetenschappers die daarvan profiteren door de bevordering van hun carrières en subsidies.

In reactie op vragen naar de rol van China verklaarde Ebell dat China grootschalig investeert in de productie van zonnepanelen en windmolens, die zij vervolgens verkopen aan goedgelovige consumenten in het Westen, zodat de elektriciteitsprijzen daar hoger worden en de Chinese economie concurrerender wordt.

Ebell herinnerde eraan dat er de laatste 20 jaar – statistisch gezien – geen significante opwarming heeft plaatsgevonden. De gevoeligheid van het klimaat voor een verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer is dus sterk overschat. De voordelen van geringe opwarming en hogere CO2-concentraties zijn door de klimaatalarmisten geminimaliseerd.

Volgens Ebell is de groene beweging de grootste bedreiging van de vrijheid in de moderne wereld.

Trump wil de Amerikaans energieproductie bevorderen en wereldwijd een dominante positie innemen op dat gebied, mede om de invloed van sommige landen in het Midden Oosten en Rusland terug te dringen. Dit is mogelijk omdat de VS beschikt over enorme voorraden fossiele brandstoffen.

Wat betreft EPA’s ‘endangerment finding’, waarin in 2009 werd vastgesteld dat broeikasgassen een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu was Ebell van mening dat deze ongedaan diende te worden gemaakt en dat dat ook zal gebeuren. Ook hiervoor bestaan verschillende juridisch-technische opties.

Aldus Myron Ebell.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.