Van een onzer correspondenten.

De wereldwijde vraag naar zonne-energie zal dit jaar fors toenemen, meldt de Rabobank. Toch maakt de gemiddelde zonne-energieproducent moeilijke tijden door. Overcapaciteit en hoge voorraden speelt de sector parten. Dat zorgt voor druk op de marges. Ook de hogere rente vormt een rem op de bedrijfsresultaten voor de komende kwartalen, zo meldt Rabobank:

‘In onze beheerportefeuilles beleggen we binnen het ‘1895 Themafonds’ gericht in het aandelenthema ‘duurzame energie’. Eerder schreven we over de problemen waar de windsector mee geconfronteerd wordt. Ook het onderdeel zonne-energie maakt moeilijke tijden door.’

Zuinige omzetvoorspellingen voor de Amerikaanse markt maken dat sommige aandelen binnen de sector onder druk staan, zoals bleek uit recente cijfers van Enphase en SolarEdge Technologies.

Amerikaanse markt remt omzet.

De gedaalde gasprijzen hebben zonne-energie een duurder alternatief gemaakt op de korte termijn. Dat komt ook door de hogere kosten voor leningen om zonne-energieprojecten op te zetten. Daarnaast heeft veranderende regelgeving voor een tijdelijke rem op de afzet gezorgd. In april is het zogenaamde NEM 3.0 systeem in Californië gelanceerd, waarbij de opbrengsten van het terugleveren aan het energienet aanzienlijk lager zullen worden voor de consument. Voor sommigen neemt hierdoor de prikkel om panelen te plaatsen af. Op de lange termijn kan dit zorgen voor een verschuiving in vraag naar eigen opslag. Zo’n verandering duurt altijd even om door te werken, maar heeft op korte termijn wel een remmende werking op de vraag.

Concurrentie heeft geleid tot overcapaciteit.

 

Ook op het vlak van concurrentie zien we volgens de Rabobank het nodige veranderen. De toegenomen concurrentie heeft geleid tot overcapaciteit. Uit cijfers van Bloomberg blijkt dat de productiecapaciteit dit jaar twee keer zo hoog ligt als de vraag.

Die overcapaciteit door met name significante productie in China is op korte tijd niet zomaar weg. Dat drukt de marges van producenten en heeft de aandelen onder druk gezet, met als gevolg lagere waarderingen. Consolidaties in de industrie zijn niet uit te sluiten.

De vooruitzichten voor zonne-energie zijn voor de langere termijn goed. Wereldwijd zullen zonne-installaties dit jaar met 56% toenemen, is de verwachting.

Daarbij bieden grote investeringspakketten van overheden, zoals de Inflation Reduction Act van de Amerikaanse president Biden, de energiebedrijven langjarige steun met subsidies. Dit kan positief uitpakken voor het bedrijfsresultaat van onder andere zonne-energieproducenten. Er is ook Europese wetgeving in de maak om lidstaten sneller over de brug te laten komen met vergunningen. Allemaal redenen waarom het aan de vraagkant wel goed zit, aldus de Rabobank.

***

Bron hier.

***