Aalscholver Houtrib-sluizen

Aalscholver Houtrib-sluizen

De Marker Wadden in het Markermeer zijn het eerste natuurherstel-project waarbij de overheid de Crisis en Herstelwet aanwendt. Het project herstelt vooral werkgelegenheid voor Boskalis, Rijkswaterstaat en Ingenieursbureaus. Natuurmonumenten mag de eilandjes van Rijkswaterstaat pachten voor 1 euro per hectare.

Ingenieursbureaus zoeken een manier om via het maken van een luwte met een dijk los zwevend slib uit het water van het Marker Meer te doen bezinken. Dan zou je het water helder kunnen maken, zo is de theorie die ze al langs de Houtribdijk testten voor enkele miljoenen euro’s subsidie. En dus spuit Boskalis liefst 20 miljoen kuub zand op, gewonnen IN Natura 2000-gebied, gerealiseerd midden in een Natura 2000-gebied. Zie hier de MER

Door bouwen in natuur ‘building with Nature’ te noemen (de zandsuppleties van Rijkswaterstaat vallen ook onder die PR-term uit Delft), is plots toegestaan wat normaliter niet zou mogen. Sterker nog, zo adverteren onze ingenieursbureaus in het buitenland. De Firma Nederland BV moet draaiend blijven, en dan kun je niet al te precies zijn. Het is dus wat je noemt handige lobby.

Zo komt het er ongeveer uit te zien; eilandjes voor grauwe ganzen...

Zo komt het er ongeveer uit te zien; eilandjes voor grauwe ganzen…

Hoewel het project uit naam van Natura 2000 aan publiek geld kwam, dienen de moeras-eilandjes niet de oorspronkelijke doelen van Natura 2000 (herstel van visstand voor visetende vogels) maar vooral de portefeuille van deze bedrijven, en de publicitaire waarde voor Natuurmonumenten. Je ziet ook hoe Boskalis bijvoorbeeld Stichting de Noordzee sponsort, om de aandacht van haar zandwinning in de Noordzee (met Van Oord af te leiden.

De kassabon: de (Rijks)overheid betaalt 2/3de, de Postcodeloterij 25 procent en de andere partijen de resterende 8 procent

De kassabon: de (Rijks)overheid betaalt 2/3de, de Postcodeloterij 25 procent en de andere partijen de resterende 8 procent

Zo werkt de lobbycratie Nederland, particulier bedrijfsbelang opblazen tot openbaar belang om jezelf toegang te verschaffen tot publieke middelen (hier 50 miljoen euro, maar oplopend tot mogelijk 880 miljoen euro) en dat toedekken met PR. Zo gebruikt de overheid met die bedrijven op haar beurt de geoliede PR van Natuurmonumenten, om het eigenbelang (bouwen in natuur op publieke kosten) groen te verven

We leven kortom in Interessante Tijden, de naam van mijn weblog/leven na Climategate. Daar kun je de reportage verder lezen die ik voor Elsevier maakte.