Aangekondigd op de cover, het resultaat van degelijk graaf en spitwerk met dank aan mijn donateurs

Aangekondigd op de cover, het resultaat van degelijk graaf en spitwerk met dank aan mijn donateurs

De Koninklijke Bibliotheek wil Climategate.nl al bewaren  als ‘digitaal erfgoed’ zo vragen ze vandaag. Tegelijk eer ik nu het ‘oud papier’ door weer in oude media (Elsevier) te publiceren: het onderzoeksproject naar de totstandkoming van de Marker Wadden, hier reeds beschreven. De boodschap gaat niet over natuur, eendjes, ganzen en die paar miljoen maar de onderliggende trend:

Meer dan ophitserij via massamedia tegen ‘de Islam’ omdat de Nato rechtvaardiging zoekt voor haar 30 jaar over datum-bestaan, is de erosie van waarheidsliefde en algehele neergang van de Westerse beschaving mijn punt van zorg.

  • Nederland vertoont steeds meer trekken van een soort corporate dictatuur. Waarbij belangenclubs, bureaucraten en bedrijven van tevoren netjes afspreken dat ze halve waarheden verkopen en dus corrupt zijn.

Screen Shot 2017-03-16 at 05.41.44

Dat doen ze dan met wetenschapperige rapportmuren, die ondoordringbaar zijn voor de mensen die de macht (zouden) moeten controleren. Gewoon omdat de meeste politici en journalisten daar te dom voor zijn (geen kennis van biologie, chemie, natuurkunde noch enig analytisch denkvermogen, gecompenseerd met de heilige overtuiging zelf ‘goed’ te zijn, alsof je iets koopt voor goede bedoelingen)

Zoals je ook ziet bij Sieben Poel (Rijkswaterstaat) die bij de echte Waddenzee anderen uitsluit van de besluitvorming met beroep op ‘de’ wetenschap, een eigen versie met gebruik van misleidende omissie.

Het beroep op ‘DE wetenschappelijke noodzaak’ is nu DE manier geworden om de democratische besluitvorming te versmallen tot belanghebbende ‘experts’, die met de gemeenschaps-miljarden de eigen opdracht-portefeuille spekken.

Je kunt er dan niet kritisch op zijn want dan heet je ‘tegen DE wetenschap’ en dus dom/gek/PVV. Je krijgt geen sociale meerderheid achter je opvatting. En waarheid in een verwijfde massamediacratie is wat de meeste sociale bevestiging heeft/media beheerst.

Als je gewoon man en paard noemt en uit alle (bewust gemaakte) ruis de essentie filtert, dan heet je ‘ongenuanceerd’ (dooddoener 1) want er zijn ‘vele factoren’ (dooddoener 2). De pseudo beschaafde barbaren bedienen zich van signaalwoorden om zichzelf als ‘Beter dan Gij’ te profileren. Zonder metafysische standaarden is alleen het gevoel over jezelf nog belangrijk.

Jezelf ten koste van alles goed blijven voelen, ook al is daar moreel gezien geen aanleiding toe (Ed Nijpels, de bestuurlijke kat met 9 levens). Als je de sociale bevestiging maar achter je krijgt, kom je ver als valse elite.

Plaagdier/Posterdier dat van Marker Wadden profiteert

Plaagdier/Posterdier dat van Marker Wadden profiteert

Building with Nature= natuurregels overtreden en je daar groen bij voelen
Het Energieakkoord van Nijpels is daarbij misschien wel het grootste schandaal in de Nederlandse geschiedenis met beroep op ‘het klimaat’ (dat er geen tienduizendste graad mee verandert), maar de Marker Wadden zijn er ook een voorbeeld van.

Hier gaat het vooralsnog om ‘slechts’ 50 miljoen publieke euro’s, maar de bedragen gaan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Waarbij onderzoeksbureaus, baggeraars, Rijkswaterstaat, clubs als Royal Haskoning verder hun ‘ Building with Nature’-feestje kunnen vieren.

De Marker Wadden van Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Boskalis kregen de Crisis en Herstelwet in de rug om een eiland met 20 miljoen kuub zand op te spuiten IN Natura 2000-gebied met zand dat ze UIT dat gebied winnen.

Normaliter zou dat nooit mogen, tenzij je er een handig verhaal omheen breit waardoor bouwen in natuurgebied plots ‘natuurherstel’ heet, Bilding wis neetjur. Dat is het credo waaronder ook de zandsuppleties van Rijkswaterstaat geframed worden langs de Noordzeekust. Ben je een voorkeurspartij voor bureaucraten met eigen agenda, dan gelden andere regels.

Plaagdier 2 dat van de Marker Wadden profiteert: de grauwe gans, hier rustend tussen het verkeer veilig voor de vos

Plaagdier 2 dat van de Marker Wadden profiteert: de grauwe gans, hier rustend tussen het verkeer veilig voor de vos

Vervolgens krijgt Natuurmonumenten vrijwel gratis een eiland van 1000 hectare er bij, dat ze voor 1 euro per hectare per jaar mogen pachten van Rijkswaterstaat.

Ik stelde de projectdirecteur Andre Rijsdorp (tevens PvdA-statenlid Flevoland) vragen per e-mail, zowel mijn vragen als antwoorden publiceer ik morgen nog afzonderlijk. Ik neem namelijk nooit mondelinge citaten op, want dat zijn geen citaten maar interpretaties.

Rijsdorp vervormde vervolgens mijn vragen om zijn eigen feestje te vieren. Dat is zijn goed recht, maar uit de documenten die via de Wob vrijkwamen kun je zien dat hij op meerdere punten de realiteit verdraait. Natuurmonumenten moest haar project van Jacco Maissan en Chris Kuipers framen in Natura 2000 en KRW om zo aanspraak te maken op de publieke miljoenen uit het Lente-Akkoord.

Ook wist Natuurmonumenten wel dat zo’n ganzenmoeras niet bijdraagt aan de oorspronkelijke Natura 2000-doelen (visetende vogels, de visstand). Maar ze gaven de voorkeur aan de publicitaire en territoriale waarde van het project.

IN aantal ge-explodeerd plaagdier de aalscholver zal verder profiteren van Marker Wadden

IN aantal ge-explodeerd plaagdier de aalscholver zal verder profiteren van Marker Wadden

En de Marker Wadden wordt door de overheid wel degelijk aangevoerd als ‘natuurcompensatie’ voor ‘wat mag voor Natura 2000’, als compensatie voor bouwprojecten. Alleen door het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) te noemen- het een formeel andere naam te geven-HEET het anders. Maar het is wel als compensatie voor bouw-activiteit omschreven en ook zo bedoeld. ( = wij spreken vantevoren netjes af dat we liegen, want wij zijn Nette Nederlanders, dat is ons zelfgevoel, en bij ontbreken van een metafysische waarheids-standaard is het sociaal gemiddelde/het gevoel gelijk aan ‘waar’)

De totstandkoming als TBES, die moet Rijsdorp kennen. Ergo, Rijsdorp verkoopt bewust halve waarheden/bedrijft goede marketing. Misschien zou ik dat in zijn positie ook wel doen. En wat maakt het nu uit, dat je zegt dat je Natura 2000-doelen dient, of het nu de ene vogel is die profiteert of de andere.

Waar zeikt die Zeilmaker over, ik wil best mijn eigen opvattingen tegen het licht houden.

Windturbines/klimaatbezwerings-installaties uit de oudheid

Klimaatbeleid uit de oudheid

Het gaat mij er niet zozeer om DAT hij halve waarheden verkoopt, iedereen doet dat tot op zekere hoogte. Ieder model van de werkelijkheid is een deel- leugen, ook een artikel dat ik in 1500 woorden moet persen .

Verontrustend is de vanzelfsprekendheid waarmee mensen steeds vaker lenig omspringen met wetenschap voor geldelijk gewin, kortom de erosie van waarheids-standaarden. Liegen voor geld is vulgair. Dat betekent dat onze maatschappij afglijdt richting barbarij, de natuurtoestand van de mensheid.

Omdat we mogelijk ministers krijgen die deze natuurtoestand als ideologie verheerlijken (de communisten/Rousseau-adepten van Groen Links en de rabiate anti-theisten/organenrovers van D66 met de corporate zakkenvullers/marketeers van de VVD met hun ‘de markt’-gelul/plat darwinisme) mogen we onze borst nat maken voor verdere afpersing uit wetenschappelijke noodzaak.

Maar het zonnetje schijnt, en ik ga daar potdomme van genieten. Ook al schijnt die zon niet gratis meer. Per kWh tikt u nu 7 tot 15ct belastinggeld af aan een zonne-paneler die zich met een groen lulverhaal de subsidiepot van het Energieakkoord in sjoemelde.

...alsof daar nog niet genoeg van zijn...

…alsof daar nog niet genoeg van zijn…

Natuurlijk heeft het project ook voordelen
Nu is Marker Wadden maar klein bier op de schaal van corruptie die in Nederland gewoon werd zonder dat we dit zo mogen noemen. En je kunt ook stellen dat als je alles even eerlijk doet, dat je dan niets van de grond krijgt. Wie zonder zonde is…. De eindredacteur vroeg ook ‘is dit ‘erg’. Nou ja, kijk, de atoombom op Hiroshima, dat was pas erg.

Dan is dit kinderspel.

De BV Nederland moet blijven draaien, Boskalis, Royal Haskonining en het ingenieurswezen moet met ‘bilding wis neetjur‘ in het buitenland kunnen adverteren voor ingenieurs-opdrachten. De VNO-NCW roeptoetert al wat voor fantastisch project het is.

En zo kunnen ze mooi het principe testen van ‘werkt ons slib-afvangdepot bij het helder krijgen van water, wanneer wij weigeren iets te doen aan averechts milieubeleid (de KRW)’.

Je kunt het ook voor Natuurmonumenten opnemen, waar het gaat om het maken van rust-eilandjes, niet voor Jan en Alleman bereikbaar.

Tegelijk ziet iedere natuurbezoeker dat alle officiële natuur die bereikbaar is voor mensen, zo platgetreden wordt door mensen die geen ene reet met natuur hebben, op aanmoediging van de overheid en clubs als Natuurmonumenten, dat nergens nog rust is voor dieren. Overal tonen ze verschijnselen van stress.

Zoek het wild in dit plaatje, de vuilstort bij Heerenveen, afgesloten gebied voor wandelaars

Zoek het wild in dit plaatje, de vuilstort bij Heerenveen, afgesloten gebied voor wandelaars. De dieren zijn er hartstikke ‘relaxed’.

Terwijl als ik bij de voor mensen afgesloten vuilstort bij Heerenveen Ecopark Wierde kom, dan tref je halftam reewild dat gewoon dag-actief is. Je hoort er nog fazanten, en vindt er nog houtsnippen die er op de grond rusten. Het boerenland is afgezien van de ganzenplagen al- mede dankzij milieubeleid met mestinjectie- volledig dood: Stille Lente.

Zo’n ontoegankelijke eiland-groep, daar kun je dan juist die soorten terugkrijgen die van die rust profiteren. Nachtreigers als de kwak en ach, waarom ook niet het wouwaapje die koloniseren zo’n rietmoeras vanzelf. Zoals ook bij creatie van de Flevopolders gebeurde, kiekendieven kunnen er broeden.

RZ17.trappist (1)Als witte leugens de smeerolie zijn van het sociale verkeer. Misschien zijn groene leugens dan wel nodig om met publiek geld op Keynesiaanse wijze een economie draaiend te houden tegen de klippen van de bankierschulden-bubbel op. En een manier om extra rustgebied voor dieren te maken, waar je dat bij meerderheid van stemmen nooit zou halen.

Het is vanaf mijn luie Zelfstandige Zonder Personeel-stoel vanaf de zijlijn ook te makkelijk oordelen.

RZ17.Interessantetijden (94)Toch denk ik dat archeologen de 21ste eeuw als een barbaars hoofdstuk zullen zien van apocalyptische dimensie. Ze vinden geen geschreven woord meer terug. Alles dat digitaal is verdampt, of is niet meer leesbaar zoals iedere Apple qua software al na enkele jaren rot is en je I-phone al na 2 jaar of stuk of achterhaald.

Wat vinden archeologen terug van de 21ste eeuw?

Wat vinden archeologen terug van de 21ste eeuw?

Ze vinden afvalbergen vol rotzooi die ‘Ecopark’ heten, al die op afschrijvings-waarde gedimensioneerde gebouwen zijn gesloopt dus nergens nog tekenen van blijvende bebouwing (leefden ze in tenten?). Ze vinden wel het schroot van windturbines, klimaat-bezweringsinstallaties van Stonehenge 2.0. Ze zien de weggevaagde beschaving dankzij al die precisiebommen op Syrie, Irak, Libie.

En geloven dat hier vast een primitieve en oorlogs-zuchtige samenleving gevestigd werd die geen lang leven was beschoren.

RZ17.Interessantetijden (87)

En daarom dus ook de naam van mijn nieuwe fotolog: Interessante Tijden.

Print Friendly, PDF & Email