Uurtje factuurtje voor Ronald Lanters voor wat postmodern slap geOH in de tijd van vissers, terwijl Lanters mag declareren

Uurtje factuurtje voor Ronald Lanters voor wat postmodern slap geOH in de tijd van vissers, terwijl Lanters mag declareren

In deel 13 van Waddenleaks: Vissers worden van de ene praatgroep naar de andere praatgroep gesleept, werkgemeenschappen en samenwerkingsverbanden waar die vissers altijd in eigen tijd opdraven. Terwijl ambtenaren, NGO’s en academici gewoon uren schrijven. Zo is er nu ook de Waddentour gehouden op 17 februari, zie hier het conceptverslag dat een lezer mij toestuurde.

Dus dat je niet denkt, dat je iets voor mij verborgen houdt. Het komt meestal linksom of rechtsom toch wel naar hier.

Met de zelfde ex-LNV-ambtenaar Ronald Lanters die VIBEG (sluiting visgebied Noordzeekustzone) onder het mom van ‘samen komen we er uit’ door het keelgat schoof in opdracht van Ton IJlstra van het Ministerie van Tweede Maasvlakte/Natura 2000/Economische Zaken.
Screen Shot 2017-03-06 at 20.32.32Je houdt vissers aan het lijntje, en aan het eind van de rit gooi je alsnog gewoon volgens plan hun visgebieden dicht, desnoods via kersenpluk-wetenschap op bestelling.

Terwijl Rijkswaterstaat op de Waddenzee zand mag winnen en baggeren met een sleephopperzuiger die het vermogen heeft van 90 viskotters. Maar dan is het goed voor de natuur, omdat Rijkswaterstaat niet alleen gebruiker is van Natura 2000-habitat H1110, maar ook beheerder.

 

Onze eigen variant op Larus taymirensis, Daar stopt hij blij van zin, ook zo een ganzenkuiken in

Een ecologische slager die zijn eigen vlees keurt. Die de eigen effecten in andermans schoenen schuift via een rammel-studie van Martin Baptist en Mardik Leopold die een ontbrekende correlatie op basis van een verdacht korte tijdreeks uitleggen als afwezige RElatie.

Om vervolgens te roepen: het is niet Rijkswaterstaat maar de visserij. En/of ‘de klimaatverandering’, die andere dooddoener die geen empirische onderbouwing behoeft. Schuld door verdenking is voldoende bij voorzorgprincipe-wetenschappers.

En omdat vissers de voorgaande zin niet begrijpen, en de rest belang heeft bij het niet begrijpen kom je daar dan mee weg.

Zie dan deze conclusie;Screen Shot 2017-03-06 at 20.12.31

Op zijn best bevestigt die Waddentour in wat voor cocon van morele superioriteit een klein clubje nutteloze academici leeft met te eenvoudige toegang tot onderzoek-subsidies. OF ze hebben een bord voor het hoofd. OF ze zijn verregaand corrupt. Ik gok steeds meer op het laatste.

RZ16.discards (58)

Wij citeren het conceptverslag dat waarschijnlijk even waardeloos zal zijn als het eindverslag (blz 4):

Na de rondleiding was er tijd voor een inhoudelijk gesprek over de relatie tussen theorie en praktijk, onder leiding van Ronald Lanters (Programma naar een Rijke Waddenzee). Dit gesprek gaf regelmatig de verschillen tussen theorie en praktijk weer. Een aantal thema’s kwamen hierin prominent naar voren.

“Per saldo zijn gesloten gebieden slecht voor de visserman en niet per definitie beter voor de natuur.”

Er is niet een ‘verschil’ tussen theorie en praktijk. De theorie van zelfverklaarde deskundigen deugt niet. Zij hanteren nog een holistische vorm van ecologie als gesloten systeem in mysterieus ‘evenwicht zonder ‘verstoring’ uit de tijd van zwartwit-tv en het polygoon-journaal, en Hugo Walker als voetbal-verslaggever. ‘The Balance of Nature’.

Dat de praktijk niet overeenstemt met achterhaalde theorie van zelfverklaarde natuurbeschermers, dat pleit voor de praktijk. En hier, mijn Lieve Here Jezus waartoe bracht U het offer op Golgotha:

Screen Shot 2017-03-06 at 19.49.30

Dat men zulke dooddoeners uitstort zonder eens bij zichzelf te rade te gaan. Of nog erger, alsof Emile Ratelband bij NIOZ een pep-cursus gaf:

Screen Shot 2017-03-06 at 20.08.41

Neem alleen al de aanwezige Katja Phillipart van NIOZ die haar onderzoeksapparatuur moet terugverdienen, door mysterieus te doen over de gedaalde primaire productie op het Wad en de Noordzeekustzone. Je hebt vele vormen van subjectiviteit, niet willen zien wat niet in je onderzoekstraatje past is daar ook een vorm van.

Maar men gooit het dus weer op de ‘emoties’ van vissers versus ‘de objectieve wetenschappers, die belangeloze Zoekers naar De Waarheid’, het leugenachtige frame waar iedereen met 2 hersencellen door prikt. Tenzij je dus 1 hersencel hebt.

Wat is 'bodemberoering' nu door visserij op zo'n onstuimig stuk zee

Wat is ‘bodemberoering’ nu door visserij op zo’n onstuimig stuk zee

We beschreven al vele voorbeelden: hoe ze het ‘mysterie van de verdwenen visstand’ onder een karrenvracht bijzaken verbergen. Terwijl- de Algemene Rekenkamer beschreef het ook- er nu op de Waddenzee 20 duizend meer 5-10 kilo platvis per dag etende zeehonden bij zijn gekomen. En terwijl predatiedruk juist in korte tijd visbestanden kan decimeren, zoals iedere visser ook weet.

De wijting dook op in de Duitse bocht, en meteen keldert daar de garnalenvangst. Die zit dan in het wijtingbekkie, wat iedereen weet die wel eens wijting ving. Daar zit altijd garnaal in.

En terwijl de primaire productie inzakte met de fosfaattoevoer en de daardoor schreef getrokken N:P-ratio naar (volgens Deltares/Rijkswaterstaat wel 100:1 ipv de gunstige 16:1), ongunstiger voor biologische productie dan in de jaren ’80.

Er zijn voldoende studies in de peer reviewed literatuur die mijn voorgaande stellingname onderstrepen. Maar die kersen plukken ze bij NIOZ niet, want dan is er geen ‘meer onderzoek’ nodig. Over subjectiviteit gesproken

Je hebt gewoon rechten en kunt ze daar op wijzen. Pas op gelijke voet van macht en informatie is een echt gesprek mogelijk

Je hebt gewoon rechten en kunt ze daar op wijzen. Pas op gelijke voet van macht en informatie is een echt gesprek mogelijk

Dus…
Waarom beste vissers toch zo aardig gevonden willen worden, alsof je bij een Middeleeuwse landheer om een gunst bedelt. Je hebt in dit land vooralsnog gewoon rechten en daarvoor moet je vechten. In plaats van dat je Lanterfanter een probleem laat verzinnen/een vals frame laat aanbrengen rond jullie legitieme klacht over subjectieve wetenschappers op de schoot bij NGO’s en overheid. En ‘m dan zichzelf laat aanbieden als oplossing.

Zie hoe ik nu achter Aante Nicolai en Sieben Poel van Rijkswaterstaat aan moet om een normale vraag beantwoord te krijgen: hoe kan Rijkswaterstaat zich op de natuurlijke dynamiek in de kustzone beroepen om zandsuppleties en zandwinning vrij te pleiten, terwijl Rijkswaterstaat de vissers met VIBEG wegpest en Viswad omdat die met hun netje de zeebodem in de war zouden sturen. Zonder empirisch bewijs voor ecologische schade.

Op de bodemberoeringskaart van het Ministerie van EZ op het web staan de actuele winningsgebieden niet eens ingetekend, deze stamt al van 8 jaar terug

Op de bodemberoeringskaart van het Ministerie van EZ op het web staan de actuele winningsgebieden niet eens ingetekend, deze stamt al van 8 jaar terug

Rijkswaterstaat draait en liegt. En binnenkort moeten Sieben een Aante daarom voor de rechtbank verschijnen, want ik heb er nu een jurist op gezet. Zolang zij aan vissers weigeren die redelijke en normale vraag te beantwoorden heeft al dat geknuffel met Ronald Lanters geen enkele zin.

Of hebben jullie mijn Waddenleaks-serie niet gelezen? En waarom zou een Groningse anti-kraakondernemer/miljonair met zijn Het Rif Holding/Stichting Wad meer zeggenschap over de Waddenzee hebben dan vissers die deze zee al generatieslang gebruiken? De vraag stellen is hem beantwoorden.

De vissers hebben niets aan nog meer postmodern geouwehoer, en Ronald Lanters moet eens ander werk gaan zoeken.  Alsof er ‘gevoelens van onvrede’ bij vissers bestaan versus integere objectieve knappe wetenschappers die niettemin begrip voor die gevoelens moeten hebben.

Er kan nog meer dicht....

Er kan nog meer dicht….

Hup, daar gaat weer 2000 vierkante kilometer van je visgebied
Terwijl de vissers nu op valse voorwendselen van 2000 vierkante kilometer visgebied beroofd dreigen te worden, waarvoor wij de zaak met het Vergunningenhuis voerden bij de Raad van State. Daarvan roepen milieuclubs nu dat dit 3,5 procent van de Noordzee is. Terwijl al 41 duizend vierkante kilometer tot Denemarken sinds 1989 tot Scholbox was uitgeroepen, een no go-zone voor kotters boven 300 pk.

Voor Sustainable Development Goal 14 zou 10 procent van een nationaal zeegebied voor 2020 een beschermde status moeten krijgen. Onze gehele Noordzee heet al beschermd natuurgebied. Wij zitten dus op 100 procent, want SDG 14 eist nergens dat die beschermde status betekent: helemaal dichtgooien.

Misschien is het voor zeevogels wel veel beter om wat minder te hameren op 'zeereservaten' en wat terughoudender te zijn met windfarms op zee of discardban

Misschien is het voor zeevogels wel veel beter om wat minder te hameren op ‘zeereservaten’ en wat terughoudender te zijn met windfarms op zee of discardban

Zie welk offer onze vissers enkel al brachten voor de Scholbox, 90 procent minder visserijdruk:

Beam trawl fishing effort (kW hours at sea) in the plaice box area has decreased stepwise since the establishment of the box in 1989 and the full closure since 1994 to ca 35 % and ca 10%, respectively of the estimated pre-closure level (see Grift et al., 2004). According to Dutch logbook data total (both engine size categories combined) fishing effort by beam trawlers targeting finfish inside the PB fell from 38.8 million kWhrs in 1990 to 5.3 million kWhrs in 2008 a reduction of 86%.

Lees vooral ook de MPA Wijzer die ik voor de SWNM maakte. Alles staat er al in met wetenschappelijke studies onderbouwd.