Ronald Plasterk.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

Eindelijk zit er schot in de zaak nu de informatiefase is aangebroken en de vier aangeschoven partijen mediastilte betrachten. En het is maar een geluk voor ons land dat de alerte Ronald Plasterk de gesprekken leidt. Uit eigen ervaring weet ik – als oud-eindredacteur van Buitenhof TV – dat deze Plasterk tijdens de live uitzending zijn column soms voor een groot deel herschreef, als de actualiteit daarom vroeg.

Aan scherpte en vernuft zal het niet ontbreken tijdens de informatie-gesprekken. Wat het klimaatdossier betreft kan de zaak heel erg vastlopen, zowel politiek maar op de achtergrond ook ambtelijk, nu er een ingewikkelde kluwen is ontstaan van opvattingen. Zo dendert de Klimaatraad door op de route naar Parijs en vindt dat een komend kabinet de CO2-uitstoot sneller moet verminderen.

Volgens voorzitter Erisman, helemaal in de greep van internationale klimaatafspraken, doet het er niet eens meer toe of de kiezer heeft gesproken:

‘Welk kabinet je ook krijgt, links of rechts, het moet klimaatbeleid voeren.’

Maar misschien belandt hij zelf wel in de PVV- schredder, zo is de patstelling tot nu toe. Op de wetenschappelijke kwaliteit van de Klimaatraad is sowieso veel af te dingen en er gaan zelfs stemmen op om het eenzijdige gezelschap op te heffen. Een nieuw kabinet kan het advies van de Klimaatraad ook nog naast zich neerleggen, maar daarmee is ook het doodvonnis van het groene speeltje getekend.

Je kunt niemand tot zijn eigen geluk dwingen, maar op het terrein van het klimaatdossier zou Plasterk in de informatieronde de feiten kunnen laten spreken.

PVV, VVD, NSC en BBB staan ook niet te trappelen bij ambitieuze klimaatdoelen in de verkiezingsprogramma’s, laat staan dat zij er nog een flinke schep uitstootreductie bovenop willen.

PVV en BBB vinden dat Nederland, mondiaal gezien, verwaarloosbaar bijdraagt aan de uitstoot. Dus geen tientallen miljarden zomaar over de balk gesmeten.

Jan van Friesland.

In deze moeilijke context, naast andere dossiers, moet de knappe Ronald Plasterk manoeuvreren. Met de politieke verkenning was hij succesvol door partijen op te knippen in twee-gesprekken.

Je kunt niemand tot zijn eigen geluk dwingen, maar op het terrein van het klimaatdossier zou Plasterk in de informatieronde de feiten kunnen laten spreken: dat qua klimaatdebat de zaak in brede zin wetenschappelijk geen uitgemaakte zaak is en dat stijging van CO2 geen alarmerend opwarmend effect heeft.

Dit zet alles in een ander perspectief. Hooggeleerde professor Plasterk: organiseer a.u.b. een kleine hoorzitting met een aantal klimaat-realistische toppers uit de Nederlandse wetenschap, zodat er over feiten wordt gesproken in plaats van meningen. Heeft de kiezer recht op.

***