Jan Jacobs achtergrond thermometer

Jan Jacobs (België).

Regelmatig stuur ik een tweet over klimaat- en energiebeleid naar vier Open Vld politici, Bart Tommelein, Philip De Backer, WF Schiltz en heel af en toe Egbert Lachaert. Die tweets gaan vrijwel altijd met een link naar een artikel, rapport of grafiek over ofwel klimaatproblematiek ofwel energiebeleid. Wie mij volgt op twitter of mijn blog ockhams-scheermes leest, die weet dat deze twee onderwerpen mij zeer nauw aan het hart liggen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de N-VA en hun specialisten, Bert Wollants en Andries Gryffroy die mij wel volgen en wij ook regelmatig van ideeën wisselen is dat bij de liberalen niet het geval. Er “was” één uitzondering, Bart Tommelein, ik zeg wel “was” inmiddels ontvolgde hij mij. In het begin van zijn staatssecretarisschap werd ik wel vriendelijk uitgenodigd op zijn kabinet en mocht ik een voormiddag zijn tijd in beslag nemen.

Ook Jef Ongena mocht al eens op bezoek op dat kabinet. Desinteresse voor de boodschap van Jef droop ervan af. Dat is jammer en zeer betreurenswaardig. Waarom krijgen mensen die een andere mening hebben over deze onderwerpen de koude schouder? Jef Ongena is één van de grootste specialisten ter zake en kent de cijfers en mogelijkheden op zijn duimpje. Jef zat niet tussen de geraadpleegde specialisten, die een werkgroep “sterk Vlaams klimaatbeleid” met o.a. WF Schiltz  raadpleegde. Een blik op, en een doorlichting van de geraadpleegde personen maakt alles duidelijk. Er mocht slechts één mening aan bod komen.

Veel erger nog. Alle personen die nog maar 1%  afwijken van het “hernieuwbare energie van windmolen- en zonnepanelenverhaal” worden doodgezwegen of geridiculiseerd. Marginaliseren en verketteren of incriminerende namen met verdachte connotatie, zoals “klimaatnegationistklimaatontkenner, flatearther, maanlandingontkenner” zullen hun deel zijn. Zelfs haat, vervolging, reputatieschade, intrekking onderzoeksgeld en regelrechte broodroof, staan dagelijks op het menu voor al wie ook maar dat kleine deeltje afwijkt van het dogma “ de menselijke CO2 veroorzaakt gevaarlijke opwarming van de aarde en alleen windmolen- en zonne-energie kan dat oplossen”  

Wie de envirocraten en klimatocraten een haar breed in de weg legt zal het geweten hebben. Een hele schare aan overvloedig gesubsidieerde organisaties zoals Bond Beter Leefmilieu, Climaxi, 11.11.11, Greenpeace, WWF en vele anderen zullen hun duivels ontbinden. Hun minions bij de pers zullen hun stoutste activistische schoenen aantrekken en in gezamelijke actie die onverlaat demoniseren en plattrappen.

Dat deze extreme mileubewegingen slechts een klein radicaal en immer kleiner wordende deeltje van de ecologische beweging zijn, het schijnt onze politici niet te bereiken. Ecomodernisten onderschrijven ook de gevaarlijke opwarming door schuld van menselijke CO2, maar hun oplossingen zijn adaptatie, nucleaire rennaissance en economische vooruitgang. Ecomodernisten kunnen echter op dezelfde behandeling rekenen als sceptici.

Het is werkelijk afschuwelijk hoe er omgegaan wordt met deze zogenaamde sceptici en ecomodernisten. Waarom willen politici binnen een partij van wie de voorzitter zelf beweerde dat onze samenleving superieur is, zich niet verzetten tegen dergelijke verwerpelijke ondemocratische maffiose praktijken ipv ze nu te helpen in stand houden? #dtv Sceptici ontkennen niet dat de aarde opwarmt, dat de mens gedeeltelijk wel een rol kan spelen of zelfs dat CO2 een broeikasgas is.

Maar dat het gevaarlijk is en dat het bouwen van windmolens en leggen van zonnepanelen menselijke CO2 uitstoot zal doen dalen en aldus het klimaat gunstig gaat beïnvloeden, ja dat nemen wij gewoon niet serieus. Zo ook de Stanford academici Fork en Koningstein die voor Google het project RE<C mochten leiden.  Mag daar echt geen debat over bestaan? Er zijn werkelijk duizenden wetenschappers die de sceptische houding en terughoudendheid over aankomende klimaatrampen bepleiten. De laatste 3 jaar alleen al verschenen er 1000 sceptische wetenschappelijk papers. Maar die halen voor één of andere reden nooit de media.

Het echte gevaar in het monddood maken van een andere mening is dat jullie de mensen –zowel de huidige als de toekomstige generaties-  groot onrecht aandoen. Diegene die de zogezegde consensus afvallen –de sceptici- zijn daardoor meer getroffen dan diegenen die mordicus het klimaatalarmisme verdedigen. Als de sceptici gelijk hebben, zijn ze ten onrechte in het verdomhokje gezet, als ze toch ongelijk zouden hebben, verliezen ze nog een groter goed, namelijk de mogelijkheid om hun inzichten bij te schaven, nadat deze in een echt open debat naar voor zouden komen. Is het geen teken van zwakte dat de alarmistische beweging het debat steeds afwijst? Zijn de argumenten zo zwak dat een open debat te vermijden is en die sceptici nooit aan bod mogen komen? Willen jullie echt het risico nemen op zoveel reputatieschade in de toekomst?

Overheden halen via allerlei belastingen veel geld uit brandstof en nu gaan ze nog veel geld halen uit uw uitstoot, via CO2 belasting en emissiehandel. Het is een enorm verdienmodel geworden – 1500 miljard per jaar wereldwijd – voor overheden en bedrijven die beweren dat ze de planeet en het klimaat gaan redden met ons belastinggeld. Politici en ambtenaren zitten aan de kassa. Natuurlijk staan heel wat bedrijven klaar om onze overheden wat belastinggeld afhandig te maken. De grootste bedrijven en banken eerst natuurlijk. De moderne “robber barons “

Ook hier zouden liberalen toch van wakker mogen liggen. Het is het ultieme ingrijpen in de vrije markt. Het is het pad naar crony-kapitalisme en de pure onversneden corruptie. Het pad waar politici aan de kant staan van de producenten en dit ten nadele van de consumenten. Waar zijn daar liberale waarden en normen te bespeuren?

In ons onderwijs gaan eenzijdige beschouwingen over deze ideologie – inderdaad, geen wetenschap – van het klimaat rond, zonder debat, zonder andere mening. Is dat de manier waarop liberalen willen dat kinderen mondig en weerbaar in het leven komen te staan? hier en  hier kan u mijn opmerkingen daarover vinden.

Zowel liberalen van Open VLD als de Vlaamse nationalisten van de N-VA moeten zeer goed begrijpen dat er binnen hun partij grote groeperingen zijn van ontevreden kiezers, die bovenstaande stellingen en opmerkingen onderschrijven. Maar in de tekst kan u ook meteen terugvinden waarom deze grote groepering niet naar buiten durft/zal treden. De hockeystick om hen neer te knuppelen zal immers klaarstaan. Dat niet zien, is misschien nog wel de grootste schande van de ganse klimaat- en energieproblematiek.

 

Bron hier.