Spreiding plaatsing windmolens?

Vandaag las ik een artikel op de site van RTLZ met de volgende kop.

Plaats windmolens niet alleen op de Noordzee, maar spreid ze.

Lees je het artikel verder dan kom ik de volgende tekst tegen:

Er wordt veel geïnvesteerd in windmolenparken op de Noordzee. Maar de plaatsing van de molens zou meer gespreid moeten worden, om te voorkomen dat er op lange termijn problemen optreden bij de stroomvoorziening, zeggen onderzoekers. Er zou in Europa dan ook beter overlegd moeten worden waar windmolens worden gebouwd, concluderen wetenschappers uit Zwitserland en Groot-Brittannië. Ze deden onderzoek naar weermodellen en de gevolgen daarvan voor het opwekken van windenergie. Het probleem volgens de onderzoekers: omdat het zo hard waait op de Noordzee, wordt door omliggende landen zoals Nederland flink in windmolenparken op zee geïnvesteerd, maar daardoor worden we te afhankelijk van het gebied. Windenergie gaat namelijk een steeds groter deel van onze energievoorziening uitmaken.

Opmerking: nu klinkt windmolens erg romantisch. Het doet je denken aan schilderijen van vroeger tijden. In de praktijk zijn het gewoon windturbines en windmolenparken zijn industrieterreinen. Het gaat om turbines met meer dan 100 meter hoogte met enorme wieken.

Tot zover kun je daar niets van zeggen. Als je windturbines meer uit elkaar plaatst werken ze iets efficiënter en je verplaats een paar grote pieken op het net naar meer kleinere en ook dat kan ‘nuttig’ zijn voor de inpassing van windstroom op ons netwerk. Aan de andere kant is daar nu niet voor gekozen omdat juist het koppelen van windmolenparken op een transportverbinding naar land de kosten enorm verlaagt. En daar kiest Tennet voor. Zou je ze spreiden, dan ga je terug in de tijd en moet ieder windturbinepark apart worden aangesloten en dat kost al snel minimaal 15% meer in de projectkosten

Bij de ‘oplossing’ van de onderzoekers blijven de meerkosten voor al die extra aansluitingen buiten beeld.

Waar het echt mis gaat is het volgende: zij geven aan dat spreiding een verbetering van de productiviteit zou kunnen leveren van 50 Gigawatt en dat is geen waarde voor stroomproductie maar van opgesteld vermogen daar kom ik verderop op terug.

En in de de volgende tekst maken ze dezelfde fout: ‘alle Nederlandse windmolens bij elkaar waren volgens het CBS in 2016 goed voor een maximale productiecapaciteit van 4 Gigawatt (4000 megawatt).

Nederlandse windmolenparken. Nederland bouwt in totaal vijf grote windmolenparken voor de kust in de Noordzee, stuk voor stuk goed voor 700 megawatt. Alle parken moeten in 2023 in bedrijf zijn en kunnen dan volgens minister Kamp van Economische Zaken 5 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Kortom: 50 Gigawatt verschil is veel.’

Eerst maar even een voorbeeld: Stel ik heb een lamp van 100 watt die ik een jaar lang 24/24 uur laat branden dan gebruik ik per jaar 24 x 365 x 100 watt = 876000 watt uur (Wu) wat neer komt op 875 KWu per jaar. In de praktijk gebruik ik echter die lamp niet meer dan 2 uur per dag, wat betekent dat ik op een gebruik uit kom van 73 KWu per jaar. Een groot verschil! En net zoals je het gebruik van een huishouden per jaar aangeeft in kilowatt uur, moet je ook de productie van een stroombron per jaar aangeven in KWu of MWu als het een windmolen betreft.

Een windturbine levert niet 24/24 uur zijn opgestelde vermogen de levering loopt op met de windsnelheid tot de 3e macht. Dat betekent tot windkracht 4 heel weinig levering en tussen windkracht 4 en 6 loopt dat op naar het opgestelde vermogen waarop die is afgeregeld, zodat bij windkracht 6 en hoger het maximum wordt geleverd. Neem je het opgestelde vermogen maal het aantal uren per jaar dan leveren windturbines op het land gemiddeld tussen de 21 en 25% daarvan ( afhankelijk van het jaarlijks wisselende windcijfer) en bij wind op zee kom je ergens uit op 30 tot 40%. En de levering van windturbines is nog steeds een aantal MWu per jaar en geen megawatt of gigawatt dat is technisch onzin.

En dan komen we nu meteen ook aan een ander probleem. Er wordt gesproken over de levering aan 5 miljoen huishoudens dat is veel zou je zeggen uitgaande van 3200 tot 3600 KWu per huishouden jaar. Maar als je dat afzet tegen ons totale energiegebruik is dat relatief weinig.

Nu even de rekensom. In Nederland hadden we in 2016 ongeveer 7,3 miljoen huishoudens en alle huishoudens gebruikten samen ongeveer 20% van de stroomproductie. Dat betekent dat gezien de info van Kamp er van wordt uitgegaan dat dan alle windturbineparken in Nederland in 2023 13,7% van de stroomproductie gaan leveren (5 : 7,3) x 20%).

Het aandeel stroom in ons totale energiegebruik is ongeveer 14%. Dat betekent dat in de praktijk deze windparken in 2023 totaal per jaar niet meer dan enkele procenten van ons energiegebruik gaan produceren. En daarvoor gaan we minimaal 18 miljard uitgeven! Daarbovenop komen nog de miljarden voor de aansluiting van deze windparken, die via de netwerkkosten door Tennet worden opgehaald.

Kijk met dit in het achterhoofd nog eens naar het bericht.

‘Windenergie gaat namelijk een steeds groter deel van onze energievoorziening uitmaken.’

Tot zover het artikel van RTL. Laten we nu ook nog even wat verder kijken. We hebben een ‘energieakkoord’. Naar die toekomst toe gaan we rekenen in PJ (1000 GWh = 3,6 PJ).

Eerst even terug naar 2016. Toen was het aandeel in de energieproductie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 5,9 procent.

Dit schrijft het CBS:

Het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2016 in totaal 125 petajoule (PJ) , dit is 5 procent meer dan het jaar daarvoor. Biomassa is met bijna 63 procent van het totaal verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is met 2 procent afgenomen, terwijl het energieverbruik uit zon en wind gemiddeld met ruim 20 procent is gestegen. Het totale finale energieverbruik in Nederland is vergeleken met 2015 gestegen met bijna 4 procent naar 2119 PJ.

Bron hier.

Uit de grafiek in bericht van het CBS kun je het volgende halen: Van die 125 PJ hernieuwbare energie in 2016 kwam 79,03 PJ uit biomassa (voornamelijk verbranden van bomen in centrales en voedselgewassen verwerkt tot motorbrandstoffen), 29,95PJ werd geleverd door windmolens (echter verzuimd wordt om daar de inpassingsverliezen van af te trekken), en van de rest kwam 6,75 PJ van zonnepanelen en 6,7 uit aardwarmte en als laatste 2,64PJ via warmtepompen uit de buitenlucht. De praktijk: het klinkt goed dat in 2015 het aandeel hernieuwbaar met 5% was toegenomen. Maar 5% van heel weinig is niet echt veel.

Totaal werd van finale energiegebruik van 2119PJ niet meer dan 29,95PJ met windmolens geproduceerd en dat is 1,4% van ons finale energiegebruik. Na invoering van het energie-akkoord is het de bedoeling dat we 20% van onze energie uit hernieuwbaar halen. En dan is het wind aandeel opgelopen tot maximaal 3 á 4 procent. Ook dan zal meer dan 60% van wat hernieuwbaar genoemd wordt, uit biomassa moeten komen. Dat betekent dat 12% van ons totale energiegebruik uit biomassa moet komen en dat is niet een echte oplossing je sloopt letterlijk te veel bossen.

Toelichting: Het finale energiegebruik is de hoeveelheid energie die beschikbaar komt na aftrek van alle productieverliezen. Om een voorbeeld te geven, als we kijken naar het rendement van onze elektriciteitsproductie dan is dat gemiddeld 40% van de potentiële energie uit daarvoor gebruikte energiedragers zoals kolen en gas.

Zie ook de reportage van Zembla.

Haal je de biomassa uit het energieakkoord dan is er nauwelijks nog wat over. Windenergie levert maar een klein aandeel in dat akkoord – wat begrijpelijk is omdat windenergie niet echt energie-intensief is. Hier kun je lezen hoe dat komt.

 

 

Door | 2017-10-06T15:46:00+00:00 31 juli 2017|34 Reacties

34 Reacties

 1. Boels 31 juli 2017 om 08:28- Antwoorden

  RTLZ medewerkers moeten maar eens spitsroeden gaan lopen in Spitsbergen.
  Dat kan daar nu.

 2. Marc 31 juli 2017 om 08:55- Antwoorden

  Volgens mij gaat het niet zozeer om het spreiden van windmolens binnen de Noordzee en het apart aansluiten zoals het artikel suggereert maar om het spreiden binnen Europa en de daar voor benodigde extra interconnectiecapaciteit aanleggen. Dan praat je over vele hogere extra kosten dan de 15% die benoemd is. Hiermee wordt het misbruikte argument, het waait altijd ergens, inhoud gegeven door relaties met omvang van hoge- en lage drukgebieden te leggen en dat zonder aanvullende maatregelen het volbouwen van de Noordzee met windmolens een garantie voor problemen is.
  De rest van het artikel heeft er niet zoveel mee te maken behalve het belichten dat het aandeel windenergie nu nog zo laag is en dat we daardoor nu nog niet tegen het lokale overproductieprobleem aanlopen (overproductieproblemen Duitsland daargelaten door missende Noord-Zuid interconnectiecapaciteit)

  • Boels 31 juli 2017 om 09:59- Antwoorden

   @marc:
   “..en dat zonder aanvullende maatregelen het volbouwen van de Noordzee met windmolens een garantie voor problemen is.”

   Dat wordt er niet beter op als in Europa windparken aangelegd gaan worden om lokale windluwte op te vangen.

   Overigens, het zwitserse onderzoek geeft ook aan dat uitbreiding van zwitserse hydro een financieel buitenkansje is.
   Hoewel, neerslag is net zo (on)voorspelbaar als wind en zal er ook meer hydro aangelegd moeten worden 😉

   Merkwaardig dat hoe dan ook klimaat- en weersafhankelijke energievormen gekozen moeten worden om de beoogde klimaatramp te bestrijden.

  • Hugo Matthijssen 31 juli 2017 om 12:03- Antwoorden

   Marc
   Het is juist dat zij het hebben over europees spreiden ook dat is spreiding en je zult dan ook die molens in het buitenland ook moeten aansluiten.
   En dan moet je nog eens je transportnetwerk fors versterken om snel grote hoeveelheden stroom heen en weer te transporteren.
   Waar het mij hier om ging was de verdwazing. allen op basis van windgegevens binnen europa komen ze tot dit soort conclusies
   Een 2e aspect is de vraag wat ze hebben meegenomen. de gemiddelde windsnelheid is een veel gebruikt criterium terwijl windmolens pas gaan leveren rond windkracht 4.
   .
   De kern van mijn tekst is dat deze onderzoekers inhoudelijk geen idee hebben waar ze het over hebben en de media dit soort onzin gewoon meenemen als bruikbare info.
   Een ander aspect is uiteraard de beeldvorming dat wind een grote bijdrage zal gaan leveren aan onze energievoorziening.
   In 2016 kwam minder dan 4% van de stroomproductie uit wind en dat is minder als 1% van het energiegebruik. Na invoering van het energieakkoord is het aandeel wind hooguit 4 tot 5% en daar moeten de inpassingsverliezen nog vanaf.
   En daarvoor moet de energievoorziening compleet over de kop gehaald worden? ze zijn niet wijs.
   Ik denk dat mijn boodschap wel is aangekomen.

  • henkie 31 juli 2017 om 23:09- Antwoorden

   Het probleem met windmolens is dat de ERonEI zo laag is http://euanmearns.com/eroei-for-beginners/. Als alles meegeteld wordt, krijg je wel energie, maar altijd wisselend,zodat er back-up nodig is, of een 10-voudige overcapaciteit. Het waait niet altijd wel ergens op 100m hoogte. Een 3 MW windmolen weegt meer dan 2500 ton, inclusief fundering. Als dat staal, beton, etc moet geproduceerd worden. Het is het oude verhaaltje: wind energie is schoon, kost niksen is onuitputtelijk. Maar je hebt jaren nodig om alleen de investering in de zin van verstookt CO2 te neutraliseren, voor je begint met winst. Wanneer je dan bedenkt dat heel veel windmolens niet 25 jaar op dezelfde plek staan (want met subsidie vervangen door betere exemplaren), dan weet je dat je de klos bent. Wat mij wel een interessant concept lijkt is Kite. Minimaal materiaal gebruik, wel hoge opbrengst en minder afhankelijk van windvariatie door boven 1000m hoogte te gaan zitten.http://kitegen.com/. Met dus een heel hoge ERonEI. met vriendelijke groet, gekke henkie.

 3. Hans Erren 31 juli 2017 om 11:57- Antwoorden

  Krijgen we dan meer van dit soort nieuws?
  https://m.omroepwest.nl/news/3332969~81c0cf1

 4. David 31 juli 2017 om 12:45- Antwoorden

  Windmolens zijn voor de landelijke energievoorziening meer tot last dan gemak. De spreiding is dan ook narigheid in het kwadraat.
  1. er is amper genoeg ruimte om de landelijk energie op te wekken laat staan dat het aantal wordt verdubbeld om ook de buren te bedienen.
  2. koppelnetten verpesten het landschap en zijn extreem duur. Bij realistische hoeveelheden energie bovendien kilometers breed.
  3. Een windmolen wekt 1 van de 3 dagen genoeg energie op. Bij 2 onafhankelijke weer gebieden wordt slechts in 55% van de tijd voldoende opgewekt . Bij 3 weergebieden is dat nog steeds maar 70%. Dat levert dus een totaal ander soort maatschappij op. De groene fantasten verzuimen om dat eerlijk mee te delen.
  4. er is dringend een nieuw schoolvak nodig: zegeningen tellen.

 5. Scheffer 31 juli 2017 om 19:56- Antwoorden

  Zoals we al te dikwijls hebben vastgesteld dat gesubsidieerde windenergie niet de oplossing is economisch, noch voor klimaatbeheersing, noch voor het milieu / natuur, bovendien de plaatsing vooral een maatschappelijk sociale disfunctie / splijtzwam is (Rijk wordt rijker en arm wordt armer), hoeven we over spreiding van windmolens eigenlijk niet te spreken. Spreiding in Nederland van een 5 tal nieuwe type kerncentrales gereed over 20 jaar, zoals bijvoorbeeld Thorium MSR centrales, dat is een meer zinvolle discussie.

 6. Guido 31 juli 2017 om 21:13- Antwoorden

  Zonder het gebruikelijke doch achterhaalde klimaatgemopper hier zijn dit soort stukken in een keer een heel stuk leesbaarder. En moeilijker om een speld tussen te krijgen.

  • Hans Labohm 31 juli 2017 om 21:44- Antwoorden

   Guido,
   Ik ben blij dat je tevreden bent. Maar het klimaat’gemopper’ is m.i.niet achterhaald. Het blijft nodig om de AGW’ers op het rechte pad van de wetenschappelijke methode te brengen. En dan zal blijken dat de AGW-hypothese niet houdbaar is. Dat betekent dat de wetenschappelijke onderbouwing van het klimaatbeleid, dat ons de komende jaren tientallen miljarden zal gaan kosten, vervalt. Daar mag toch zo af en toe wel over worden gemopperd?

   • David 31 juli 2017 om 23:26- Antwoorden

    [wetenschapelijke onderbouwing klimaatbeleid]
    http://notrickszone.com/#sthash.3y6PF43m.dpbs

   • Hans Erren 31 juli 2017 om 23:59- Antwoorden

    Hans L, Ik denk dat de CAGW-hypothese niet houdbaar is, wat is drie procent economische schade bij een vereiste groei van 800 procent? (Want geen economische groei, geen emissie, geen “probleem”)

   • Guido 1 augustus 2017 om 09:30- Antwoorden

    Hans L, voor achterhaald gemopper zie o.a. je discussie met Henk van gisteren over speculaties van astronomen over toekomstige afkoeling. Jij poneert de stelling dat we afkoeling kunnen verwachten en geeft een link daarvoor, die wordt vervolgens ontkracht, dan kom je met een andere link, die wordt ook weer inhoudelijk ontkracht, etc.

    • Hans Labohm 1 augustus 2017 om 10:32- Antwoorden

     Guido,
     Ik hoor vaak van AGW’ers dat een bepaalde stelling van klimaatsceptici ‘ontkracht’ dan wel ‘weerlegd’ zou zijn. Dat blijkt bij nader onderzoek vaak niet het geval.
     Je schrijft dat ik de stelling heb geponeerd dat we afkoeling kunnen verwachten. Ik formuleer het meestal anders. Ik schenk aandacht aan de wetenschappers die een dergelijk verwachting hebben geuit. Het zijn er nogal wat. Daar mogen we in al het AGW-geweld de ogen niet voor sluiten.
     Je stelt dat mijn links zijn ‘ontkracht’. Dat is m.i. ‘in the eye of the beholder’.

    • Henk 1 augustus 2017 om 15:20- Antwoorden

     Hans,

     ” Ik schenk aandacht aan de wetenschappers die een dergelijk verwachting hebben geuit.”

     Nee dat doe je nooit, je wijst naar een blog waar de blogger afkoeling wordt voorspeld, maar uit de onderliggende wetenschappelijke literatuur blijkt keer op keer weer dat de blogger niet de conclusie van de weetenschapper copieert, maar zijn eigen conclusies trekt, die jij vervolgens weer naar jouw blog copieerd.

     En aangezien je zelf al vaker hebt aangegeven dat je zelf geen wetenschapper bent, maar alleen raporteerd zal jij er voor moeten zorgen dat jouw conclusie wordt gedragen door de wetenschappelijek literatuur waar jij je op baseerd en niet op het blog wat toevallig de conclusie trekt die jij wil horen.

     Dus in het geval van Dick Thoenes, hij schreef ” In het algemeen sluit men de ogen voor een mogelijke afkoeling, die overigens volgens astronomen voor de nabije toekomst waarschijnlijker is dan opwarming”

     Dus dan verwacht ik een directe verwijzing naar de astronomen en niet de houding van “Voor “global cooling” zie bijv.Valentina V. Zharkova op internet” dan verwacht ik een verijzing naar waar ze dat in een studie onderbouwd en niet een zoek opdracht

 7. Hans Labohm 1 augustus 2017 om 16:02- Antwoorden

  Henk,
  Hier nog wat verwijzingen naar ‘papers’, waarin de verwachting wordt uitgesproken van ‘global cooling’:
  https://tallbloke.wordpress.com/2017/04/10/a-swelling-volume-of-scientific-papers-now-forecasting-global-cooling-in-the-coming-decades/
  Maar die had je ook zelf kunnen vinden, lijkt mij.

  • Henk 1 augustus 2017 om 16:34- Antwoorden

   Hans,

   De lijst begint met deze publicatie

   https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2014/02/aa23391-14.pdf

   En weer geen woord over het klimaat of afkoeling of ook maar voor TSI

   Waarom doe je me dit aan, waarom stuur je me iedere keer het bos in? Waarom blijf je de bloggers vertrouwen?

   Waarom zou ik de rest van de lijst moeten controleren?

   • Hans Labohm 1 augustus 2017 om 16:43- Antwoorden

    Henk,
    Ik blijf bloggers vertrouwen die naar serieuze literatuur verwijzen.
    En nee, de ‘posting’ begint met een projectie van Abdussamatov. Daarna volgt deze publicatie:
    http://notrickszone.com/2017/01/12/scientists-find-climates-cause-of-causes-highest-solar-activity-in-4000-years-just-ended-cooling-begins-in-2025/#sthash.SJw1IRQP.dpbs
    Waarom lees je niet nauwkeurig?

    • Henk 1 augustus 2017 om 17:11- Antwoorden

     Omdat het niet zo eenvoudig is? als je naar een blog verwijst, wat weer op diverse malen naar andere blogs verwijst die vervolgens weer een samenraapsel zijn van diverse wetenschappelijke publicaties, waarvan ik dan maar chocola moet maken naar welke jij aan het verwijzen bent.

     Dat is het probleem.

     In de eerste regel van het blog staat

     Reblogged from NoTricksZone By Kenneth Richard on 10. April 2017

     En als je dan op “notrickszone”klikt kom ik weer uit bij de notrickszone en dan bij deze

     http://notrickszone.com/2017/04/10/a-swelling-volume-of-scientific-papers-now-forecasting-global-cooling-in-the-coming-decades/#sthash.uiQHRDY3.dpbs

     En daar is de eerste publicatie diegene die ik heb aangegeven.

     Maar dat geeft allemaal niet, het schijnt je niet te interesseren dat de conclusies van de bloggers niet dezelfde is als de conclusie van de wetenschappers.

     En dat vind ik slordig want we zijn allemaal geen wetenschappers en dan zouden we de conslusies van dat onderzoek niet zonder meer m0gen vertalen naar de conslusies van jezelf (op een gebied waar je geen specialist in bent)

    • Guido 1 augustus 2017 om 21:12- Antwoorden

     Beste Hans, ik ben even door de verwijzingen gegaan. Het merendeel van de publicaties geven aan dat de zonneactiviteit al een paar decennia aan het afnemen is en dat die trend nog wel even doorzet met een koelend effect (voor de slechte lezer: afkoelend leidt alleen tot afkoeling als er verder geen opwarmende effecten zijn). That’s it meestal. Iedereen die wel een keer naar data over de zon gekeken heeft zal zich daar in kunnen vinden, zeker wat betreft de afname van de laatste decennia.

     Alleen worden die publicaties in de blogosfeer omgezet in “wetenschappers voorspellen afkoeling”, “nieuw bewijs: AGW is een hoax” e.d. Het loont de moeite om de originele publicaties te lezen, niet blind afgaan op notrickszone e.d.

     En misschien een keer stilstaan bij de toename in warmtecapaciteit van de oceanen ondanks een minder krachtige zon.

     Als laatste, een Wiersma-aktie: wie begrijpt de truc die ze bij notrickszone uithalen om een goede correlatie te krijgen tussen zon en temperatuur?

   • Hans Labohm 1 augustus 2017 om 23:31- Antwoorden

    Beste Guido,
    Dank voor je reactie.
    Je schrijft: ‘Alleen worden die publicaties in de blogosfeer omgezet in “wetenschappers voorspellen afkoeling”, “nieuw bewijs: AGW is een hoax” e.d. Het loont de moeite om de originele publicaties te lezen, niet blind afgaan op notrickszone e.d.’
    Ik lees in verschillende publicaties toch duidelijk de verwachting dat de temperatuur zal gaan dalen. Dat heeft ‘NoTricksZone’ niet verzonnen. Of dat ook werkelijk zal gebeuren, moeten we afwachten.
    Je wijst er terecht op dat de verwachte daling als gevolg van verminderde zonne-activiteit teniet kan worden gedaan door opwarmende effecten (ik neem aan dat je aan CO2 denkt). Maar de wetenschappers die geneigd zijn aan de zon een dominante invloed toe te kennen, zullen daar waarschijnlijk niet zo’n grote invloed aan toeschrijven. Hoe het ook zij, we moeten een open oog houden voor de zonne-hypothese en niet de AGW-hypothese als alleen zaligmakend verklaren.
    Zoals je bekend is, ben ik van mening dat die overtuigend is weerlegd.
    Ten slotte wijs ik je op het commentaar van André – ook weer waardevol, als altijd.

    • Henk 2 augustus 2017 om 06:40- Antwoorden

     ‘Ik lees in verschillende publicaties toch duidelijk de verwachting dat de temperatuur zal gaan dalen.”

     Nou in welke publicatie staat wat dat jou er van overtuigd dat het binnenkort gaat afkoelen. Gewoon even 2 noemen, is echt niet zo moeilijk

 8. André Bijkerk 1 augustus 2017 om 22:38- Antwoorden

  Guido en Hans,

  Zo werkt de wetenschappelijke methode natuurlijk niet. Er is enerzijds een hypothese over broeikasgassen en AGW, anderzijds is er een hypothese over een koude zon en ijstijden. Dezen staan los van elkaar ze kunnen beide juist zijn en ze kunnen beide onjuist zijn en alles ertussenin. De popperiaanse wetenschappelijke filosofie gaat alleen maar over falsificatie, niet over discussies over concurrerende hypotheses. Als de ene onjuist is is de andere nog niet juist. Dat is het broodje aap dat ‘vals dilemma’ heet.

  Ik zie redelijk hard bewijs dat de AGW hypothese tengevolge van positieve feedback naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Daar hebben we het in het verleden uitbundig over gehad. Ik zie dat ook dat dit lot hoogstwaarschijnlijk de koude zon zal zijn beschoren. We gaan wellicht de komende jaren die test meemaken. Maar als de koude zon ook onjuist is, dan haalt dat de AGW hypothese nog niet terug van weggeweest.

  De vraag rijst dan automatisch wat dan wel? Daar gaan we echter niet over. Maar je mag natuurlijk wel nadenken over natuurlijke variatie; al te enthousiaste ‘homogenisaties’ en global brightening, wellicht ten gevolge van vliegverkeer

  • Henk 2 augustus 2017 om 06:41- Antwoorden

   Andre ziet hard bewijs in zijn eigen blogstukjes…..

   Zo werkt de wetenschappelijke methode natuurlijk niet

   • Scheffer 2 augustus 2017 om 09:12- Antwoorden

    Henk toont zich eindelijk voorstander van de kritische klimaatwetenschappelijke methode. Ga zo door Henk, sloop de (C-)AGW!

  • Guido 2 augustus 2017 om 09:47- Antwoorden

   Beste André, ik geloof dat de discussie ging over of de onderliggende wetenschappelijke artikelen voorspelden dat de temperatuur de komende decennia naar beneden ging of dat dat een verzinsel van de sceptische blogosfeer is.

   Los daarvan, er zijn weinig mensen die ontkennen dat zowel de zon en broeikasgassen een rol spelen. Het idee dat alleen een van de twee een rol zou spelen is inmiddels wel gefalsificeerd, daar hoeven we geen jaren voor te wachten maar kunnen we terugkijken op de afgelopen decennia. We hebben nu meer dan 30 jaar afnemende zonneactiviteit en de huidige cyclus 24 is ongeveer gelijk aan die tijdens het Dalton minimum terwijl de warmtecapaciteit van de oceanen blijft toenemen.

   Over de oorzaak van dat laatste worden we het nu niet over eens, dat is prima. Speelt de onderliggende helling (die toch redelijk cruciaal is zou je zeggen) overigens een rol in je berekeningen? Misschien moet je het toch gewoon voor review aanbieden, schijnt een normale zaak te zijn bij “de wetenschappelijke methode”.

   • André Bijkerk 2 augustus 2017 om 10:08- Antwoorden

    Beste Guido, Helemaal eens, er valt niets te voorspellen in dergelijke stochastische processen. Dat meende ik al te impliceren. Het is echter geen verzinsel van de sceptische blogosfeer. Het is de wetenschappelijke methode in progress. De hypothese is dat koudeperioden uit het verleden verband houden met zonneactiviteit. Als dat juist is, dan moet met de huidige zonneactiviteit een koude periode volgen. Gebeurt dat niet, dan is de hypothese onjuist. Einde oefening, simple comme bonjour.

    Dat maakt echter andere reeds verworpen hypotheses niet juist. Meer daarover in een eerdere post die nu in moderatie staat. Ik hoop dat Hans hem er snel uit kan trekken.

   • Erik 3 augustus 2017 om 01:48- Antwoorden

    guido, “terwijl de warmtecapaciteit van de oceanen blijft toenemen.”
    je bedoelt waarschijnlijk warmteinhoud.

   • André Bijkerk 3 augustus 2017 om 09:13- Antwoorden

    Over die warmteinhoud van de oceanen hebben we het ook al eens gehad. Infrarood licht kan geen water penetreren. Het bevordert alleen de verdamping. Toename van oceanisch warmte kan dus niet worden toegeschreven aan meer back-radiation van infrarood.

    Wel is er een trend van enkele watts per vierkante meter per decade van zichtbaar licht, global brightening wat royaal voldoende is om de toename van warmteinhoud van oceanen te verklaren.

 9. André Bijkerk 2 augustus 2017 om 09:39- Antwoorden

  En hoe werkt de wetenschappelijke methode dan wel, Henk? Jouw versie heeft ongetwijfeld de strekking: alles wat peer reviewed is en waarover men verklaart dat er consensus is, is onbetwistbaar waar, zolang het global warming betreft. En als je dat dan toch nog wilt betwijfelen dan ben je een minderwaardig wezen.

  Misschien moest Richard Feynman het nog maar eens uitleggen:
  https://www.youtube.com/watch?v=OL6-x0modwY

  Een voorbeeld: De AGW hypothese is dat de relatief geringe opwarming door verhogen van CO2 wordt “versterkt” door positieve feedback. Positieve feedback vertoont persistent gedrag in stochastische ruis op meetseries in de tijd. De consequentie is dus dat temperatuur series persistent gedrag moeten vertonen. Dat kun je testen. Zoals onder meer hier:
  http://www.aai.ee/~olavi/2001JD002024u.pdf
  http://www.aai.ee/~olavi/E-Ac-Sci-07.pdf
  En die metingen leveren alleen maar negatieve feedback op. dus:

  If it disagrees with experiment….it’s wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn’t make a difference how beautiful the guess is, It doesn’t make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment….wrong

  Nou, waar hebben we het over hard bewijs in blogjes?

  • Henk 2 augustus 2017 om 11:43- Antwoorden

   “Jouw versie heeft ongetwijfeld de strekking: alles wat peer reviewed is en waarover men verklaart dat er consensus is, is onbetwistbaar waar, zolang het global warming betreft.”

   Uhm nee dat is een stropop. Wat waar is dat de meest betrouwbare informatie (als 1e horde) door de peer review heen moet, daarna moet het zich eerst nog bewijzen (door de tijd) daarom is het gevaarlijk om uit te gaan van 1 studie, zeker als het een controversiele uitkomst heeft.

   “En als je dat dan toch nog wilt betwijfelen dan ben je een minderwaardig wezen.”

   Nee, ik verwacht wel van slimme mensen dat ze ook de grens weten van hun eigen kennis en dat ze grondig aan hun eigen mening beginnen te twijfelen als de mening van de specialisten op een bepaald gebied anders is dan hun eigen overtuiging.

   Dus in het geval van Hans Labohm (die meermaals heeft aangegeven dat hij alleen raporteerd verwacht ik dat hij zijn bronnen niet klakkeloos copieerd maar eerst controleerd)

   • Boels 3 augustus 2017 om 22:57- Antwoorden

    Het CPB doet aan statistiek en is zo verstandig om de ramingen (die niet verkocht worden als feiten) maandelijks te herzien en zo nodig bij te stellen. Als je iets begrijpt over (on)mogelijkheden dan zijn prognoses voor over decaden en meer niets meer dan een verdienmodel: niemand uit de klimaatwetenschap is dan nog aanspreekbaar.

    Vraag je af waarom klimatologen zich niet wagen aan seizoen- of jaarvoorspellingen.
    Dat is slecht voor het imago en nog slechter voor de geldstromen.

 10. Hugo Matthijssen 3 augustus 2017 om 16:15- Antwoorden

  Henk
  Er zijn te veel mensen die zich specialist noemen en dat zeker niet zijn.

Geef een reactie