Deze geheel herziene en vernieuwde Encyclopedie van de Milieubeweging helpt je in Interessante Tijden begrijpen wat mensen nu werkelijk bedoelen wanneer ze woorden gebruiken als ‘Milieu’. Dat is niet geheel toevallig de Franse naam voor het criminele circuit. De kleur van andermans geld is Groen, waar dat eerder vooral de kleur van het gras bij een ander was.

Wanneer je zelf nog termen vond die ontbreken, schroom niet ze op te sturen of in de commentaren aan te brengen. De geslaagde vondsten voeg ik dan toe bij deze geactualiseerde lijst waarvan ik niet pretendeer dat hij volledig is. Het is een begin, het vocabulaire van onze groene vrinden is natuurlijk veel rijker.

Angst:
Verdienmodel massamedia, milieuclubs, rechtvaardiging uitdijende overheid en haar risico-industrie. Doorgaans slechte raadgever.

Agenda 21
Agenda van Anglo-Amerikaanse financiele elite onder vlag van de Verenigde Naties waarvan Deadline nu op 2030 is gezet. (Agenda 2030) Moet voor 2030 uit naam van ‘het klimaat’ (zie Klimaat) 90 biljoen dollar aan (publieke) gelden losweken voor klimaatbezorgde multinationals en bankiers met gebruik geweldsmonopolie overheid. (zie Overheid) Officiele lancering (Rio Earth Summit 1992) in zelfde jaar als politiek ontwerp van de Euro-Dollar, nu ‘euro’.

Antropoceen
 Academisch mythisch tijdvak, bedacht door Dokter Ozon Paul Crutzen. Rest van de wereld leeft in het Herboceen, tijdperk van de planten en hun afvalproduct zuurstof is alomtegenwoordig.

Al Gore
Profeet van Groene Taliban. Zijn alarmerende uitspraken hebben iets geruststellends.

Zie verder op Interessante Tijden, je kunt daar ook zelf de A-Z- lijst helpen aanvullen, mochten nog termen ontbreken.