Reactie op antwoord Ombudsvrouw NOS

Het antwoord van de ombudsvrouw van de NOS is ontvangen. Zie hier.

Er valt in dit antwoord op: kritiekloosheid en in het verlengde hiervan een cirkelredenering.

De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat langs diverse wegen en door NGO’s de politiek en de burger de AGW-hypothese is opgedrongen, terwijl hier elk bewijs voor ontbreekt, integendeel. Het heeft weinig zin om een debat met de NOS hierover te beginnen en dit is ook niet relevant, omdat het om kritiekloosheid gaat van de zijde van de NOS, ergo onevenwichtigheid in de berichtgeving over klimaat. Dit laatste is mede de kern van de klacht.

Wat zien wij nu in het antwoord? Er is sprake van een cirkelredenering:

Echter, niet volgens de nieuwsorganisatie NOS maar volgens een bijzonder groot deel van de wetenschap zitten op dit moment de beste bewijzen, de hardste cijfers en sterkste argumenten bij de onderzoekers die stellen dat de aarde opwarmt en het klimaat verandert, en dat daar beter iets aan gedaan kan worden. Dat de klagers bewijzen en argumenten onderzoeken en daar( journalistieke) aandacht voor vragen is terecht. Maar vooralsnog lijkt dat onderzoek niet te leiden tot sterkere bewijslast en hardere cijfers. Het is dan verklaarbaar en te billijken waar de journalist – geen wetenschapper maar volgens de taakopvatting wel op zoek naar de sterkte argumenten aan alle kanten – uitkomt bij het bepalen welke informatie de meeste zendtijd krijgt.

De reactie neemt dus die 97% consensus, want dit is het, kritiekloos over als richtsnoer voor de berichtgeving. De NOS verwart een autoriteitsargument met een wetenschappelijk feit. De analyse van berichten in het antwoord valt binnen de voornoemde cirkelredenering, zodat die analyse niets verbetert aan de argumentatie.

De NOS stelt: de beste bewijzen, de hardste cijfers en sterkste argumenten. Hoe kan de NOS dit beoordelen en op grond waarvan? Alleen o.b.v. de 97% mondiale bluf, ergo het argument voor de verhouding in de berichtgeving in de analyse? Dit is onvoldoende argumentatie. De NOS beschouwt het 97%-argument als waar en als argument voor het waarheidsgehalte van zijn beleid en de selectie en beoordeling van berichten.

Gelooft het NOS-journaal zelf in de nakende ondergang van de aarde? Het lijkt er wel op: “No rational argument will have a rational effect on a man who does not want to adopt a rational attitude.” Zoals Popper zei. Er is hier zonneklaar sprake van een cirkelredenering, omdat het aan de NOS is om de vraag te stellen of het allemaal wel zo is als wordt rondgebazuind door o.a. NGO’s, zoals Greenpeace en Urgenda, et cetera, al blijven deze wijselijk op de achtergrond opdat hen niets te verwijten valt. Op de argumentatie van de NOS valt op eenvoudige wijze af te dingen:

Laten wij dan ook maar de volgende stap zetten wat betreft die 97% consensus waardoor die 97% een eigen leven is gaan leiden:

Deze informatie is algemeen bekend en zou ook bekend moeten zijn bij de redactie van het NOS-journaal.

Hoe ‘waardevol’ die bogus 97% is in het echte debat laat deze tamelijk gênante, doch leerzame botsing zien met een fervent aanhanger van de 97% consensus, die geen onderbouwing kan geven. Het antwoord van de ondervraagde berust op gebrek aan kennis, nuance en zeker ook de onwil tot kennisname van het tegendeel. Ook de het voormalig hoofd van EPA slaagt er niet in om de toets der kritiek te doorstaan. Zie hier deze minstens zo gênante vertoning waarbij de betrokkene evenmin enige onderbouwing voor alarmisme kan geven. Het NOS-journaal zou hier lering uit moeten trekken. Maar dit lijkt niet te gebeuren Dit is nu de uiteindelijke kern van onze klacht:

Hoofdstuk 2. Publieke mediadiensten

Titel 2.1. Publieke mediaopdracht

Artikel 2.1

….

2 Publieke mediadiensten zijn in overeenstemming met publieke waarden, waarbij zij voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving. Zij verzorgen daartoe media-aanbod dat:

 1. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
 2. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;
 3. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;
 4. onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;
 5. voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en
 6. voor iedereen toegankelijk is.

Naar ons oordeel handelt het NOS-journaal in strijd met deze bepalingen wat betreft de klimaat- cum (duurzame) energiethematiek. Naar onze mening schenkt de NOS op selectieve wijze aandacht aan ontwikkelingen en gebeurtenissen, die de vrees onder de bevolking voor een catastrofale opwarming van de aarde aanwakkert.

Zo lang de NOS zich kritiekloos beroept op dat ongefundeerde autoriteitsargument en die ‘97%-bogus study’, is er geen sprake van tenminste het onder punt 2.1 evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand en 2.5 genoemde: voldoet aan de hoogste eisen van journalistieke en professionele kwaliteitseisen.

Mooie woorden, maar… Dit zijn immers zaken die professionele journalisten hadden moeten weten en onderzoeken: 97% consensus binnen een piepjonge wetenschap als klimatologie? Daar moet per definitie iets niet kloppen. Maar dit is niet gebeurd.

Gegeven de kijkcijfers zou het NOS-journaal zich beter bewust moeten zijn van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Met enkele eenvoudige handelingen op internet valt door elke professionele journalist de nodige nuance te vinden.

Gegeven het bovenstaande is dit evenwel onder de maat. De vraag is waardoor dit komt: gebrek aan professionaliteit of is dit door heersende bedrijfscultuur. Ik ben zo vrij om dit laatste aan te nemen. Het is niet de plicht van het NOS-journaal om een wetenschappelijk ongefundeerde ideologie te propageren uitsluitend omdat er een mythisch cijfer van 97% circuleert, maar om onafhankelijke kwalitatief hoogstaande journalistiek te bedrijven.

Er valt in dezen klaarblijkelijk nog een universum te winnen. Het is een strijd tussen wetenschap en ideologie.

Bron hier.

Opwarming: ‘factcheck’

De media zijn de laatste tijd dol op factchecks. Tot op heden is ‘klimaat’ echter aan hun aandacht ontsnapt. We helpen ze graag.

SST = Sea Surface Temperatures

Door | 2017-10-06T13:53:21+00:00 19 augustus 2017|52 Reacties

52 Reacties

 1. Anton Bakker 19 augustus 2017 om 09:29- Antwoorden

  Jeroen, jouw redenering klopt, maar eerst zouden De Telegraaf en Elsevier moeten beginnen, zoals enkele grote bladen in Duitsland. De NOS is uitermate links, zoals de VARA. WNL op Zondag was al begonnen. Wie trekt de kar? Ik hoor niets meer van Marcel Crok?

 2. Tije 19 augustus 2017 om 09:46- Antwoorden

  Prof. Richard Feynman:“Give me questions I can’t answer not answers I can’t question.”
  De ombudsman herhaalt de doctrine gewoon, ze vraagt niks. Daarom is het een cirkelredenering.
  Volgens de ombudsman is alleen het AGW-perspectief interessant, want de andere perspectieven stellen niks voor. De ombudsman gaat daarmee niet in op de klacht dat de andere perspectieven onvoldoende voor het voetlicht worden gebracht en dat het daardoor lijkt alsof ze niks voorstellen. We hebben het hier echter wel over het ontkrachten van de hypothese dat de menselijke wereld ten onder gaat. Geen kattenpis, dacht ik zo.

 3. Boels 19 augustus 2017 om 09:55- Antwoorden

  NPO, veel getrump en weinig wol.
  Kan niets vinden over de leden van de diverse redacties, zoals opleidingsnivo, connecties en (verleden) nevenactiviteiten.

 4. Scheffer 19 augustus 2017 om 10:46- Antwoorden

  De NOS is overwegend bevolkt met alpha-(“wetenschappers”) uit het veld sociale-psychologie, sociale geografie, journalistiek, geschiedenis, kunst-toneel-film-academie, communicatie-wetenschappen, media-opleiding en diverse gesorteerde pret-pakketten. NOS zoekt “talent”. Daardoor is het begrip van exacte (klimaat-) wetenschap binnen de NOS onrustbarend uit goede evenwichtige balans door onvoldoende bèta’s . (Dus extra schande voor klimaatalarmist-NOS-weerman Peter Kuipers Munneke). Even de vacatures bij de NOS bekijken, overwegend alpha-“talent” gevraagd; http://www.mediastages.nl/rubrieken.aspx

  • Henk 19 augustus 2017 om 11:53- Antwoorden

   Vreemd dat iedere wetenschappelijke organisatie kn de wereld overtuigd is van de basis van AGW maar Scheffer vind dat de NOS zijn eigen onderzoek moet uitvoeren

 5. Ian 19 augustus 2017 om 11:25- Antwoorden

  Complimenten voor het gedegen empirisch onderzoek naar de uitspraken van de ombudsdinges. Je voelt aan je water dat de uitspraak niet klopt en deugt – het beruchte ‘onderbuikgevoel’ -, beter is als dat ook nog eens bewezen en tegengesproken kan worden met feiten. Niet dat ze daar van onder de indruk zullen zijn overigens.

 6. Henk 19 augustus 2017 om 11:51- Antwoorden

  Je zou je afvragen waarom een politicus met een niet wetenschapper praat als hij wetenschappelijke vragen heeft…… of waarom hij een meeting gebruikt die niet over de wetenschappelijke achtergrond gaat…… of waarom als er een meeting is die over de wetenschap gaat hij een politicus uitnodigd …… of waarom de politicus niet luisterd naar de NSF als hij vragen heeft

  Maar nee hoor Jeroen ziet een politicus die vragen stelt in de verkeerde meeting aan de verkeerde personen en denkt dat er geen consensus is

  En natuurlijk is consensus wel een onderdeel van de wetenschap er is consensus over evolutie, HIV /AIDS, plate techtonics en 100.000 andere zaken die ons leven mogelijk maken en de basis zij voor verder onderzoek, het heeft geen zin om iedere keer weer bij nul te beginnen met een volgend onderzoek, dat zou pas echt dom zijn

  • Ronel 19 augustus 2017 om 12:45- Antwoorden

   “consensus over evolutie, HIV /AIDS, plate techtonics”
   met dat verschil dat daar wetenschappelijke BEWIJZEN voor zijn,i.t.t. klimaatwetenschap waar voor heel veel onderdelen alleen maar modellen en hypotheses bestaan.

   • Bleeker 19 augustus 2017 om 23:01- Antwoorden

    Klimatologie is geen wetenschap maar religie. Echte wetenschappers hoeven zich niet op drogredenen als 97% consensus te beroepen maar hebben deze houding: https://www.goodreads.com/quotes/51573-no-amount-of-experimentation-can-ever-prove-me-right-a
    Een blik op de CIMPS grafiek hierboven is genoeg om de klimaatmodellen te falsifieren.

    • Henk 19 augustus 2017 om 23:33- Antwoorden

     Gelukkig is de vergelijking tussen de modellen en de waarnemingen die hier boven wordt weergegeven zo vals als een briefje van 15 euro

     En het enige wat dit duidelijk maakt is dat jouw “scepsis” niets waard is

    • Chemical 20 augustus 2017 om 11:01- Antwoorden

     Henk is catastrofiel, hij wordt gelukkig van rampspoed.

    • Kees 20 augustus 2017 om 11:38- Antwoorden

     Nee hoor Chemical ik weiger alleen mijn ogen te sluiten voor de onaangename. Waarheid zoals de “sceptici ” doen

    • henkie 20 augustus 2017 om 23:38- Antwoorden

     Beste Henk,
     nu heet je ineens Kees? Janos74 was je al, volgens mij begint zich hier een pathologisch patroon te ontvouwen. Ik ga DSM-5 er maar eens op na slaan. Je bent nooit te oud om te leren. met vriendelijke groet, gekke henkie.

    • Nikkel 26 augustus 2017 om 21:22- Antwoorden

     Henk is helemaal geen bestaand mens. Daarvoor Janos en daarna nog veel meer…
     Bedrijven maar ook NGO s hebben al jarenlang mensen in dienst die als taak hebben om kritische discussie groepen te verstoren met allerlei “onzin”verhalen.
     Het beste lijkt mij om dit soort reacties te verwijderen….

  • Koos 20 augustus 2017 om 15:11- Antwoorden

   Natuurlijk moeten we wetenschappers vertrouwen. Dat kunnen we leren van het verleden . Uiteraard zullen er ook voorbeelden van het tegengestelde zijn ( laat maar komen ) , maar de grote belangrijke onderwerpen met daarbij de wetenschappelijke onderbouwing en opl. zijn vrijwel altijd juist gebeleken

   https://www.nytimes.com/2017/08/18/climate/should-you-trust-climate-science-maybe-the-eclipse-is-a-clue.html?smid=tw-share

   • Boels 20 augustus 2017 om 15:57- Antwoorden

    De vraag is niet of je klimaatwetenschappers als persoon wel of niet moet vertrouwen.
    Het gaat er om of het gebruikte wiskundige/statistische gereedschap dat wordt losgelaten op temperatuurreeksen voldoende is om met enige reëele zekerheid de verre toekomst te voorspellen.
    Ook valt er wel wat eenzijdigheid te bespeuren in de keuzes van mogelijke oorzaken van klimaatverandering, de menselijke oorzaak staat centraal (de CO2-hype) en wordt hoog ingeschat.

    • Koos 20 augustus 2017 om 22:07- Antwoorden

     @boels het juiste statistische gereedschap, ja daar gaat het om. Mijn opleiding is E, mijn hobby is statistiek (ieder heeft recht op een afwijking). Maar mijn kennis schiet hier tekort en daarom heb ik sterk de neiging om mee te gaan met de gevestigde wetenschap en het verleden geeft mij daarin gelijk denk ik.zie ook het art. in NY Times
     Verder wil ik melden dat dit mijn laatste bijdrage is, de discussie hier is niet wat ik verwachtte nml niet toegespitst op feiten, maar meer op meningen, complottheorieën
     Jammer !.

 7. David 19 augustus 2017 om 11:53- Antwoorden

  Die ombudslieden kan je nauwelijks iets verwijten zolang gevestigde wetenschappers onzin uitkramen.
  zie: CE-Delft http://www.ce.nl/ce/energie/91
  zie ECN https://www.ecn.nl/nl/onderzoeksprogramma/biomassa/
  https://www.ecn.nl/nl/onderzoeksprogramma/windenergie/

  • Boels 19 augustus 2017 om 12:13- Antwoorden

   “gevestigde wetenschappers”
   Ik spreek daar liever over “medewerkers met een academische opleiding”, de publicaties zijn in opdracht geschreven en niet peer-reviewed.
   Voor mijn gevoel wordt wetenschap bedreven onder nogal strikte integriteitsnormen waarbij een zakelijk verdienmodel uit den boze is.

  • Scheffer 19 augustus 2017 om 19:48- Antwoorden

   CE-Delft is een uitstekend voorbeeld van wat “Climate-bandwagon” wordt genoemd.

   • David 19 augustus 2017 om 22:38- Antwoorden

    Jaren geleden de “all energy day” van TU Delft bezocht. Met maar liefst een uur spreektijd voor de activist W. van Dieren. Niets over techniek laat staan kernenergie. Weinig kennis ook bij de studenten over energie, ze bleken “energie management” te studeren. Vandaar.
    Nooit meer bezocht die flauwekul.

  • Scheffer 19 augustus 2017 om 20:01- Antwoorden

   Alles over Islam-Nazisme-Hate-Jews-extinctsion:
   http://www.tellthechildrenthetruth.com/where.html

 8. Scheffer 19 augustus 2017 om 12:14- Antwoorden

  Consensus is de schandpaal in de echte wetenschap, alleen kortzichtige klunzen hechten er waarde aan : Margaret Thatcher’s definition of “Consensus” as quite a dirty word: “The process of abandoning all beliefs, principles, values, and policies in search of something in which no one believes, but to which no one objects; the process of avoiding the very issues that have to be solved, merely because you cannot get agreement on the way ahead.

  There are innumerable examples of when people overwhelmingly — perhaps even unanimously — believed something to be true or valid, yet were proven to be wrong by the harsh truths of reality. The fact that there was a consensus did nothing to change the outcome of what the Universe wound up delivering.

  https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/06/24/what-does-scientific-consensus-mean/#5459bd2d6bae

 9. Ian 19 augustus 2017 om 12:47- Antwoorden
 10. dwk 19 augustus 2017 om 17:35- Antwoorden

  In de serie actuele linkjes

  Speciaal voor Olivat.

  HET bewijs dat het onderwijs in de Engelse taal in Duitsland nog wel voor verbetering vatbaar is.

  https://www.geenstijl.nl/5138147/duitse-journalist-krijgt-6-maanden-cel-wegens-islamkritiek-op-facebook/#comments

 11. dwk 20 augustus 2017 om 01:19- Antwoorden

  Oeps ik geloof dat Frankrijk toch een probleem heeft.

  Le Monde:

  Centrale nucléaire de Golfech : suite à un incident, le réacteur n°1 a été mis en arrêt automatique afin que monsieur Olivat n’est pas capable de poser sa crotte quotidienne au blog climategate.nl

 12. Wiersma 20 augustus 2017 om 03:35- Antwoorden

  Als BV Nederland nou écht slim was he?
  Dan zouden ze JUIST de consensus laten voor wat die is, en ondertussen bezig gaan met echte nieuwe technieken. Laat anderen voorlopig maar even de ‘aarde redden’. NL is toch niet groter dan 0,38% van het aardoppervlak, dus boeie.

  ‘If you find yourself on the side of the majority, it’s time to reflect’.
  (kweeniemeerwieditzei)

  Anders gesteld. WAAROM is er maar één intelligente diersoort? (waarbij je die intelligentie momenteel zéér ernstig in twijfel mag trekken)

  Dat komt omdat een paar van onze voor apen vaderen op een gegeven moment het bananenplukken helemaal zat waren en het aandurfden de wijde wereld in te trekken. Al dan niet noodgedwongen.
  Fruit/planten eters zullen nooit intelligent worden want om fruit te plukken hoef je niet samen te werken, geen skills nodig, geen taal te ontwikkelen. Kortom: elke uitdaging om samen te werken ontbreekt.
  Al dan niet toevallig kwamen die apen in aanraking met een dood beest wat was gebraden door een bosbrand. Niet alleen leerden ze toen de waarde van vlees, maar ook van vuur.
  Toen gingen ze eens nadenken. We gaan jagen! Want vlees is niet afhankelijk van een goed of slechte oogst/seizoen. (van het weer/klimaat dus)
  En dat vlees roosteren we op een vuurtje, dan hoeven we niet zo hard te kauwen.
  En aldus geschiedde. Men(s) ging jagen, moest gaan samenwerken, ontwikkelde taal en gereedschappen, vaardigheden etc. En aldus ontwikkelde zich intelligentie.
  En aldus veranderde aap in mens. Klein groepje.
  De rest hangt nou nog in bomen te slingeren.

  De huidige ontwikkelingen en consensus mbt het klimaat zie ik als apengedrag.
  ‘97% van alle apen zijn het er over eens dat bananen het lekkerst zijn’.
  Dus, wat zal je moeite doen om eens écht buiten je eigen plantage te kijken?

  Dus als BV NL nou eens écht slim is, dan kijken ze eens totaal buiten hun ‘comfortzone’.
  Ga eens letterlijk op jacht. Op jacht naar nieuwe inzichten. Ontsnap aan die apenkolonie. Doe als de gebroeders Wright deden. Leer vliegen.
  Doe als van Gogh. Kijk eens ‘anders’.

  Ooit was regeren vooruitzien. Maar dat is kennelijk achterhaald?
  Terug naar de middel eeuwen dan maar? Of iets met kalven en putten?

  Toegegeven: het is wensdenken hoor. Ik weet ook wel dat ze daar in NL totaal verwijfd zijn en achter de nieuwe kleren van de keizer aanlopen. Oorzaak wordt niet aangepakt: nee, het gaat om de toon van het debat kleur van de pleister.

  Evolutie 13.28.0 : als je het wilt zien dan is NU die kans.
  Als je het NIET wilt zien blijf dan maar lekker in die boom slingeren en bananen plukken windmolentjes neerzetten.

  Zo. Die diarree ben ik weer kwijt.

 13. Bert Pijnse van der Aa 20 augustus 2017 om 16:20- Antwoorden

  haha @ Wiersma, meestal vind ik je bijdragen erg ‘slim ‘, maar deze is wat minder vind ik . Gorilla’s, onze directe familie, vind ik bij nader inzien een stuk slimmer dan wij . Lekker luieren de gehele dagen, af en toe een hapje eten (bananen ) , een wipje doen en een beetje knokken. Doen ze al 2 miljoen jaar met vol naar volle tevredenheid. Het hele emancipatie verhaal is aan ze voorbij gegaan dus ieder weet z’n plek . ai ai ai …, wat zeg je nu weer Bert ….. Visser . ) Nee, je moet ‘ integlligent ‘ worden, zoals wij homo’s sapiens, om domme dingen te doen en ze vervolgens ook nog ‘slim’ te noemen. 🙂 en dan op vakantie gaan en apies kijken voor veel geld .

  • Wiersma 21 augustus 2017 om 04:31- Antwoorden

   @Bert: hahaha! ach ja mijn diarree wisselt nogal eens van kwantiteit of kwaliteit. 97% van al mijn darmen is het hier over eens.
   Mijn blinde darm twijfelt nog, maar ja, daarom heet ie ook blinde darm!

   En ja, apen zijn inmiddels bijna slimmer dan ons ja.
   Achteruitboeren heet zoiets. Wordt hard aan gewerkt door juichaapjes politici en media.

   Ik hoop een bijdrage te leveren door af en toe een meistgordijn op te werpen. 🙂

 14. Anton Bakker 20 augustus 2017 om 16:29- Antwoorden

  Hier een interessant artikel over een Harvard professor: http://notrickszone.com/2017/08/20/harvard-physicist-climate-science-in-serious-trouble-really-dirty-people-doing-bad-stuff/#sthash.rGelypes.dpbs .
  Soon probeert het op zijn manier, niet op de journalisten, maar op de wetenschappers. Hij heeft gelijk dat daar de oorsprong zit.

 15. gerard d'Olivat 20 augustus 2017 om 20:32- Antwoorden

  @Hetzler, je moet eens toch eens uitleggen waar al dit geschrijf toe dient.

  Ik begrijp dat je je al dan niet ‘gemeend’ laten lijden of leiden door een soort ‘wetenschappelijke waan’ die de geschiedenis van de mensheid zou moeten bepalen!
  Je doet alsmaar voor komen alsof de mensheid in een afschuwelijke dwaling verzeild is omdat ze jouw of ‘de’ interpretaties van de de wetenschap, nou ja de ‘klimatologie’ anders interpreteerd dan jij en nog wat andere zgn ‘sceptici’.
  Je wilt bovendien de geschiedenis toetsen aan het ‘falsificatie’ dogma van ene Popper. Je wilt bovendien dat ‘de openbaarheid’ zou moeten voldoen aan diezelfde ‘dogma’s’ .

  Ik denk dat je weinig van de geschiedenis van de mensheid begrepen hebt.

  ‘Wetenschap’ is altijd een manoeuvreerbaar vehicle geweest waarmee de mensheid voortploetert.
  Feitelijk zijn er maar in mijn ‘historisch bewustijn maar twee periodes geweest waarin ‘wetenschap’ een leidende rol speelde.
  Dat was in de ‘materialistische dialektiek’ ten tijde van het Bolsjewisme en de ‘genetische wetenschap’ ten tijde van het Derde Rijk. Tja zul je zeggen en dat is nu dan het derde tijdperk…Dat van het Al Gorisme” , niet te verwarren met het algoritme.

  Je vergist je in je verblinding. We leven in de tijd van het extreme consumentisme en zucht naar evenementen.
  Klimaat is daar één van. Je gelooft toch niet dat er ook maar één iemand is die werkelijk in die ‘transitie’ gelooft?
  Wat jij maar niet wil zien is dat het allemaal een ‘hype’ is die niemand ervan weerhoud om van NOS tot Minnesma en Greenpeace om dikke ‘evenementen’ rapporten te schrijven.
  En druk dat je je erover maakt…poeh, poeh. Je snapt gewoon het drijvend principe van deze tijd niet . Popper is dat nou eenmaal niet en ‘wetenschap’ is gewoon een instrument om ‘evenementen’ te organiseren.
  Als het maar een evenement is!

  Je begrijpt er kortom weinig van. Niks aan te doen,dat heb je nou een keer als je op een bepaalde leeftijd bent.
  Bovendien verdenk ik je van een rare neocons agenda, waar ik al helemaal niet op te wachten zit.
  De wetenschappers aan de macht, lijkt me behalve uiterst saai ook erg gevaarlijk!
  Maar schrijf door ik volg je berichten met interesse….
  Ik zou je wel adviseren om eens wat meer tijd te besteden aan de geschiedenis van de mensheid en eens op te houden met aldoor maar door te zagen over energie en klimaat.

  • David 20 augustus 2017 om 22:54- Antwoorden

   @Olivat. Wat een vreemd verhaal. Wat een ontkenning van de werkelijkheid. Wetenschap zou nu geen rol spelen? Uw memory sticks dan? De maanlandingen? De vullingen van uw kiezen? De waterzuivering? MRI scans?
   En over de geschiedenis van de mensheid: die kende nog nooit de toekomst. Vooruitgang is het verbeteren van het heden.
   En wat is een neocon agenda?
   Tenslotte: het doorzagen over energie en klimaat is helaas noodzakelijk omdat er een energie systeem wordt opgetuigd dat niet werkt en veel geld onttrekt aan nuttiger dingen.
   Wat voor wereld staat u voor. Schrijf daar eens een artikel over.
   Ik zie uit naar uw begrip van “de geschiedenis van de mensheid” , vooral na uw ferme woordkeus.

  • David 20 augustus 2017 om 22:59- Antwoorden

   En dan die verwerping van het “consumentisme” . Misgunt u anderen hun spullen? Mag ik eens in uw woning rondgaan om te noteren wat er allemaal aan spullen staat? Misschien handig eens te beginnen met een definitie van dat consumentisme?
   Mijn stelling: het moderne winkelcentrum is de kroon op onze beschaving.

 16. Bert Pijnse van der Aa 20 augustus 2017 om 21:46- Antwoorden

  Ach ja , de geschiedenis wordt er te pas en te onpas bijgehaald. Vergelijkingen worden gemaakt met die uit het verre verleden. Voor wat betreft de wetenschap terecht, denk ik, want daaruit kunnen we leren . Waar we niet van kunnen leren is dat we de Middel-eeuwen 1 op 1 kunnnen plakken op onze (2 ) eeuwen van voorspoed en welvaart die te danken waren aan de toepassingen van overvloedige en goedkope energie. Zonder die energie is het einde verhaal met ‘onze ‘ beschaving’ en dan is het jammer als allerlei bedrijven, onder het uitroepen van utopische leuzen die energie versneld opstoken aan het bouwen van een- volkomen- nutteloze infrastructuur. Dus alle reden zou ik zeggen om daar toch enige aandacht aan te blijven besteden op dit forum, ook al zijn er voortdurend mensen die het allemaal wel best vinden en zeggen dat ‘ het altijd al zo was ‘ ( wat dus niet zo was ) en dan nog: ga dan lekker op de Tesla site lopen zeuren over dat stomme en achterhaalde apparaat dat ook al in de 19de eeuw bestond. Misschien dat ze daar overtuigd kunnen raken. Newton schreef zijn ‘Principia Mathematica’ in een tijd dat het ’s nachts donker was, de kachel brandde op hout ( hopelijk ) en de uitvinding van de ‘auto’ nog drie eeuwen op zich zou laten wachten. Dan behoorde hij wellicht tot de ‘elite’ van die tijd , net zoals Einstein en andere wetenschappers die ontdekkingen deden die ‘ onze wereld’ voorgoed zouden veranderen naar de ongekend welvarende wereld waarin we nu leven. Net las ik nog een artikel over het toekomstige onderwijs. Moeten kinderen nu eerst leren hoe een en ander in elkaar steekt en verbanden kunnen leggen of is gewoon opzoeken op internet ook voldoende. Ja, zegt Professor Schnabel : je zoekt het gewoon op en dan zeg je wat je ervan vindt. Dus je zoekt op : kerncentrale : nee willen we niet is het antwoord. Windenergie ; jahhhaaa. dat is wat we willen. kan dat ? ja natuurlijk kan dat. Staat hier toch ! Ik wou dat ik een Gorilla was.

 17. gerard d'Olivat 20 augustus 2017 om 23:03- Antwoorden

  @Bert, je lijkt Karl Marx wel….die bedacht ook al zoiets namelijk dat de geschiedenis herleid zou zijn tot één kerngedachte.
  Waar dat soort ‘verkortingen’ allemaal toe leiden…
  Nou is dat kennelijk in jouw wereldbeeld ‘energie’ die de geschiedenis en vooral ‘de beschaving’ zou bepalen. Welke beschaving?
  Kernenergie wordt helemaal niet afgeschaft net zoals de kolencentrales en er komen nog wat windparkjes en zonnecellen bij en de door jou vaak besproken ‘wethouder’ in Utrecht blijft ook nog wel even zitten.
  En dan opeens heeft niemand het er meer over.
  Verder is er echt niks aan de hand. Wedden?

  • David 21 augustus 2017 om 10:41- Antwoorden

   Energie bepaalt alles want zonder staat alles stil. Als land de enige energiebron is dan is land veroveren eigenlijk energie veroveren.
   Als energie schaars is dan ontstaat maatschappelijke ongelijkheid. Personen die slechts hun spierkracht verkopen hoef je niet naar school te sturen. Een breed opleidingssysteem dat jonge mensen lang buiten de arbeidsmarkt houdt vergt sowieso extra energie. Enz. enz. Ik raad u aan de geschiedenis opnieuw te bestuderen met bovenstaande in gedachten.

   • Kees 21 augustus 2017 om 17:59- Antwoorden

    De stabiliteit van ons klimaat bepaald alles als het klimaatverandering snel veranderd zal er voedsel schaarste komen en voedselschaarste is de bron van maatschappelijke ongelijkheid.

    Ik raad u aan de geschiedenis te lezen lees eens guns steel and germs met bovenstaande in je gedachten

    • Frank van Vlierden 21 augustus 2017 om 21:56- Antwoorden

     Wat is dit voor onsamenhangende en onbegrijpelijke aperte nonsens. Kees, ik adviseer je eerst de lagere school af te maken alvorens hier je bagger neer te schrijven.

 18. Scheffer 20 augustus 2017 om 23:26- Antwoorden

  Ik neem Olivat waar als een speelse debatteerder zonder echte …………………………….

 19. dwk 20 augustus 2017 om 23:38- Antwoorden

  Zo heeft iedereen z’n hobby.

  Olivat heeft er b.v. aardigheid in om stukken te lezen van mensen die dingen niet begrijpen omdat ze te oud zijn o.i.d. Hij schrijft daar dan ellenlange reacties op vol beschuldigingen en verdachtmakingen: de neocons! en af en toe een verdwaalde Wilders.
  Aan het hanteren van heldere definities doet onze atoomstroomtypiste liever niet.

  De vraag die hier aan de orde is is of de media (in dit geval de NOS) het hele verhaal wel vertelt of zich mogelijk laat leiden door de politieke fetisj der redacteuren van dienst.
  In een eerder commentaar gaf Olivat al te kennen dat dat laatste niet het geval is. Echter zonder daarbij enig argument te leveren. Is gewoon niet zo!

  Feit is dat het nog veel erger is dan dat. Daarvoor hoef je maar een blik te werpen op hun twitter accounts of hun optredens te bekijken in de subsidie-outlet van Matthijs waar zij bijna dagelijks hun politieke ideeën, boekjes en producties mogen aanprijzen.

  Alle andere halffilosofische prietpraat die hij er aan de haren bijsleept kan niet verhullen dat we hier met een maffe crypto-marxist te maken hebben die op z’n klompen aanvoelt dat er met de jongste politieke ontwikkelingen stevig aan zijn comfortabele positie wordt gemorreld.

  En wat doe je in zo’n geval? Wijzen naar “consumensen” die plastic zakjes op het strand laten slingeren (ben ik niet trouwen; bij mij hangen de AH-tassen van 20 jaar gelden nog aan de keldertrap; handig spul) of zwammen over de dogma’s van Popper wat wel weer logisch is want als Groenlinkser zou ik ook een broertje dood hebben aan mensen met een anti-autoritaristische kijk op de wereld.

  Moge het doel van Hetzlers geschrijf onduidelijk zijn (ik lees die stukken al tijden niet meer want: altijd hetzelfde), de stukkies van Olivat staan hier niet voor niets.

  P.s. Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van het zwerfplastic afkomstig is van Groenstemmers die hun tasjes hebben verruild voor een veel te duur maar niet duurzaam vervaardigd linnen wijventasje van Greenpeace. Sad but true.

 20. henkie 20 augustus 2017 om 23:38- Antwoorden

  Beste Henk,
  nu heet je ineens Kees? Jano_s74 was je al, volgens mij begint zich hier een pathologisch patroon te ontvouwen. Ik ga DSM-5 er maar eens op na slaan. Je bent nooit te oud om te leren. met vriendelijke groet, gekke henkie.

  • Nikkel 26 augustus 2017 om 21:24- Antwoorden

   henk bestaat helemaal niet. Waarschijnlijk een door een NGO ingehuurde groep mensen om dit soort discussie forums te bestoken….

 21. dwk 20 augustus 2017 om 23:40- Antwoorden

  Fossiel Nabrandertje

  Kijk Olivat is een groot filosoof. Die ziet het probleem dus niet zo.
  Dat gezeur over energie en gemeenschapsgeld; u moet het grotere plaatje willen zien. DWDD zeg maar. Echt grote filosofen zien in de waanzin rond klimaat en energie een kiembodem voor ongebreidelde ontwikkeling en nieuwe horizonten.
  Tot die tijd wordt de boerenlul wel geacht z’n muil te houden en stilletjes in een hoek op water en brood het nieuwe paradijs af te wachten.
  Bij dat soort lieden siepelt het dedain over de kin.

  • David 21 augustus 2017 om 19:27- Antwoorden

   Tot nu toe ben ik van filosofen niet erg onder de indruk. Louter verbale hoogstandjes. Uitspraken als “de natuur is volmaakt” of het idee dat iets slechts bestaat bij gratie van een waarnemer stemt niet tot optimisme. De laatste stelling geloof is pas als ik een groepje blinden door een muur zie lopen. Ook hebben filosofen geen snars verstand van techniek. En natuur als volmaakt beschouwen is de verwerping van intelligentie. Dan zit Midas Dekkers er dichter bij als hij de natuur één grote martelkamer noemt.

 22. dwk 20 augustus 2017 om 23:48- Antwoorden

  Holy sh*t! Een heel festival met Olivats!

  http://brainwashfestival.nl/programmas/

 23. Bert Pijnse van der Aa 21 augustus 2017 om 07:44- Antwoorden

  Energie bepaalt de ‘ beschaving ‘ zoals we die nu kennen. Van Karl Marx weet ik niet meer dan dat zijn wens: dat de productiemiddelen aan het volk zouden moeten toebehoren , niet uitkwam. Integendeel; die zijn in handen van een steeds kleiner wordende club in de wereld (Vestassen ), waar ‘het volk ‘ braaf zijn geld , wettelijk vastgelegd ( Hooidonk / de groenen cs), naar toe moet brengen. Dát is wat Hetzler probeert uit te leggen aan ” het Volk “, maar het luistert niet, want ze is druk met dansen rond het Gouden Kalf.
  De overeenkomst tussen beschavingen is: dat ze uit elkaar vallen als het volk ontevreden raakt en zich verveelt, na een periode van ongekende groei en bloei. Als ze ‘Brainwash festivals’ gaan organiseren bijvoorbeeld. brrrrrr…

  • dwk 21 augustus 2017 om 09:38- Antwoorden

   Bij nader inzien zitten er misschien wel een paar sprekers bij waar ik benieuwd naar ben. B.v. die meneer die het “niets doen” propageert.
   Het is dan alleen wel de vraag waar we starten; net als met temperatuurgrafieken; zeg maar.

 24. gerard d'Olivat 22 augustus 2017 om 18:58- Antwoorden

  Wordt vervolgd:)

 25. Boels 25 augustus 2017 om 09:38- Antwoorden

  Is ‘Jesse’ een propagandafilm of een intiem portret?
  Filmproducent Doxy ontkent dat sprake is van een ‘GroenLinks-film’
  Hoort een film over GroenLinks-leider Jesse Klaver, gemaakt door een persoonlijke vriend en tot voor kort politieke medewerker, thuis bij de publieke omroep? Die vraag dringt zich op nu BNNVARA heeft aangekondigd op 4 september, op prime time, de documentaire ‘Jesse’ uit te zenden. Op sociale media wordt het ‘intieme portret’ over Klaver afgedaan als ‘propagandafilm’.
  https://www.volkskrant.nl/media/is-jesse-een-propagandafilm-of-een-intiem-portret~a4512879/

Geef een reactie