Onjuiste en onvolledige voorlichting door de overheid

In 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een video uitgebracht onder de naam ‘Oorzaak, gevolg en aanpak klimaatverandering’. Deze video is op het internet hier vinden.

In de video worden 5 onderwerpen belicht:
1. Oorzaak van klimaatverandering.
2. Wie stoot in Nederland broeikasgassen uit.
3. Is warmer eigenlijk erg.
4. Wat zijn de gevolgen voor Nederland.
5. Wat doet de overheid.

In hoofdstuk 3 wordt een schrikbarend doemscenario geschetst in het geval de Aarde 1 tot 5 graden zou opwarmen. De onheilsvoorspellingen komen in grote mate overeen met de voorspellingen, die Nostradamus, een Franse apotheker en astroloog, deed in 1555. De overheid heeft zich kennelijk laten leiden door de voorspellingen van Nostradamus.

Sinds de industriële revolutie is de gemiddelde temperatuur van de Aarde met 1,2 °C gestegen. Er wordt niet vermeld, dat de bijdrage door CO2 slechts 0,23 °C is geweest en dat natuurlijke oorzaken met mogelijk andere antropogene oorzaken (ontbossing, verstedelijking en windturbineparken) verantwoordelijk zijn geweest voor de resterende 1°C stijging. Belangrijk is te weten, dat er in de afgelopen 18 tot 20 jaar nauwelijks of geen sprake is geweest van een opwarming van de Aarde.

Wel kun je stellen dat er sprake is van regionale verschillen wat betreft droogte en overmatige regenval. De belangrijkste oorzaak hiervan is de afname in snelheid van de Warme Golfstroom.

Deze verandering is door geen enkele overheid te beheersen. De overheid doet er dus verstandig aan om preventieve maatregelen te nemen tegen de mogelijke gevolgen hiervan. Het verstevigen en verder ophogen van dijken, rivierwater meer ruimte geven, huizen in polders op palen zetten, die in de video worden genoemd, zijn verstandige maatregelen. Maar de enorme heffingen, die door de bevolking moeten worden opgebracht voor het terugdringen van de CO2-emissie zijn zinloos.

In hoofdstuk 1 wordt de bevolking door een foutieve voorlichting over de oorzaak van klimaatverandering op het verkeerde been gezet, waardoor de onwetende burger zonder verder na te denken dit beleid accepteert.

In de video wordt gezegd, dat ‘door de toename van CO2 er meer zonnestralen gevangen worden, waardoor het steeds warmer wordt’. Dit is onjuist en de juiste verklaring is de volgende:

Het zonlicht, niet gehinderd door CO2, dat de Aarde bereikt, heeft een golflengte van 0,15 tot 5 μm. De Aarde absorbeert dit zonlicht en zet het om in een langere golflengte binnen een breed infrarood spectrum en zendt dit vervolgens uit. Uit dit brede spectrum absorbeert CO2 de golflengtes van 4,26 en 15 μm. Deze absorptie creëert warmte en het CO2 molecuul zendt een reststraling uit met een golflengte welke langer is dan de ingekomen straling. Immers er gaat energie verloren en dat betekent volgens de wet van Planck, dat er een minder energetische straling (=langere golflengte) overblijft.

Normaal zal de ontstane warmte naar de koudere ruimte ontsnappen. Als deze warmte blijft hangen, bijvoorbeeld door wolken, dan ontstaat er een situatie dat deze warme laag hoger van temperatuur wordt dan de warme Aarde en dat betekent dat de Aarde haar warmte niet kwijt kan. Immers warmte stroomt altijd van een hogere temperatuur naar een lagere temperatuur!

Er is dan sprake van een temperatuur verhoging van het aardoppervlak en de onderste laag van de atmosfeer. Zo gauw deze temperatuur een waarde bereikt die hoger is dan de temperatuur in de hoger gelegen laag zal deze warmte weer kunnen opstijgen en verdwijnen in de koudere ruimte.

In de video wordt verder beweerd ‘hoe meer broeikasgassen, hoe sneller de Aarde opwarmt’. Dit geldt in ieder geval niet voor het broeikasgas CO2!

De hoeveelheid infrarood straling met een golflengte van 4,26 en 15 μm wordt door de 400 ppm CO2 al voor 90% ingevangen. Meer CO2 draagt dus nauwelijks meer bij aan het broeikasgas effect!

Zie hiervoor ‘Heating effect of CO2 per 20 ppm increment‘ van geoloog Archibald (Australië).

Een verdere opwarming van de Aarde door CO2 is dus een farce.

Beperking in het gebruik van fossiele energie is verstandig. Niet alleen geraken de fossiele bronnen eens op, maar de vervuiling van bodem en atmosfeer door de winning en de verwerking hiervan komen mens en dier niet ten goede. Het omschakelen naar duurzame energie, zoals de overheid bepleit is dus een zaak waar iedereen zich voor moet inzetten.

Blijft wel de zekerheid, dat dit met windturbines en biomassa (houtpellets) niet zal lukken en dus komt de vraag naar voren of meer kernenergie niet de reddende engel zal zijn.

De bovengenoemde onderwerpen zijn een twistpunt tussen alarmisten en sceptici. Een verstandig mens probeert door onderling overleg tot aanvaardbare oplossingen te komen. Zo hopen vele mensen dat de kwestie tussen Madrid en Barcelona door diplomatiek overleg opgelost zal worden. Het moge duidelijk zijn, dat het onderwerp klimaatverandering ook om een gezamenlijke oplossing door overleg vraagt.

 

Door |2017-10-07T10:02:39+00:007 oktober 2017|35 Reacties

35 Comments

 1. R. Brioul 7 oktober 2017 om 10:32 - Antwoorden

  Goed artikel!
  Of kernenergie zoals we dat nu kennen de oplossing zal zijn is zeer de vraag.
  De inmiddels bewezen “koude fusie” die een veel veiligere vorm van reststoffen oplevert is een daarvoor zeer geschikte manier.
  Alleen de grote investeerders in oude kernenergie zijn vooralsnog niet echt genegen de investering hierin op te geven en over te schakelen naar “koude fusie” (LENR)
  De vraag is hoe lang we nog toestaan dat deze vorm van energie met zijn zeer vervuilende afvalstoffen nog langer door ONS geaccepteerd worden…….

 2. Ian 7 oktober 2017 om 11:08 - Antwoorden

  U zegt het al, “een verstandig mens…”. Helaas lijden onze overheid en Staatsmedia in groten getale aan de beruchte Linkse Koprot en is elke discussie met dergelijke patiënten bij voorbaat zinloos. Ook gaat het vooral om angst te kweken, zodat de burger sneller de portemonnee zal (moet) trekken. En dat laatste, daar gaat het uiteindelijk om. Las ergens dat Prutte III zeventien (17) nieuwe milieubelastingen introduceert. En een minister van klimaat (M. Minnesma?). Maak uw borsten maar flink nat de komende jaren: redeloos, radeloos, reddeloos.

 3. Hugo Matthijssen 7 oktober 2017 om 15:17 - Antwoorden

  Wat een simpele beeldvorming.
  Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas.
  http://klimaatgek.nl/wordpress/broeikastheorie/
  een stukje uit de tekst:
  “Vraag 10 mensen wat het belangrijkste broeikasgas is en tenminste 9 zullen CO2 antwoorden. Fout dus. Het belangrijkste broeikasgas is H2O, in de vorm van waterdamp en wolken. Kooldioxide vormt, zoals gezegd, 0,038% van de atmosfeer, terwijl water in zijn verschillende vormen varieert van 0% tot 4% van de atmosfeer. Kort gezegd: het grootste deel van het broeikaseffect wordt veroorzaakt door H2O als gevolg van de overvloedige aanwezigheid ervan in de atmosfeer. Water is goed voor ongeveer 90% van het broeikaseffect : ongeveer 70% is te wijten aan waterdamp en ongeveer 20% aan wolken (meestal waterdruppels).”

  • J van der Heijden 7 oktober 2017 om 19:10 - Antwoorden

   ” Er wordt niet vermeld, dat de bijdrage door CO2 slechts 0,23 °C is geweest”

   Inderdaad dat wordt niet vermeld want dat zo onjuiste voorlichting zijn.

   Zonder bronnen een mooie lap tekst, maar verder de moeite van het lezen niet waard

  • Ap Cloosterman 7 oktober 2017 om 19:19 - Antwoorden

   Kennelijk is u de intentie van mijn bijdrage ontgaan. De bedoeling was een reactie te geven op de CO2 doctrine van de overheid.
   Het broeikasgas waterdamp is totaal niet aan de orde geweest.
   Wel ben ik het met u eens, dat H2O een veel ernstiger delinquent is dan CO2.
   In het artikel:
   “CO2 in onze atmosfeer is voor de mensheid een zegen en veroorzaakt geen extreme warmte, storm of regen” heb ik het volgende geschreven: Allereerst is waterdamp voor 90% verantwoordelijk voor het broeikasgas proces. Lucht bevat 0,04% CO2 en +/- (wisselend) 4% H2O.
   Zowel in de tropen als in de woestijn is het CO2 gehalte in de atmosfeer nagenoeg gelijk. Na zonsondergang verdwijnt de warmte in de woestijn als sneeuw voor de Zon. Het is de waterdamp, die de warmte in de tropen vasthoudt. Ondanks de aanwezigheid van 400 ppm aan broeikasgas CO2 verdwijnt de uitgestraalde warmte door het hete woestijnzand ongehinderd in de ruimte.

   • henkie 9 oktober 2017 om 00:29 - Antwoorden

    Beste Ap Cloosterman,
    kennelijk heeft U niet door dat Henk de huistrol van dienst is. Het is totaal nutteloos om enige vorm van discussie met Jan#os te voeren. Het domme schapengeblaat is oorverdovend. En aanhoudend. Je vraagt je af wat iemand bezielt om zo veel van zijn levenstijd te verspillen met dit soort nutteloze en zinloze acties. Eigenlijk spreken we hier over iemand die heel erg zielig is. Waarschijnlijk een boze, witte man. Laten wij voor hem bidden. met vriendelijke groet, gekke henkie

 4. Cornelis van den Berg 7 oktober 2017 om 15:22 - Antwoorden

  Nederland wordt onbewoonbaar, niet door klimaatverandering maar door de incompetente, door lobbyisten aangestuurde overheid. Zolang de meerderheid dat niet snapt en daartegen in verzet komt blijft het doormodderen. Ik voel mij wanneer ik belasting moet betalen niet anders dan iemand die door de maffia gedwongen wordt beschermgeld te betalen. Straks mogen we weer kijken naar een bordes vol politici en zal ik mij afvragen of ze dom of corrupt of allebei zijn. Wie het weet, mag het zeggen.

 5. Anoniet 7 oktober 2017 om 18:25 - Antwoorden

  Hahahahahaha, ja, ik ben niet voor zonder oorzaak afgesloten van 1400..

 6. Jan Verbakel 7 oktober 2017 om 20:07 - Antwoorden

  Op onze aarde is meer dan genoeg energie aanwezig, niet voor een paar jaar of slechts een paar miljard mensen, maar altijd voor oneindig veel mensen. IK bedoel hier niet de fossiele energie (olie/gas en zo), zeker geen kernenergie (hoewel daar ook nog erg goede alternatieven te vinden zijn, en zeker geen wind en ook geen zon.
  Alle zogenaamde alternatieven zijn ongewis en kunnen niet altijd voor een stabiele energieverzorging dienen.
  De enige die dat zeker kan is onze aarde zelf. Ikzelf verwarm huis en haard middels aardwarmte, 4 bronnen van 75 meter diep. Nou is de behoefte van één huis met 2 bewoners niet hoog, maar als je wat diepere boort merk je al snel dat de temperatuur van het water in de grond onder ons beduidend hoger is en al snel een waarde heeft waarmee je grote oppervlakten kunt verwarmen (zie o.a. via google: Ammerlaan “the green innovator”).
  Zelf hebben wij, naast de aardwarmte, ook 51 zonnepanelen (sinds 2008), die ongeveer 9.000 kWh leveren.
  Ons huis is daarmee bijna energie neutraal.
  Een ding heb ik wel geleerd ondertussen er is een schreeuwend tekort aan CO2. Ik merk dat onder meer aan de groei van mijn plantenbestand en die heb ik nodig om zuurstof te krijgen.
  Wat mij aangaat denk ik, dat weldenkend Nederland langzaam is geslachtofferd door NGO’s, onder meer Green Peace, Milieudefensie en vele anderen, de daaraan gelieerde pers met ook radio en televisie en niet te vergeten onwetende ambtenaren en niet nadenkende politici.
  Wij, het weldenkend deel van de samenleving, worden weggehoond door die gebalde lobby van mensen die alleen maar voordeel hebben aan de situatie die ze hebben gecreëerd.
  De zogenaamde herwinbare energie die wordt geleverd door biovergisting en windturbines, die beide niet in het minst effectief zijn, kosten miljarden die weggehaald zijn bij belangrijke onderdelen van ons systeem, zoals onderwijs, zorg, justitie en veiligheid en niet te vergeten defensie.
  De miljarden die we uitkeren aan subsidies aan de zogenaamde herwinbare energie, is noodzakelijk omdat die techniek zonder subsidie niet bestaat.
  En ondanks al onze miljarden verandert er niets, behalve dat onze kwaliteit van leven verslechtert.
  Ik wens u iets te overdenken en nog een “fijne” avond.

 7. Michiel de Pooter 8 oktober 2017 om 10:01 - Antwoorden

  Beste Jan,

  U hoeft u geen zorgen te maken over uw persoonlijke CO2 productie. Die is voor langere tijd verzekerd, als u zonnepanelen en een geothermische installatie hebt aangekocht. Die zijn vervaardigd met 100% fossiele energie en hulpmiddelen, dus de CO2 zit nu al in de atmosfeer!
  Ook tijdens het “opwekken” van stroom met PV’s, heeft u niks te klagen: Als u teveel stroom produceert, moet die stroom van uw dak worden gealloceerd naar elders, met behulp van fossiele infrastructuren. Als u te weinig produceert, wordt u in de rug gedekt door prachtige gas-, kolen- of kerncentrales met een prima CO2 footprint. Veel succes met uw CO2 productie.

 8. David 8 oktober 2017 om 11:18 - Antwoorden

  [Een verstandig mens probeert door onderling overleg tot aanvaardbare oplossingen te komen]
  Discussie tussen geloven schiet niet op omdat argumenten ontbreken. Geloof gaat nu eenmaal over dingen die we niet weten.
  Eerste vereiste is dus de erkenning dat we het klimaat niet kennen. Maar de geschiedenis mag ons vertrouwen geven: het water van de oceanen is in het verleden niet verkookt of totaal bevroren. Dat duidt op krachtige negatieve terugkoppelingen. Verder moet het “moeder aarde” idee worden verlaten. De aarde is geen moeder , overleven is aanpassen. De natuur is volslagen a-moreel.

  • J van der Heijden 8 oktober 2017 om 12:45 - Antwoorden

   ” Eerste vereiste is dus de erkenning dat we het klimaat niet kennen.”

   Dat is het geloof van David niet onderbouwd door enige wetenschappelijke onderbouwing

 9. Ap Cloosterman 8 oktober 2017 om 13:12 - Antwoorden

  Bij bijna alle discussie inzendingen op een artikel zie je dat hoe verder de discussie vordert hoe verder men van de oorspronkelijke inhoud afdwaalt.
  Soms zijn er reacties die kant noch wal raken.

  • J van der Heijden 8 oktober 2017 om 14:56 - Antwoorden

   Ap,

   Dan maar een antwoord dat direct ingaat op het hoofd artikel, waar haal je de 0,23C vandaan, of is dat een stukje valse voorlichting van Ap?

   • Ap Cloosterman 8 oktober 2017 om 19:47 - Antwoorden

    Beste heer van der Heijden
    Zie artikel: “CO2 in onze atmosfeer is voor de mensheid een zegen en veroorzaakt geen extreme warmte, storm of regen”
    Onder auteurs – Ap Cloosterman
    Lees vanaf:
    Er bestaat geen verschil van mening over het feit, dat CO2 een broeikasgas is. Er is wel een verschil van mening over de invloed van de hoeveelheid aan CO2 op de aardse opwarming. Afbeelding 3 geeft hier duidelijkheid over.

   • Ap Cloosterman 8 oktober 2017 om 20:35 - Antwoorden

    Zie artikel “CO2 in onze atmosfeer is voor de mensheid een zegen en veroorzaakt geen extreme warmte, storm of regen”.

    • J. van der Heijden 9 oktober 2017 om 07:47 - Antwoorden

     Uit een verder niet wetenschappelijk onderbouwd plaatje van David Archibald. Nu nog even een wetenschappelijke publicatie die dat plaatje bevestigd. Want zoals Guido al opmerkte in het blog wat je aangeeft als je echt gaat rekenen is het vaud

  • Hans Erren 8 oktober 2017 om 15:18 - Antwoorden

   Op sommige fora wordt daar strikt de hand aan gehouden door een moderatorenteam. Hier is dat gelukkig niet het geval, iedereen mag vrijuit reageren.

 10. Arthur Rörsch 8 oktober 2017 om 16:11 - Antwoorden

  Jan Verbakel 7 oktober 2017 20.07
  Ben het met de draagwijdte van dit stukje wel eens, maar op een enkel theoretisch punt niet. Je vroeg dat te overdenken. Daar ga ik graag op in.
  Ik begrijp, het gebruik van aardwarmte bespaart op kosten van je andere energiebronnen en dat je daarmee eigen huis en haard (een kleine niche) energie neutraal kunt maken. Je stelt ook dat het gebruik op grotere schaal mogelijk zal zijn. (Zoals op IJsland bijvoorbeeld.) Dit zou van belang kunnen worden als we deze eeuw een kleine ijstijd tegemoet gaan. Toepassing van centrale verwarming vanuit de aardkorst spreekt zeker tot de verbeelding.
  Maar een AGW protagonist die bang is voor humane opwarming kan in de huidige situatie een tegenwerping maken. Immers, het versneld oppompen van aardwarmte is ook een antropogene invloed. Deze warmte die je in eerste aanleg in je huis opslaat, wordt vertraagd ook weer aan de omgeving afgestaan en zal potentieel tot verhoging van de oppervlaktetemperatuur kunnen bijdragen. Daarop is echter vanuit de kijk van de AGW antagonist ook weer een weerwoord te geven. Als men zich wil verdiepen in wat nu feitelijk de stabiliseerde factoren zijn die de oppervlaktetemperatuur binnen bepaalde grenzen houdt.
  Ik probeer die visie nog eens kort samen te vatten.
  Dankzij de optische dichtheid van de huidige atmosfeer, voornamelijk veroorzaakt door waterdamp en wolken, wordt maar een klein deel van de warmte die aan het oppervlak wordt vastgehouden, direct richting heelal door IR uitstraling verwijderd. Die huidige optische dichtheid is ca. 0.85. Indien er geen andere invloeden zouden zijn zou aan de equator de temperatuur tot +160 C oplopen. Dat gebeurt dus niet. Dus er zijn corrigerende invloeden aan het werk die de gemiddelde temperatuur ter plaatse op ca. 30 C houdt.
  Een optische dichtheid van 0.3 zou voldoende zijn om die temperatuur in stand te houden. Verdere stijging door toename van optische dichtheid tot 0.85 wordt dus kennelijk door andere processen voorkomen en evident is da de invloed van de optredende watercyclus op de waterplaneet.
  Toch houden we hier een interessant probleem over.
  Als de zon, op een geologische tijdschaal, meer of minder warmte naar het oppervlak stuurt, heeft dit ongetwijfeld een effect op de hoeveelheid vastgehouden warmte. (IJstijden variatie). CO2 is zeker geen energiebron die daaraan bijdraagt. Maar voortijdige oppompen van aardwarmte kan op dezelfde wijze een bijdrage leveren. Niet vergelijkbaar met wat de zon kan presteren, denk ik. AGW protagonisten zouden, met hun gebruikelijke overdrijving eigenlijk moeten waarschuwen tegen gebruik van aardwarmte. En dan kan ik zelfs wel met hun denkwijze meegaan.
  Mijn visie is deze. Oppompen van aardwarmte is momenteel van enige betekenis voor kleine niches zoals huis en haard om privé op energiekosten te besparen. Maar het helpt vooralsnog niet om het wereldprobleem over de noodzakelijke energievoorziening om welvaart en welzijn in stand te houden, laat staan te verhogen. Als echter, zoals de verwachting van vele aardwetenschappers is, dat we een kleine ijstijd tegemoet moeten zien, die vijftig of zelfs wel enige honderden jaren kan gaan duren, dan kan een grootschalige exploitatie van aardwarmte er een klein beetje aan bijdragen dat de temperatuur niet schrikbarend zal gaat dalen. We putten dan met recentelijk ontwikkelde antropogene kennis uit een energiebron die naast de zon, miljarden jaren sluimerend aanwezig is.

 11. Michiel de Pooter 8 oktober 2017 om 16:25 - Antwoorden

  David,

  Nee, “moeder aarde” bestaat niet. De aarde als moeder voorstellen is volgens mij alleen bedoeld om een bepaalde redenering of ideologie goed over de streep te trekken en omdat de werkelijkheid veel te complex is.
  En omdat het zondagmiddag en regenachtig is, nog wat spijkers op laag water; Overleven is aanpassen. Volgens mensen die de aarde moeder noemen, is dat niet van toepassing op de post-moderne mens in industriële samenlevingen. Moraaltechnisch is er niks op tegen dat de mens zijn habitat aanpast en daarvoor een beroep doet op natuurlijke hulpbronnen binnen ecologische begrenzingen. Maar industriële samenlevingen hebben het juist omgekeerd; Er worden kunstmatige vraagfuncties gecreeerd, OMDAT er natuurlijke hulpbronnen zijn. Het moet je opgevallen zijn dat dit systeem volledig is doorgeschoten en steeds in verhouding moet staan met aanwezige en eindige grondstoffen. Mensen in industriële samenlevingen kopen vooral spullen die ze niet nodig hebben en al zeker niet om te overleven. Geldt evenzeer voor niet fysieke diensten en producten, zoals communicatie en entertainment. Hebben helemaal niks met overleven te maken. We moeten makkelijk zonder kunnen.
  Als mensen met dat foute beeld van “moeder aarde” overconsumptie en eindigheid van natuurlijke hulpbronnen onder de aandacht willen brengen en andere mensen op andere gedachten willen brengen, heb ik daar geen bezwaar tegen.

 12. Arthur Rörsch 8 oktober 2017 om 18:08 - Antwoorden

  Wellicht doen we beter van pleegmoeder aarde te bespreken. Die ons bestaan heeft mogelijk gemaakt met in de kosmos uitzonderlijke omstandigheden.

 13. David 8 oktober 2017 om 19:21 - Antwoorden

  Het is “gamma” aarde, de aarde is leverancier van bouwmaterialen.

 14. David 8 oktober 2017 om 19:33 - Antwoorden

  @M. de Pooter
  Wat heet “doorgeschoten” . Ik oordeel niet over andermans bestedingen. Toen mij kinderen klein waren kochten ze van hun zakgeld plastic molentjes. Die waren altijd binnen 1 dag stuk. Daar stopten ze dus op een dag mee. Mensen kopen spullen omdat ze daar lol aan beleven.
  Kijk, lopend door een groot winkelcentrum constateren we dat 99% van de artikelen ons geen moer interesseert. Conclusie: “overbodige troep” is dan zo gemaakt maar klopt niet. Want die ene procent spullen waar wij zeer op gesteld zijn is voor iedereen weer anders. Bij sommige dingen kan je vraagtekens zetten: er zijn plm 1500 verschillende stofzuigerzakken en 400 soorten koekjes bij de thee. Enz. Maar kijkend naar landen waar die overdaad niet is (was) zien we mensen voor brood in de rij staan. Mijn mening: die overdaad moet dan maar. Wij leven in een overgang van armoede en gebrek naar overvloed. Geef mensen een generatie de tijd om daar aan te wennen alvorens een oordeel te vellen. De armoezaaier koopt eerder omdat de vrees voor gebrek er nog in zit. Wie alleen overvloed kent koopt minder snel omdat het altijd nog kan en omdat bezit geen statusverhoging geeft. Zo ontstaat vanzelf een deeleconomie. Met wat extra energie recyclen we al die spullen.

 15. Scheffer 8 oktober 2017 om 19:57 - Antwoorden

  @ de Pooter: Ethiek (ook de “groene”) verdwijnt als de werkgelegenheid (je baan) in gevaar is, en het beleg en vervolgens het brood schaars op tafel wordt. “Duurzame” experimenten, voor zover uitgerold, hebben tot nu toe géén extra werkgelegenheid gebracht . Voor iedere zogenaamde “duurzame” baan in de Groene-economie verdwenen 2 banen uit de ECHTE economie, door de extra belastingdruk zowel op de werknemer als de werkgever. Als voorbeeld geldt Spanje dat daarom in 2015 een streep haalde door alle “duurzame” overheidssubsidies.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK