Oproep aan de ongelovigen

Bijdrage van Arthur Rörsch en Fred Udo.

Climategate.nl is in een nieuw jasje gestoken (onder meer met elke regelmatige auteur zijn eigen stek, CV en archiefje – zie bovenste regel: ‘Auteurs’).

Op rationele gronden gaat een aantal wetenschappers publiek en politiek wijzen op het feit dat er geen direct bewijs geleverd is, dat de CO2 toename in de atmosfeer een bedreiging is van onze samenleving.

Een dergelijk geluid is in tegenspraak met de doctrine die wordt verkondigd door de opeenvolgende “Summaries for Policymakers” van de rapporten van het “International Panel Climate Change” (IPCC) van de VN. Conform zijn opdracht besteedt het IPCC alleen aandacht aan de klimaatverandering ten gevolge van het menselijk handelen.

Climategate.nl wil nuchter blijven. Zijn de argumenten die in de IPCC rapportage van Werkgroep 1 “the Scientific base” naar voren worden gebracht wel zo steekhoudend als de politieke interpretatie “Summary for Policymakers” voorgeeft dat zij zijn? In de originele rapporten vindt men duizenden verwijzingen naar serieuze wetenschappelijke artikelen over klimaatverandering. De wetenschapper die zich daarin gaat verdiepen zal het moeten opvallen dat het bewijs ontbreekt dat menselijk handelen wezenlijk de oppervlaktetemperatuur van de aarde beïnvloedt.

In het voetspoor van de CO2 doctrine worden allerhande politieke maatregelen genomen om het gebruik van energiebronnen andere dan fossiele brandstoffen te bevorderen. Hiervoor worden op wereldschaal al honderden miljarden dollars per jaar ingezet. Ook in dit opzicht willen de auteurs op Climategate.nl nuchter blijven. Kunnen bijvoorbeeld aanbodgestuurde energiebronnen als zon en wind een substantiële bijdrage leveren aan de energie nodig om welvaart en welzijn van onze moderne op peil te houden?

Gezien de technische en economische onmogelijkheid daarvan lijkt grootschalige toepassing van kernenergie onvermijdelijk. De discussie daarover wil Climategate.nl graag voeren.

Onze oproep aan de lezers van deze site is:

Verhef Uw stem als deze vraagstukken u ter harte gaan.

Door |2017-10-10T10:23:17+00:0010 oktober 2017|36 Reacties

36 Comments

 1. DWK 14 oktober 2017 om 17:03 - Antwoorden
  • Scheffer 15 oktober 2017 om 10:45 - Antwoorden

   Dit was een terechte reactie van Stampertje daarop: Kan iemand aan onze regering alsjeblieft uitleggen dat zolang in Nederland 80% (= 94,1 % in 2016 volgens CBS *) van de elektriciteit wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, het altijd klimaatvriendelijker is om gas rechtstreeks te gebruiken voor je fornuis? We hebben hopelijk allemaal geleerd bij scheikunde dat ongeveer 40% van de energie die je wilt omzetten in een andere vorm verloren gaat als ongewenste warmte en beweging. De warmte uit een elektrisch fornuis heeft twee omzettingen doorgemaakt (van chemisch, naar elektrisch, naar warmte), terwijl een gasfornuis slechts 1 omzetting doet (van chemisch direct naar warmte). Een elektrisch fornuis en elektrische auto verbruiken dus meer fossiele brandstoffen dan een gewoon fornuis of auto. Pas als we 50% van onze elektriciteit opwekken uit niet-koolstof bronnen wordt het een goed idee.
   stampertje85 | 14-10-17 | 22:10

  • Scheffer 15 oktober 2017 om 10:52 - Antwoorden

   2017-09-28: Grootste gasvondst in jaren boven Schiermonnikoog. Analisten schatten de hoeveelheid winbaar gas op circa 5 à 10 miljard m3. Groter dan alle andere gasvelden bij elkaar.
   http://www.hansahydrocarbons.com/hansa-hydrocarbons-confirms-an-important-discovery-on-its-gems-licences-offshore-netherlands/

 2. Andre Bijkerk 15 oktober 2017 om 14:56 - Antwoorden

  Even een sommetje voor een gasloze toekomst.

  http://www.energiesite.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-gemiddeld-energieverbruik/

  Het gemiddelde energie verbruik per gezin per jaar is ongeveer 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas. 1 kuub gas heeft een gemiddelde energiewaarde van 10,3 kWh (laagcalorisch). Zouden we elektrisch gaan verwarmen en koken met eenzelfde rendement dan zou de electriciteitsrekening dus voor bijna 19000 kWh per gezin oplopen (3500 + 15450). Bijna vijf en een half keer zo hoog. Maar waar halen we die elektriciteit überhaupt vandaan?

 3. Michiel de Pooter 15 oktober 2017 om 18:32 - Antwoorden

  Een gasloze toekomst is nooit onderworpen aan een reality-check met cijfers, spreadsheets en reflectie.
  Het is ook een product uit de keuken van de slechtopgeleide friskijkers, dwarsdenkers en kantelpauzen van Urgenda en Milieudefensie. Ze zijn al jaren geleden van de grond losgekomen en zullen daar niet meer terug keren.

  De resultaten van het laatste zijn te vinden in een nieuw rapport van Urgenda wat ik deze week onder ogen kreeg.
  Ik wil nog eens benadrukken dat dit rapport samengesteld is door academische hoofden en niet door mensen
  uit een gesloten inrichting. Sad but true and reasons not to be cheerful part 3.

  http://www.urgenda.nl/documents/DetoekomstvandeNederlandseEnergie-intensieveIndustrie-HetVerhaal.pdf

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK