Oproep aan de ongelovigen

Bijdrage van Arthur Rörsch en Fred Udo.

Climategate.nl is in een nieuw jasje gestoken (onder meer met elke regelmatige auteur zijn eigen stek, CV en archiefje – zie bovenste regel: ‘Auteurs’).

Op rationele gronden gaat een aantal wetenschappers publiek en politiek wijzen op het feit dat er geen direct bewijs geleverd is, dat de CO2 toename in de atmosfeer een bedreiging is van onze samenleving.

Een dergelijk geluid is in tegenspraak met de doctrine die wordt verkondigd door de opeenvolgende “Summaries for Policymakers” van de rapporten van het “International Panel Climate Change” (IPCC) van de VN. Conform zijn opdracht besteedt het IPCC alleen aandacht aan de klimaatverandering ten gevolge van het menselijk handelen.

Climategate.nl wil nuchter blijven. Zijn de argumenten die in de IPCC rapportage van Werkgroep 1 “the Scientific base” naar voren worden gebracht wel zo steekhoudend als de politieke interpretatie “Summary for Policymakers” voorgeeft dat zij zijn? In de originele rapporten vindt men duizenden verwijzingen naar serieuze wetenschappelijke artikelen over klimaatverandering. De wetenschapper die zich daarin gaat verdiepen zal het moeten opvallen dat het bewijs ontbreekt dat menselijk handelen wezenlijk de oppervlaktetemperatuur van de aarde beïnvloedt.

In het voetspoor van de CO2 doctrine worden allerhande politieke maatregelen genomen om het gebruik van energiebronnen andere dan fossiele brandstoffen te bevorderen. Hiervoor worden op wereldschaal al honderden miljarden dollars per jaar ingezet. Ook in dit opzicht willen de auteurs op Climategate.nl nuchter blijven. Kunnen bijvoorbeeld aanbodgestuurde energiebronnen als zon en wind een substantiële bijdrage leveren aan de energie nodig om welvaart en welzijn van onze moderne op peil te houden?

Gezien de technische en economische onmogelijkheid daarvan lijkt grootschalige toepassing van kernenergie onvermijdelijk. De discussie daarover wil Climategate.nl graag voeren.

Onze oproep aan de lezers van deze site is:

Verhef Uw stem als deze vraagstukken u ter harte gaan.

Door |2017-10-10T10:23:17+00:0010 oktober 2017|36 Reacties

36 Comments

 1. Hugo Matthijssen 10 oktober 2017 om 09:14 - Antwoorden

  Beste mensen
  Ik zou deze oproep met name willen richten op journalisten die de politieke getinte informatie breeduit in de media brengen als wetenschappelijke feiten.
  Het is niet erg als je als journalist over onvoldoende kennis beschikt over het onderwerp maar het napraten van de politieke elite is niet bevorderlijk voor een feitelijk juiste info verstrekking.
  Mogelijk zouden pas op de plaats voor kennis vergaren en verdieping zinvol zijn. en daarbij o.a.stilstaan bij het volgende:
  We gaan meer dan 70 miljard uitgeven voor wat hernieuwbare energie genoemd wordt. In 2020 moet dat 14% van ons energiegebruik zijn.
  63% van die 14% komt van het verstoken van bossen in centrales. een klein deel komt van waterkracht en vuilverbranding en de rest ongeveer 5% komt van windmolens en zonnepanelen. Ook zal dan meer dan 70% van ons energiegebruik nog worden geproduceerd met fossiele brandstof.
  Na 20 jaar zijn de bossen gesloopt en de molens versleten en dekbevolking is aan de bedelstaf.
  Dat heet duurzaam, het is geen oplossing voor welk probleem dan ook.

 2. Jacques Hagoort 10 oktober 2017 om 09:25 - Antwoorden

  Voor mij is het geen vraag of de recente toename van CO2 in de atmosfeer van menselijke oorsprong is. Dat is gebaseerd op harde metingen.
  Voor mij is het ook geen vraag of de toename van CO2 leidt tot een toename van de oppervlaktetemperatuur van de aarde. Dat is harde natuurkunde.
  Voor mij is wel de vraag hoe groot die toename van de temperatuur is en of die toename wel zo rampzalig is als wordt voorgesteld.
  En verder ben ik het van harte eens met de pleidooien voor weersonafhankelijke kernenergie. Zullen we, te zijner tijd, hard nodig hebben ter vervanging van onze eindige fossiele bronnen.

  • Michiel de Pooter 10 oktober 2017 om 10:29 - Antwoorden

   “Hiervoor worden op wereldschaal al honderden miljarden dollars per jaar ingezet”.

   Om alternatieve energie te ontwikkelen, wordt niet alleen veel geld ingezet, maar ook fabelachtige hoeveelheden
   fossiele energie. Niet alleen bij de vervaardiging van de productiemiddelen, maar ook tijdens de hele lifecycle van dit soort
   installaties, worden voortdurend fossiele brandstoffen (met een CO2 footstep) geabsorbeerd.
   In alle propaganda van alternatieve energieopwekking, wordt deze ongemakkelijkheid (uiteraard) altijd zorgvuldig weggelaten.
   Het is onmogelijk om installaties of productiemiddelen voor alternatieve energie te bouwen, te laten functioneren, te onderhouden en te recyclen,
   zonder fossiele energiestructuren. Vanwege die afhankelijkheid is de hernieuwbare energie industrie dus een 100% extensie van het fossiele industriële complex. Een geval van (peperdure) travestie dus.
   In thermodynamische termen kan dit niet zonder gevolgen zijn: Hernieuwbare energie levert geen net energie (=geinvesteerde energie minus geleverde energie) en zal de uitputting van (betaalbare) fossiele energie versnellen. Zeker als die ontwikkeling op een industriele manier wordt opgeschaald zoals nu en de net energie (EROIE) van fossiele brandstoffen juist in een vrije val komt.

  • Michiel de Pooter 10 oktober 2017 om 10:46 - Antwoorden

   Jaques,

   Onder kernenergie (wel of niet betaalbaar) ligt dezelfde thermodynamische bom als onder hernieuwbaar.
   Er zijn fabelachtige hoeveelheden fossiele energie nodig voor ontwikkeling, bouwen en instandhouding van dat soort installaties.
   Uit die afhankelijkheid volgt dus ook weer een belabberd net energie resultaat, plus het versneld drainen van
   betaalbare fossiele energie, als we roekeloos op gaan schalen.

   • Twan Hendriks 10 oktober 2017 om 12:39 - Antwoorden

    Hoezo fabelachtige hoeveelheden fossiele energie?
    Voor de mijnbouw en het transport is idd fossiel nodig. Maar is dat erg? Fossiel zal nooit verdwijnen en hoeft dat wat mij betreft ook niet.
    Wanneer we ons elektriciteitsgebruik nucleair kunnen opwekken en een deel van fossiel kunnen vervangen door elektrisch dan doen we het goed.
    Er is geen reden om fossiel volledig te verketteren.

   • ducdorleans 10 oktober 2017 om 19:39 - Antwoorden

    “Onder kernenergie (wel of niet betaalbaar) ligt dezelfde thermodynamische bom als onder hernieuwbaar. Er zijn fabelachtige hoeveelheden fossiele energie nodig voor ontwikkeling, bouwen en instandhouding van dat soort installaties.”

    hier ga je toch wel een beetje uit de bocht, Michiel … er is, zoals je aangeeft in de reactie daarvoor, inderdaad “grote/enorme*) hoeveelheden fossiele energie nodig om een kerncentrale te bouwen … er zijn “grote/redelijke*” hoeveelheden nodig om de brandstof te ontginnen, en te verrijken … maar er is amper iets nodig – werkelijk een fractie van wat de centrale produceert- om het ding aan de gang te houden …

    en weet dan dat momenteel 90 à 95% van de potentiële energie nog steeds in het “afval” steekt … fast breeders, uranium of thorium cyclus gebaseerd, gebruiken dat “afval”, en halen er zowat al het overblijvende uit … in dat geval gaat ook het argument fossiel verbruik bij ontginning de vuilbak in … en kunnen we jaaaren doorgaan met een huidig probleem (“afval”) op te lossen door het in nuttige elektriciteit om te zetten …

    elke serieuze studie zal enkel dat als besluit kunnen hebben …

    (en het eerste Oud Westerse land dat tot die conclusie zal komen, zal met de minste kleerscheuren uit het huidige RE debacle komen …)

    ps 1
    * staat voor doorhalen wat niet past … ikzelf zou 2 keer “grote” zeggen …
    ps 2
    en dat doet niets af aan het feit dat we inderdaad nog heel lang op fossiel zullen aangewezen zijn … ik ga akkoord met de stelling “des te meer RE, des te meer – of minstens evenveel – fossiel” … dat laatste wordt door de Energiewende elk jaar bevestigt …

  • Scheffer 10 oktober 2017 om 10:51 - Antwoorden

   Voor mij is het niet vraag of de recente toename van CO2 in de atmosfeer van menselijke oorsprong is. Dat is gebaseerd op harde metingen. Mee eens! Wat de politiek en mee doet is heel andere kwestie en valt onder de categorie politiek en commercieel gedreven klimaatcommotie en vervolgens schaarse belastinggeld verspilling.

 3. Hugo Matthijssen 10 oktober 2017 om 09:49 - Antwoorden

  Jacques Hagoort
  Kun je harde metingen en harde natuurkunde omschrijven?
  Als ik naar het fenomeen kijk zie ik meerdere broeikasgassen in de atmosfeer waaronder waterdamp waarvan afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid er tot 40.000 ppm in de atmosfeer kan voorkomen tegen 400 ppm CO2.

  Het is dan ook een zeer ingewikkeld proces waar co2 een relatief kleine rol vervuld.
  Het is zeker niet wetenschappelijk om dan een klein onderdeel van dit proces er uit te halen en uit te roepen tot de veroorzaker van “de opwarming”
  Hier een klein stukje van dit ingewikkelde proces.
  http://klimaatgek.nl/wordpress/broeikastheorie/

  • Jacques Hagoort 10 oktober 2017 om 13:21 - Antwoorden

   Hugo
   Ik bedoel met harde natuurkunde de berekening van het effect van CO2 verhoging op basis van de stralingsbalans . Die kun je o.a. vinden in een uitstekende artikelenreeks in de blog The Science of Doom. Het resultaat is een temperatuur gevoeligheid van 1,2 graden Celsius per verdubbeling van de CO2 concentratie, onder de conditie dat alle andere parameters gelijk blijven. Ik zie dat als een hard feit. In de praktijk kan het meer of minder zijn, niemand die het echt weet. Ik houd het voorlopig dan ook maar op die 1,2 graden, daar valt heel goed mee te leven.

   • Hugo Matthijssen 10 oktober 2017 om 17:13 - Antwoorden

    Jacques

    Stralingsbalans is een klein onderdeel van het totale proces.
    Denk aan het effect van convectie, stijg winden en adiabatische afkoeling, oceaanoscillaties daarmee wordt warmte tot aan de tropopauze gebracht zodat extra uitstraling kan plaats vinden.
    Kijk eens naar dit KNMI artikel.
    https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden

    Een stukje uit de tekst:
    “Het warmteverlies naar de ruimte gebeurt voornamelijk boven de Stille Oceaan waar de onregelmatige afwisseling van El Niño en La Niña invloed hebben. Tijdens en kort na El Niño zorgt het warmere oceaanwater voor extra warmte-uitstraling naar de ruimte.
    En dat beste Jacques is een van de voorbeelden van extra uitstraling volledig buiten het stralingsmodel om.

   • Hans Labohm
    Hans Labohm 10 oktober 2017 om 19:08 - Antwoorden

    Jacques,

    1,2 graad is controversieel.

    Zie: https://www.climategate.nl/2015/12/twijfels-over-het-effect-van-co2-op-het-klimaat/

    Daar valt nog beter mee te leven.

    • J. van der Heijden 11 oktober 2017 om 07:23 - Antwoorden

     1,cC is absoluut niet controversieel, er zijn een paar mensen die zonder enige onderbouwing wat anders beweren, dat is heel wat anders

    • Jacques Hagoort 11 oktober 2017 om 08:19 - Antwoorden

     Dat is een misverstand Hans. De 1,2 Celsius per verdubbeling van CO2 concentratie is de uitkomst van een geabstraheerd, goed omschreven natuurkundig probleem. Daar zijn de mainstream natuurkundigen het helemaal over eens, waaronder Happer, Lindzen, Spencer en Christy, om er maar een paar te noemen. Waar je het vervolgens over kunt hebben is de relevantie van deze theoretische klimaatgevoeligheid in de praktijk. Maar dat is een andere discussie.

 4. Ian 10 oktober 2017 om 10:22 - Antwoorden

  Met ónze stem verheffen bereiken we niets. Hier ligt een taak voor Climategate zelf en haar (gast)auteurs. Ga eens bij elkaar zitten, ga geld inzamelen – evt. via crowdfunding – en ga adverteren in bladen, posteren, flyeren, op megaborden langs de snelweg, you name it. En als jullie er niet uitkomen, er is vast wel ergens een snelle marketingjongen/meisje die richting en vorm wil geven. De tijd van vrijblijvend wetenschappelijk navelstaren is voorbij, deze tijden van waanzin vragen om duidelijke, harde acties. Start een crowdfund, verpakt in een aangrijpend concept (uw zuurverdiende geld gaat in CO2 op; Minnesma cultiveert minima; Ken je die mop van de global warming? Die kwam maar niet; Weg met CO2. Dat zal die planten wel leren er zuurstof van te maken.) Mijn geld hebben jullie alvast (niet alles, maar een beetje).

  • Anton Bakker 10 oktober 2017 om 10:35 - Antwoorden

   Ian, in dit kikkerlandje is jouw idee totale geldverspilling. Heb jij daar geld voor over?

   • Ia 10 oktober 2017 om 11:33 - Antwoorden

    Mijn geld wordt nu ook verspild door een incompetente corrupte overheid, dan kies ik liever zelf het doel. Het is tijd voor een krachtig tegengeluid, op de Staatsmedia en door Soros betaalde lobbyclubs hoeven we niet te rekenen.
    En ik ben het er niet mee eens dat het geldverspilling zal zijn. Bij veel mensen is er gewoon totale onwetenheid, die hebben geen tijd om dit soort nieuws te volgen en te verwerken. Dan moet je de boodschap aanpassen. Er zou bijvoorbeeld een internetfilmpje gemaakt kunnen worden in de stijl als hieronder.

    http://youtu.be/YZ46I3kMOr0

 5. Anton Bakker 10 oktober 2017 om 10:26 - Antwoorden

  Volgens mij zitten wij op dit soort momenten te wachten: https://wattsupwiththat.com/2017/10/09/aussie-revolution-mounting-high-level-attacks-against-renewable-energy/ .
  Deze situatie in Australië kan grote invloed hebben op mondial aandacht. Het is het volk dat kiest, echter tot nu toe weet het volk erg weinig over CO2 en het klimaat.
  Ik ben erg benieuwd wat de gevolgen zullen zijn.

 6. Michiel de Pooter 10 oktober 2017 om 13:08 - Antwoorden

  Anton,
  Het is volstrekt begrijpelijk dat “het volk” zich geen reet interesseert voor klimaat en CO2.
  Het zijn enorm abstracte evenementen die je niet ZIET. Daarom is de manipulatie ook grenzeloos.
  Zo ook met energie. Niemand interesseert zich daarvoor. Nog minder voor opwekking, distributie en transmissie.
  Het brengt niks op. Als het donker is, flip the switch en als de tank leeg is, naar het pompstation.
  De z.g. interesse (hype) voor energie die je waarneemt in de media, is 100% gesubsidieerd en kunstmatig en komt alleen
  voor bij professionelen uit de beleids- en wetenschapshoek en uit het bedrijfsleven, die de subsidiepotten hebben gevonden.
  De hoeveelheid interesse voor de subsidiepotten is meestal tegengesteld aan de kennis van energie en energiesystemen.

 7. Hans Labohm
  Hans Labohm 10 oktober 2017 om 13:20 - Antwoorden

  Namens Bert Pijnse van der Aa

  Ik wil me graag aansluiten bij de oproep van Michiel de Pooter waarin hij vast stelt : ” In thermodynamische termen kan dit niet zonder gevolgen zijn: Hernieuwbare energie levert geen net energie (=geinvesteerde energie minus geleverde energie) en zal de uitputting van (betaalbare) fossiele energie versnellen. Zeker als die ontwikkeling op een industriele manier wordt opgeschaald zoals nu en de net energie (EROIE) van fossiele brandstoffen juist in een vrije val komt. ”

  Bij alles wat mensen bedenken om fossiele energie te vervangen door- niet bestaande – hernieuwbare energie, blijken ze uiteindelijk toch weer in de eigen staart te bijten. Net als die hondjes.

  Onlangs heb ik een oproep gedaan de ‘ communicatie ‘ veel meer te richten op zaken die mensen emotioneel raken, zoals het opraken van grondstoffen, juist vanwege de energtransiie en met name daar waar het gaat over het verbranden van bossen in elektriciteiteits centrales en in toenemende mate warmtecentrales . Krankzinnig ! Belangrijk is dat die meer gericht wordt op gewone mensen, anders blijft het ronddraaien in een kringetje. ( vandaar dat het establishment ook niet heet of koud wordt van andere geluiden dan die ze kennen uit de msm ) Wat dat betreft sluit ik me ook aan bij het pleidooi van Ian om meer gebruik te maken van PR en marketing technieken, hoezeer ik die verafschuw. Maar de energietransitie heeft wel laten zien dat je mensen echt alles wijs kunt maken met inzet van marketing en PR .

  • Anoniet Anonine 26 oktober 2017 om 18:54 - Antwoorden

   O kijk nou, als dat verzoek tot ‘meer emotie’ heeft geleid tot het blog van ‘de woedende kok’, heb je er minstens één luis in de pels bij.. vanwege dat verzoek..

   Ik kan ergens eigenlijk niet wachten tot de oliekoek op is,.. wordt fysiek inderdaad een stuk zwaarder.. maar.. wat zou er bij mij een psychische last van mijn schouders vallen zeg.. any time would be a good time now!

   Ik hoef mijn fiets niet uit de olie te halen hoor.. en wie wil weten hoe hoog mijn energy output is; spring maar achterop bij mij, ga ik een uurtje fietsen met jou achterop, gaan we meten hoe lang jij over de terugweg doet met mij achterop..
   Wat we nu gemeten hebben? Wat maakt dat nou uit, vergeten op de stopwatch te drukken hoor, we hebben toch gewoon lekker een stukje gefietst.?.

   😀

   Wel fijn dat er gezien wordt dat je mensen alles wijs kan maken met voldoende PR en marketing.. what if I said that you’re the pretender? (Verwijzing naar het hoogste woord..(helemaal bovenaan)).

   Goeie groeten
   Yo!

 8. Scheffer 10 oktober 2017 om 13:35 - Antwoorden

  Op NPO TV1 gisteravond: Frappant was de oude discussie die weer oplaaide tegen de milieubeweging haar bekende tantrum “gescheiden afval ophalen” met resultaat minimaal 3 grote 14 dagen stinkende kliko-vuilnisbakken in je voortuin, (VVD wil zelfs een 4e kliko) terwijl deze scheiding volstrekt milieutechnisch ineffectief / logistiek kostbaar / financieel oneconomisch is en vooral als knechting van de burger kan worden aangemerkt. Die gemeenten die ongescheiden afval ophalen (dus de groene milieu-zeloten buiten de deur houden) en het aan het einde van het traject commercieel laten scheiden met technische herkenningstechnieken blijken grote milieutechnische voorsprong te hebben, waarbij ze veel hogere percentages zuiver afvalproducten (=grondstoffen) als resultaat hebben.

 9. Arthur Rörsch 10 oktober 2017 om 17:10 - Antwoorden

  Hierbij een eerste reactie mijnerzijds op commentaren.
  In het algemeen meen ik te mogen constateren dat het met de discussie op climategate.nl in een nieuw jasje, de goede kant op gaat. Maar nogmaals, laten we proberen die vooral nuchter te houden.

  Jacques Hagoort 10-10-2017 9.25
  Voor de hardheid van de natuurkunde, (de procestechnologie en de meteorologie) die aan de theorie van de AGW ten grondslag ligt zie onder ‘auteurs’ mijn bijdrage CO2 en klimaat.
  10-10-2017 13.21
  Zie verwijzing hierboven. De beschouwing van alleen de stralingsbalans is onvoldoende. Bij de beschouwing van de ENERGIE balans aan het oppervlak mag de verwijdering van warmte door convectie en die van latente warmte (door verdamping) niet buiten beschouwing blijven.
  Merk op dat je zegt: 1 2 C bij verdubbeling als alle andere parameters gelijk blijven. En dat maakt het feit niet hard. Ik heb SoD nog niet nagelezen (gaarne verwijzing) maar ik berekenen dat (boven de equatoriale oceaan), zonder convectie en verdamping en zonder ‘broeikaseffect’ (de optische dichtheid van de atmosfeer is dan 0) de temperatuur tot 160 C zou oplopen. De oceaantemperatuur loopt zelden boven 28 C uit terwijl de optische dichtheid nu 0.85 is. Om die temperatuur in stand te houden is een optische dichtheid van 0.3 voldoende. Convectie en verdamping maken dus een stijging van de optische dichtheid van 0.3 tot 0.85 ‘onschadelijk’.

  Ian 10-10-2017 10.22
  Aan deze voorgestelde aanpak wordt door ons gewerkt. Zij kan hopelijk na enige fondswerving begin 2018 van start gaan.

  Michiel Pooter 10-10-2017 10.29 & 10.46
  Voor de bouw van (dure) kerncentrales is in eerste aanzet veel fossiele brandstof nodig. Maar zodra het kernarsenaal wordt uitgebreid kan de daarbij opgewekte energie ook voor nieuwbouw worden ingezet. De transitie van fossiele naar kernenergie is dus een kwestie van tijd. Fred Udo merkt op de EROI voor een traditionele reactor boven de 30 ligt. .

  Ia 10-10 2017 11.33
  Dit genoemde filmpje stemt niet hoopvol wat betreft vorderingen in de politieke arena.
  Zie echter de producties die reeds op climategate.nl TV zijn afgeleverd.

  Scheffer 10-102017 13.35
  Het scheiden van biologisch en anorganisch afval (met name metalen) in huis lijkt mij wel een efficiënte benadering om kringlopen te sluiten (noemde men vroeger ‘end of pipe’ ). Volgens de hoofdwetten van de thermodynamica kost het sluiten van kringlopen echter ook energie. Op termijn, vanuit het oogpunt van uitputten van hulpbronnen, is dat sluiten wel een noodzakelijk vooruitzicht. Met het gevolg dat de energiebehoefte verder zal toenemen. Biologische vergisting, windenergie en zonnepanelen kunnen daaraan wellicht op termijn wel een bescheiden bijdrage aan leveren.

 10. Kees Deelstra 10 oktober 2017 om 19:50 - Antwoorden

  Publiceer deze artikelen op The Post online of soortgelijk blogs. http://Www.tpo.nl

 11. Wiersma 11 oktober 2017 om 02:25 - Antwoorden

  “Moeder Aarde” is ooit, héél lang geleden, in het begin, before life, begonnen met ca 5000 ppm CO2 in de atmosfeer.

  En toen, toen was daar ineens leven. And guess what Sherlocks?
  Het CO2 gehalte daalde!

  Ineens waren er plantaardige organismen die CO2 uit lucht en water absorbeerden, en dit omzetten in ‘vaste koolstofketens’.

  En het woord zegt het al: er was ineens plant-aardig leven.
  Kortom: die planten waren zo aardig om dat verrekte CO2 uit lucht te halen en dat om te zetten in vast koolstof waardoor een win-win situatie ontstond: minder CO2 in lucht and LIFE! En die planten poepten dan weer zuurstof uit waardoor dierlijk leven kon ontstaan.

  Man oh man: wat een win-win-win situatie! Goddelijk gewoon!

  En die dieren gingen dan weer die planten wat in toom houden door ze op te smullen met planten-eters zodat niet alle CO2 uit lucht zou verdwijnen waardoor planten ‘collectieve zelfmoord’ zouden plegen.

  En die planten-eters werden weer in toom gehouden door vlees-eters, waardoor die dus niet weer te enthousiast zouden worden enzovoorts.

  En toen kwam de mens ‘die het vuur beheerste’ en die had zoiets: maakt mij niet uut wat ik vreet: boer’nkool, haring of een koe!

  En door die ‘diversiteit’ en cultivatie bestaan derhalve de haring, de boer’nkool en de koe dus al héél erg lang!

  En je kunt je ook afvragen: bestaat de koe dankzij de mens of de mens dankzij de koe?

  Maar goed: elke haring die je eet scheelt weer een boerenkool, en elk varken wat je vreet scheelt weer een koe.

  En God zag dat het goed was.

  Maar. Maar toen gebeurde er wat. Toen werd de humanus politicus geboren.
  En je kunt wel stellen: vanaf dat moment ging alles mis!

  Wat er beter geboren had kunnen worden is de *humus* politicus.
  Dan waren ze gewoon wat extra mest geweest voor die plant AARDIGE bloemetjes.

  Ze zijn gewoon geboren uit het verkeerde gaatje: het had het eerste gaatje vanaf de rug moeten wezen, maar het werd het tweede gaatje.
  Foutje, bedankt! Nauwelijks 5 centimeter afstand: maar wát een verschil!

  Hét verschil tussen humus en humanis he?
  Maar goed: ondertussen zitten we er maar mee.

  De humus politicus verzint dus met zijn AKP hoofd van allerhande ‘gevaren’.
  Ja, kan ook niet anders: als (t)/drol kan iedereen zomaar over je heen lopen he?

  En de aanval is beter dan de verdediging: dus ga je aandacht afleiden van je eigen stank. Zoals bijvoorbeeld dat het zicht-en reukloze CO2 véél erger is dan je eigen peoplucht.

  Weet u wat het ‘klimaat’ pas goed zou redden? (welk klimaat dan ook)
  Niet dat u CO2 ondergronds zou gaan opslaan, maar de humus politicus.

  Ze zijn gewoon uit het verkeerde gaatje ‘geboren’. Moeder had intern de afslag gemist. Kunnen zij ook niks aan doen, maar beter ten halve gekeerd dan ten gehele verdwaald.

  Kijk hoe katten dit doen: alles wat uit het eerste gaatje vanaf de rug komt begraven ze, en wat uit het tweede gaatje komt voeden en koesteren ze.

  En daarbij: je kunt er toch gewoon ook biogas van maken? Zoiets als: “Deze Haagse Tram rijdt op biogas van Humus Politicus!”

  Nou, zo maar weer eens een gedachte.

 12. Wiersma 11 oktober 2017 om 03:00 - Antwoorden

  Oh, en nog even wat: kijk: op Mars bijvoorbeeld ontbreekt voorlopig nog die ‘spark of life’.
  De atmosfeer bestaat daar voor ca 95% uit CO2.

  Temperatuurverschil kan daar wel 140 graden C per dag/nacht zijn. Wat op zich al een teken is dat CO2 NUL warmte vasthoudt.

  Oftewel: Mars is eigenlijk een motor die niet wil starten.
  Wat te doen? Aandrukken! Hoe?

  Tja, plantjes he? Die zijn immers aardig!

  Maar ja: plantjes en augurken kunnen dan weer geen raketten bouwen, koeien en haringen ook al weer niet, en DUS moet de mens dit weer doen… Zucht… 🙁

  Maar ja: zo’n raket vliegt dan weer niet op windmolentjes, biogas of zonnecellen: heb je dát weer! Houden die uitdagingen problemen dan nooit een sop!?
  Grrrrr!!

  Nee. Mijn idee van die veelbelovende 21ste eeuw is/zijn: Goh, hoe zou je Mars leefbaar kunnen maken?

  Kijk, dat is pas een uitdaging. En ja, dat doel is érg hoog gegrepen.
  Maar het voordeel daarvan is: als je doelen hoog stelt kom je ‘in the proces’ juist allerlei ‘tussen’ oplossingen tegen waar je op aarde gebruik van kunt maken.

  Wetenschap hoort een reis te zijn. Die overigens nooit af is/geen eindpunt kent.

  Maar die hele ‘wetenschap’ mbt CO2 en global warming op aarde wordt gepresenteerd als was het een trein ‘die zijn station al voorbijgeschoten is’.
  “Het enige wat we kunnen moeten doen is die trein terugslepen!”.

  Wat een immens geestelijke en ‘wetenschappelijke’ armoede!

  Maar verder kan ik me er alles bij voorstellen dat hier STIEKEM natuurlijk allang onderzoek naar wordt gedaan. Hoe cultiveer je een planeet als Mars. Hoe maak je die leefbaar. Welke planten kunnen immense temperatuurverschillen aan enzovoorts.
  En dat CERN dan. Hoor je ook nooit wat van.

  Toeval?

  Waarom hoor ik ook nooit iets over: oh, eh, steenkool maken doe je zo, aardolie maken doe je zus, enzovoorts.
  Waarom kunnen planten iets wat de mens met al zijn kennis nog steeds ‘niet kan’?

  Gelooft u dat? Ik niet.
  Dus: kunstmatig diamant maken lukt al weet ik hoe lang, maar steenkool maken?
  “Nee man! Véél te ingewikkeld!”.

  Yeah right.

 13. Hans Erren 11 oktober 2017 om 06:37 - Antwoorden

  Hoeveel kamerleden zijn eigenlijk klimaatskeptisch?

 14. bart 11 oktober 2017 om 12:59 - Antwoorden

  ik blijf erbij: richt de politieke Partij tegen de Windmolens op….schijnt ook nog een soort subsidie/ bijdrage voor te bestaan…marketing op kosten van de Staat….dat is het juiste strijdperk….politiek met eigen wapenen bestrijden…wie durft?…ik heb er de puf niet meer voor…mvg…bart.

  • Stefan Langeveld 16 oktober 2017 om 16:10 - Antwoorden

   Zo’n partij is inderdaad nodig.
   Het klimaatbeleid strandt vanzelf op de werkelijkheid (stroomstoringen, niemand koopt EV’s, greenpeace loopt te hoop tegen biobrandstof etc) maar intussen loopt de schade op (energie-armoede, eh hoef ik hier niet op te sommen).
   Climategate reviseren is nodig maar onvoldoende. Laten we een slim-groene politieke beweging beginnen.
   FvD is voor energie-transitie en de PVV blijft akelig stil op dit thema: een giga electoraal gat.
   Ik ga broeden op een manifest.

 15. Cornelis van den Berg 11 oktober 2017 om 15:29 - Antwoorden

  Groot probleem hierbij, misschien wel het grootste afgezien van de impact van industriële belangen, is dat vrijwel alle journalisten ideologisch geïnfecteerd zijn en partijgangers zijn geworden. Niet meer getraind in zelfstandig nadenken volgen ze de trendy lijn van de huidige dominantie. Daardoor is de controlerende functie van de politiek door de pers weggevallen. Politici jagen nooit waarheid na maar zoeken naar hun belangen voor vandaag of morgen. Is **** dat tevergeefse moeite doet zich net in het pak als fatsoenlijk te presenteren. Tot tegenspel is misschien het FvD in staat, maar dat durft op dit punt de confrontatie met de bijna algemeen geworden publieke opinie niet aan en houdt zich op de vlakte. Of vergis ik mij?

  • Richard Peters 24 oktober 2017 om 00:37 - Antwoorden

   FvD lijkt daarin nuchter maar voorzichtig (logisch). Tijdens hun campagne werd gesproken over “inzetten van Thoriumenergy”.
   En ze doen aan inlichting over hoe het klimaat eigenlijk wel mee valt.

 16. DWK 14 oktober 2017 om 17:03 - Antwoorden
  • Scheffer 15 oktober 2017 om 10:45 - Antwoorden

   Dit was een terechte reactie van Stampertje daarop: Kan iemand aan onze regering alsjeblieft uitleggen dat zolang in Nederland 80% (= 94,1 % in 2016 volgens CBS *) van de elektriciteit wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, het altijd klimaatvriendelijker is om gas rechtstreeks te gebruiken voor je fornuis? We hebben hopelijk allemaal geleerd bij scheikunde dat ongeveer 40% van de energie die je wilt omzetten in een andere vorm verloren gaat als ongewenste warmte en beweging. De warmte uit een elektrisch fornuis heeft twee omzettingen doorgemaakt (van chemisch, naar elektrisch, naar warmte), terwijl een gasfornuis slechts 1 omzetting doet (van chemisch direct naar warmte). Een elektrisch fornuis en elektrische auto verbruiken dus meer fossiele brandstoffen dan een gewoon fornuis of auto. Pas als we 50% van onze elektriciteit opwekken uit niet-koolstof bronnen wordt het een goed idee.
   stampertje85 | 14-10-17 | 22:10

  • Scheffer 15 oktober 2017 om 10:52 - Antwoorden

   2017-09-28: Grootste gasvondst in jaren boven Schiermonnikoog. Analisten schatten de hoeveelheid winbaar gas op circa 5 à 10 miljard m3. Groter dan alle andere gasvelden bij elkaar.
   http://www.hansahydrocarbons.com/hansa-hydrocarbons-confirms-an-important-discovery-on-its-gems-licences-offshore-netherlands/

 17. Andre Bijkerk 15 oktober 2017 om 14:56 - Antwoorden

  Even een sommetje voor een gasloze toekomst.

  http://www.energiesite.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-gemiddeld-energieverbruik/

  Het gemiddelde energie verbruik per gezin per jaar is ongeveer 3.500 kWh stroom en 1.500 m³ gas. 1 kuub gas heeft een gemiddelde energiewaarde van 10,3 kWh (laagcalorisch). Zouden we elektrisch gaan verwarmen en koken met eenzelfde rendement dan zou de electriciteitsrekening dus voor bijna 19000 kWh per gezin oplopen (3500 + 15450). Bijna vijf en een half keer zo hoog. Maar waar halen we die elektriciteit überhaupt vandaan?

 18. Michiel de Pooter 15 oktober 2017 om 18:32 - Antwoorden

  Een gasloze toekomst is nooit onderworpen aan een reality-check met cijfers, spreadsheets en reflectie.
  Het is ook een product uit de keuken van de slechtopgeleide friskijkers, dwarsdenkers en kantelpauzen van Urgenda en Milieudefensie. Ze zijn al jaren geleden van de grond losgekomen en zullen daar niet meer terug keren.

  De resultaten van het laatste zijn te vinden in een nieuw rapport van Urgenda wat ik deze week onder ogen kreeg.
  Ik wil nog eens benadrukken dat dit rapport samengesteld is door academische hoofden en niet door mensen
  uit een gesloten inrichting. Sad but true and reasons not to be cheerful part 3.

  http://www.urgenda.nl/documents/DetoekomstvandeNederlandseEnergie-intensieveIndustrie-HetVerhaal.pdf

Geef een reactie

Solve : *
23 + 13 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK