Welvaartsvernietiging

De Leeuwarder Courant van 9 september 2017 bericht dat er €1,51 miljard subsidie naar het windpark Fryslân gaat. Wat moet je je daarbij voorstellen? Als je 1510 miljoen euromunten op een rijtje legt dan krijg je een band van ruim 35 000 km. Ofwel je kunt er ter hoogte van de evenaar de aarde bijna mee omspannen .

Je zou er ook de enorme schade mee kunnen herstellen, die de orkaan Irma op 6 september op Sint Maarten heeft aangericht. Die ramp is zo groot dat zelfs de koning zich derwaarts heeft gerept en er op 15 september een nationale actiedag is geweest. Die heeft ongeveer 15 miljoen euro opgebracht, dus 100 keer zo weinig als er aan subsidie naar genoemd windpark gaat. De minister-president van Sint Maarten heeft de kosten van herstel op € 1,5 miljard geschat. Omdat politici plegen te overvragen is het best mogelijk dat ook de helft van dat bedrag volstaat. In dat geval is het windpark Fryslân dubbel zo duur als de ramp van Irma.

Ook de jongste miljoenennota biedt aardig vergelijkingsmateriaal. Daarin wordt onder meer ingegaan op de door domme politiek ontstane beloningsachterstand in het primair onderwijs. Dom, omdat de politiek moet zorgen voor een goede toekomst van dit land. Voor dat doel is een hoogwaardige opleiding van onze jeugd een noodzakelijkheid.. Dus moeten de onderwijsgevenden eerder overbetaald dan onderbetaald worden. Want ook hier geldt hetzelfde als in de profvoetballerij: hoe beter de betaling hoe beter de spelers en dus de resultaten. Welnu, de regering heeft besloten voor het primaire onderwijs € 270 miljoen extra uit te trekken. Dat is ongeveer 1/6e van het subsidiebedrag voor het windpark in het IJsselmeer. Dat bedrag wordt dus verondersteld voldoende te zijn om deze sector voor een periode van 6 jaar tevreden te stellen.

Tenslotte: er is het nodige te doen geweest over de reconstructie van het Europaplein in Leeuwarden. Het is dan ook een groot project dat eerdaags wordt afgerond. De kosten? Naar verluid ongeveer €14 miljoen. Voor genoemd subsidiebedrag zouden er dus ongeveer 110 structuren van deze omvang kunnen worden gerealiseerd. Waarschijnlijk is dat genoeg om heel Fryslân van verkeerspijnpunten te verlossen.

Uit deze vergelijkingen wordt goed duidelijk welk gigantisch bedrag door de Nederlandse huishoudens moet worden opgebracht voor dat ene windpark. Om dat te rechtvaardigen moet de aanleg van dat park wel buitengewoon noodzakelijk en urgent zijn. Noch voor dit park noch voor parken elders is daarvoor ook maar een spoor van bewijs voorhanden. Dat verbaast niet. Want het is de regering zelf, die de nutteloosheid van deze parken voor het klimaat heeft aangetoond. (Zie de Nota van Grieven, waarin de eisen van de stichting Urgenda worden weerlegd). Ook qua bijdrage aan onze, internationaal verknoopte, energievoorziening is het windpark in het IJsselmeer van marginaal belang. Wie daaraan twijfelt moet het trefwoord “wereldenergieverbruik” googelen. Dan verschijnen tal van grafieken waaruit het geringe belang van windenergie c.a. blijkt. In dit land wordt een geld- en landschapsverspillend energiebeleid gevoerd. Met als gevolg dat onze welvaart in het IJsselmeer verdrinkt en er in deze tijd van voorspoed meer dan een miljoen gezinnen op of onder de nullijn blijven. Stel dat de subsidie voor het windpark over deze achterblijvers zou worden verdeeld. Dan zou elk gezin er €1500,– bij kunnen krijgen.

 

Door |2017-10-05T19:48:20+00:003 oktober 2017|9 Reacties

9 Comments

 1. Hugo Matthijssen 3 oktober 2017 om 21:53 - Antwoorden

  Dit windpark levert stroom voor 340.000 huishoudens.
  http://windparkfryslan.nl/feiten-en-cijfers/
  In Nederland hebben we momenteel 7 665 198 huishoudens.
  Totaal levert dit windpark stroom voor 4,44% van onze huishoudens stroom.

  In Nederland wordt op dit moment ongeveer 14% van onze energie gebruikt in de vorm van stroom en alle huishoudens samen gebruiken daar 20% van.
  Dat betekent dat alle huishoudens samen aan stroom niet meer dan 2,8% van ons totale energiegebruik gebruiken.
  Dat windpark levert daarvan 4,44%
  Met andere woorden die 1,51 miljard euro aan windmolens leveren per jaar 0,124% van ons totale energiegebruik.
  Zou een meelezende voorstander mijn berekening willen controleren en a.u.b duidelijk aangeven waar ik hier fout zit?
  Dit kan toch niet waar zijn

 2. bart 3 oktober 2017 om 23:00 - Antwoorden

  heer..vergeef het hen..want ze weten niet wat ze doen…en ff wennen aan de nieuwe lay out..mvg..bart.

 3. bart 3 oktober 2017 om 23:40 - Antwoorden

  En ik erger mij eraan hoe onze geachte? mijnheer d/trol zo onbeschoft is tegen de heer Rörsch … schaam je…
  mmvg…bart

 4. Michiel de Pooter 4 oktober 2017 om 09:51 - Antwoorden

  Je deconstructie bewijst nog eens dat windmolens erg weinig stroom leveren met bovendien een lage EROI.
  Aangezien installaties om hernieuwbare energie te oogsten uitsluitend gebouwd worden met fossiele infrastructuren, en daar volledig van afhankelijk zijn, zal opschalen van die installaties nog eens voor een (rampzalige) versnelling zorgen van de verlaging van EROI’s van fossiel, die overigens de komende dertig jaar toch al in een vrije val komen.

 5. Bart Vreeken 7 oktober 2017 om 11:30 - Antwoorden

  Ik herhaal mijn vraag: kun je aangeven wat je bronnen zijn, Hugo?

  Het is interessant wat je uitrekent, en je rekensom klopt. Maar waarop baseer je dat we 14% van de energie in de vorm van stroom gebruiken, en dat huishoudens hiervan 20% gebruiken?

 6. Hugo Matthijssen 9 oktober 2017 om 08:23 - Antwoorden

  Beste Bart laten we het ook eens van een andere kant aanvliegen.
  Op dit moment gaat de overheid uit van een nieuwe benadering.
  kijk eens naar deze link:
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016
  Klik je op de grafiek dan zie je dat in 2016 29,95 pj met windenergie werd opgewekt.
  Ook gaan ze nu uit van een andere benadering wat het energiegebruik betreft.
  “Totale finale eindverbruik van energie
  Voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energie wordt, in overeenstemming met Europese afspraken, uitgegaan van het energetisch eindverbruik van energie. Dit is verbruik van energie door eindverbruikssectoren (industrie, huishoudens, diensten, landbouw en vervoer) voor energetische toepassingen. Dit is dus exclusief het gebruik voor niet-energetische toepassingen zoals aardolie als grondstof voor plastic en de verliezen bij energie-omzetting. Bij de berekening worden de rekenregels gevolgd uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. Deze wijken wat af van de regels voor de nationale energiebalans en daardoor is het eindverbruik van energie in de statistiek hernieuwbare energie niet precies gelijk aan het energetisch eindverbruik uit de nationale energiebalans.”
  Dat betekent de werkelijk gebruikte energie zonder de verliezen die bij de productie daarvan. zo lijkt het alsof het aandeel hernieuwbaar veel groter is.
  kijken we zo naar het energiegebruik in 2016 dan was het totale energiegebruik 2119 PJ, het aandeel hernieuwbaar 125 pj waarvan 63% afkomstig was van biomassa waaronder letterlijk bosverbranding en niet meer dan de 29,95PJ van windenergie.
  op deze wijze rekenend zou het aandeel wind aan de productie van het totale finale energiegebruik uitkomen op 1,41% En daar moet je dan ook nog je transport en inpassingsverliezen van af trekken.
  Terug naar dit windpark :
  Dit windpark levert stroom voor 340.000 huishoudens die per huishouden gemiddeld 3,2 MWu gebruiken dat komt neer op 1088000MWu per jaar wat neer komt op 3,9168 PJ
  http://windparkfryslan.nl/feiten-en-cijfers/
  Uitgaande van een finaal energiegebruik van 2119 is 1% 21,91 PJ
  De bijdrage van dit windpark is dan 3,9168 PJ : 21,19 = 0,185%
  Het verschil met de uitkomst van 1,214 zit in het invoeren van wat heet het finale energiegebruik zo lijkt de bijdrage groter maar in werkelijkheid is het nog steeds iets meer dan bijna niets.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK