De Duitse coalitieonderhandelingen zijn mislukt. Naast het vluchtelingenvraagstuk vormden het klimaatbeleid en de Energiewende belangrijke struikelblokken, waarover de onderhandelingspartijen het niet eens konden worden. De Duitse liberalen, de FDP, hebben zich uit de onderhandelingen terug getrokken. De Duitse president, Steinmeier, heeft de partijen opgeroepen om in het landsbelang hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar dat heeft nog niet tot tastbare resultaten geleid. Niemand weet hoe het nu verder moet.

Onder de titel, ‘Mugged By Reality, Germany’s Climate Consensus Is Collapsing’, analyseerde Benny Peiser, van oorsprong Duitser, de situatie op de website van de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF). Ik pik er een aantal fragmenten uit.

Germany’s utopian dream of transforming itself into the world’s green powerhouse is collapsing as its political and media establishment is mugged by reality. The country’s climate obsession has turned into one of the country’s biggest political and economic handicaps, making Germany almost ungovernable.

Germany faces a political crisis after a month of four-party exploratory talks about forming a so-called Jamaica coalition collapsed late on Sunday night. For the first time since the Weimar Republic (1919-1933), German parties with a majority in parliament are unwilling to form a Government. Nobody knows what happens next or how this deepening crisis can be solved anytime soon.

The inability to agree on contentious climate and energy policy issues together with disagreement over migration triggered the end of the exploratory coalition talks yesterday evening.

Most remarkable: Germany’s failed and increasingly unpopular climate policies are at the core of the crisis. It also signals the collapse of Germany’s decade-old climate consensus.

While the Green Party demanded the immediate shut-down of 10-20 of Germany’s 180 coal power plants, the Liberal Party (FDP) stood by its manifesto promise of a radical reform of the Energiewende, advocating the end to subsidies for renewable energy.

Experts at the Federal Ministry of Economics had warned participants at the exploratory coalition talks that Germany will miss its legally binding 2020 climate targets by a mile and that trying to achieve its 2030 goals would risk the economic prosperity of the country.

The Ministry also warned that any attempt to force a radical reduction of CO2 emissions “by 2020 would only be possible by partial de-industrialisation of Germany.”

Climate business as usual is no longer an option for the Liberals. The party fears that a fast exit from coal-fired power generation, as demanded by the Greens, would result in severe social, economic and political problems. A continuation of radical climate policies would affect Germany’s main coal regions, not least in Eastern Germany where the right-wing protest party Alternative für Deutschland (AfD) had gained significant support in the federal elections in September. …

Just as East Germany’s socialist central planning failed miserably before it was overthrown and replaced by an open society based on liberty and free markets, Germany’s climate religion and green central planning will have to be discarded before it can return to energy realism and economic sanity.

Aldus Benny Peiser.

Lees verder hier.

Volgens een bekend gezegde is voorspellen moeilijk, vooral als het toekomst betreft. Toch maar proberen.

Wat te denken van het volgende scenario? Moeder Natuur werkt niet mee. Het wil maar niet vlotten met de verschrikkelijke opwarming van de aarde (eigenlijk de atmosfeer). In Duitsland dringt het besef door dat andere landen (grote emittenten als de VS, China, India) het Duitse voorbeeld niet willen volgen en zich niet houden aan de in de overeenkomst van Parijs afgesproken intenties tot vermindering van de CO2-uitstoot. Het wordt duidelijk dat Duitsland alléén de planeet niet kan redden (zo er al iets te redden valt). Ondertussen worden de schaduwkanten van de Energiewende, in de vorm van hogere energieprijzen, verslechtering van de internationale concurrentiepositie en energiearmoede, duidelijker voor de Duitse bevolking, waardoor de politieke steun daarvoor erodeert. In dit licht is de afremming dan wel beëindiging van de Energiewende in Duitsland onvermijdelijk. Hierdoor zal Duitsland geen voortrekkersrol ter zake meer in de EU (kunnen) spelen en zal ook het Europese klimaat- cum energiebeleid verbrokkelen. Tegen deze achtergrond zullen ook de in de nieuwe coalitie overeengekomen ambities van Nederland een stille dood sterven.

Is dit een realistische scenario? Ik dacht het wel. Maar je weet maar nooit.

Zoals Einstein ooit eens opmerkte:

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

En voor klimaatsceptici blijft het vooralsnog fluiten in het donker.