Een liberaler klimaatbeleid

Een gastbijdrage van Willem Joustra.

De VVD liep in de jaren tachtig voorop als natuurpartij; Hoe is het toch gekomen dat de collectivistische stromingen dat overgenomen hebben? Het antwoord: CO2.

Voor planten is het vliegende mest die wij graag ter beschikking stellen, voor collectivisten het giftige bijproduct van het kapitalisme. Dat kapitalisme brengt ons onze duizelingwekkende welvaart. De brandstof waarop die welvaart draait is fossiel; olie, gas en kolen. Die raken natuurlijk vanzelf een keer op maar dat gaat eeuwen duren. Daar kan het collectivisme niet op wachten. Dus koppelen we het gebruik van die brandstoffen aan klimaatbeleid zodat we nu vast klaar zijn voor als het op raakt. Ten koste van de welvaart als het moet.

De vrije markt zorgt ervoor dat als die brandstoffen opraken de prijs vanzelf stijgt en alternatieven rendabel worden. Een beetje geduld zou ons probleem vanzelf oplossen, zeker wanneer over 24 jaar de baby-boom generatie overleden is. We hebben dan een krimpende bevolking, en minder mensen is minder brandstofverbruik is minder CO2. De energieprijs stijgt niet door tekort (er is nog voor 3500 jaar steenkool) maar door de drang tot CO2 uitstoot verminderen.

Wist u dat een kilowattuur stroom op de open markt ongeveer 4 cent kost? En dat u op uw rekening een veel hoger bedrag afrekent? Naast de gebruikelijk BTW wordt een opslag gerekend om verliesgevende takken van de energiemaatschappijen te subsidiëren. Windenergie bijvoorbeeld is verliesgevend, maar niet als je subsidie krijgt. De energiemaatschappij maakt 15% winst op exploitatie van windmolens, elk jaar weer, dankzij uw hoge energierekening. Jaarlijks 2 Miljard euro valt er op te strijken voor de Essents en Eneco’s van deze wereld (exclusief de éénmalige miljardenbijdragen van het rijk), met dank aan uw genereuze bijdrage. Ons kabinet wil dit overigens verdubbelen. Uw energierekening is de afgelopen jaren niet zo sterk gestegen door de prijs van fossiele brandstoffen als wel door uw bijdrage aan windenergie.

En u doet die bijdrage graag, want u heeft het beste voor met het milieu. Maar is windenergie dan wel iets dat het milieu verder helpt? Dat valt te bezien: Windmolens leveren volgens het CBS maar 19% van de tijd hun nominaal vermogen, omdat het niet altijd waait, en ook niet altijd even hard. Dus iets meer dan 9 maanden per jaar moet u het doen met andere elektriciteit. Als het dan al voldoende waait is de windstroom niet constant, waardoor gascentrales moeten worden op- en af- geregeld om bij te springen. Daardoor wordt gewoon gas gebruikt, ook als het wel waait. Hoeveel CO2 de windmolens precies besparen is onderwerp van discussie.

De ombudsman heeft de overheidsinformatie over windmolens “vooringenomen en onbehoorlijk” genoemd. De overheid weet namelijk niet hoeveel CO2 (de bubbels in de champagne) bespaard is met al die windmolens tot nu, en aannames van 100% besparing waren in elk geval niet waar. De reden om zoveel belastinggeld in molens te steken is CO2 uitstoot vermindering. Hoeveel CO2 uitstoot hebben we verminderd met alle klimaatmaatregelen bij elkaar sinds 1990? Niks.

De collectivistische manier van CO2 uitstoot verminderen met windmolens heeft geen effect. De liberale individualistische manier wel: Als u nu uw lampen uit doet bespaart u CO2. Als u nu op de fiets boodschappen doet in plaats van met de auto bespaart u CO2. Als u een aardwarmtesysteem koopt als vervanging van uw boiler bespaart u CO2. Allemaal individuele keuzes die u nu kunt maken. Als u het de moeite waard vindt, onder dwang van de markt, en niet onder dwang van de overheid. Het aardige van liberalen is dat ze dit doen zonder anderen ervoor te laten betalen.

Het CO2 besparings effect van de subsidies die naar windhandelaren gaan kan veel groter worden als we overschakelen naar een meer individualistisch-liberaal systeem, waarbij niet de energiebedrijven profiteren, maar u. Wanneer de overheid bijspringt op uw zonnecellen en zonneboiler of aardwarmtepomp maakt u zelf warmte en stroom. U levert op een zonnige dag kilowatturen terug aan het electriciteitsnet tegen hetzelfde tarief dat u ervoor betaalt als u ’s avonds van het net afneemt. (Uw meter draait terug.) U stookt geen gas meer. Uw energierekening slinkt. Als u tweederde van uw installatie zelf financiert en de overheid de rest is dat een éénmalige overheidsbijdrage, die 20 tot 25 jaar mee gaat. De windhandelaren moeten elk jaar 1,7 miljard (en stijgende, dat bedrag) hebben om de molens draaiende te houden. In plaats van oneindig lang windhandelaren subsidiëren kunnen we veel meer effect sorteren door u te subsidiëren. Als we 10 jaar de individuele manier van subsidiëren toepassen is elk huis voorzien van groene energie waarbij uw uitstoot gereduceerd is tot bijna niks. Afhankelijk van hoeveel u uitademt. Want u ademt zelf ook CO2 uit, vooral als u sport.

Voorstanders van windenergie stellen vaak dat windenergie over 15 jaar wel rendabel zal zijn. Dan is het verstandig om over 15 jaar in die molens te investeren, en niet nu. Want de technische levensduur is ongeveer 15 jaar, dus die molens zijn een desinvestering. En dat terwijl we nu wel wat kunnen doen; die zonneboilers en warmtepompen hebben namelijk wel direct resultaat: u neemt minder gas af, en dat vertaalt zich direct naar een CO2 reductie. (Tenzij u met uw gas iets anders doet dan verbranden, maar dat laat ik maar buiten beschouwing.)

Of u dan ook direct het klimaat redt is niet helemaal duidelijk. CO2 besparen moet schijnbaar om de opwarming van de aarde te stoppen.

Nederland stoot maar 0,58% van het door de mensheid gemaakte CO2 uit. Als wij 100% reductie bewerkstelligen redden we het klimaat voor 0,58%. (Bron: EIA)

Op wereldschaal is de hoeveelheid CO2 de afgelopen decennia alleen maar toegenomen tot 0,039%:

(Bron: NOAA)

U ziet op de grafiek de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer sinds 1960. De blauwe lijn is het gemiddelde verloop. Een gedeelte van de toename komt door menselijke activiteit. Bij het zien van deze grafiek wordt u geacht verschrikt en angstig uzelf in schuldgevoel onder te dompelen. Maar naast dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet is toegenomen, is er ondanks die CO2 toename nog meer goed nieuws:

Want wat blijkt? Er zijn niet meer overstromingen door opwarming. Er zijn niet meer orkanen door opwarming. De noordpool heeft nog steeds minstens 3 miljoen vierkante kilometer ijs. De zuidpool is aangegroeid. Het is helemaal niet zeker of ”het klimaat verandert met desastreuze gevolgen en het komt door de mens”.

Het VN instituut dat ons op de hoogte moet stellen van het klimaat heet het IPCC, en dat verkondigt sinds 1990 hel en verdoemenis. Dat IPCC is op de vingers getikt vanwege paniekzaaierij met overdrijvingen die goedmoedig “fouten” worden genoemd, maar net zo goed onder de definitie “misleidende leugens” kunnen vallen. Na wat geharrewar heeft het IPCC beterschap belooft. Dankzij de motie Nepperus uit 2010 is er beloofd meer wetenschap te gaan bedrijven. Dat betekent dat beweringen bewezen moeten worden, en niet zomaar aangenomen. De wetenschappers buitelen namelijk vechtend over straat over de echte invloed die de mens heeft, want die lijkt sterk overdreven. De IPCC rapporten lijken soms meer op Greenpeace folders dan op wetenschappelijke rapporten. Sinds de Brent Spar weten we van Greenpeace dat ze weleens een factor duizend overdrijven.

Met dat gegeven worden we geacht verstandig beleid te vormen. Puur sturend op het voorzorgsbeginsel zouden we ons moeten wapenen tegen de dreiging die ons wordt voorgehouden. Maar dan wel met effectieve maatregelen. Als we ons tegen dreigend onheil willen wapenen moeten we de omvang van het probleem kennen. Dan kunnen we een inschatting maken van welke maatregelen vereist zijn. Als het gaat om 20 cm zeespiegelstijging en meer regen zijn dijkverzwaring en verbeteren van de riolering passende maatregelen.

Ons doel om CO2 productie te reduceren zodat de aarde niet opwarmt wordt in ieder geval op deze manier niet gehaald. En gezien de afgelopen periode is het ook maar de vraag of het zin heeft. Als we dan uit voorzorg maatregelen nemen, dan zijn de individualistische “doe het zelf energie bij de mensen thuis” maatregelen meer in lijn met een liberale partij als de VVD dan de collectivistische maatregelen die we nu nemen.

Alles zit erin: Uw klimaatreddende activiteiten worden individualistisch; U bepaalt de maatregelen die u neemt. (Zoals u ook de cultuursector kunt redden wanneer u vaker naar het theater gaat in plaats van TV kijkt.) De overheid springt alleen bij als u de aanvangsinvestering voor het grootste deel doet. Uw investering heeft direct resultaat op het verminderen van uw fossiele energieverbruik. Maar het wordt nog liberaler: De overheid krijgt minder aardgasbaten en minder opbrengsten uit heffingen. En minder geld voor de overheid is minder centrale macht.

Ondertussen gaan we de komende jaren tientallen miljarden besteden aan klimaatsubsidies. Het moet van “Europa”, hoor ik de windmolenvoorstanders weleens zeggen. De Algemene Rekenkamer heeft in 2010 een rapport geschreven waarin zelfs zij niet kan zeggen hoeveel kosten er voor het klimaat worden gemaakt, omdat de overheid het zicht volkomen kwijt is. Het kost in ieder geval Miljarden per jaar. Voor een fractie van deze kosten hebben we nog 80 jaar de tijd om de dijken op te hogen en riool capaciteit te vergroten. Deze maatregelen zijn erg effectief en zijn stuivertjes werk vergeleken met het proberen CO2 productie te reduceren. Aanpassen aan de eventueel veranderende omstandigheden is veel goedkoper dan wat we nu pogen. De mens is door de eeuwen heen een voortreffelijk aanpasser gebleken.

Wanneer we het klimaatbeleid transformeren naar een liberaal beleid zijn er alleen maar voordelen. Goed voor de belastingbetaler, de subsidie is éénmalig in plaats van oneindig: Transformatie van windenergie naar individualistische opwekking geeft de burger de voordelen van het goedkoop energie opwekken en daar waar nodig toch gebruik te kunnen maken van de reeds gebouwde gas en kolencentrales. De inhalige energie maatschappijen moeten hun eigen broek weer ophouden. U verdient uw installatie in 8 jaar terug. Daarnaast wordt de overheid kleiner. Er wordt minder CO2 geproduceerd, maar dat is eigenlijk een neveneffect waarvan we niet helemaal weten hoeveel voordeel het heeft.

Wanneer de natuur ruimte krijgt tiert ze welig. Wanneer we het milieu en de natuur echt een steun in de rug willen geven kan de Markerwaard worden ingepolderd en bebost voor een fractie van de klimaatkosten. Ruimte voor alles wat groeit en bloeit. We zouden snelwegen kunnen overkappen. De bevolkingskrimp gebruiken om bebouwde ruimte af te staan aan het bos. We zouden het onderwijs kunnen verbeteren. Het PGB in stand houden. We zouden de belastingen kunnen verlagen. Of zoiets.

Aldus Willem Joustra.

Bron hier.

Gepubliceerd op .

 

 

Door |2017-11-17T00:10:47+00:0017 november 2017|65 Reacties

65 Comments

 1. Arthur Rörsch 19 november 2017 om 12:39 - Antwoorden

  Bart Freeken 18-11-2017 23.15
  Het plaatje dat je toont betreft de Total Solar Irridiance. (TSI) Dat is niet het onderzoek van de Jager. Ik heb al zijn publicaties niet meer op een rijtje staan maar zie hier een samenvatting die ik nog van hem vond.
  C. de Jager. Space Science Reviews (2005) 120: 192-241.
  There is a significant solar signal in the troposphere; it depends on latitude and longitude, A physical investigation of the cause of the Sun-climate relationship based on a unique deltaT curve, assumed valid for the whole Earth’s surface, is therefore basically incorrect. Never during the past 10.000 years, has the Sun as active in ejecting magnetised plasma as during the past few decades. Estimates suggest that the level of solar activity may recently have passed its maximum and that it may decrease in coming decades.
  Het verhaal over de Zon is ingewikkelder dan dat over het effect van de TSI. De ‘ejected magnitised plasma’ werkt samen met de kosmische straling, het magnetisch veld van de aarde en tenslotte de wolkvorming. Die met name lokaal, op de 30ste breedtegraad meespeelt, waar de neerwaartse stroom van de Hadley cell optreedt. Als de interpretatie van de Jager juist is, wat ik niet durf beoordelen, komen een aantal stukjes van de legpuzzel van de klimaatvariabiliteit op een andere plaats te liggen dan de AGW voorspelt. (Zie het interview uit 2009 https://www.youtube.com/watch?v=PXKiifnBtJY )
  Waarin hij (weer eens) naar het Maunder minimum gedurende de kleine ijstijd verwijst. En her feit dat de zonactiviteit de decennia voor de El Nino van 1998 zeer sterk was en de sterkste oppervlaktetemperatuur toename is geregistreerd.
  De uitwerking van de Zon en wolken op de oppervlakte temperatuur wordt uiteraard sterk vertraagd door de grote warmtecapaciteit van de oceanen. Voorts is de Jager veel voorzichtiger met zijn conclusie over de daling van de zonactiviteit (en de oppervlaktetemperatuur) in de komende tijd dan andere auteurs. Die inschattingen maken dat deze een tiental jaren dan wel honderd jaar kan duren.
  De meest interessante conclusie in bovenstaande aanhaling acht ik: “Sun-climate relationship based on a unique deltaT curve, assumed valid for the whole Earth’s surface, is therefore basically incorrect.” Hiermee komen alle statistische beschouwingen van mondiaal gemiddelden op losse schroeven te staan.

 2. Arthur Rörsch 19 november 2017 om 16:23 - Antwoorden

  JvdH 19-11-2017 14.07.;
  Lees nog eens iets nauwkeuriger wat De Jager en Nieuwenhuijsen beweren. En luister zorgvuldig naar het interview https://www.youtube.com/watch?v=PXKiifnBtJY
  Summary
  between 1600 and the first half of the 20th century is mainly due to the sun. One might even suspect a slight
  dependence on the three Grand Phases of solar activity the Maunder Minimum (1628-1740), the phase of regular oscillations (1740-1923/24), and the Grand Maximum of the 20th century (1924-2007). The increase that started around the beginning of the 20th century is apparently non-solar and has another, most probably anthropogenic origin. The residuals may have various meteorological or climatological causes, but their study would hardly be possible with the present data because the input data
  have been smoothed. That reduces the effect of short- term effects such as e.g. erupting volcanos or El Nino
  and solar variations at time scales as short as the Schwabe cycle. Anyway, their study has no relevance for the aims of the present paper, which is investigating the longer-term effects of the sun on the average terrestrial ground temperature.
  En voorts onder 4. conclusions; open questions:
  During the major part of the investigated time period, 1610 up to ~1900-1950, the variation of the terrestrial ground temperature appears to be related to solar variability, apart from apparently chaotic and irregular non-systematic fluctuations.
  The effect of the present solar low activity cycle (#24), in addition to the recent Phase Transition results in a reduced value of ΔT during the past decade. That component may be responsible for the slower rise of the
  temperature that occurred after about 2000. The aim of this investigation was to examine how to
  improve our knowledge of the functioning of the solar dynamo by studying the influence of the sun on the average terrestrial ground temperatures. This paper shows the urgency of some theoretical investigations, of which we list the most essential ones Zie reference http://www.cdejager.com/wp-content/uploads/2013/10/2013-CdeJ-HN-Sun-climate-NS-5-1112.pdf

  • J van der Heijden 20 november 2017 om 14:30 - Antwoorden

   Arthur,

   Even denken wat zou ik belangrijker vinden en interview van 9 jaar geleden of een gepubliceerde wteenschappelijke studie van 3 jaar geleden?

   Moeilijk moeilijk moeilijk ……

   Maar laten we de studie een samen lezen.

   Een belangrijk zinnetje uit de samenvatting is deze (bedankt voor het copieren)

   “The increase that started around the beginning of the 20th century is apparently non-solar and has another, most probably anthropogenic origin.”

   Hij schrijft duidelijk dat de opwarming sinds het begin van de 20e eeuw niet door de zon wordt veroorzaaakt.

   Dat wordt ook verder onderbouwd door figuur 1 waaruit duidelijk blijkt dat de dT-earth-dTsun (dus de opwarming waaruit de invloeden van de zon zijn weggehaald) bijna 100% van de opwarming sinds het begin van de vorige eeuw is.

   Waarbij aangetekend moet worden dat de zon uiteraard een invloed heeft op het klimaat en natuurlijk niemand denkt dat dat niet zo is.

 3. Arthur Rörsch 20 november 2017 om 23:16 - Antwoorden

  Beste JvdH en Guido,
  [Onder de Joustra posting liberaal klimaatbeleid]
  Jullie vragen aan mij verdienen een degelijk antwoord. Kost wat tijd. Op mijn leeftijd werkt de processor die mijn hersens bestuurt, echter wat trager dan 30 jaar geleden toen ik nog aan flitsende discussies op TV deelnam. Het weinig ter zake doende gekibbel onder de postings ‘Hansen’ en ‘Blauwe energie’ heeft me weer eens afgeleid van wat ik als mijn eigenlijke taak zie. Inhoudelijk weerwoord geven op reacties vanuit een wetenschappelijke visie. Terzijde vraag ik me af wie van de duizenden meelezers wel de moeite heeft genomen om de kibbelreacties door te nemen en wat ze daaruit voor conclusies trekken.

  Vraagstelling JvdH: 9 november 2017 om 14:32- Antwoorden arthur ik heb de trends berekend met deze website http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html Kan je iets inbrengen tegen deze site?
  Heel kort: de weergegeven grafiek eindigt iets te vroeg voordat de Nina optrad.

  Vraagstelling Guido: 18 november 2017 om 22:15- Antwoorden Arthur, feit is dat de wereld wel aan het opwarmen is. Je kan daar lang over praten maar zoals zo vaak kan je beter naar de data kijken. Zelfs met UAH en zelfs met 1998 als beginpunt.
  Heel kort: De statistische berekende mondiaal gemiddelde stijging is als zodanig niet te betwijfelen maar geeft geen inzicht wat de oorzaak daarvan is.

  Minder kort door de bocht, ik denk dat ons verschil in inzicht, interpretatie van data, terug te voeren is op een heel verschillende opvatting over de oorzaak van het aardse en glazen broeikaseffect.
  Ik heb al enkele keren geprobeerd om de verklaring van de oorzaak van het broeikaseffect over het voetlicht te brengen, anders dan zoals die na de CO2 hype in zwang kwam. Die is: het broeikaseffect is het gevolg van het vasthouden van warmte (Joules) gedurende een diurnal of seasonal cyclus waarbij perioden van zoninstraling en gelijktijdige IR uitstraling (overdag) elkaar afwisselen met die waarin alleen sprake is van IR uitstraling,(nacht) en dat op verschillende breedtegraden op heel verschillende wijzen. Waargenomen temperatuurverandering (in graden Kelvin of Celsius) is slechts een signaal van die hoeveelheid vastgehouden warmte (Joules) en niets anders. Als ik alle waarnemingen bekijk op zowel een geologische als recente tijdschaal zijn deze, met die thesis (over het belang van afwisselende perioden van netto opwarming en afkoeling) in overeenstemming, waarbij de herkenning van het regulerende effect van de mondiale watercylcus de belangrijkste factor is om te verklaren waarom klimaatvariabiliteit binnen nauwe grenzen plaats vindt, onder welke veronderstelde andere ‘focring’ dan ook (van de Zon of chemische samenstelling van de atmosfeer) Heel kort dan weer: de watercyclus is de belangrijkste klimaat forcing. Als we het daarover niet eens zijn dan blijven we langs elkaar heen praten.
  Enig mogelijk, potentieel effect van CO2 op het vasthouden van warmte kan niemand ontkennen op grond van de fysische eigenschap IR gedragen energie te absorberen en die aan de atmosfeer als warmte over te brengen. Maar de theoretische uitwerking op basis van een stilstaande luchtkolom, (met Schwartzchild vergelijking) dat dit ook een effect moet hebben op verhoging van de oppervlakte temperatuur is mijns inziens kortzichtig vanuit meteorologisch oogpunt als we warmte uitwisseling processen bekijken die tussen de hoofdklimaat zones plaats vinden.
  Als je daar, Guido, niet op in wilt gaan, dan stokt onze gedachtewisseling.
  Wat betekent het eigenlijk dat er statistisch al dan niet een significante mondiale temperatuur over een eeuw kan worden berekend uit de waarnemingen voor het doorgronden van de fysische en meteorologische processen die zich op een mondiale schaal afspelen? Volgens mij niets en het blijven hameren daarop blijf ik als kortzichtig zien vanuit wetenschappelijk oogpunt.
  Terzijde over de discussie van publicaties van de Jager. Over diens hoofd heen, want hij wil zich niet in het gekibbel mengen. We kennen elkaar zo’n 50 jaar als lid van de Kon. Ned. Ver. Weer en Sterrenkunde. We discussiëren nog steeds privé zonder publieke inbreng. We zijn het over een paar zaken oneens, (de inbreng van Scafetta bijvoorbeeld die hij als wetenschapper toch ook wel waardeert) ) maar voor het merendeel wel eens over hoe de Zon het aards klimaat mogelijk beïnvloedt met heel verschillende gevolgen op onderscheidene breedtegraden.
  Voor alle duidelijkheid, JvdH en Guido, jullie beroep op mondiale geregistreerde temperatuurtrends om een correlatie te vinden met CO2 stijging in de atmosfeer is mijns inziens het gevolg van overduidelijke kortzichtigheid, vriendelijker gezegd onvoldoende bereidheid om alternatieve visies te bekijken.

  • J van der Heijden 21 november 2017 om 08:51 - Antwoorden

   Arthur,,

   dan begrijp ik dat je geen problemen kan vinden in de statische berekening van de trend van de temperatuur en de onzekerheden van deze trends, dat betekend dan ook dat je zal moeten toegeven dat Scheffer wel eens wat bijles in statistiek kan gebruiken. Ook zal ik het dan op prijs stellen als je Erik ook eens een bijlesje zou aanbevelen, zodat we eindelijk eens een stukje verder komen in de discussie.

   Verder zou een aanbeveling aan Hans om niet meer “geen opwarming sinds…..”te roepen, iets eeuwig blijven herhalen maakt iets nog niet waar.

   Bijvoorbaad dank!

   • Scheffer 21 november 2017 om 09:29 - Antwoorden

    De belende klimaat statistieken van de politieke klimaatalarmisten waren de laatste 3 decennia allemaal gemanipuleerd om een gewenste hockeystick grafiek / trendbreuk te kunnen bereiken. Michael Mann’s alamistische klimaathockeystick vond inmiddels zijn weerklank ook in de sea-level-rise hockeystickcurve, die onverklaarbaar omhoog afbuigt. Dat datamanipulatie de oorzaak is van een ineens sterke stijging / trendbreuk in de klimaatgrafiek, dat kan iedereen begrijpen met een eenvoudig inzicht / uitleg hoe statistieken tot (politiek bruikbare) leugens kunnen worden omgewerkt. De statistici McIntyre en McKirick hebben dit ruim geanalyseerd en vastgesteld in hun statistische herberekeningen van de alarmistisch gemanipuleerde klimaat trends. (C-)AGW alarmisten en hun politieke bandwagon deden vervolgens alle moeite McIntyre en McKitrick in diskrediet te brengen. Onze statistiekdocent HEYDEN gaat het nog eens pogen te ontzenuwen met gepolitiseerde linkjes. En Al Gore heeft een nieuwe alarmistische kaskraker. Zijn alarmistische “Waarheid 2”, nu in de bioscoop, zullen zijn groene beleggingen verder in waarde doen stijgen.

    • J van der Heijden 21 november 2017 om 10:37 - Antwoorden

     Scheffer,

     ja ja maar onderbouwing ontbreekt weer helemaal (zoals we dat van jou gewend zijn)

     Het werk van M&M is weerlegd

     Maar slaap lekker verder

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK