Onderwijs dient te zijn gericht op de ontwikkeling van kritische, zelfstandig denkende individuen. Niet op debilisering, indoctrinatie en conditionering van kinderen in dienst van een politiek/economische visie, die berust op een ideologie zonder wetenschappelijke basis.

Wij ontvingen een bericht van ‘Climathon’ over klimaatactiviteiten op scholen in Utrecht, dat illustreert hoe ver de klimaathysterie reeds in de haarvaten van onze samenleving is doorgedrongen.

Zo moet het dus niet, volgens ons.

Over Climate-KIC
Climate-KIC is het grootste publiek-private partnerschap van de EU die klimaatverandering aanpakt door met innovaties aan een zero-carbon economie te werken. Climate-KIC adresseert klimaatverandering langs vier hoofdthema’s: stedelijk gebied, landbouw, productiesystemen en beslissingsmethodieken en financiën. Onderwijs vormt het hart van deze thema’s.

Climate-KIC wordt gesteund door het European Institute of Innovation and Technology (EIT), een EU-orgaan.

Kijk hier voor een overzicht van partnerorganisaties en de klimaat-opgaven per stad.

Utrecht, 28 oktober 2017

Op vrijdag 27 oktober werkten drie Utrechtse basisscholen, studenten en scholieren van de International School Utrecht samen aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Zij kwamen met tientallen ideeën over hoe we energie kunnen besparen of duurzaam kunnen opwekken en hopen die aan de nieuwe minister van Klimaat te kunnen geven. Hun actie ‘Young-Climathon’ was onderdeel van een wereldwijde speciale hackathon, te weten de ‘Climathon’. Deze Climathon vond tegelijkertijd plaats in 120 steden wereldwijd met als doel gedurende 24 uur de klimaatproblemen van steden te hacken.

Klimaatministers van de Toekomst
Aan deze Young-Climathon namen meer dan 100 scholieren en een tiental Utrechtse studenten deel. Zij werden benoemd tot ‘Klimaatminister van de toekomst’. Op de Openbare Basisschool De Cirkel, de 2e Marnixschool en de Nieuwe Regentesseschool brainstormden de leerlingen van groepen 7/8 vellen vol met leuke ideeën. Wat dacht je bijvoorbeeld van een speeltuin waar bij de spelende kinderen zelf energie opwekken? Of citroenbomen in de lokalen die zorgen dat de lampen branden? Warmte komt van de koeienstal onder de school, bliksem wordt opgevangen in een speciale accu en kan de hele school verlichten, het regenwater wordt ook gebruikt om energie op te wekken en om de toiletten door te spoelen. Voor de kinderen sprak de ‘Poepauto’ het meest tot de verbeelding. Ook willen de kinderen zelf ook wel wat meer bewegen in de klas; het is gezond en ze kunnen direct energie opwekken! Stuk voor stuk mooie, tot de verbeelding sprekende ideeën. Sneltekenaar Ronald van der Heide tekende een aantal ideeën uit. …

Even doorrekenen
Nadat de scholieren hun ideeën hadden ingebracht werkte een team van Utrechtse studenten met uiteenlopende studieachtergronden een aantal daarvan iets verder uit. Zo bleek uit een eerste snelle berekening dat voor de poepauto de poep van 10 mensen nodig is om de auto een uur te laten rijden. In de energieopwekkende speeltuin zagen de studenten vooral een kans om kinderen op speelse wijze te laten ontdekken hoe energie wordt opgewekt en verbruikt.

Sterke pitches
Tot slot was het aan de middelbare scholieren van de International School Utrecht om een drietal ideeën uit te werken tot een sterke presentatie. De koeienstal-school, de speeltuin en de fabriek van de toekomst werden vol verve gebracht.

Naar de echte klimaatminister
Het toeval wil dat Nederland sinds deze week een echt minister voor Klimaat heeft in de persoon van Eric Wiebes. De kinderen zouden dolgraag hun ideeën aan hem overhandigen zodat hij er direct werk van kan gaan maken.

Het klimaatprobleem hacken
Dit is het derde jaar dat de Climathon wereldwijd is georganiseerd. Aanjager is de Europese klimaatcommunity Climate-KIC. Deze streeft naar een ‘zero-carbon’ economie door overheden, onderwijs en ondernemers aan elkaar te verbinden. In de Climathon werken – naar analogie van een hackathon – slimme koppen, grote denkers, wetenschappers en whizzkids 24 uur lang aan concrete oplossingen voor het klimaatprobleem. In de Young Climathon editie werken scholieren een schooldag aan oplossingen. De ‘volwassen’ Climathon vond plaats in The Green Village van de TUDelft.

Startnotitie Energiebesparing
De Young Climathon in Utrecht wordt in samenwerking met Stichting Technotrend georganiseerd. Samen met Climate-KIC bundelen zij alle ideeën tot een startnotitie Energiebesparing. Daar komen ook de wereldwijde ideeën bij. Op deze manier kan de minister echt aan de slag!

Aldus Climathon.

Deze ontwikkeling doet sterk denken aan de oprichting van een nieuwe nationale jeugdbeweging in Rusland, waartoe de Russische president Vladimir Poetin opdracht heeft gegeven. De nieuwe organisatie, die kinderen Russische waarden moet bijbrengen, vertoont grote gelijkenis met de communistische jongerenbewegingen uit de tijd van de Sovjet-Unie.

Willen we dat nu ècht?

Agendering en discussie van het nut en de wenselijkheid van dit soort activiteiten op ouderavonden lijkt dringend gewenst.

Dit artikel van Hans Labohm verscheen het eerst op Climategate.nl. Zie hier voor onze overige auteurs.