Fritz Vahrenholt: De koude zon

Steeds weer duiken er in de wetenschappelijke literatuur en media berichten op dat we wel eens afkoeling tegemoet zouden kunnen gaan in plaats van opwarming.

Eerder schonk ik hierbij onder meer aandacht aan het onderzoek van prof. Valentina Zharkova en haar team van de universiteit van Northumbria. Zie hier.

Recentelijk is zij weer in het nieuws gekomen. Zie hier en hier.

Het zal geen toeval zijn, want Groot Brittannië wordt thans door zware sneeuwval getroffen, terwijl in Minnesota (VS) de temperatuur daalde tot –37 graden. Dat was nog nooit eerder gemeten.

Net zoals hitteperioden uiterst geschikt zijn om de opwarmingsboodschap te verkondigen, is het publiek in koudeperioden ontvankelijk voor het afkoelingsverhaal.

Hoe het ook zij, Zharkova en haar team verwachten een scherpe daling van de zonneactiviteit die wel eens tot een kleine ijstijd zou kunnen leiden, toen de Thames was dichtgevroren.

Uiteraard leiden dit soort berichten tot heftige, afkeurende reacties vanuit de mainstream. Immers, zij zijn van oordeel dat zij – en zij alleen – ‘de’ wetenschap vertegenwoordigen en dat opponenten geen podium mogen krijgen met hun opvattingen die het AGW-paradigma (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) en daarmee het klimaatbeleid dreigen te ondermijnen.

In Duitsland zijn het Fritz Vahrenholt en Sebastian Lüning die op hun website, ‘Die kalte Sonne’, regelmatig berichten over de ontwikkeling van de zonneactiviteit. Zij stellen dat het VN-klimaatpanel (IPCC) de invloed van de zon onderschat en dat deze een grotere invloed heeft op het klimaat dan algemeen wordt aangenomen.

Fritz Vahrenholt

Van Fritz Vahrenholt ontving ik onlangs het volgende bericht:

De Zon was geheel zonder vlekken op 19 van de 30 dagen in november. Deze ontwikkeling is een voortzetting van de buitengewoon zwakke 24ste zonnecyclus.

Uit de analyse van de polaire velden van de Zon weten we inmiddels vrij goed dat deze zwakke zonneactiviteit in de volgende cyclus van ongeveer 2020 tot 2030 zal voortduren. Deze zwakke fase van de Zon contrasteert met het buitengewone moderne zonnemaximum van 1950 tot 2000, zoals beschreven door astrofysici als Lockwood, Solanki, Steinhilber en Usoskin.

De reconstructie van Usoskin laat zien dat de activiteit van de zon van 1950 tot 2000 gedurende 3000 jaar niet in deze mate heeft plaatsgevonden.

Wat voor invloed zal de afname van de zonneactiviteit gedurende de eerste decennia van deze eeuw hebben?

Daarvoor kan worden verwezen naar de uitkomst van een opmerkelijke meerjarige onderzoekssamenwerking, FUPSOL (‘Future and Past Solar Influence on the Terrestestial Climate’), gecoördineerd door de ‘Physical-Meteorological Observatory’ en het ‘Davos World Radiation Center’ (PMOD). In een sensationeel rapport van 2017 komen de onderzoekers tot de volgende conclusie:

Einfluss der Sonne auf den Klimawandel erstmals beziffert.

Modellrechnungen zeigen erstmals eine plausible Möglichkeit auf, wie Schwankungen der Sonnenaktivität einen spürbaren Effekt auf das Klima haben. Gemäß den vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Arbeiten könnte sich die menschgemachte Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten leicht verlangsamen: Eine schwächere Sonne wird voraussichtlich ein halbes Grad Abkühlung beitragen.”

Prof. Werner Schmutz, Leiter des Zentrums.

De opwarming sinds 1975 heeft ervoor gezorgd dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur in 2015 met ongeveer 0,6 °C is gestegen. We weten niet hoe groot het aandeel van de zonneactiviteit van de zeer krachtige cycli 18-22 in deze ontwikkeling is.

Maar één ding wordt steeds duidelijker. Het aandeel van CO2 in het broeikaseffect sinds 1975 is veel kleiner dan het VN-klimaatpanel, de Europese Commissie, de Duitse Bondsregering en het Potsdam Instituut (PIK) ons willen doen geloven. Omdat de betekenis van één belangrijk element van de vermeende sterke invloed van CO2 op het klimaat wankelt. Het betreft de aerosolen, stof en sulfaatdeeltjes die door mensen in het milieu worden uitgestoten.

In alle modelberekeningen van het laatste rapport van het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ van de VN (IPCC 2014) hebben aerosolen een sterk drukkend effect. Het is gebaseerd op het feit dat aerosolen (vooral zwaveldioxide) meer en kleinere condensatiekernen vormen, hetgeen leidt tot helderder diepe wolken, evenals de uitbreiding van het oppervlak van deze wolken.

Het resultaat: meer zonlicht wordt terug de ruimte in gekaatst en de aarde wordt daardoor afgekoeld. In het laatste voortgangsrapport van het IPCC wordt een afkoelingseffect geschat van -0,9 W / m². Deze gaat het effect van broeikasgassen tegen (qua klimaat is vooral CO2 effectief). Met een sterk negatief effect van de aerosolen krijgt men een sterk opwarmende CO2-aandrijving (‘forcing’) van 1,8 W / m². Op deze manier kom je heel dicht bij het historische temperatuurverloop. Als de genoemde aerosolen echter niet zo veel afkoelen, dan moet de opwarming door CO2 minder groot zijn dan modellen veronderstellen om de waargenomen temperaturen te verklaren.

We hadden al in juni 2017 laten zien dat de aerosolen overgewaardeerd waren.

Nu is er nog een andere publicatie van een groep wetenschappers rond Velle Toll. Die bestudeerden het effect van aerosolen op scheepvaartlijnen en vulkaanuitbarstingen. Ze vinden geen sterk verkoelend effect door aerosolen, soms een afkoeling, soms een opwarming. Het is bijna een ‘zero-sum game’ in de echte wereld. Ze vergelijken hun resultaten met een model en beschrijven het aerosoleffect in het model als ‘overmatig’.

Let wel, hoe kleiner het afkoelende effect van aerosolen, hoe lager het effect van broeikasgassen bij bepaalde temperaturen. De invloed van de aerosolen raakt het fundament van de klimaatwetenschap.

De overgrote meerderheid van de modellen veronderstelt een zeer sterke aerosolkoeling. Bjorn Stevens van het Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg vermoedde in 2015 dat dit niet klopte, zoals we eerder hebben gemeld.

Stevens: ‘Natuurlijk, na jarenlange metingen … die herhaaldelijk deze fundamentele tekortkomingen van modellen in de weergave van atmosferische aerosolforceringen hebben aangetoond … ‘it is time to give up on the fantasy that somehow their output can be accepted at face value.’

Dit oordeel is vernietigend voor de veronderstelde klimaatgevoeligheid van CO2.

Met andere woorden, voor hoeveel is de temperatuurverhoging van 0,6 °C van 1975 tot 2015 nog toe te schrijven aan CO2? 0,4 °C, 0,2 °C, 0,1 °C? Waarnemingen zullen daar het antwoord op moeten geven, wanneer we door het zonneminimum van de komende paar jaar te weten komen wat het aandeel van de natuur en wat het menselijke aandeel is geweest.

Aldus Fritz Vahrenholt.

Maar Zharkova en Vahrenholt staan niet alleen. Op de website van Pierre Gosselin bespreekt Kenneth Richard 7 recente ‘peer-reviewed’ artikelen waarin afkoeling wordt aangekondigd.

Maar we moeten nog even geduld hebben voordat we weten of, en zo ja in welke mate, deze zich zal manifesteren.

Naschrift

Het is hier vaak betoogd: weer is geen klimaat. Maar toch kan men zich soms niet aan de indruk onttrekken dat warm weer nogal eens wordt geduid als symptoom van klimaatverandering (i.c. opwarming) en koud weer als natuurlijke variatie.

Voor de kijk van Christopher Horner op dit verschijnsel zie hier.

 


							
Door | 2017-12-30T12:39:49+00:00 29 december 2017|179 Reacties

179 Reacties

 1. J van der Heijden 29 december 2017 om 08:45 - Antwoorden

  In een sensationeel rapport van 2017 komen de onderzoekers tot de volgende conclusie:”

  Uhm nee dat is niet de conclusie dat was een persmededeling waarvan in het rapport wordt gezegd:

  ” Als Wissenschaftler wünschte man sich eine etwas weniger reis- serische Aufmachung bei Mitteilungen über Forschungsresultate”

  als je niet eens de originele bron leest waarom doe je dan de moeite om een heel stuk uit het Duits te vertalen naar het Nederlands?

  Uit het rapport blijkt zelfs dat je de conclusie van Fritz Varenholt niet kunt trekken

  ” Dabei geht es weniger um die Grössenordnung des Ein usses, der in jedem Fall, kleiner als die vom Menschen verursachte Erwärmung sein wird,”

  En natuurlijk de open deur

  ” Bei einer natürlich etwas gedämpfteren Klimaerwärmung könnte man bei einer Analyse des Temperaturverlaufs fälschlich auf einen weniger starken Ein uss des Menschen schliessen.”

  En wat schreeft Zharakova?

  ” But she cautions that her mathematical research cannot be used as proof that there will be a mini ice age this time around, not least because of global warming.”

  • Guus Derksen 29 december 2017 om 18:46 - Antwoorden

   @Hans, de laatste link naar de homepage van Pierre Gosselin kun je beter vervangen door een link naar het artikel zelf.

  • J van der Heijden 30 december 2017 om 16:00 - Antwoorden

   98 reacties, 23 minnetjes en geen enkele inhoudelijke reactie.

   Dat laat weer duidelijk zien dat “sceptici” niet geïnteresseerd zijn in een inhoudelijke discussie

   • Frans Galjee 30 december 2017 om 16:19 - Antwoorden

    “ Dat laat weer duidelijk zien dat “sceptici” niet geïnteresseerd zijn in een inhoudelijke discussie “

    Of dat “sceptici” juist wel geïnteresseerd zijn in een inhoudelijke discussie maar die met jou niet verwachten.

    Trouwens waarom tel jij je minnetjes? Dat hele gedoe met die duimpjes is tamelijk kinderachtig en doet mij terugdenken aan mijn lagere school waar je een plakkertje kreeg van de juf als je netjes schreef.

    • J van der Heijden 1 januari 2018 om 19:33 - Antwoorden

     Nou Frans, doe je best eens, ga eens inhoudelijk in op de feiten.

     Het is heel simpel Hans beweert dat het binnenkort gaat afkoelen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, en ik beweer met verwijzing naar zijn eigen bronnen dat je die conclusie niet kan trekken.

     Dus laat even zien waar ik de bronnen van Hans niet goed interpreteer.

     • Frans Galjee 1 januari 2018 om 20:50

      Beste JvdH. Stel die vragen aan Hans. Volgens mij kan hij je goed antwoorden maar mogelijk ook heeft hij niet onterecht mi daar geen zin in.
      Mijn indruk is trouwens dat hij niets beweert wat jij stelt maar slechts de aandacht vestigt op mogelijkheden van afkoeling. Ik doe daar niet aan mee omdat dat wat ik vind over onze kennis over klimaatzaken totaal onvoldoende is om te stellen dat het opwarmt AGW danwel het afkoelt. Wel sta ik open voor mogelijkheden in beide richtingen maar helaas ontbreken dus de feiten die wederom in mijn ogen slechts (en slechte) op ‘wetenschap’ gebaseerde meningen zijn.

      Hans schrijft:
      “ Maar we moeten nog even geduld hebben voordat we weten of, en zo ja in welke mate, deze zich zal manifesteren. “

      Dus JvdH waar is die harde bewering?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 1 januari 2018 om 21:08

      Dank Frans!

      Ja, goed lezen blijkt telkens weer niet eenvoudig.

      Je stelt dat de feiten ontbreken. Dat gevoel deel ik grotendeels. Maar ik heb toch de indruk dat er vorderingen worden gemaakt.

      Ondertussen heb ik van lezers van mijn blog weer nieuw interessant materiaal ontvangen over deze kwestie.

      De betrokken ‘posting’ staat voor morgenochtend op de rol (vanaf 08.00 uur).

     • J van der Heijden 1 januari 2018 om 20:57

      Ach ja Frans, snel je keutel intrekken zo kennen we de ” sceptici” weer, boude opmerkingen en wegwezen.

 2. Hugo 29 december 2017 om 08:49 - Antwoorden

  Zou deze modelberekening ook zijn meegenomen in de spaghetti van het IPCC?
  https://www.uu.nl/nieuws/klimaatmodellen-tonen-abrupte-klimaatovergangen

  • J van der Heijden 29 december 2017 om 09:37 - Antwoorden

   Ik denk het wel, maar je realiseert dat deze afkoeling niet geld voor het globale klimaat maar alleen voor de noord Atlantische oceaan?

  • Erik 30 december 2017 om 11:33 - Antwoorden

   hugo

   bewijs dat klimaatschommelingen zonder antropogeen CO2 tot stand komen. Misschien ook wel nu?

 3. paai 29 december 2017 om 09:03 - Antwoorden

  Ik vraag mij serieus af waarom het verschil tussen weer en klimaat zulke onoverkomelijke problemen oproept bij zowat alle sceptici die ik ken. Ieder stuipje van het weer, al is het maar voor een week, wordt onmiddellijk uitgeroepen tot het zoveelste bewijs dat het klimaat heus, ja nu echt! aan het afkoelen is.

  Climategate zou het zichzelf zo ontzettend veel gemakkelijker kunnen maken door al die redeneringen en bewijzen gewoon overboord te gooien en zich te concentreren op de sceptische hoofdboodschap: “Handen af van de fossiele brandstoffen!”

  Paai

  • Kees Deelstra 29 december 2017 om 10:00 - Antwoorden

   Doet de “tegenpartij” niet precies hetzelfde? Ik kan me nog goed het stuipje van 17 december 2015 herinneren, het gejubel van de groene khmer , want “nu is het toch echt wel duidelijk dat het klimaat verandert en dat dit onze schuld is” en dus “meer windmolens”.

   • Frans Galjee 29 december 2017 om 10:24 - Antwoorden

    Exact!

    Volgens alarmisten is zowat alle ellende in de wereld terug te voeren tot AGW.
    Koude droogte hitte vluchtelingen enz enz alles dus door AGW.
    Paai je ziet de splinter in het oog van de tegenpartij en dat is best knap vanwege die balk in eigen ogen. Natuurlijk heeft weer niets te maken met richting waarin ons klimaat verandert. En van mij mogen we af van de fossiele bronnen voor energie maar dan pas als er echte alternatieven zijn. En helaas die zijn er niet niet nu en ook niet te voorzien voor komende jaren. Die jas wegdoen voor er een nieuwe is is niet verstandig.

   • J van der Heijden 29 december 2017 om 10:55 - Antwoorden

    Kees,

    inderdaad want er is geen enkel verschil tussen een wereldwijd nieuw record van de gemeten temperaturen over het hele jaar en de waarneming dat het koud is in Massachusetts in december

    /sarc

   • paai 29 december 2017 om 11:35 - Antwoorden

    Beste Kees, en Frans natuurlijk, ik doe mijn uiterste best om geen pejoratieven te gebruiken zoals ‘zogenaamde of pseudo sceptici’ als ik met jullie converseer. Zouden jullie die elementaire beleefdheid ook kunnen hanteren en dus niet praten over ‘groene Khmer’ of ‘alarmisten’?

    Verder denk ik dat de meeste AGWers heel goed beseffen dat je niet van de ene dag op de andere de olie- of gaskraan kunt dichtdraaien. Maar ‘wij’ vinden wel dat er hard aan gewerkt moet worden om dat zo snel mogelijk te kunnen realiseren.

    Paai

    • Frans Galjee 29 december 2017 om 12:40 - Antwoorden

     Beste Paai,

     Ik doe niet mee aan die politiek correcte mode cq lafheid de zaken niet te benoemen zoals iedereen die begrijpt. Ik stoor mij er ook niet aan als denier te worden weggezet omdat het begrip ontkenner een negatieve lading heeft door natuurlijk schaamteloos te verwijzen naar holocaustontkenner. De idiote wereld waar we genderneutraal moeten zijn of allochtoon of autochtoon niet meer mogen gebruiken lijken ingegeven door een collectief linkse verstandelijke beperking. Ik weiger hier aan mee te doen want op deze wijze kan elke startende discussie verzanden in een semantische discussie en gaat het al helemaal niet meer over inhoud.

     • paai 29 december 2017 om 16:59

      Beste Frans, als we ons in de discussie niet aan een paar elementaire regels kunnen houden, leidt dat onvermijdelijk tot verharding en dat leidt weer tot criminele acties zoals de poederbrieven aan Mann.

      Als je zegt “Dat vind ik prima” deel je mee in de verantwoordelijkheid als een of andere gek straks echt iets onherstelbaars doet, aan welke kant ook.

      Paai

     • Frans Galjee 29 december 2017 om 17:28

      Nee Paai ik zeg niet dat ik het prima vind, ik stoor mij er niet aan. Ik heb er bewust voor gekozen als eenling te reageren om daarmee invloed van groepsdenken en handelen uit te sluiten. Ik kan natuurlijk niet medeverantwoordelijk worden gehouden voor acties van gekken uit welk kamp deze ook mogen komen. Die verharding is er al lang en het zal wel iets te maken hebben met angst voor de chaos die zich ontwikkelt. Angst door onkunde en gebrek aan visie cq niet weten hoe verder te moeten.

     • Kees Deelstra 29 december 2017 om 20:29

      Mann? Bedoel je “little trick to hide the decline” Mann?
      Het zou mij niets verbazen dat hij zichzelf een brief heeft gestuurd met wat maizena om vervolgens het slachtoffer te kunnen spelen.
      https://www.youtube.com/watch?v=DPUMztYMuis

    • Erik 30 december 2017 om 11:37 - Antwoorden

     beste Paai,

     hoe moeten we jou en je medestanders aanduiden zonder in jouw ogen beledigend te worden. Ik gevoel geen behoefte tot belediging, maar ‘het beestje moet een naampje hebben’.

     • J van der Heijden 30 december 2017 om 11:40

      WT dacht je van “realisten” of wetenschapvolgers” of anders “pragmatisten”

  • Hugo 29 december 2017 om 10:23 - Antwoorden

   Paai stuipje
   2003 tot 2011.
   “De oceaantemperatuur is 0,02 graden Celsius minder gestegen dan verwacht. Een fractie van een graad maar omgerekend is dit een grote hoeveelheid warmte. Als hiermee de lucht zou zijn opgewarmd, dan zou het de afgelopen acht jaar 5 graden warmer zijn geworden. Dat is niet gebeurd. Ook een warmere bodem of meer afsmelten van land- en zeeijs dan verwacht, is uitgebleven. Hoe komt het dat de bovenlaag van de oceaan acht jaar lang niet warmer is geworden, ondanks de toename van broeikasgassen? ”
   Dit is een waarneming van de hiatus bron KNMI daarna wordt de modelberekening van stal gehaald.
   https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden

   • J van der Heijden 29 december 2017 om 10:52 - Antwoorden

    En Hugo, welke waarnemingen, berekeningen, wetenschappelijke publicaties heb je om aan de conclusies van het KNMI te twijfelen?

    Of is het allemaal onderbuik?

    (de oplettende lezertjes weten natuurlijk het antwoord al 100% onderbuik en 0 wetenschappelijke onderbouwing)

    • Chemical 29 december 2017 om 11:13 - Antwoorden

     Begrijpend lezen is altijd een zwak punt van Janos geweest.

     • J van der Heijden 29 december 2017 om 11:15

      Chemical,

      Ik kan inderdaad de “sceptici” niet begrijpen.

      Maar nog inhoudelijk commentaar op het stuk van Hans of ben je het met me eens dat hij beter zijn huiswerk had moeten doen?

     • Chemical 29 december 2017 om 11:26

      Janos, waar lees jij dat Hugo zou twijfelen aan de conclusies van het KNMI? Hij citeert nota bene letterlijk uit het KNMI rapport, vandaar ook de aanhalingstekens. Voor lezen en schrijven weer een ONFOLDOENDE op je kerstrapport.

     • J van der Heijden 29 december 2017 om 11:30

      Ach ja Chemical, ik woon al wat langer op dit forum en ken intussen de gedachten wereld van Hugo een beetje

      Maar ik begrijp dat je verder geen inhoudelijk commentaar hebt op mijn eerste reactie.

      Goed zo! keurig gelezen!

      Je wordt nog eens een echte scepticus!

     • Chemical 29 december 2017 om 13:18

      Janos,
      Je reageert dus niet op wat iemand echt schrijft, maar op wat je denkt dat hij geschreven zou moeten hebben. Sorry, ik haak af.

   • paai 29 december 2017 om 16:40 - Antwoorden

    Beste Hugo, er zijn intussen zo ontzettend veel metingen, her-metingen, beschuldigingen van vervalsingen, theorieen en contratheorieen, dat iedereen altijd wel een meting kan vinden die bij zijn vooropgezette mening past, tot en met de overtuiging dat overmorgen een nieuwe ijstijd begint.

    Ik houd me aan de datareeksen voor de gemiddelde temperaturen over de hele aardkloot, land en water, en zolang die een duidelijke stijging bijven vertonen blijf ik zeer sceptisch tegenover de sceptici.

    Paai

  • Chemical 29 december 2017 om 10:38 - Antwoorden

   Paai: “…concentreren op de sceptische hoofdboodschap: “Handen af van de fossiele brandstoffen!”
   Ziedaar een schoolvoorbeeld van een onvervalste stropopredenering.

   • paai 29 december 2017 om 16:19 - Antwoorden

    Beste Chemical, als mijn opmerking over de onwil van de sceptici om, eh, sceptisch te staan tegenover fossiele brandstoffen een stroman is, dan kun jij me vast wel een aantal sceptici aanwijzen die zich voor het uitfaseren van f.b. hebben uitgesproken.

    Paai

    • Chemical 30 december 2017 om 13:00 - Antwoorden

     Paai,

     Je opmerking dat de sceptische hoofdboodschap is: “Handen af van de fossiele brandstof” is een karikaturale variant van de opvattingen van critici van de energie transitie. Dat heet een stropop en heeft niets te maken met het feit of sceptici voor of tegen uitfasering zijn (dat laatste is dan weer een voorbeeld van een non sequitur).

  • stendec 29 december 2017 om 15:13 - Antwoorden

   Akkoord, maar voordat je de handen daarvan aftrekt, zul je eerst als de wiedeweerga de nodige kerncentrales moeten bouwen. Ik schat voor NL ongeveer een vermogen van 20.000+ MW en dat wil de politiek nu juist niet. Ze komt met molentjes die geen zoden aan de dijk zet. Gelukkig hebben we nog voor minstens 200+jaar fossiel ter beschikking.

  • J van der Heijden 29 december 2017 om 10:50 - Antwoorden

   De vraag is natuurlijk hoe kun je David Rose vertrouwen?

   Het verhaal van Rose is namelijk verzonnen, uit de dikke duim gezogen, en een teken dat jij niet sceptisch bent, maar goed gelovig alles herhaald wat jouw mening bevestigd.

   https://www.youtube.com/watch?v=kQph_5eZsGs

  • Erik 29 december 2017 om 11:21 - Antwoorden

   De temperatuur is opgebouwd uit zeeopp en landopp temperatuur. De oceanen met circa 70% zijn de belangrijkste leverancier. In bijgaande figuur zien we dat de zee en globale temperatuur (Giss) gelijk toenemen tot ongeveer 1980. Daarna divergeert het sterk. Geeft me niet veel vertrouwen.

   http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1880/to:1980/offset:-0.04/trend/plot/gistemp/from:1880/offset:-0.04/mean:12/plot/gistemp/from:1980/offset:-0.04/trend/plot/hadsst3gl/from:1880/to:1980/trend/plot/hadsst3gl/from:1880/mean:12/plot/hadsst3gl/from:1980/trend

   • Guido 29 december 2017 om 14:15 - Antwoorden

    Bizar hè hoe snel het opwarmt op het land. Dat grote verschil zie je ook bij de satellietdata. Maar wat ik me nu afvraag Erik, jij bent de man van de data, hoe interpreteer jij de combinatie stijgende temperatuur en neergaande zon? We zitten nu op het minimum van de zwakste zonne-cyclus in de laatste 100 jaar en noteren mondiale warmte records.

   • Erik 29 december 2017 om 18:21 - Antwoorden

    Guido,

    nog niet een direct anrwoord, eerst een tegenvraag. Weer verduidelijkt met een data figuur. De globale landoppervlakte temperatuur stijgt sinds circa 1980 plotseling erg snel. Uit de figuur blijkt een versnelling met een factor 7, dus 700% snelheid toename in circa 1980. Oorzaak? CO2?

    Ik heb daarom ook CO2 ingetekend. Ik zie daar rond 1980 nauwelijks een versnelling. Dus CO2 valt af als verklaring.. Mee eens?

    http://www.woodfortrees.org/plot/crutem4vgl/from:1980/trend/plot/crutem4vgl/mean:12/plot/crutem4vgl/to:1980/trend/plot/esrl-co2/from:1980/scale:0.01/offset:-4/plot/esrl-co2/to:1980/scale:0.01/offset:-4

    • J van der Heijden 29 december 2017 om 18:32 - Antwoorden

     Erik,

     Doe eens wat geks lees eens een attributie studie in plaats van lijntjes blijven trekken zonder enige achtergrond die je ook niets gaan vertellen

     Ik zal je een geheimpje verklappen (iets dat alleen de wetenschappers en het IPCC weten)

     CO2 is niet de enige factor in de opwarming

    • Guido 29 december 2017 om 22:09 - Antwoorden

     Lijkt me dat die ook bijgedragen heeft aan de opwarming. Dus vanaf 1980 draagt de AMO bij aan de opwarming, de zon werkt het tegen. Het laatste decennium werkt de zon helemaal tegen en de AMO is ook over zijn hoogtepunt heen. Als je dit een beetje systematisch aan wil pakken doe je gewoon een lineaire regressie met meerdere variabelen. Kan je iets van 40% van het temperatuurverloop verklaren met de zon, AMO, ENSO, PDO, vulkanen. Met CO2 erbij wordt het 90%.

     Dit is een exercitie die iedereen die met Excel kan omgaan na kan doen, de data is makkelijk via woodfortrees o.i.d. te krijgen.

    • Erik 30 december 2017 om 13:08 - Antwoorden

     Guido

     http://www.woodfortrees.org/plot/crutem4vgl/from:1978/trend/plot/crutem4vgl/mean:12/plot/crutem4vgl/to:1978/trend/plot/esrl-co2/from:1978/scale:0.01/offset:-4/plot/esrl-co2/to:1978/scale:0.01/offset:-4

     De hellingverandering met 700% in 1978 is geenszins te verklaren met CO2. De helling van CO2 verandert nauwelijks in 1978. Ook met zonnevlekken is geen verklaring mogelijk zoals je zelf al meerdere keren gesuggereerd hebt. Eigenlijk blijft alleen AMO over. Die vertoont ook een grote helling toename in 1978. Maar misschien zijn er nog andere mij onbekende mechanismen werkzaam.

     • André Bijkerk 30 december 2017 om 13:10

      Misschien wel. climategate.nl/2015/12/chemtrails-een-alarmistische-onthulling/

     • Guido 30 december 2017 om 13:36

      Erik, probeer het gewoon eens in Excel. Ik heb alle data voor je klaar gezet. Gewoon T = f(zon, AMO, ENSO, vulkanen) tegenover T = f(zon, AMO, ENSO, vulkanen, antropogene forcering).

     • Erik 30 december 2017 om 13:48

      Guido, Andre

      ik wil graag een verklaring voor de grote temperatuur hellingverandering, met 700%, in 1978. Alleen AMO zou dat kunnen verklaren. De rest toont weinig helling verandering in 1978 en kan dus geen verklaring zijn.

     • Guido 30 december 2017 om 13:52

      Ik heb hem je eerder gegeven Erik, maar je vertikt het om een artikel te lezen. Daarom bovenstaande link, kan je het zelf narekenen. Als je daarbij op problemen stuit dan hoor ik het graag.

     • Erik 30 december 2017 om 14:46

      Guido,

      ik zie geen link.

      En het is duidelijk hoop ik, dat ik een verklaring zoek van een krachtige snelheids toename circa 1980, die wel een jaar of 30 aanhoudt.
      Daaraan voldoen niet zon, CO2, enso, el nino, chemtrails. Misschien doet PDO ook wel iets, moet ik nog bekijken. Voornaamste kandidaat AMO, deze geeft circa 1980 een flinke snelheids toename, die ook wel een jaar of 30 aanhoudt.

     • Erik 30 december 2017 om 14:50

      Guido, je link gemist, beetje kleurenblind. Ik doe bijna alles op mijn iPad, maar zal de computer met excel eens aanzetten.

     • André Bijkerk 30 december 2017 om 15:25

      Beste Erik. wanneer begon de luchtvaart te boomen?

  • paai 29 december 2017 om 12:31 - Antwoorden

   Beste Hugo, zelfs voor 1 januari ben ik al bezield door de beste voornemens en ik navigeerde dus tegen beter weten in naar de MoS van de Daily Mail – in mijn ogen sowieso geen betrouwbare bron – om te kijken waar je het over hebt.

   Je vroeg om een reactie. Aangezien ik een uurtje geleden nog een lans heb gebroken voor correct taalgebruik, valt het me erg moeilijk hier iets over te zeggen zonder in hetzelfde rellerige taalgebruik als meneer Rose te vervallen. Een kort ‘onzin’ moge voldoende zijn.

   Veel intrigerender: neem me niet kwalijk, Hugo, maar heeft de MoS echt op zijn donder gekregen van de IPSO over dit verhaal, en is dit een nogal doorzichtige poging van MoS om een keiharde terechtwijzing om te draaien tot een overwinning? Of wat? Het doet me eerlijk waar denken aan de strategie van ‘the big lie’: als je betrapt wordt op leugens, met een stalen gezicht dezelfde leugens nog veel harder herhalen.

   Paai

 4. Guido 29 december 2017 om 14:07 - Antwoorden

  Hans, zou je wellicht kunnen uitleggen hoe jij de 2 links die je bij Zharkova geeft interpreteert? Tenzij mijn ogen echt slecht beginnen te worden lees ik toch dat zij verwacht dat een minder actieve zon de opwarming door extra broeikasgassen kan dempen de komende decennia waarna er een extra sterke temperatuurstijging komt als de zon over ruim 50 jaar weer actiever wordt.

  Maar blijkbaar interpreteer jij dat anders, ik ben wel benieuwd. Overigens ben ik nog altijd wel in voor een weddenschap, als je écht denkt dat het kouder wordt de komende decennia jij vast ook neem ik aan?

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 29 december 2017 om 15:52 - Antwoorden

   Guido,

   Je schrijft: ‘Hans, zou je wellicht kunnen uitleggen hoe jij de 2 links die je bij Zharkova geeft interpreteert? Tenzij mijn ogen echt slecht beginnen te worden lees ik toch dat zij verwacht dat een minder actieve zon de opwarming door extra broeikasgassen kan dempen de komende decennia waarna er een extra sterke temperatuurstijging komt als de zon over ruim 50 jaar weer actiever wordt.’

   Mijn reactie: Zharkova is astrofysica. Ik neem aan dat zij minder goed op de hoogte is van de recente analyses van de rol van CO2 en de klimaatgevoeligheid. Haar verwachting wat betreft die rol is dan ook conform de m.i. enigszins achterlopende opvattingen van de mainstream. Ook andere astrofysici, zoals onze ‘eigen’ Kees de Jager, laten zich in soortgelijke, voorzichtige bewoordingen uit. Een bijkomend voordeel daarvan is dat je de klimaatinquisitie niet op je dak krijgt. Er gaat niets boven een rustig leven, toch?

   Maar lees nog eens goed wat Fritz Vahrenholt daarover schrijft. Dat is m.i. goed onderbouwd op basis van ‘peer-reviewed’ artikelen en betrekkelijk voorzichtig geformuleerd. Aan het eind erkent hij de onzekerheid.

   Zoals ik al vaak eerder heb geschreven, houd ik op basis van tal van overwegingen rekening met de mogelijkheid van afkoeling in de toekomst. Maar een gevleugeld gezegde onder economen is: Voorspellen is moeilijk, vooral met betrekking tot de toekomst.

   Maar ook zonder weddenschap nodig ik je graag uit voor een dinertje op mijn kosten. Daarbij zijn ook anderen welkom.

   • paai 29 december 2017 om 16:20 - Antwoorden

    Pst, Hans. Is ‘klimaatinquisitie’ een gelukkige term?

    Paai

   • Guido 29 december 2017 om 22:23 - Antwoorden

    Bedankt Hans, een etentje sla ik uiteraard nooit af. En we hebben zat te bespreken! Zoals wel vaker zegt een grafiekje meer dan 1000 woorden. Hoe groter je de rol van de zon inschat, hoe groter het effect van CO2 want je hebt dat laatste nodig om de neergaande zon te compenseren de laatste decennia. Nogmaals, daarmee ontkent niemand het effect van de zon.

    Ik denk overigens niet dat Vahrenholt de discussie over klimaatgevoeligheid helder heeft, of er gaat iets fout bij de vertaling door mij. TCR op basis van observaties = verandering in temperatuur gedeeld door de forcering. Die laatste wordt iets van 30% hoger als aerosolen geen enkel effect zouden hebben (lijkt mij een naïeve gedachte), TCR dus iets van 30% lager. Dat is je speelruimte.

 5. Scheffer 29 december 2017 om 14:23 - Antwoorden

  Zelfs het Britse dagelijkse “zonnetje in huis” en “kwaliteitsboulvardkrant” The SUN informeert de lezer de bontmuts, parka en gevoerde laarzen niet weg te doen en deze alvast niet in te ruilen voor bermuda’s, slippers en panamahoeden vanwege de door VN-IPCC politiek gevreesde wereldwijde “catastrafale” opwarming.

  Ik zondig zo nu en dan met The SUN vanwege hun tomeloze optimisme, (politieke) schandalen en hun mooie natuurschoon foto’s. 🙂

  https://www.thesun.co.uk/news/5219383/britain-mini-ice-age-2030-uk-rivers-cold/

  • paai 29 december 2017 om 16:22 - Antwoorden

   @Scheffer: ik neem aan dat jij ook op pagina 3 van de Sun begint 🙂

   Paai

 6. jan-47 29 december 2017 om 14:56 - Antwoorden
 7. Guus Derksen 29 december 2017 om 15:48 - Antwoorden

  @Hans, Guido, Erik,

  In het bericht van Vahrenholt aan Labohm staat o.a.:
  “Deze zwakke fase van de Zon contrasteert met het buitengewone moderne zonnemaximum van 1950 tot 2000, zoals beschreven door astrofysici als Lockwood, Solanki, Steinhilber en Usoskin.”

  Guido, ik reageerde al eerder inzake deze materie, ik lees regelmatig dat klimaatonderzoekers vermoeden dat er een samenhang is tussen enerzijds de huidige (eventuele, want is het weer of klimaat?) hogere temperaturen sinds ongeveer eind vorige eeuw en anderzijds de ongewone UV-straling (waar Vahrenholt op doelt). Dat vermoeden zou dus wel eens de interpretatie kunnen zijn waar jij Erik om vraagt.
  Zelf zie ik als één mogelijkheid dat die extra UV-stalen het zeewater opwarmen waarna het van zelf via het vaste land, noordelijk halfrond of wat dan ook, in de global thermometers terecht komt.
  De door Guido veronderstelde uitspraken van Zharkova heeft bij mij een iets andere nuance; het KAN dit, het ZOU dat, zij HOOPT zo, in antwoord op aan haar gestelde vragen.
  Spannende tijden!

  • Guido 29 december 2017 om 22:32 - Antwoorden

   Guus, voor zover ik weet is de UV straling van de zon gerelateerd aan TSI (Planck) dus ook die is al een aantal decennia aan het afnemen waarvan de afname de laatste 20 jaar fors is en we weer op het niveau van 1900 zitten. Het is makkelijk om het verband tussen zon en temperatuur in de eerste helft 20e eeuw te zien, daarna moet je je in vreemde bochten wringen. Wat ik eerder ook al aan Hans schreef, hoe sterker je de rol van de zon inschat, hoe sterker de rol van broeikasgassen wordt.

  • Guus Derksen 30 december 2017 om 09:38 - Antwoorden

   @Guido,

   In eerdere reacties heb ik al eens gelinkt naar literatuur over die UV-straling.
   Deze keer eerst een link naar
   http://www.klimaargumente.de/#modell
   waarin duidelijk geordend naar onderwerp en datum links naar artikelen in DieKalteSonne. Kan ik IEDEREEN aanbevelen!

   Daarin, min of meer willekeurig het volgende artikel (zoeken met “UV”) uitgezocht:
   http://www.kaltesonne.de/die-sonne-im-august-2015-und-der-klimatische-uv-verstarker-in-der-stratosphare/

   In dat artikel het volgende fragment:

   “[…], dass lediglich die solare Gesamtstrahlung (TSI), die in der Tat sich nur um etwa 0,1 % während eines Zyklus verändert, berücksichtigt wird. In Teilbereichen der UV-Strahlung treten aber starke Strahlungseinwirkungen von bis zu 70 % auf. Das UV-Licht wird in der Ozonschicht und der Ionosphäre in Wärme umgewandelt und führt dort zu entsprechenden deutlichen z im Bereich von mehreren Grad. Diese Erwärmung und die vermehrte Bildung von Ozon führt über Wechselwirkungsmechanismen zu Zirkulationsänderungen in der Atmossphäre.”

   Ik heb begrepen dat er op dit moment volop onderzoek gaande is naar de precieze werking van die UV-straling (en ook kortere golflengte) waarbij de ozon een grote rol schijnt te spelen.

   En ja, UV is een deel van het Totaal, de TSI. Overigens, alles herhaling van onze eerdere discussies (van Geel, Soon.)

   Over de werking van aerosolen, zie

   http://diekaltesonne.de/fritz-vahrenholts-sonnenkolumne-1217-neues-uber-aerosole/

   of ook in het onderste deel van

   http://diekaltesonne.de/die-sonne-im-november-2017-und-neues-uber-aerosole/

   • Guido 30 december 2017 om 13:28 - Antwoorden

    Guus, het probleem is met de zon als belangrijke factor in de opwarming van de laatste decennia is dat er een AFNAME is van de zon (TSI, UV, zonnevlekken) maar een TOENAME van de temperatuur. Dat maakt het onderzoek naar hoe bijvoorbeeld UV de Brewer-Dobson circulatie in de stratosfeer -ik noem maar iets- niet minder interessant maar je kan moeilijk volhouden dat de zon de opwarming veroorzaakte. Je favoriete website heet niet voor niks Die Kalte Sonne.

   • Guus Derksen 30 december 2017 om 14:05 - Antwoorden

    Guido, een troost voor je, de geleerden weten het zelf ook (nog) niet 🙂

    • Guido 30 december 2017 om 14:46 - Antwoorden

     Maar Guus, je ziet juist dat de mensen die veel van de zon afweten niet meer aangeven dat het gaat afkoelen maar dat een zwakkere zon de opwarming tijdelijk kan afzwakken. Iedereen die even rustig naar de tijdseries van zon en temperatuur kijkt komt met gezond verstand tot dezelfde conclusie. Maar om de een of andere reden valt dat kwartje bij veel van de trouwe climategate bezoekers niet, zij denken het beter te weten dan de experts. Is dat niet bizar?

     • André Bijkerk 30 december 2017 om 15:15

      Beste Guido,

      Bizar?

      Science is the believe in the ignorance of experts.

      Richard Feynman

      goodreads.com/quotes/7255477-science-is-the-belief-in-the-ignorance-of-the-experts

      Overigens misschien niet een beetje veel generalisaties in één post?

     • Guido 30 december 2017 om 20:44

      André, iedere inhoudelijke discussie eindigt met dit soort uitspraken. Het staat je uiteraard geheel vrij om in onwaarschijnlijke uitkomsten te geloven.

     • André Bijkerk 30 december 2017 om 21:02

      Guido,

      De twee foute woorden daar zijn “onwaarschijnlijke” en “geloven”. Men bepaalt vanuit zijn ‘referentiekader’:P wat waarschijnlijk is en wat niet. Maar dat telt niet. Alleen de wetenschappelijke methode telt en die gaat niet over wat al dan niet onwaarschijnlijk is. Voorts, geloven doen we elders, hier testen we en meten we en stellen vast of iets juist is of niet.

     • Guido 30 december 2017 om 22:34

      André, kijk nog eens rustig naar de zon en de temperatuur de laatste 40 jaar. Volgens mij ging de hele discussie, tot jij je er in mengde, over of daar een causaal verband tussen bestaat. Graag nu a.u.b. even geen algemene woorden maar gewoon een uitspraak over de samenhang tussen die twee factoren.

     • André Bijkerk 30 december 2017 om 22:40

      Beste Guido,

      Kijk ook nog eens rustig naar de presentatie van Chuck Long (vanaf ca 11 minuten) youtube.com/watch?v=GoGZrwzWHJI

    • Guido 30 december 2017 om 22:49 - Antwoorden

     André, je blijft doelpalen verzetten. Dat begint hier gemeengoed te worden en is in het algemeen een teken dat iemand een discussie niet op argumenten kan winnen. Ik lees graag morgen wat je denkt over de samenhang tussen de zon en de mondiale temperatuur, het is voor mij genoeg voor vandaag.

     • André Bijkerk 30 december 2017 om 23:08

      Beste Guido, je hebt in 9 minuten niet de presentatie van Chuck Long kunnen bekijken, laat staan dat je er over na hebt kunnen denken wat ik daarmee impliceerde.

      Weet je nog? 4,5 watt per vierkante meter indirect zichtbaar licht per decennium versus misschien 0,5 watt per vierkante meter aan infrarood? Kijk, dan weet je dat de deviatie tussen variatie zonne-forcing en temperatuur niet het gevolg kan zijn van infrarood.

      Dus moet je naar andere mogelijkheden zoeken.

      Verder, heb je ergens hier kunnen lezen dat ik geloof in die kalte sonne? Ik geloof niet. Ik meet alleen maar, 4,5 W/m2 per decade.

     • André Bijkerk 31 december 2017 om 07:05

      Beste Guido,

      Ik realiseer me dat de toehoorders teleurgesteld zouden zijn als ik het hier bij liet. Daarom nog deze aanvulling. We moeten altijd blijven denken aan de wetenschappelijke methode, en dat is niet causaliteit toeschrijven aan correlaties, zeker niet wanneer deze maar één dimensionaal zijn. Alleen maar omhoog.

      Het gaat erom om vast te stellen wat niet de oorzaak kan zijn van de opwarming van zowel de atmosfeer met een aantal tienden van graden en de hogere oceaanlagen a raison van rond de halve watt per vierkante meter. Natuurlijk mag je rustig de hypothese testen dat dit de toegenomen back radiation van meer CO2 kan zijn geweest. Je komt dan echter een tweetal show stoppers tegen.

      1. Noch infrarood noch hogere atmosferische temperaturen kunnen de oceaan effectief opwarmen, want ze komen niet door de verdampingsbarriere. Een beetje misschien, te denken aan 1-10% of zoiets.

      2. De toename van back radiation hebben we eens een studie over gezien, deze bedroeg daar zo’n 0,5 W/m2 maar zelfs met 10% daarvan ben je nog heel ver weg van de vereiste hoeveelheid warmte om de oceaan op te warmen als je daar ook al de atmosfeer mee moet opwarmen.

      Het kan dus niet de warmte energie zijn die misschien zou optreden bij de toename van IR back radiation. Er is niet genoeg van en het mechanisme klopt niet. En falsificatie betekent voor altijd. Ook over 1000 jaar zal IR nog steeds water niet kunnen penetreren.

      Wat is het dan wel? Daar gaan we niet over. We kunnen wel een andere hypothese loslaten. Kan het bijvoorbeeld zichtbaar licht geweest zijn? Meer licht betekent hogere temperaturen maar licht kan wel degelijk water penetreren, waarbij het in de bovenste meters wordt geabsorbeerd, waarbij dus stralingsenergie wordt omgezet en daardoor het water wordt opgewarmd. Was er meer zichtbaar licht? Ja, staat gewoon in het IPCC rapport waar het global brightening heet.

      Het kan dus zichtbaar licht zijn geweest. Die hypothese kunnen nu niet zo falsificeren. Dat kan dus juist zijn totdat iemand het tegendeel aantoont.

      Waar dat licht vandaan komt? Daar gaan we ook niet over. Dat zijn weer andere hypotheses.

      Maar in het licht van de persistentie van de broeikashype moet ik hier denken aan Feynmans quote: Science is the believe in the ignorance of experts

     • Guido 31 december 2017 om 11:52

      André, je kwam binnen in een discussie over of een kouder wordende zon iets te maken kon hebben met een warmer wordende wereld. Als je gelijk had gezegd dat die twee niet met elkaar stroken dan hadden we die discussie kunnen afsluiten (en hopen dat Hans niet nog een keer dit soort berichten post, en dat Guus ook inziet dat toch onwaarschijnlijk is dat de zon alles verklaart) en verder kunnen gaan. Nu wordt het weer zo’n wollig verhaal, uiteindelijk komt het hier altijd uit op de hockeystick, homogenisatie, of de kosten van adaptatie zonder dat de discussies daarvoor tot een einde zijn gekomen.

     • Guido 31 december 2017 om 16:27

      Guus, hier een publicatie van Nir Shaviv over de relatieve bijdragen van de zon en de mens in de opwarming, inclusief wat tekst over de toekomst.

     • Guus Derksen 1 januari 2018 om 08:32

      @Guido 31 december 2017 om 16:27,

      Meteen al in de introductie van de publicatie van Shaviv achter jouw link lees ik dat het saldo van ‘s werelds energiebalans deels door de zon (bv. Svensmark en UV) en deels door de CO2 moet worden ingevuld en dat de bijdrage van elk van deze twee onbekend is; mijn woordgebruik.

      Verder, de ‘wolken en kou van Svensmark’ komen met enkele jaren vertraging (dacht ik) ná het inzakken van de zonneactiviteit en dan deugt het gebruikte rekenschema in de genoemde publicatie niet.

      In de Wikipedia (eng.) vond ik o.a. deze uitspraak van Shaviv:
      “A few years ago if you would ask me I would tell you it’s CO2.
      Why? Because just like everyone else in the public I listened to what the media had to say.”

      En ook:
      “In 2012, he [Shaviv] contributed, along with Werner Weber, Henrik Svensmark and Nicola Scafetta, to the book Die kalte Sonne. Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet (The Cold Sun) of Frits Vahrenholt and Sebastian Lüning, a book expressing skepticism of anthropogenic global warming, which attracted considerable interest in Germany.”

      Wat er in dat boek staat hoef ik uiteraard niet toe te lichten.

     • Guido 1 januari 2018 om 10:41

      Klopt Guus, dat is in het algemeen de opbouw van een artikel: in de introductie schets je wat er onbekend is en dan ga je daar verandering in proberen te brengen. Zij komen tot de conclusie (in een artikel dat ik op meer waarde schat dan wat anderen daarmee doen of framen) dat de zon iets van 40% van de opwarming in de 20e eeuw kan verklaren. Dat is een vrij extreem standpunt overigens als je de rest van de literatuur bekijkt.

 8. Hetzler 29 december 2017 om 17:28 - Antwoorden

  Ik constateer deze teneur: “handen af van onze opwarming” Want zonder deze kunnen we de fossiele brandstof niet afvallen. Alleen is het zeer de vraag welk dominant causaal verband er tussen opwarming (lees: gevaarlijke opwarming) zou zijn en hoe sterk dit dan zou moeten zijn. Het strookt niet met de historie, iets waarover de hockeystickgrafiek is gestruikeld.
  Het komt mij dan ook wijselijk voor om aandacht te geven aan de mogelijkheid dat het allemaal anders in elkaar steekt dan gehoopt of gedacht. Zo uniek is dit niet binnen correcte wetenschapsbeoefening.

  • paai 29 december 2017 om 17:42 - Antwoorden

   beste Jeroen, volgens mij is de hockeystick niet gestruikeld of anderszins ontkracht, behalve natuurlijk op de scheidslijn sceptici-AGWers. Maar dat terzijde.

   En opnieuw op diezelfde scheidslijn ligt de vraag of CO2 een (belangrijke) bijdrage levert aan de opwarming. Als je deze laatste vraag bevestigend beantwoordt, dan moet je iets aan de uitstoot daarvan doen en dan kom je vroeg of laat bij de fossiele brandstoffen uit.

   Voor zover ik het sceptische redeneren begrijp loopt dat ongeveer zo: er is geen opwarming, dus hoeven we niets aan de fossiele brandstoffen te doen en als er wel opwarming is dan ligt die niet aan de CO2 dus hoeven we niets aan de fossiele brandstoffen te doen en als het wel aan de CO2 ligt dan is CO2 goed voor de plantjes en dus hoeven we niets aan de fossiele brandstoffen te doen en als het gevaarlijk dreigt te worden moeten we eerst meer onderzoek doen en dus hoeven we voorlopig niets aan de fossiele brandstoffen te doen en als het echt uit de hand loopt hebben we de kernenerie nog en hoeven we dus voorlopig niets aan de fossiele brandstoffen te doen…

   Alles, letterlijk alles wordt uit de kast gehaald om maar niet naar fossiele brandstoffen te hoeven wijzen of op z’n minst uit te stellen. Ik vind dat niet verstandig.

   Paai

   • Scheffer 29 december 2017 om 19:00 - Antwoorden

    Don’t mention the Hockeystick; vrij naar John Cleese!

    • J van der Heijden 29 december 2017 om 19:12 - Antwoorden

     Het lijkt me inderdaad verstandig om onderzoek van 20 jaar geleden is uitgevoerd in een veld waar heel veel is gebeurd in deze 20 jaar gewoon te laten voor wat het is.

     Goed onderzoek, maar niet meer relevant

   • bart 29 december 2017 om 19:19 - Antwoorden

    maar als de stellingen juist zijn dan is dat ook zo….ik heb van iemand vernomen dat t arrheniusonderzoek weinig voorstelt in de complexe klimaatmaterie..maar toen ik dat aan de orde bracht bij verheggen en co werd mij verteld dat latere onderzoeken zijn gelijk ondersteunen..ik heb die kennis niet…al dit gekissebis is niet nodig als de co2 hype onderuit gehaald wordt..en is verheggen niet n aerosoldeskundige?….mvg…bart..

   • Bert Pijnse van der Aa 29 december 2017 om 20:33 - Antwoorden

    Inderdaad, meneer Paai. Dat is ongeveer de redenering van mensen die er uberhaupt er iets van weten of beter gezegd ; willen weten. Probeert u zich het leven van een eenvoudige stress – burger voor te stellen: die van achter niet meer weet of ie voor nog wel leeft : rennen rennen en nog ’s rennen is het adagium en dat kost veel energie logischerwijs. ( ik ken er verschillende ) Denkt u nu echt dat deze burgers zich afvragen hoe het klimaat ervoor staat ? Tuurlijk : ze zetten een kruisje onderaan de aflaat van milieu centraal oid , zonder ook maar enig idee te hebben waar het over gaat. Niet iedereen kan uw kennis hebben , nietwaar ? De Klimaatdiscussie heeft dan ook veel overeenkomsten met de voedsel- discussie, waar we al tientallen jaren de kolommen van kranten en bladen mee vullen, zonder enig effect: mc Donnals en andere fastfoodketens presteren beter dan ooit , ondanks alle waarschuwingen. ( hoe zal dat komen ? Het gaat dan ook helemaal niet over het ‘klimaat ‘ , beter voedsel of CO2 uitstoot : het gaat over u, de wetenschapper met een boodschap aan de burger , kennelijk met een bedoeling . U behoort tot de gezegende bevolkingsgroep die andere bevolkingsgroepn mag opleggen hoe te leven. Die heeft geen andere keus dan te accepteren wat u zegt . Straks moeten ze klimaatbelasting betalen en ze halen hun schouders op. ” acht ja hè ze doen maar ” ! De klimaatdiscussie heeft veel gelijkens met de voedsel hype derhalve. Gaat u ’s op een vrije avond naar een buurtcafe . Dus niet een fancy cafeetje in Utrecht of enig andere hippe stad. Nee : het buurtcafé om de hoek. Daar waar ‘ gewone’ mensen samenkomen . Tenminste, voorzover dat nog gebeurt sinds het rookverbod. Probeert u daar een gesprek aan te knopen met een gemiddelde bezoeker over ‘ het klimaat ” . Graag uw bevindingen per kerende post. Wij willen een goed leven; een mooie auto en huis en veel vakantie. Van CO2 uitstoot hebben we nog nooit gehoord en het klimaat interesseert ons niet. ” Wel’s van gehoord, maar dat zijn geleerde mensen en daar heb ik geen verstand van ” . Als het probleem zich voordoet , maken we graag gebruik van hun kennis, gelijk in de medische wereld. “Ik weet dat ik teveel rook en drink, maar dan helpen ze me wel “. Als klimaatwetenschappers enig effect willen hebben van hun onderzoeken , dan zullen ze er eerst voor moeten zorgen dat de overheid de burger ook zal verplichten geen gebruik meer te maken van energievoorzieningen. Toegegeven: dan is het probleem de wereld uit en ook de mensheid. wat een L..verhaal hè Veel succes in 2018 met uw queeste naar de heilige graal van een economie zonder fossiele energie. dank Hans weer voor het plaatsen . als het lukt . Mvr Groet.

    • gerard d'Olivat 30 december 2017 om 11:19 - Antwoorden

     Inderdaad @Bert, daarom is het geredeneer ook op deze site zo volstrekt zinloos. Wist je trouwens dat door onze overconsumptie de medische kosten de pan uitrijzen. Voor oliebollen obesitas en bijbehorende veel vraterij betaal ik jaarlijks duizenden euro’s te veel aan ‘zorgkosten’, daar vallen die paar transitietientjes volledig bij in het niet Trouwens zolang ‘we’ de vrijemarkt van fossiel zijn gang laten gaan kost een barrel algauw weer 80 tot 90 euro. En je weet het dan slaat de ‘groei moet ‘ illusie al snel om in een crisis.
     Maar ja over die relatie hebben ze ook op deze site nog nooit een seconde nagedacht, terwijl het toch zo’n eenvoudig reken sommetje is.
     Daar beperken ze zich tot een ‘terugval naar de middeleeuwen’ alleen al door die paar windmolentjes……
     Bereken wat de EU jaarlijks meer kwijt is aan vergeleken met een olieprijs van van 20 euro die tot begin van deze eeuw ongeveer de norm was. Da’s nu ruim drie keer zoveel
     Scheelt systematisch honderden miljarden per jaar en dan maar zeuren over een subsidietje aan windmolens…. da’s pas op termijn terug naar de Middeleeuwen..

     • Frans Galjee 1 januari 2018 om 16:31

      @Gerard d’Olivat,

      Wat laat misschien door al die ongein van die jaarwisseling heb ik je reacties hier even gemist.

      Ik ben het bijna helemaal met je eens al is het jammer dat de overigens begrijpelijke toon van je reacties als vervelend kan worden ervaren. En dat zou jammer zijn want mi raak je de kern van het ‘probleem’ op deze site. Ik heb ook al eens een poging gedaan de aandacht hier te verleggen naar waar de problemen van vandaag echt liggen uiteraard ook mede op grond van die vermeende AGW angst genomen maatregelen.

      Het gaat inderdaad over de olifant in de kamer daar waar de site zich steeds lijkt druk te maken over een paar vliegen cq men schiet bijna direct in detail en verliest constant het ‘grote plaatje’ uit het oog…

    • Guus Derksen 30 december 2017 om 13:49 - Antwoorden

     @gerard d’Olivat,

     Gerard, eigenlijk begin je zo goed, dat het zo zinloos is …
     Hier op Climategate komen we met vragen, weetjes, goede argumenten; we vergissen ons soms, maar in het algemeen vinden hier eerlijke en leerzame discussies plaats. Niet altijd op topniveau hoeft ook niet. Maar de overheid, de NPO, noem maar op, gaan niet of nauwelijks of op een oneerlijke manier in discussie. Het LIJKT dus inderdaad zinloos.

     Maar meteen na de eerste regel begin je af te dwalen met oliebollen, diabetes, zorgkosten, heeft allemaal niets met deze site te maken.
     Vervolgens kom je met kosten van olie die zouden kunnen oplopen, daar bemoeien we ons hier soms zijdelings mee.
     En dan geleidelijk aan kom je tot de zaak, maar geef je een verre van waarheidsgetrouwe weergave van wat er op energiegebied aan de hand is.
     Wat dacht je van de berekeningen van Jeroen Hetzler (en anderen) over de door jou bedoelde kosten; geef eens duidelijk aan waar híj volgens jou de fout in gaat en hoe jíj aan ‘die paar tientjes’ komt; ben benieuwd!
     http://www.groenerekenkamer.nl/6273/grootschalige-energieopslag-middel-accus-betaalbaar/

     • gerard d'Olivat 30 december 2017 om 14:43

      @Guus, het gaat om de olifant in de kamer….

      Hetzler ea kunnen eindeloos doorzagen over de kosten van de transitie energie met als dreigement dat we met zijn allen in de ‘middeleeuwen’ terecht komen. Dat gaat over ‘energiekosten’.
      Waar deze site volledig aan voorbij gaat is welke rol de steeds stijgende kosten van ‘olie/gas’n energie produkten eigenlijk spelen bij zoiets als economische groei.
      Er is een vrij simpele berekening te maken wat de stijging van fossiele brandstofprijzen die tot aan het begin van deze eeuw zo rond de 25 dollar per barrel lagen eigenlijk voor kosteneffect heeft op de energie importerende landen zoals wij in de EU vrijwel allemaal zijn.
      Daar gaat niet meer over een miljardje subsidie hier of daar, dat gaat over honderden miljarden per jaar.

      Op deze door het ‘marktdenken’ beheerste site wordt gemakshalve gedaan alsof de markt nou een keer het natuurlijk paradigma is waar volgens economische groei als vanzelf tot stand komt, samen met wetenschappelijke en technologische innovatie.

      Allemaal broodjes aap en markt wensdenken! Je leest op deze site veel berekeningen maar nooit de enige die er werkelijk toe doet.

      Welke prijs kunnen we ons voor energie uberhaupt veroorloven wil de economie niet in een diepe recessie belanden?

      Daar worden veel interessante zaken over geschreven, maar niet op deze site, hier wordt dag in dag uit hetzelfde liedje eindeloos herhaalt….en nee! transitie en economische groei zijn onmogelijk wat ze ook beweren en ja! ook een stijgende energieprijs tot laten we zeggen 70/80 dollar per barrel doet de zaak direct ten onder gaan.
      Om dezelfde reden is kernenergie geen optie….te duur om het paradigma van het liberale wensdenken te kunnen waarmaken.
      Kortom links om of rechtsom is er geen oplossing voor het vraagstuk van energie en economische groei!

      Met hetzelfde gemak wordt er op deze site voorbij gegaan aan wat ik de ‘multiplier’ zou willen noemen. Iedereen doet hier altijd alsof ze ‘begaan’ zijn met het lot van de snel groeiende wereldbevolking, die nou een keer ook wel ‘wat’ energie welvaart verdient.Klagerig wordt er gedaan over al die arme huishoudens die nu hun energie rekening niet kunnen betalen.
      Een zinnige berekening over hoe laten we zeggen 10 miljard mensen aan een ‘gemiddeld EU’ energieverbruik cq economische groei zouden moeten kunnen komen heb ik hier nog nooit gehoord.
      Ik zou zeggen kom maar op met die berekeningen, daar zijn ze hier goed in,
      Die zakjapanners zijn geduldig
      Kan ook niet gezien de beschikbare voorraden what so ever….en dan als laatste redmiddel roepen ze in koor “Thorium’, allemaal onzin.natuurlijk want ook daar heb ik nog geen grootschalige berekening van gezien…. .

      Deze site doet op zijn best aan kleinschalige ‘politieke polder klimaat kritiek’, best vermakelijk soms, maar snijdt verder geen enkel hout.

     • Marc 30 december 2017 om 14:43

      De misvatting is wederom dat grootschalige energieopslag nodig is. Studies geven aan dat zelfs in Duitsland de komende 10 – 20 jaar geen enorme behoefte is aan storage. Zie https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2013/speicher-in-der-energiewende/Agora_Speicherstudie_EN_web.pdf voor een uitgebreide studie bij verschillende scenario’s van aandelen hernieuwbare energie.

      Conclusie 1:
      The expansion of renewable energy does not have to wait for electricity storage.
      In the next 10 to 20 years the flexibility required in the power system can be provided for by other, more
      cost-effective technologies such as flexible power plants, demand side management. New storage is required
      only at very high shares of renewable energies

   • André Bijkerk 30 december 2017 om 11:11 - Antwoorden

    Misschien dat de hockeystick wel het mooiste voorbeeld is van de kracht van mindguards. Hoe grondig ook gefalsificeerd maar niet kapot te krijgen.

    Ik begrijp dat het weinig zin heeft om dat toe te lichten. Dat is toch maar zoveel mensen zoveel ideeën. Maar als je dan toch een goede drogreden wil. Mark Steijn heeft de hockeystick fraude genoemd. MM heeft hem daarom juridisch ter verantwoording geroepen jaren geleden. Dat proces moet nog steeds voorkomen. Waarom? Als het geen fraude was geweest, dan was het toch een klaar klontje geweest? Waarom kunnen ze dat niet even afronden en impliciet juridisch vaststellen of de Hockeystick bona fide wetenschap is. Is dat niet vreemd?

    In afwachting heeft Steyn maar een boek over de hockeystick geschreven amazon.com/Disgrace-Profession-Mark-Steyn-editor/dp/0986398330

    More than 100 scientists, most of whom do indeed believe in global warming, are quoted, often at length, in opposing Mann’s Hockey Stick

    NB Daar staat “scientists”en niet “deniers”.

    En dan iets over poederbrieven, elders aangegeven. Heeft Mann de zaak formeel aangegeven? Je wekt al zo gauw de schijn tegen je. Het hebben van vijanden is zeer gewenst om een slachtofferrol te kunnen spelen. Zie: psychologytoday.com/blog/the-big-questions/201110/enemies-enhance-the-meaning-life

    Wanneer dan ook veelal de zaak nauwkeuriger wordt bezien, dan blijkt de claimant vaak niet thuis. joannenova.com.au/2011/09/death-threats-respect-the-science/

    • J van der Heijden 30 december 2017 om 12:31 - Antwoorden

     ” Misschien dat de hockeystick wel het mooiste voorbeeld is van de kracht van mindguards.”

     Inderdaad, hij wordt keer op keer bevestigd, ieder onderzoek wat er naar gedaan is heeft de juistheid bevestigd en het werk van M&M ontmaskerd en nog blijven de ” sceptici” maar blaten dat het niet waar is.

     En waarom de rechtszaak zo lang duurt? om dat de verdedigende partijen liever geen uitspraak hebben, de eiser wil wel.

     Maar als Andre Bijkerk het geloofd is het precies andersom

     Vraag je eens 1 dingetje af, als het allemaal fraude is, waar is dan het wetenschappelijk onderzoek dat de andere kant op wijst? En waarom schrijven de ” sceptici” blogjes en doen ze geen wetenschappelijk onderzoek?

     En nog een vraag, waarom gaat het in dit blog stuk weer eens niet meer over de komende afkoeling (niet dus) maar over

     1. Michael Mann
     2. Klimaatmodellen
     3. De onbetrouwbaarheid van wetenschappers (volgens David Rose ook al lang weerlegd)
     4. klimaatgevoeligheid

     ?

     Waarom komen ” sceptici” altijd bij de hockeystick uit als ze geen argumenten meer hebben?

     • Scheffer 1 januari 2018 om 19:00

      “Don’t mention de Hocheystickcurve” schreef ik eergisteren.

      En eergisteren beweerde je als antwoord nog zelf, Heyden, dat die klimaathockeystick maar beter vergeten kon worden als 20 jaar oud (alarmistisch vehicle).

      Die hockeystick heeft zijn negatief propgandistisch effect gehad. Nu is het tijd om macheal Mann (MM) te ontmaskeren voor zijn publiekelijke arrogantie en zijn oncontroleerbare “wetenschappelijke” fabricages.

      Mijn verwachting is, dat MM ten einde komt melden dat zijn gebruikte database, toegepaste parameters en algorithmen alle zijn gewist.

      Zo verging het ook bij EAU/CRU Phil Jones, die vervolgens door zijn politiek groene bestuurlijke vrinden de hand boven het hoofd werd gehouden en door mocht werken na een universitaire functie demotie.

      Phil Jones heeft ervan geleerd. MM ontwijkt zijn ontmaskering door vertragingstaktiek.

     • J van der Heijden 1 januari 2018 om 19:25

      Nee scheffer, ik beweerde niet dat we de hockeystick moesten vergeten, maar dat het verouderd is en dat is niet hetzelfde, en nee Michale Mann zal ontmaskeren, en in tegenstelling tot wat jij wil geloven is de data en de methode al jaren openbaar beschikbaar op een obscuur forum dat het internet heet…..

      Jammer genoeg blijven de “sceptici” weglopen van de rechtszaal, waarom zouden ze dat doen als ze gelijk zouden hebben|?

    • paai 30 december 2017 om 15:26 - Antwoorden

     Beste Andre, reken je niet rijk omdat op amazon het woord ‘scientists’ gebruikt wordt om het boek van Steyn aan te prijzen. Naar mijn ervaring nemen ze meestal een stuk tekst van de achterflap over, of ze hebben een broodschrijver die juichende zinnen aan elkaar spijkert om een boek goed te laten verkopen. Of dacht je soms dat Amazon boeken verkoopt met als tekst ‘een stelletje paranoide dorpsidioten vechten wetenschappelijk artikel aan’? (Uiteraard is dit laatste zinnetje zuiver als voorbeeld genomen).

     Ook denk ik niet dat de sceptici al te snel moeten zijn met andere mensen te verwijten dat ze de slachtofferrol spelen. Zulke verwijten komen pas echt tot hun recht als je zelf op dat punt brandschoon bent. En eerlijk is eerlijk, dat zijn ook de sceptici niet.

     Tenslotte is Mann bij meerdere processen betrokken, waaronder een omdat de sceptici hem met kinderverkrachters vergeleken. en hoewel de sceptische sites om de paar maanden berichten plaatsen dat Mann nu echt, heus waar, morgen gaat worden veroordeeld wegens contempt of court of dat zijn klachten niet ontvankelijk worden verklaard, lijkt het er inderdaad op dat zijn tegenspelers uit alle macht proberen de aanklachten te laten seponeren en dat dat niet erg lukt.

     (Iemand met een kinderverkrachter vergelijken, is dat erger of minder erg dan hem een ‘denier’ te noemen?)

     Paai

     • André Bijkerk 30 december 2017 om 16:02

      Beste Paai

      Er waren hier en daar natuurlijk wel een paar climategate teksten van en over MM in de openbaarheid gekomen.

      Overigens heeft MM hier best wel nadrukkelijk getoond nogal liberale opvattingen over de waarheid te hebben.
      youtube.com/watch?v=WM86Bl4jSEI zie ook: co2islife.wordpress.com/2017/04/02/michael-mann-just-jumped-the-climate-change-shark/

      Interessant is overigens ook deze poll. Vul even een hokje in en zie het resultaat:
      dailykos.com/stories/2012/3/9/1072828/-Michael-Mann-is-a-Modern-Hero-and-we-need-to-acknowledge-that

      Vind je de omkering van de slachtofferrol niet een beetje Tu Quoque drogreden?

   • Erik 31 december 2017 om 11:10 - Antwoorden

    Paai

    ‘Alles, letterlijk alles wordt uit de kast gehaald om maar niet naar fossiele brandstoffen te hoeven wijzen of op z’n minst uit te stellen. Ik vind dat niet verstandig.’

    Natuurlijk moeten we iets aan fossiele brandstoffen doen, die raken op termijn op. Maar we moeten dat niet doen met fossiele technieken die niet echt duurzaam zijn. We moeten aan de gang met meer research in het nucleaire, en geen paniekvoetbal plegen met kreten als ‘we must act now’ . Er is voorlopig nog fossiele energie genoeg, dus we kunnen kalm research doen naar duurzame energie bronnen die in staat zijn een bevolking van meer dan 10 miljard zielen welvaart en welzijn te bieden.

  • J van der Heijden 29 december 2017 om 18:00 - Antwoorden

   Uiteraard strookt de rol van CO2 in de huidige opwarming ook met de rol van CO2 in vroegere opwarming

   Maar Jeroen sluit zijn ogen en blaat vrolijk verder

   Verder wordt er in de correcte wetenschapsbeoefening gewoon afscheid genome van ideeën die voldoende weerlegd zijn, een van die ideeen is dat de zon verantwoordelijk is voor de huidige opwarming

 9. Eddy 29 december 2017 om 17:37 - Antwoorden

  Niemand kan de toekomst voorspellen de temperatuur kan misschien met 1° of heel misschien wel met 2° oplopen tegen 2100. Het verleden toont aan dat de wereld dan gewoon blijft draaien en de mens gewoon blijft leven zeer waarschijnlijk in betere omstandigheden dan wanneer ’t kouder wordt. De kans dat als de aarde opwarmt dat dan door CO2 komt is klein, de kans dat dat door de mens komt is nog kleiner. De kans dat CO2 in de atmosfeer gaat afnemen is nihil dus als je denkt dat CO2 toename tot catastrophe leidt maak dan maar een plan B. Het wordt tijd te stoppen met de burgers in onze contrijen vele honderden miljarden af te pakken onder het motto van het redden van de wereld. Vechten tegen fossiel is vechten tegen de bierkaai, er wordt de komende jaren weer gigantisch geinvesteerd in nieuwe raffinaderijen en krakers. Fossiel heeft welvaart gebracht en zal nog veel welvaart brengen voor velen, daar kunnen we voorlopig nog niet tegen concureren met niet fossiel. Let wel Ik ben tegen verspilling, ik ben niet tegen alternatieven maar de huidige aanpak gaat niet werken.

 10. Eddy 29 december 2017 om 17:43 - Antwoorden

  O ja, de kans dat het kouder wordt is net zo groot als de kans dat ’t warmer wordt, het zou verstandig zijn daar rekening mee te houden.

 11. paai 29 december 2017 om 18:56 - Antwoorden

  Beste Eddy, ik zie hier weer de overtuiging van de sceptici dat iets of iemand “de burgers in onze contrijen vele honderden miljarden afpakt…”Waar komt die angst toch vandaan?

  Ik denk inderdaad dat de uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen een van de belangrijke factoren is die opwarming in de hand werkt. En dus is jouw plan B hard nodig. Had je ook iets in gedachten? Of laat je het aan anderen over?

  Verder ben ik het met je eens dat de menselijke soort een en ander wel zal overleven. Maar wel ten koste van massamigratie en bijbehorende maatschappelijke ontwrichting. Ik denk dat het de verantwoordelijkheid van onze generatie is om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen en te verzachten.

  Paai

 12. Scheffer 29 december 2017 om 21:48 - Antwoorden

  Het CO2 debat is in oorspong vanuit kleine elite een demagogisch sektarisch religieus spinsel door gesubsidieerde propaganda aan de kiezers opgedrongen, die er geen syllabe van begrijpen en slechts via massa-maketing termen als “duurzaam” , zonnepanelen en windmolens wel OK vinden en nieuwe kernenergie vooral eng. Dat komt als de journalistiek en de politiek geen kritiek durven te uiten tegen de politieke brainwash door “Groen”

  Zo zie je dat rechtse elite van de “ondernemers” de klimaatsubsidies met grote gretigheid binnenhalen voor hun overleving, banencircuit en zelfbehoud.

  De linkse elite, de dito klimaatwetenschap, dito politiek en dito ambtenarij is niet beter, ze produceren aanhoudend alarmistsche catastrofale klimaatscenario’s die weer extra subsidies opleveren voor hun overleving, banencircuit en zelfbehoud.

  Zo begint het populistische meme van “banenkartel” toch toenemend wezenlijk inhoud en bewijsgrond te krijgen.

  De “normale” mensen van RutteIII (van de kroeg op de hoek, vdAa!) zal het geheel worst wezen, maar gaan schreeuwen als de eco-belastingen hun koopkracht, uitkering en pensioentje gaan aantasten.

 13. Hetzler 29 december 2017 om 22:40 - Antwoorden

  @Paai Wie beweert moet bewijzen. U beweert, dus u moet bewijzen. Zo eenvoudig is het.

  • paai 30 december 2017 om 09:16 - Antwoorden

   Sorry, Jeroen, over welke reactie heb je het? Waar ik zeg dat er een scheidslijn tussen de sceptici en de AGWers bestaat in de dingen die we menen te weten? Het verbaast me dat ik dat moet bewijzen.

   Of ben je het niet eens met mijn bewering dat aan het einde van iedere insteek door de sceptici de al dan niet uitgesproken conclusie “kom niet aan onze fossiele brandstoffen” opduikt? Ik vrees dat dat ook zo’n typisch geval van dezelfde scheidslijn is.

   Maar misschien kun je het met me eens zijn dat er toch een zeker politiek verschil tussen beide kampen is, en dat de (Nederlandse) sceptici toch eerder behoudend zijn, Elseviers lezen en beducht zijn voor de invloed van het socialisme. En dus niet erg geneigd tot ingrijpende veranderingen in de samenleving zoals het overschakelen op alternatieve energievormen.

   Paai

   • Hans Erren 30 december 2017 om 15:49 - Antwoorden

    Paai jamner genoeg is de amerkaanse zwart-wit politiek aan een opmars in Nederland bezig. Je maakt je schuldig aan de false dilemma drogreden. Er bestaan ook andere politieke partijen dan Groen-Links en Forum voor Democratie. De meerderheid van de kiezers stemt op geen van beiden.

  • J van der Heijden 30 december 2017 om 09:18 - Antwoorden

   Jeroen

   Ik zou voorstellen dat je dat dan de volgende keer ook doet als je weer eens je stukjes agitprop schrijft

   • paai 30 december 2017 om 13:13 - Antwoorden

    beste JvdHeijden, ik stel voor dat je geen beladen termen als ‘agitprop’ gebruikt in de discussies. Het is al moeilijk genoeg met elkaar in gesprek te blijven.

    En nee, ik ben geen moderator. Maar ik ben wel vast besloten waar ik maar kan de angel uit de discussie te halen.

    Paai

 14. Hamburg 29 december 2017 om 23:10 - Antwoorden

  @Hetzler,

  Iets beweren en vervolgens meemaken dat de bewering of voorspelling niet klopt zou toch te denken moeten geven?

  https://www.theguardian.com/environment/planet-oz/2017/dec/19/checkmate-how-do-climate-science-deniers-predictions-stack-up

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 30 december 2017 om 00:16 - Antwoorden

   Hamburg,

   Het is goed dat je daarop wijst. Nochtans is de gemiddelde wereldtemperatuur de afgelopen 20 maanden met 0,5 graden C gedaald.

   Er heerst dus nog veel onzekerheid.

   • J van der Heijden 30 december 2017 om 07:33 - Antwoorden

    Hans,

    nee hoor er er heerst geen onzekerheid, er is een daling na een grote El Nino en dat is natuurlijk te verwachten.

    Dus ongeveer 0,5C daling (maand vergelijking) vanaf de top van een El Nino

    Jaar op jaar is er 0,1C daling

    En dat natuurlijk in de troposfeer waar veel grotere onzekerheden in de meetmethode zitten.

    http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_November_2017_v6.jpg

    Het lijkt allemaal wel op kersenplukken, iets wat jij nooit zou doen!

    http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/09/regeringen-wensen-opwarmingspauze-te-verhullen-3/

   • paai 30 december 2017 om 09:24 - Antwoorden

    Beste Hans, ik vind het pijnlijk je te zien zeggen/schrijven dat ‘de gemiddelde wereldtemperatuur de afgelopen 20 maanden met 0,5 graden C [is] gedaald’. Ik zou bijna spreken van plaatsvervangende schaamte.

    Natuurlijk kun je dat zeggen, al zie ik dan wel graag de betreffende datareeks erbij. Maar op welke manier denk je dat de observaties over een tijdvak van nog geen twee jaar significant zijn?

    Paai

    • André Bijkerk 30 december 2017 om 10:44 - Antwoorden

     Het is inderdaad niet relevant. Bovendien moet het 0,49 graden zijn en 21 maanden (Feb 2016 0,85C/ Nov 2017: 0,36). Data: nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

  • Scheffer 30 december 2017 om 00:39 - Antwoorden

   Er is iets met The Guardian, dat steeds terugkeert! Was het soms politiek eenzijdige nieuwsduiding?

   • J van der Heijden 30 december 2017 om 06:08 - Antwoorden

    Nee dat was het niet Scheffer, het was objectieve journalistiek, maar dat komt niet direct aan als je David Rosé als legitieme bron vertrouwd.

  • Erik 30 december 2017 om 12:17 - Antwoorden

   Hamburg,

   is drie jaar tegenwoordig ook al klimaat in jouw ogen?

   • J van der Heijden 30 december 2017 om 12:35 - Antwoorden

    Nee Erik, 3 jaar is geen klimaat, weerlegd natuurlijk wel al die vorige voorspellingen van afkoeling (waar Hans allemaal aandacht heeft besteed)

    Hier een kijkje naar de voorspellende waarde van voorspellingen uit het verlden

    https://skepticalscience.com/search.php?Search=Predictions_150

    score? sceptici 0 wetenschappers / IPCC heel veel

 15. Hugo 30 december 2017 om 09:40 - Antwoorden

  Paai
  De klimaatgevoeligheid voor CO2 wordt door het IPCC al jarenlang “geschat?” op 1,5 en 4 tot 4,5 graden.
  Berekeningen op basis van historische meetgegevens komen in de buurt van de geschatte ondergrens uit.
  https://www.climategate.nl/2014/03/ipcc-stevig-op-de-vingers-getikt-door-lewis-en-crok/

  Bij de schattingen van het IPCC wordt uitgegaan van “de versterkende werking van waterdamp”
  Nu is het in de praktijk nog steeds zo dat het grootste deel van het aardoppervlak uit water bestaat en met name de opwarming van oceanen zijn sterk afhankelijk van de zon instraling de afkoeling daar en tegen van zeestromingen en oceaan oscillaties. daar heeft een enkele 10de graad hoger luchttemperatuur weinig invloed op.
  Het verschil van de warmte inhoud van de oceanen en de atmosfeer is groot. 0,02 graden Celsius opwarming van de oppervlakte van de oceanen vergt net zoveel energie als 5 graden opwarming van de lager atmosfeer.
  Blijft de effecten boven land dan zie ik in de buurt van de polen waar het vaker langdurig onder nul is weinig invloed van een een beetje opwarming omdat lucht in die regionen ook als het 1 of 2 graden warmer wordt nog steeds weinig vocht kan bevatten. Kijk in naar warmere gebieden zoals woestijn regio’s dan is daar onvoldoende vocht beschikbaar om de vochtigheidsgraad te doen toenemen niet voor niets is het temperatuurverschil van de dagelijkse gang daar door het ontbreken van vocht heel groot.
  Als ik vervolgens zie dat de toename van CO2 in 140 jaar uitkomt op 120 ppm en CO2 is een broeikasgas dat ontkent niemand. Kijk ik echter naar het broeikasgas waterdamp dan zie ik waarden tot 40.000 ppm.
  Beide zijn bipolaire gassen met een absorptie effect in het infra rood gebied.
  De vraag is dan ook of je nog steeds met droge ogen beweren dat CO2 het belangrijkste broeikasgas is?
  En dan moet je niet met in de praktijk onbewezen theorieën komen als de versterkende werking en dat soort onzin die alleen in stand gehouden worden met uitkomsten van modelberekeningen.

  • Erik 30 december 2017 om 12:39 - Antwoorden

   Hugo

   Natuurlijk is de gemiddelde CO2 toename met minder dan 1 ppm per jaar over de afgelopen 140 jaar totaal irrelevant. Je kunt daar geen gevaarlijke opwarming uit destilleren.
   Volgens mij warmt het wel iets op, maar speelt CO2 daarin een zeer geringe rol.
   Overigens moet je ook oppassen met datareeksen, sinds het spook van de homogenisering zijn intrede heeft gedaan. Datareeksen gaan ineens vaak meer opwarming vertonen. Het zijn dan in mijn ogen ook geen datareeksen meer. De oorzaak is dat er teveel opwarmers aan de knoppen kunnen draaien.
   Tot 2015 liep de opwarming nog niet zo uit de hand, daarna trad grote verandering op en werd o.a. de hiatus naar de prullemand verwezen. Alleen UAH biedt nog tegenstand, daar is de hiatus nog duidelijk zichtbaar.
   In de volgende figuur een aantal trends, merk op dat de trends die in 1998 en in 2001 beginnen gelijk zijn. De bijna 20 jarige trends zijn serieus, de laatste natuurlijk niet, te kort. Voor janvdh let op de jumps.

   http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1998/to:2015.4/trend/plot/uah6/plot/uah6/from:1996/to:2015.4/trend/plot/uah6/from:2015.4/to:2018/trend/plot/uah6/from:2001/to:2015.4/trend/plot/uah6/from:1980/to:1996/trend

   • J van der Heijden 30 december 2017 om 12:53 - Antwoorden

    En Erik creëert vrolijk energie uit het niets en vergeet dat niet alleen CO2 een rols speelt

    En inderdaad de reeks van de UAH is zwaar gemanipuleerd in de richting van afkoeling

    Dat kan je inderdaad weerstand noemen……

  • Guido 30 december 2017 om 13:49 - Antwoorden

   Hugo, je geeft zelf het antwoord op je vraag al, die 40,000 ppm is niet representatief voor de hele atmosfeer, en al helemaal niet als je ook de hoogte in gaat. De gemiddelde waterdampconcentratie ligt rond de 4,000 ppm, dus 10 keer meer dan de gemiddelde CO2 concentratie. Maar CO2 is weer een krachtiger broeikasgas. Dan lijkt het me duidelijk dat waterdamp het belangrijkste broeikasgas is als je naar het hele broeikaseffect kijkt en CO2 een belangrijke forcering is.

   • Erik 31 december 2017 om 11:20 - Antwoorden

    guido,

    het gaat om de trefkans van een infrarood foton met een broeikasgevoelig molecuul. De kans om een H2O molecuul te treffen is vele malen hoger. Nog extra omdat waterdamp op lagere hoogten oververtegenwoordigd is tov CO2.

    • Guido 31 december 2017 om 11:42 - Antwoorden

     Lijkt me duidelijk, en je kan het met MODTRAN o.i.d. mooi narekenen. 3,7 W/m2 voor een CO2 verdubbeling, dat is de “simpele” natuurkunde waar vaak naar verwezen wordt. Ik ben overigens blij dat je niet meer met de 40,000 tegenover 400 sommetjes komt. Het is inzichtelijk om er zelf mee te spelen: http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/

 16. Eddy 30 december 2017 om 09:57 - Antwoorden

  Beste Paai,
  Dat er 100 den miljarden verdwijnen richting energie transitie / energie wende etc. is geen angst maar werkelijkheid, ik zie dat zelf aan mijn energie rekening.
  Ik heb geen plan B want ik geloof niet in de onheils scenario’s. Massamigratie ?Mensen gaan op de vlucht als gevolg van oorlogen meestal een gevolg van geloof maar voorlopig nog niet als gevolg van het geloof in de klimaat hype.

 17. paai 30 december 2017 om 15:10 - Antwoorden

  Beste Eddy, mensen hoeven niet op de vlucht te gaan voor de klimaathype als ze al genoeg te stellen hebben met door klimaatverandering veroorzaakte oorlogen.

  Sommigen houden het voor mogelijk dat de burgeroorlog in Syrie iets met veranderende neerslagpatronen te maken zouden kunnen hebben, de meeste lezers van climategate zijn 200 procent zeker dat dat absoluut heel zeker niet het geval is.

  Maar misschien kun je er eens over nadenken dat massamigratie en oorlogen getriggerd kunnen worden door veranderende neerslagpatronen?

  Paai

  • Frans Galjee 30 december 2017 om 16:24 - Antwoorden

   @Paai

   …” met door klimaatverandering veroorzaakte oorlogen.”

   Dit kan je toch echt niet menen!

  • André Bijkerk 30 december 2017 om 16:53 - Antwoorden

   Beste Paai

   Van ca vijftien duizend jaar tot ca vijfduizend jaar geleden had Noord Afrika/Midden Oosten een zeer vochtig klimaat. Zie bijvoorbeeld: nature.com/scitable/knowledge/library/green-sahara-african-humid-periods-paced-by-82884405

   Je kunt daarvoor wel allerlei verklaring voor proberen te vinden maar CO2 is daar niet onder. Vijfduizend jaar geleden klapte de zaak en ontstond de Sahara, ook al zonder enige CO2 variatie. Hoe kun je nu suggeren dat de huidige variatie in vochtigheidsgraad in het midden oosten wel moet toeschrijven aan CO2?

   Ik meen dat sommigen voorspellen dat het vochtiger wordt met meer CO2, anderen voorspellen juist weer droogte. Als we nog niet eens scherp hebben wat de Afrikaanse vochtige periode veroorzaakte, hoe kun je dan nu al de causaliteit van de veranderende neerslagpatronen en daaruit voortvloeiende oorlogen vaststellen?

   • paai 30 december 2017 om 22:14 - Antwoorden

    Beste Andre (en de anderen die zich verbazen over de gedachte dat klimaatveranderingen oorlogen kunnen veroorzaken).

    Ik verbaas me op mijn beurt dan weer over het feit dat jullie de mogelijkheid niet zien dat klimaatveranderingen leiden tot verandering van de plantengroei en dat dat weer zijn neerslag kan hebben op migratiepatronen van de mens. Van het ene werelddeel naar het andere of van het platteland naar de stad.

    Wat is hier onmogelijk of zelfs onwaarschijnlijk aan?

    paai

    • Frans Galjee 30 december 2017 om 22:30 - Antwoorden

     Paai, blijf je verbazen maar in je antwoord heb je het over klimaatverandering en blijkbaar expres of niet over AGW. Ik zie genoeg om mij zorgen te maken over hoe wij nu ons milieu, flora en fauna beïnvloeden.
     Natuurlijk bepalen klimaatveranderingen hoe mensen leven en waar ze gaan wonen. Maar dan hebben we het over een tijdschaal van vele honderden jaren. Je valt in deze discussie volledig door de mand door er een opzichtige draai aan te geven als verdediging voor je idiote verband tussen oorlog en klimaat.

    • André Bijkerk 30 december 2017 om 22:31 - Antwoorden

     Maar natuurlijk, Paai,

     Klimaatsveranderingen hebben grote consequenties voor de biologie. Het is zelfs waarschijnlijk dat het ontstaan van de mens (hominiden) verklaarbaar is door verandering van niches. Wanneer regenwouden veranderen in steppes, moet je wel de bomen uit, want die zijn er dan niet meer.

     De essentie is echter dat er geen enkele aanwijzing is dat er enige correlatie is met de uitstoot van broeikasdinges, en de regen in Syrië.

    • Hans Erren 30 december 2017 om 22:40 - Antwoorden

     Paai je wisselt oorzaak en gevolg om:
     De jarenlange oorlog in Soedan, Somalië, Jemen en Syrië heeft tot gevolg dat boeren niet kunnen planten en irrigatiewerken worden verwaarloosd, met als gevolg verwoestijning door overbegrazing, hongersnood en migratie.

  • Chemical 30 december 2017 om 17:08 - Antwoorden

   Beste Paai,
   Ik vind het pijnlijk je te zien zeggen/schrijven dat mensen al genoeg te stellen hebben met door klimaatverandering veoorzaakte oorlogen. Ik zou bijna spreken van plaatsvervangende schaamte dat je meedoet aan de verspreiding van deze nergens op gebaseerde verzinsels van de klimaatkerk.

 18. Boels 30 december 2017 om 16:22 - Antwoorden

  @Guido 29 december 2017 om 14:15 – Antwoorden

  “Bizar hè hoe snel het opwarmt op het land. Dat grote verschil zie je ook bij de satellietdata. Maar wat ik me nu afvraag Erik, jij bent de man van de data, hoe interpreteer jij de combinatie stijgende temperatuur en neergaande zon? We zitten nu op het minimum van de zwakste zonne-cyclus in de laatste 100 jaar en noteren mondiale warmte records.”

  Het noordelijk halfrond heeft ongeveer 2% meer zonuren dan het zuidelijke; wordt bepaald door de positie van de zon t.o.v. de aarde.
  Lijkt toe te nemen in de tijd.
  Trefwoorden: annalemma, “equation of time”, precessie

  • Guido 30 december 2017 om 20:29 - Antwoorden

   Kan je dat ook wat beter onderbouwen Boels? Tijdschaal van precessie, data, etc.?

   • Boels 30 december 2017 om 21:33 - Antwoorden

    @Guido:
    Vooralsnog ben ik nog niet verder dan de verschillen tussen de breedtes +63,5 en -63,5 voor de periode 1901-01-01 t/m 2021-12-31.
    Ik gebruik een Excel bestand: NOAA_Solar_Calculations_day:
    https://docuri.com/download/noa-solac-calculator-detail-esrlnoaagovgmdgrad-solcalc_59c1e101f581710b2869e786_pdf

    Is nogal CPU-gretig 😉

    • Guido 31 december 2017 om 11:40 - Antwoorden

     Boels, de precessie heeft een periodiciteit van 26,000 jaar, we hebben het nu over een paar decennia geloof ik.

     • Boels 31 december 2017 om 12:12

      Ik kan niet instaan voor de kwaliteit van een NOAA-product.
      Maar +63,5 en -63.5 breedte geeft een verschil van rond 2% in de “Daylight Duration”.

     • Boels 2 januari 2018 om 10:17

      Zie ook:
      Duration of Daylight/Darkness Table for One Year
      http://aa.usno.navy.mil/data/docs/Dur_OneYear.php

      Voor 2018 rond 2% minder zonuren in het zuidelijke halfrond met +/- 63.5 breedte.

 19. vP 30 december 2017 om 23:04 - Antwoorden

  Over “Kalte Sonne” gesproken, John L. Casey heeft in zijn boek The Cold Sun, dat een jaar of vijf geleden is verschenen, geschreven dat volgens zijn berekeningen de kleine ijstijd in 2018 zal beginnen. Hij zit er niet ver naast.

 20. Hetzler 30 december 2017 om 23:13 - Antwoorden

  @Paai U gaat stilzwijgend uit van de menselijke schuld aan fatale opwarming. Dit is een veronderstelling . Wij keren dus terug naar: wie beweert moet ook bewijzen.
  Ik stel vast dat u dit niet kunt.

  • J van der Heijden 31 december 2017 om 01:17 - Antwoorden

   Jeroen,

   Lees eens een IPCC rapport en kom daarna terug met een keurig onderbouwd verhaal waarrond niet.

   En het is heel duidelijk dat je alleen ondrbouwing van en mening verwacht als “alarmisten” wat zeggen, je onderbouwd namelijk zelf nooit iets, verwacht dat ook niet van andere “sceptici” en spreekt ook Hans niet aan op de gebrekkige onderbouwing van bijvoorbeeld dit stukje.

 21. Tije 31 december 2017 om 10:23 - Antwoorden

  Christopher Horner verwoordt het mooi! Het beleid dat Obama uitzette beïnvloedt het klimaat niet. Het terugdraaien van de maatregelen door Trump dus ook niet.
  Zo is het dus ook in Nederland. We gaan een enorme hoeveelheid geld stukslaan op het klimaatbeleid. De energieprijs zal ‘sky rocket’ gaan, vooral ten nadele van de mensen die het minst te besteden hebben. De invloed hiervan op het klimaat: NIHIL.
  En iedereen staat erbij en kijkt er naar….

  • J van der Heijden 31 december 2017 om 10:35 - Antwoorden

   Hristopher Horner is dan ook onderdeel van een “thinktank” en geen wetenschapper

   Zijn mening heeft dan ook nul en generlij waarde

   https://www.sourcewatch.org/index.php/Chris_Horner

   • Michiel de Pooter 31 december 2017 om 12:29 - Antwoorden

    Jan,

    Je slaat wild om je heen. Altijd even in de spiegel kijken voordat je de deur uitloopt.

    Dus, generlij = generlei (met de ij van eikel) en zijn menig heeft = zijn mening is.

  • Scheffer 31 december 2017 om 10:48 - Antwoorden

   Als nepnieuws het laagste niveau is op de desinformatie-ladder, wat is dan gesubsideerde emotionele politieke propaganda vanuit de USA-Government: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-record/climate

 22. Erik 31 december 2017 om 13:15 - Antwoorden

  Marc

  ‘De misvatting is wederom dat grootschalige energieopslag nodig is. Studies geven aan dat zelfs in Duitsland de komende 10 – 20 jaar geen enorme behoefte is aan storage.’

  wat doe je dan als het niet waait en ook de zon niet schijnt in een flink deel van Europa? Bomen omhakken en je warmen bij een kampvuurtje?

 23. Eddy 31 december 2017 om 13:29 - Antwoorden

  Ieder op dit blog weet of zou moeten weten dat globale temperatuur / veranderingen zeer complex is en het voorspellen van de gevolgen daarvan nog complexer. Hoewel ik graag wetenschappelijke onderbouwing zie ben ik tot de conclusie gekomen dat wat betreft klimaat en temperatuur dit tot eindeloze discussies leidt en jammer genoeg soms ook over en weer tot verwijten. Ik volg de tegenreacties op allerlei alarmistische onheilsvoorspellingen al zo’n 15 jaar, het begon met stichting Heidelberg Appeal Nederland ik kreeg toen een andere kijk op Greenpeace waar ik eerst in “geloofde”, later Theo Richel, de Klimaatosoof, de groene rekenkamer en de laatste jaren Climategate. Als ik terugkijk kom ik tot de conclusie dat wetenschappers die het alarmisme proberen te temperen met de beste bedoelingen zonder winstoogmerk of eigen voordeel (eerder nadeel) vaak gelijk hebben gekregen.
  Ik probeer nu mijn oordeel zoveel mogelijk te baseren op gezond verstand op basis van beschikbare gegevens. Een recent voorbeeld; op het NOS journaal werd een paar weken geleden alarm geslagen dat het zee nivo voor de Nederlandse kust ipv 1.20 m wel eens 1.80m zou kunnen stijgen tegen ’t eind van deze eeuw, Googelen laat zien dat de voorspellingen varieren van ruim 1m tot 3m. Op de site van de Rijksoverheid is te vinden dat het nivo sinds 1880 ongeveer lineair met 30 cm is gestegen, om tegen ’t eind van de eeuw 1.80 m te halen moet een soort wonder gebeuren maar voor de alarmisten zijn mogelijke wonderen een aanleiding om in paniek te slaan en de argeloze burger bang te maken met onheilsvoorspellingen. Ik heb een aantal jaar geleden een mooi artikel gelezen waarin de conclusie werd getrokken dat ’t niets meer is dan de zoveelste versie van het verhaal van het einde der tijden wat steeds terug komt in allerlei vormen.
  Ik ben zelf altijd positief ingesteld, als je wilt kun je ook veel lezen over positieve ontwikkelingen in de wereld (bijv. http://www.diamandis.com/data). Helaas moet ik vaststellen, ook op basis van gezond verstand, dat oorlogen van alle tijden zijn en niet te vermijden en dat leidt zonder twijfel tot enorme miserie voor grote groepen mensen.

 24. Frans Galjee 31 december 2017 om 13:39 - Antwoorden

  @ Marc 30 december 2017 om 14:43

  “ De misvatting is wederom dat grootschalige energieopslag nodig is. Studies geven aan dat zelfs in Duitsland de komende 10 – 20 jaar geen enorme behoefte is aan storage. “

  Jammer Marc maar waarom heb je niet gereageerd op artikel (26 dec 2017) waarin Han-Werner Sinn een 5 kwartier durende duidelijk uitleg geeft over het probleem dat voor benodigde energie-opwekking via zon en wind er voor nodige opslag juist geen voldoende ruimte is.

 25. Hugo 31 december 2017 om 14:56 - Antwoorden

  Frans
  Dat was de discussie die ik in 2010 met de overheid voerde die het beleid stuurde op basis van de model studie van Dr Ummels. daarna nog dunnetjes over gedaan door o.a.Kema.
  Hij zat er naast:
  zie ook het volledige rapport https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221

  Kijk ook even naar deze film wat als het niet waait.
  https://www.youtube.com/watch?v=9P1atl55YbM

  • Frans Galjee 31 december 2017 om 17:01 - Antwoorden

   Beste Hugo rapport ombudsman gelezen en je had volkomen gelijk.
   Ik ben wel benieuwd naar hoe jij oordeelt over het verhaal van Hans Werner Sinn immers het is nu al weer 7 jaar later dan 2010. Zijn er volgens jou belangrijke technische oplossingen gekomen om beide zon en wind voor groot deel (welk deel) in het bestaande net in te koppelen?

 26. Erik 31 december 2017 om 16:12 - Antwoorden

  Guido

  ‘Erik, probeer het gewoon eens in Excel.’

  bedankt voor de data, gaan maar tot 2011, klopt dit?
  De AMO van Trenberth & Shea in 3 kolommen. Wat betekenen de kolommen?

  Ik zal ze tzt wel eens alle samenvoegen. Voorlopig zie ik nog niet direct een verklaring die een stijging in de temperatuursnelheid met 700% circa 1978 wettigt. Jij bent ongetwijfeld goed thuis in deze file. Misschien kun je snel even een verklaring laten zien, in een grafiekje.

  Verder mis ik de PDO. Daarom even hier toegevoegd samen met Best. Door PDO een curve gelegd gebaseerd op de 1 en 2e harm fourier. De harm 2 is het sterkst vertegenwoordigd en heeft een periode van een dikke 40 jaar. De beginstijging van PDO komt niet overeen met de snelheids verandering bij circa 1980, ook bij Best.
  Wel komt het begin, 1961, overeen met een soortgelijke snelheidstoename van de zeeopp temperatuur in het Zuidelijk Halfrond.
  Mijn conclusie tot heden, alleen AMO levert circa 1980 een verklaring voor de grote snelheidstoename van T. De rol van CO2 is op zijn minst zeer bescheiden bij deze snelheidssprong.

  http://woodfortrees.org/plot/jisao-pdo/last:1120/detrend:0.11/fourier/low-pass:2/high-pass:1/inverse-fourier/detrend:-0.11/offset:-0.0183571/scale:0.25/plot/jisao-pdo/mean:12/scale:0.25/plot/best/to:1978/trend/plot/best/from:1978/trend/plot/best/mean:12/plot/best/mean:12

 27. Guido 31 december 2017 om 16:42 - Antwoorden

  Klopt Erik, het was een studie tot aan 2011. Wel leuke exercitie om de laatste 6 jaar er bij te zetten! De verschillende AMO kolommen zijn verschillende karakteriseringen ervan (ze geven min of meer hetzelfde patroon), PDO zat er wel bij maar gaf mondiaal geen extra waarde in dit geval.

  Als je nu de temperatuur reconstrueert als 0,45 keer de forceringen (zon en antropogeen, overgangs-klimaatgevoeligheid dus iets van 1.6 graden per CO2 verdubbeling), 0,07 keer de vulkanische forcering, 0,08 keer ENSO, en 0,2 keer AMO (de laatste twee kolommen), dan kan je meer dan 90% van het temperatuurverloop verklaren en dus ook de versnelling in opwarming.

  Uiteraard speelt de AMO daar een belangrijke rol in. Maar probeer het eens door CO2 geen waarde toe te kennen en er gaat waarschijnlijk een wereld voor je open want opeens kan je het grote plaatje niet meer reconstrueren.

 28. Erik 31 december 2017 om 18:15 - Antwoorden

  Guido,

  kan ik niet per jaar de gemiddelde temperatuur van alle bepalen, en via de afgeleide vh totaal de snelheid?
  Heb jij geen voorbeeld grafieken liggen?

 29. Guido 1 januari 2018 om 10:47 - Antwoorden

  Je kan van alles doen Erik, maar het lijkt me het meest logische om eerst je vragen te beantwoorden: hoe zou je het temperatuurverloop op een logische manier kunnen verklaren.

 30. Erik 1 januari 2018 om 13:05 - Antwoorden

  Guido,

  allereerst de beste wensen. Je reconstructie kent verschillende draaiknoppen, 0,45 0,07 0,08 en 0,2. In principe kun je door variatie ervan bijna elk resultaat genereren. De vraag is dus hoe hard zijn die getallen, waarom heeft bv de AMO een coefficient van 0,2 ?
  Ik denk dat we kwalitatief in het buigpunt bij 1978 met AMO alleen al een eind kunnen komen, wel met een andere coëfficiënt dan 0,2. Het wordt nog beter als we een onderliggende lineaire trend van circa 0,4 tot 0,5 graad per eeuw mogen toevoegen, dus in feite detrending van AMO ongedaan maken.

 31. Guido 1 januari 2018 om 16:56 - Antwoorden

  Erik, die getallen rollen uit de minimalisatie procedure. Dan is de vraag natuurlijk of het alleen wiskundig klopt of ook fysisch.
  – De 0,45 komt overeen met een overgangs-klimaatgevoeligheid van 1,6, wat je ongeveer verwacht op basis van fysica. Check.
  – De AMO waarde van 0,2 betekent dat het AMO signaal voor 20% doorwerkt in het mondiale signaal. Aangezien het AMO domein iets minder dan 10% van de aardbol vertegenwoordigt en er teleconnecties zijn is dat ook een plausibele uitkomst.
  – De waardes voor ENSO en vulkanen hebben minder fysische betekenis en hebben vooral impact op jaarlijkse variaties

  Uiteraard kan je wat spelen met de getallen, zolang je de verschillen niet te groot maakt krijg je een goede fit. Zonder antropogene forcering ga je echter volledig de mist in. Waarom zou je een onderliggende lineaire trend toevoegen? Ten eerste is die niet nodig, ten tweede heb je daar geen fysische basis voor.

 32. Erik 3 januari 2018 om 20:27 - Antwoorden

  Guido,

  de basis voor de onderliggende trend wordt gevonden door de circa 1000 jarige cycli, warme minoische tijd, warme romeinse tijd, warme middeleeuwen, warme hedendaagse tijd. Daar tussenin is het steeds wat kouder. We zitten nu in een opgaande tak van deze cyclus vanaf de kleine ijstijd. Voor onze korte levensduur lijkt het een min of meer lineaire opwarming.
  Kijk bv naar de zeeopp temperatuur met een toename van circa 0,4 graad per eeuw. Zie ook de schematische berekening, waar ik de lineaire trend door de complete hadcrut4 global reeks laat samenvallen met de circa 1000 jaar cyclus.
  Ook een kortere cyclus van dik 60 jaar is weergegeven.

  https://www.dropbox.com/s/97lldt8rx7traj7/2017-11-11%2023.25.13.png?dl=0

 33. Guido 4 januari 2018 om 21:21 - Antwoorden

  Erik, dit zijn de meest recente temperatuurreconstructies voor tijdschalen van duizenden jaren.

  • Hans Erren 4 januari 2018 om 22:50 - Antwoorden

   Guido, Je weet dat de spike rechts een totaal andere frequentieinhoud heeft dan de data van 8000 jaar geleden, en dat Marcott dus peren met citroenen vergelijkt, (wat hij overigens zelf heeft toegegeven)?

   • Guido 5 januari 2018 om 09:32 - Antwoorden

    Ja, goed punt Hans, het was mooi geweest als meneer Fahrenheit een paar duizend jaar eerder was geboren. Wat zou jij voorstellen? Ze gebruiken al een lopend gemiddelde voor de moderne periode om de snelle variabiliteit die wel in de huidige metingen zit maar niet in de proxies uit te filteren.

 34. Erik 4 januari 2018 om 23:55 - Antwoorden
  • Guido 5 januari 2018 om 09:34 - Antwoorden

   Je grafiek is van Groenland, eindigt in 1905, en laat zien dat er voor Groenland geen 1000-jaar wetmatigheid is. Dus ik begrijp je punt niet helemaal Erik, volgens mij ontkracht je juist je eerdere opmerking dat de huidige opwarming deel van een interne cyclus is terwijl daar geen fysische basis voor is en nu dus ook geen statistische?

   • J van der Heijden 5 januari 2018 om 10:53 - Antwoorden

    Nope Guido de figuur eindigd 95BP dus in 1855

    http://hot-topic.co.nz/easterbrooks-wrong-again/

    • Erik 5 januari 2018 om 12:09 - Antwoorden

     zie mijn antwoord hieronder aan Guido. 1855 en 1905 niet zoveel verschil.

     • J van der Heijden 5 januari 2018 om 12:45

      Ja je loopt achter met defecten en je kiest je bronnen verkeerd.

      En je weigert je mening aan te passen,

 35. Erik 5 januari 2018 om 10:38 - Antwoorden

  Kijken we naar dezelfde fig? Sinds anno dominie 2000 Guido

  • J van der Heijden 5 januari 2018 om 10:54 - Antwoorden

   Ja we kijken naar dezelfde figuur, maar jij bent zo goedgelovig dat je alles geloofd als het maar ABC is

  • Guido 5 januari 2018 om 11:21 - Antwoorden

   De y-as stopt op 95, 2000-95 = 1905 Erik, maar Jan geeft aan dat Easterbrook er nóg een vage twist aan gaf door 1950 in 2000 te veranderen. Dat mag je zelf uitzoeken als je wil, de grafiek gaat in ieder geval niet tot 2000.

 36. Erik 5 januari 2018 om 12:05 - Antwoorden

  Guido,

  ok vanaf 1905.
  In 1850 circa -31.6. We voegen hadcrut unadjusted toe, dus 0,7 graad erbij tot 2014,5.
  Maakt niet veel uit. Dus -30,9 graad in het jaar des heeres 2014,5.
  Welk punt wil je hiermee maken?
  Ik zie overigens duidelijk de minoische, romeinse en middeleeuwse tijden. De temperatuur trend is dalend. Ook de kleine ijstijd is goed te zien.

  • J van der Heijden 5 januari 2018 om 12:08 - Antwoorden

   Nee je moet zeggen 1855

   Misleid omdat je weigert je feiten to controleren.

   Je laat je gewillig voor liegen

   David, Eatsterbrook en co de bak in?

 37. Erik 5 januari 2018 om 12:16 - Antwoorden

  het is duidelijk dat de voorgaande warme perioden in het holoceen een steeds lager wordende max temperatuur laten zien, de laagste is het heden dus.

  • Guido 5 januari 2018 om 12:33 - Antwoorden

   Nee, dat is het niet Erik, probeer eens een beetje zorgvuldig te zijn. Jij trekt die conclusie nadat je net de waardes van de GISP2 ijskern in Groenland en de mondiale temperatuurreconstructie met elkaar combineert. Daarbij vergeet je in een klap weer alle andere informatie die je gegeven is. Ik zal het nog een keer proberen:
   – als je de mondiale waardes wil weten dan moet je mondiale reconstructies nemen. Dan zie je dat we in een redelijk unieke tijd leven
   – als je de reconstructie van Groenland door wil trekken naar het heden dan moet je de metingen van Groenland nemen. Met 2 à 4 graden opwarming aldaar sinds 1850 zit je dan ook opeens hoger dan de rest van het Holoceen.

  • J van der Heijden 5 januari 2018 om 12:43 - Antwoorden

   Erik,

   Waarom zet je de huidige temperatuur er niet in?

   Wat jij “heden” noemt is 1855

   Nu weet ik dat “sceptici” een beetje achterlopen, maar zo lang ……

   En waarom pas je je mening niet aan nadat je er op gewezen bent dat je je feiten niet op een rijtje hebt?

 38. Erik 5 januari 2018 om 12:58 - Antwoorden

  Guido,

  de opwarming van het noordelijk halfrond is circa met 0,5 graad per eeuw. in 160 jaar dus circa 0,8 graad. Waar jij die 2 – 4 graden vandaan haalt is me een raadsel.

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4nh/trend/plot/hadcrut4nh/plot/hadcrut3nh/plot/hadcrut3nh/trend

  • J van der Heijden 5 januari 2018 om 13:05 - Antwoorden

   Erik,

   het noordelijk halfrond is niet gelijk aan Groenland.

   Nu goed gaan zoeken naar de juiste informatie (tip vergeet de ” sceptische” websites)

   TIP: probeer de link van 10:53

   Maar goed voor mensen voor wie 1855 hetzelfde is als 2000 is het zoeken naar feiten natuurlijk ietwat lastig

 39. Erik 5 januari 2018 om 17:02 - Antwoorden

  Natuurlijk mag ik de gisp2 reeks niet zomaar uitbreiden met een globale reeks. Maar het is wel instructief, geeft een grootte orde.
  Helaas gaat de groenland reeks niet tot heden, waarom eigenlijk niet? Er is nu het probleem dat je minimaal 2 reeksen moet samenvoegen, de bekende appels en peren vergelijking.
  Momenteel hebben we iedere maand minimaal een T en CO2 meting. In de paleo geschiedenis van de groenland en antarcica reeksen hebben we soms een verschil van meettijden van honderden {T) tot duizenden jaren (CO2). Ook in de holoceen periode zal de frequentie waarschijnlijk veel verschillen van heden ten dage.
  Dit betekent dan dat zowel T als CO2 ‘glad’ gestreken zijn en moeilijk vergelijkbaar met nu. Het zou zelfs kunnen zijn dat CO2 bv ver boven de 280 ppm geweest is. Weten we niet omdat we te weinig frequent gemeten data hebben. Ten slotte zitten we met de huidige metingen in een zeer klein tijdsverloop te kijken.

Geef een reactie