Ons standpunt … en nu: waar dan heen … oh, waar toch heen?

Leonardo (links).

Een gastbijdrage van leonardo da gioiella.

Er wordt wel gepraat over 1 of 1,5 graad, of over 3 of 4 meter stijging van respectievelijk temperatuur en zeespiegel. Er worden allerlei grafiekjes rondgeslingerd. De situatie op Venus wordt er bijgehaald. Maar, essentiële vragen worden niet gesteld. Ondertussen is, in de woorden van Michiel de Poorter, het schip Energietransitie uitgevaren.

Dat soort projecten heeft een grote mate van risicogevoeligheid. Niet vaak genoeg kan daarbij worden stilgestaan. En het spijt me zeer, ga maar onderzoek doen, maar bij overheidsprojecten is er weinig, heel weinig goed gegaan gelet op kosten, tijdstip van oplevering, en gerealiseerde opbrengst.

Ben ik daar bang voor bij dit project, de energietransitie? Ik zet nog maar eens de cruciale zorgen (ik tel er 8) op een rijtje. Kunnen jullie zelf oordelen over wat ik zie als roekeloze onwil en gevaarlijk onvermogen.

CO2 als oorzaak van de verwachte extra opwarming
Ik schrijf “verwachte”. Er lijkt een correlatie te zijn tussen wisselingen in CO2-concentratie en temperatuurgemiddelden. Opnieuw, ik schrijf “lijkt”. Het hangt er vanaf hoe lang je de periode neemt. Het hangt er ook vanaf hoe serieus je de datapunten neemt die geplot zijn in de figuur die die correlatie weergeeft: die data is voor het overgrote deel afgeleid van proxies op diverse momenten, in tijd en geografie op grote afstanden, dan wel ingevuld middels extrapoleren. Daarbij is er sprake van een dispuut over de recente, meetbare ontwikkelingen: the pause, én de aangekondigde kleine ijstijd die zich niet gemanifesteerd heeft.

Over the pause wordt smalend gesproken onder de ontkenners, over de niet verschenen ijstijd wordt smalend gesproken door de alarmisten. Onder de alarmisten doet ook nog een merkwaardige “klimatologische constatering” de ronde: the pause is een teken dat zij – de alarmisten – des te meer gelijk hebben, terwijl de niet verschenen ijstijd een teken is dat de ontkenners er niks van begrijpen.

Hoe dan ook: de relatie tussen CO2 en temperatuur is niet eenduidig, en berust op correlatie waarvan de vraag is: de kip of het ei.

De vraag luidt dan ook: hebben we voldoende inzicht in de relatie tussen CO2 en gemiddelde wereldtemperatuur om zulke ingrijpende maatregelen, als sommige regeringen voorstaan, te rechtvaardigen?

Het o zo gevoelige klimaat
Klimaatgevoeligheid wordt bestudeerd. Er is geconstateerd dat zich in het verleden klimaatwisselingen hebben voorgedaan.

Kun je dan iets zeggen over de toekomst? Dat moet onderzoek binnen die wetenschap klimatologie uitwijzen.

Hier is iets vreemds aan de gang. Alles is gericht op CO2, als oorzaak, en alles is gericht op temperatuurwijziging, lees opwarming, als gevolg. Maar, je ziet in het verleden meerdere klimaatwijzigingen, niet altijd gepaard gaande met wijziging van CO2-concentratie.

Is er eigenlijk voorafgaand onderzoek gedaan naar de oorzaak van klimaatschommelingen in het verleden? Ik durf met zekerheid te beweren: Nee! Om twee redenen.

Ten eerste is het onmogelijk om over zo’n diep verleden andere uitspraken te doen dan zeer speculatieve – ik denk dat het woord hypothese hier ten onrechte gebruikt zou worden. Niet alleen falsificatie is onmogelijk, maar je kunt ook geen laboratoriumopzet bedenken die die onbekende gecompliceerde processen zou kunnen weerspiegelen.
Ten tweede zie ik vooral paniek om fenomenen die in het verleden de klimaatwisseling begeleidden, zoals zeespiegelwijziging en de af- en toename van ijs.

De vraag luidt dan ook: weten wij voldoende van klimaatgevoeligheid om te kunnen voorspellen dat de volgende ijstijd met 100.000 jaar is uitgesteld?

De geleerden hebben ons hier gebracht
Klimaatalarmisme past in het puinhoopdenken, zo in zwang sinds Pim Fortuyn. De veronderstelde puinhoop waar wij het nu over hebben, de energievoorziening, is ons niet gebracht door onze politici. Andere landen vinden ook dat ze met zo’n puinhoop zitten.

Voor zover dat een puinhoop is (ik ben het daar nog lang niet mee eens) is die maar uit één hoek gekomen: die puinhoop is ons gebracht als begeleidend fenomeen bij de vooruitgang, die mogelijk werd gemaakt door de technologische ontwikkeling die mogelijk werd gemaakt door de wetenschap. (Voor de goede orde: ik ben blij met die vooruitgang, en ik ben vooral blij dat ik niet de puinhopen hoef te beleven die er werkelijk geweest zouden zijn als die vooruitgang er niet was geweest.)

De wetenschap heeft dus niet opgelet, zou je kunnen zeggen. Ze was als de tovenaarsleerling die de dingen niet meer onder controle had. Wetenschap is uiteraard een diffuus begrip. De wetenschappers die die technologische ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt, zijn dood. De nu levende wetenschappers hebben de resultaten van hun voorgangers tot puinhoop bestempeld. De vraag luidt dan ook: hebben die dode wetenschappers niet goed opgelet of zijn de levende wetenschappers te voorbarig met hun conclusie?

De ‘man-made climate change’: de mens boven de natuur
Eén ding is duidelijk (voor de levende wetenschapper): de mens – wij dus, de levenden die op twee benen rondlopen – is de schuldige. Er zit enige arrogantie in deze redenering. De mens is onderdeel van de natuur. De mens heeft, evenals dieren en planten, zijn eigen rol in de biotoop. De uitwisseling tussen de mens en andere natuurlijke fenomenen is geen andere, wordt niet anders bepaald of bestuurd, dan die tussen bijv. bomen en de natuur.

Dus wij kunnen de natuur niet kapot maken. Als het klimaat verandert als gevolg van onze aanwezigheid – en dat is niet ondenkbaar gezien de omvang van de wereldpopulatie – is dat een volkomen natuurlijke zaak. Wij hoeven ons daaraan niet schuldig te voelen.

The origins of warmism lie in a cocktail of ideas which includes anti-industrial nature worship, post-colonial guilt, a post-Enlightenment belief in scientists as a new priesthood of the truth, a hatred of population growth, a revulsion against the widespread increase in wealth and a belief in world government. It involves a fondness for predicting that energy supplies won’t last much longer (as early as 1909, the US National Conservation Commission reported to Congress that America’s natural gas would be gone in 25 years and its oil by the middle of the century), protest movements which involve dressing up and disappearing into woods […] and a dislike of the human race (The Club of Rome’s work Mankind at the Turning-Point said: “The world has cancer and the cancer is man.”).

[Ook een citaat van een journalist, dit keer eentje die niet gecharmeerd is van alarmisme: Charles Moore in zijn bespreking van het boek The Age of Global Warming van Rupert Darwall.]

Iemand zei tegen me: misschien dat, nu God verdwenen is uit ons leven – en daarmee de zondeval! – dat ons reptielenbrein een nieuwe inwendige stem nodig heeft – een soort plaatsvervangend atavisme – zodat we ons ervan bewust blijven dat we nietig staan tegenover de wereld en het uitspansel boven ons – en opdat we weten dat als Moeder Natuur zichtbaar lijdt, dat dat dan onze schuld is!

Ofwel, naar het Gereformeerde Formulier om het Heilig Avondmaal te houden: een iegelijk onderzoeke zijn consciëntie aldus of hij zich met deze, hierboven bedoelde ondeugden besmet weet, en zich dus bezwaard moet voelen met this cocktail of guilty-ideas the world has cancer and the cancer is man.

De vraag luidt dan ook: moeten wij, fatsoenlijk levende mensen, gestraft worden vanwege schuldgevoelens die de alarmist community geïnternaliseerd heeft?

Believe in the Devil, I say, and we’ll go on believing in him unless we get better reasons than we’ve got for not believing in him. That’s science!

Kan de mens dit keer weten wat hij doet?
De mens, dat is: de levende have aan wetenschappers. Weten zij nu wel waar ze het over hebben. Weten ze wat ze doen. Hebben ze alle consequenties op een rijtje.

Laat mij ook een voorspelling doen: het antwoord is nee. Daar heb ik geen modellen voor nodig, daar hoef ik niet voor te extrapoleren, daar hoef ik zelfs niet voor na te meten. Ik kan het rechtstreeks bij de alarmisten halen.

The world has cancer and the cancer is man! Of, volgens Rosanne Hertzberger in NRC:

Vervuiling, uitsterving en grootschalige disruptie zijn de regel, niet de uitzondering bij menselijke activiteit. Hoofdverdachte bij globale verschijnselen die de afgelopen eeuw plotseling optraden is altijd als eerste de mens.

Ik kan ook naar onze (nabije) buren kijken, Denemarken en Duitsland. In Duitsland hebben de gezagsdragers de buik vol van wind- en zonne-energie. In Denemarken hebben ze hun buik vol van al die windturbines.

De vraag luidt dan ook: kunnen wij de wetenschap dit keer vertrouwen dat ze onze vooruitgang zonder mankeren op het juiste spoor zet?

De goed-geïnformeerde alarmisten versus de goed-geïnformeerde ontkenners

Ik herken enkele categorieën in de mensen die bewogen worden door de klimaatproblematiek. De deskundige alarmisten tegenover de deskundige ontkenners. Veel geïnformeerde mensen tegenover veel geïnformeerde mensen.

Ik constateer dat het aantal goed geïnformeerde ontkenners behoorlijk groot is. De database van DESMOG en de non peer review base van ‘Skeptical Science’ zitten boordevol. Te vol ook om de 97% consensus van de IPCC te verklaren.

Ik heb nogal wat van die ontkenners geraadpleegd. Geleerden van naam en faam, Nobel-laureaten, politici, schrijvers, journalisten – de één met wat meer gezag sprekend dan de ander. Ik heb daar niet de indruk aan overgehouden dat ze allemaal uit hun nek kletsen. Sterker, ik heb niet de indruk dat ze in redelijkheid onderdoen voor de alarmisten.

De vraag luidt dan ook: wordt het niet tijd dat we even pas op de plaats maken, dat we die tegenovergestelde meningen bij elkaar roepen, en dat daar onder objectieve leiding gewerkt wordt aan een gezamenlijk gedragen actieplan?

Kan dat: pas op de plaats?
Het is 1953. Een ramp treft Zuid Nederland onbarmhartig. Als door een wonder blijf ik gespaard. Daar wordt een deltaplan opgesteld. Dijkverhoging, sluiting van gevaarlijke zeegaten, en betere alarmsystemen. De uitvoering heeft nogal wat voeten in de aarde. Maar, het werk vordert gestaag.

Dan moet, als sluitstuk, de Oosterschelde gesloten worden. De Zeeuwen, dat deel van mijn familie dat daar nog woont, zijn blij. Maar er komt discussie: wat een zonde van het onderwaterklimaat. Een beroepsgroep wordt boos: de vissers. Discussies en oponthoud. Mijn familie is er niet blij mee.

Er wordt iets vernuftigs gevonden: een afsluitbare stormvloedkering. Iedereen gaat er na veel discussie achter staan. Het werk is een kleine twee jaar stilgelegd geweest (juli 1974 tot april 1976). De Oosterscheldekering wordt opgeleverd in oktober 1986. Ruim 33 jaar na De Ramp zijn de Deltawerken voltooid.

Ze willen nu binnen een decennium de kolencentrales sluiten. Kan daar misschien nog even over nagedacht worden?

De vraag luidt dan ook: kan het schip Energietransitie even voor anker gaan, om de resultaten van wind- en zonne-energie te evalueren, en het sluiten van kolencentrales aan te houden tegen recente gegevens over groene energie, om waar nodig de koers bij te stellen?

De gereformeerde ouderling, de vervolger van ketters
Hier moeten ook ter sprake komen de Van der Heijdens en de Henk dJ’s. Laat ik de alter ego’s in het vervolg Alva en Saulus van Tarsus noemen, om niet al te persoonlijk te worden. Maar er mag geen misverstand over bestaan wat voor soort ik voor ogen heb.

Er kan geen mening verschijnen of die twee, Alva en Saulus springen er bovenop. Beiden hebben een verschillende manier van benaderen.

Alva doet het op deze manier:
– begrijp jij de dingen wel? NEE! KNAL!
– heb jij dat zelf verzonnen? JA!! HOUW!!
– kun jij niet logisch denken? NEE!!! BHAAM!!!

Er kan geen mening voor het luikje komen of het zwaard wordt getrokken.

Paulus – ik doel hier op de Saulus die Paulus werd, niet zozeer vervolger van zondaren, maar brenger van zeer moralistische boodschappen, ook vol van zonde – doet dat iets anders: die preekt:

– weet jij wel dat het niet netjes is om zo te reageren?
weet jij wel dat je met de verkeerde mensen omgaat?
– weet jij wel dat dat je niet wandelt in het Licht?

Er kan geen mening voor het luikje komen of het evangelie van Scientists as the Priesthood of the Truth, De Wetenschap die God is, wordt tevoorschijn gehaald, en zij die zich daaraan niet houden gaan in de ban. Maar worden bij volharding in hun ongeloof wel blijvend bediend met de apostolische vermaningen.

Wat is daar aan de hand? De beide heren hebben geen enkel belang in de discussie. De onderhavige post is niet hun geloof. De betreffende auteur hebben ze niet als hun dominee verkozen. De meningen die daarop geuit worden zijn niet hun meningen. Dus je zou zeggen, schouders ophalen en naar je eigen kerk gaan.

Maar nee, het lijkt wel alsof je niet anders mag denken dan volgens het alarmistenWoord, en dat nuancering of ontkenning daarvan òf met het zwaard gestraft moet worden òf met de brandstapel, en anders wel met levenslange verbanning van de fora. Een stormvloedkering voor een regenbuitje aan onwelgevallige meningen.

Zou er gevaar schuilen in die discussie? Is het denkbaar dat de alarmisten het er benauwd van krijgen? Dat ze voelen: nog even, en onze geloofwaardigheid is weg?

En waar halen Alva en Paulus dat vandaan? Wordt dat gesubsidieerd en beloond? Krijgen ze daar het ene kwartaal een dinerbon voor, om het andere kwartaal gratis de dan actuele musical te mogen bezoeken? Wellicht één keer per jaar een snoepreisje op kosten van … ja, van wie eigenlijk?

De vraag luidt dan ook: wat is de functie van de klimaatouderlingen in dit spel, wie heeft dat georganiseerd, wie financiert dat?

Aldus leonardo da gioella.

 

Door |2018-02-20T15:45:45+00:0017 februari 2018|273 Reacties

273
Reageer op dit artikel

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouthzonboemokg
Afbeeldingen
 
 
 
Andere bestanden
 
 
 
57 Reacties
216 Discussies
0 Volgers
 
Grootste discussie
Meest gelezen reactie
28 Auteur reacties
Hans ErrenpaaiLeo BokkumJ van der HeijdenFrans Galjee Recent comment authors

  Abonneren  
Abonneren op
paai
Gast
paai
Offline

Beste Hans, je moet het me niet kwalijk nemen dat ik na je korte melding van gisteravond me in eerste instantie niet precies realiseerde dat je auteur van je link niertJudith Curry was. Ik denk ook niet dat dat een reden is om uit te varen over ‘zoveel slordigheid’. Terug naar de discussie, want daar gaat het wat mij betreft toch om. Ik heb de grafiek van Christy (of was het toch Spencer) genomen als voorbeeld van de sceptische stelling… Lees verder »

JvdLaan
Gast
JvdLaan
Offline

@Hans E en Peter, op deze site werden in het verleden van mensen regelmatig hun privégegevens (telefoon en adres) bekend gemaakt. Ik noem: twee medewerkers van Vogelbescherming (de Bruin en van Beusekom) en iemand die een blog heeft over Arctisch Zee-ijs heeft (Neven). En verder keer werd een vrouwelijke bezoeker hier de deur gewezen dat ze een goede beurt moet krijgen. Allemaal door de oprichters van deze site. Dus niet zo de vermoorde onschuld spelen!

André Bijkerk
Gast
André Bijkerk
Offline

Hans, Peter, Ik wil toch een lans breken voor Paai. Je kunt natuurlijk je bedenkingen hebben bij zijn acties en nettiquette. Maar bedenk wel dat zijn oordeel is gevormd in een absolute groepdenk omgeving waar men zich om het hardste wedijverde om elk dissident geluid met kracht te kastijden. Het ging erom wie kampioen pek en veren smijter werd. Sommige Henken proberen dit hier ook. Maar dit terzijde. Paai heeft dat uit zichzelf ingezien en zich daarvan gedistantieerd en dat… Lees verder »

paai
Gast
paai
Offline

Heren… …als ik anonieme telefoontjes krijg, is het dan niet toegestaan die persoon te verleiden naar een nummer te bellen waar zijn eigen nummer zichtbaar wordt? …als op een site, waar men expliciet wordt verzocht zichzelf te identificeren iemand toch hardnekking weigert zijn naam te noemen, is het dan niet toegestaan hem te verleiden ergens zijn IP-nummer achter te laten en een ‘whois’ uit te voeren? Ieder mens heeft zijn eigenaardigheden en mijn eigenaardigheid is dat ik lieden die anoniem… Lees verder »

Geert
Gast
Geert
Offline

En omdat iedereen het doet is het normaal?

André Bijkerk
Gast
André Bijkerk
Offline

Beste Paai Uiteraard is het ondoenlijk om de exacte post terug te vinden waarin jij zoiets zei dat je niet geloofde dat klimaatsceptici elke dag wakker werden met de eerste gedachte wat ze nu vandaag weer voor schurkenstreken konden uithalen. Anderen betwijfelden dat. Daarop ben je naar climategate gegaan in een poging een eerlijke dialoog op gang te brengen. Die uitspraak echter geeft aan dat jouw gespreksomgeving er alles aan deed om de bezoekers te laten geloven dat klimaatsceptici elke… Lees verder »

bert pijnse van der Aa
Gast
bert pijnse van der Aa
Offline

Breaking news !!!!
Ik moet op mijn eerdere stelling : dat het Antropoceen een bedachte term moest zijn, terugkomen, want de wetenschappers hebben inmiddels vastgesteld dat, aan de hand van gegevens die een solitaire boom, die daar eigenlijk niet hoorde , ergens in de zuidelijke oceaan, onthulde , het startpunt ervan kon worden vastgesteld.

http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0218/190218-loneliest-tree-anthropocene

gefeliciteerd : we leven nu officieel in het ” antropceen ” .

David
Gast
David
Offline

@Paai
Eerder liet je je denigrerend uit over WUWT.
Hier vind je dit : https://wattsupwiththat.com/2018/02/20/boom-global-land-use-change-responsible-for-a-significant-portion-of-global-warming-says-study/
Oeps, weer een link. (de laatste dan maar…)
Invloed van landgebruik op de temperatuur. Niet CO2 wil ik maar zeggen.

paai
Gast
paai
Offline

Beste mensen, ik ben erg teleurgesteld in de agressieve reacties van Labohm en Chemical, en dat terwijl ik van tevoren al zo duidelijk had aangegeven wat er mis zou gaan. OK, ze hebben dan wel geen links gegeven die het tegendeel zouden moeten bewijzen (en dat is winst), maar Chemical begint meteen weer te roepen dat ik leugens verspreid en Hans Labohm trekt eveneens de kaart dat iedereen die het niet met hem eens is, ipso facto een leugenaar is.… Lees verder »

paai
Gast
paai
Offline

Beste Hans, Inderdaad, je hebt niet beweerd dat het verhaal van de Guardian van A tot Z gelogen is en ik had dat niet zo mogen opschrijven. Ik ben blij dat je mijn jeugdig enthousiasme hebt gecorrigeerd, want je hebt inderdaad toegegeven dat de sceptici in de USA door de olieindustrie worden gesubsidieerd. Of liever, dat er geld naar groepen sceptici is gegaan, ik denk niet dat iedere scepticus maandelijks een cheque van Exxon krijgt, evenmin als dat ik hoopvol… Lees verder »

paai
Gast
paai
Offline

Bete Frans, ik weet niet waar je precies op doelt, maar in de reeks reacties op ‘de versnelling van de zeespiegelstijging’ vind ik je naam terug in een eerste reactie die er wel een beetje met gestrekt been in gaat. En daar word je op afgerekend. Zelf zou ik een formulering als “ Blijkbaar heb je geen flauwe notie van meettechnieken en instrumentatie “ hier niet meer gebruiken, maar er is toch wel een zeker verschil tussen zo’n opmerking en… Lees verder »

paai
Gast
paai
Offline

Een kort doch hevig griepje heeft me een tijdje weggehouden. Ik ben erg teleurgesteld in het antwoord van Hans Labohm op de vragen die ik in mijn laatste post heb gesteld. Ik heb naar mijn eigen mening precies aangegeven waar het aan schort in Nova’s exposee en haar Calimerogedrag, met citaten en al. Ik leg een kinderachtige manipulatie met grafieken bloot en ik stel onweerlegbaar vast dat de amerikaanse bijdrage aan klimaatwetenschap bepaald niet allemaal weggegooid geld is. Nou kan… Lees verder »

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK