Kantoorvilla Fondsenbescherming in Zeist met pleziervogelaars

    Waar Jolande Sap door d’aadren stroomt, van rechtse smetten vrij… daar hangt de natuur er een beetje voor de fondsenwerving bij. Met twee miljoen euro van de Postcodeloterij.

Zoals NIOO-onderzoek toonde is nutrientenafname op het IJsselmeer bepalend bij de achteruitgang van vis en vogels. Maar wat doe je als die waarneming niet strookt met je ideologie? Dan ga je procederen voor de buhne.

. Fondsenbescherming kraait weer victorie, na een spoedproces bij de Raad van State tegen een vergunning voor spieringvisserij op het IJsselmeer door de Provincie Friesland. De club procedeert uitsluitend tegen progressieve klassenvijanden. Zoals wat zij ‘plezierjacht’noemt, nu is visserij weer aan de beurt. Als plezierblogger breng ik met veel plezier wat context aan.Je kunt zelf als pleziervisser ook plezierprocedurekampioenen Ruud van Beusekom (030 6937728),of Bernd de Bruijn (06 28035482) vragen waarom ze hier plots zo flink doen. Terwijl ze bij de decimering van vogels door Staatsbosbeheer in vogelreservaat Oostvaardersplassen aan de zijlijn wat foei riepen.

De vergunning van 1000 ton is naar het oordeel van de Raad zeer omvangrijk. Hierdoor kunnen significant negatieve effecten op de natuur niet worden uitgesloten

Het voorzorgprincipe buigt het recht weer krom
Door bewijslast te verleggen. Er zal natuurlijk ‘een’effect zijn als je 1000 ton vis uit de plomp trekt. En als de plezierecologen van Imares zeggen dat de vergunning voor 1000 ton in orde is en ‘geen significante effecten’zal hebben. Dan snap ik dat je twijfelt, want Imares is het Buckler der Nederecologie. Maar is alle vis van in Nederland van Vogelbescherming? En is visserij de belangrijkste factor, of slechts de schram op het hoofd van iemand wiens buik is overhoop gestoken?

Waarom procedeert Vogelbescherming niet tegen windmolens in Natura 2000-vogelrustgebied Steile Bank op IJsselmeer?Dan blijft het bij een zwak mondeling bezwaar bij de inzage. Foei, en dan in een persberihct. Van Vogel’bescherming’, actief promotor van natuurverpestende windparken tekenden wij de volgende vergoeilijkende uitspraak op: ‘Er gaan meer vogels dood in het verkeer’.

Dat plaatst bovenstaande juridische daadkracht mooi in perspectief. Ze procederen alleen tegen progressieve stokpaardjes. Al procederend heeft Fondsenbescherming weer een tiental binnenvissers van het IJsselmeer geprocedeerd/geruineerd, om zo in media de schijn te wekken dat de club iets voor de natuur betekent.

Voor de vogels die zo vreselijk achteruit zouden gaan. Welke?
Vogelbescherming noemt futen. De Dodaars mischien? De Fuut is in binnenwateren in aantal geexplodeerd sinds mijn jeugd: dus achteruit ten opzicht van wat en is deze populatie van nationaal belang? De aalscholver is bijna een plaag geworden nadat hij 50 jaar terug enkel in het Naardermeer zat. Er zijn enkele vogelsoorten die achteruitgaan op het IJsselmeer. Consumenten van driehoeksmossel als de brilduiker en andere duikeenden die schelpdieren eten.

Maar dat valt grotendeels te wijten aan de afname in nutrienten als opgelost fosfaat, zo geeft nieuw NIOO-onderzoek eindelijk toe nadat dit jarenlang niet mocht van progressieve ideologen die zich ten onrechte ecoloog noemen. Vissoorten gaan achteruit dankzij die verminderde nutriententoevoer, de pleziervissers van Sportvisserij Nederland claimen een achteruitgang van ’95 procent sinds 1975′: ik kon die trend in het NIOO-onderzoek ergens vinden. Maar dramatisch klinktiewel.

Zeg die club toch op
Hoewel ooit lid vanaf het eerste Vogelaartje, heb ik al lang afscheid genomen van Fondsenbescherming. De zoveelste groene club die meer geld besteedt aan zelfpromotie van hun 8 miljoen euro jaarinkomsten (waarvan 2 miljoen blanco cheque Postcodeloterij) dan aan het fysiek faciliteren van vogelrijkdom via eigen inspanning en habitatverbetering of serieus academisch wetenschappelijk onderzoek. Het enige waar vogels wat aan hebben, en wat mijn Vogelwacht Franeker nog doet, en zelfs jagersvereniging KNJV meer promoot dan zij. Met veel plezier.

In ideologisch gelul en marketing kunnen vogels niet wonen. Behalve dan in een kantoorvilla van 3 miljoen euro in Zeist.