Volkskrant: koude douche voor warmtepomp

Trouwe lezers kennen mijn afkeer van de wijze waarop de reguliere media de klimaathysterie aanwakkeren, met nagenoeg dagelijks berichten over ingebeelde klimaatellende, die steevast uitmonden in de mantra: de samenleving moet op de schop om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Onder de titel:, ‘Klimaat op je bord: wat minder vlees eten dus’, publiceerde de Volkskrant afgelopen zaterdag een artikel van Pieter Hotse Smit met een omineuze boodschap voor de bourgondiërs onder ons.

Het was een vervolg op een eerder artikel van dezelfde auteur, ‘Willen we de doelstellingen van Parijs halen, dan moet de veestapel krimpen.’

Citaat:

Wil Nederland de klimaatdoelen van Parijs halen, dan zal de veestapel hoe dan ook moeten krimpen in de komende jaren. Dat staat in een rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Voorzitter van de commissie Krijn Poppe: ‘Het zou wel raar zijn om dit alleen op de schouders van de boeren te leggen. Streven naar duurzaamheid vraagt ook om gedragsverandering bij consumenten.’

De veehouderij staat voor een omwenteling vergelijkbaar met die van na de Tweede Wereldoorlog, toen in tijden van schaarste de Nederlandse voedselvoorziening groots werd opgetuigd. De ironie wil dat daar ook het zaadje is geplant voor de gigantische opgave waar Nederland nu voor staat. Met de doorgeschoten intensivering van de landbouw in de tweede helft van de twintigste eeuw is de druk op het klimaat, van met name de veehouderij, onhoudbaar geworden.

Carola Schouten.

Carola Schouten 2 Wil Nederland de klimaatdoelen van Parijs halen, dan zal de veestapel hoe dan ook moeten krimpen in de komende jaren. Tot die conclusie komt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) na ruim een jaar literatuurstudie en gesprekken met tientallen deskundigen. Hun advies Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem, in opdracht van het vorige kabinet, is dinsdag aan Landbouwminister Carola Schouten en de staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis overhandigd.

Ik neem aan dat de minister, een boerendochter, hier niet onverdeeld gelukkig mee was, al was het maar omdat zij bij familiebezoek het een en ander zal hebben uit te leggen.

In het recente artikel van dezelfde auteur (dat op het moment dat dit werd geschreven, niet op internet beschikbaar was) geeft hij het resultaat weer van gesprekken met verschillende deskundigen. Ongetwijfeld degelijke journalistiek en informatief, maar geen kritische vraagjes!

Jaap Seidell.

De slotalinea:

Voor hoogleraar Seidell is het simpel, gelet op de problemen van de overbevolking: ‘Zolang aan de bevolkingsgroei niets wordt gedaan, zal een voedseltransitie moeten plaatsvinden om mens en planeet te laten voortbestaan. Anders gaat het niet. Wil je 10 miljard monden op deze manier blijven voeden, dan heb je vijf planeten nodig.’

Kortom, opnieuw alarmisme troef!

Klein detail: in werkelijkheid stijgt de mondiale voedselproductie sneller dan de bevolking. En we doen dat nog steeds met één en dezelfde planeet. Het is waar, in sommige regio’s is de voedselsituatie niet florissant, maar vermindering van de voedselproductie in ons land biedt daarvoor geen oplossing.

 

Thomas Malthus.

De discussie over bevolkingsgroei en voedselproductie is overigens al heel oud. Daaraan is vooral de naam Thomas Malthus verbonden. In 1798 publiceerde Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven. Hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair. Dit is bekend geworden als het malthusiaans plafond voor de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare grond, en malthusiaanse catastrofe voor de situatie waarin een overbevolkte samenleving zichzelf weer in evenwicht brengt door middel van een verhoogde mortaliteit.

Zijn voorspelling is gelukkig niet uitgekomen. Maar de discussie laaide steeds weer op. Zo herinner ik mij een studie van wetenschappers van de Universiteit van Wageningen (toen nog landbouwhogeschool) in de jaren zeventig, die concludeerde dat onze planeet voldoende voedsel voor 40 miljard mensen zou kunnen produceren. Op mijn vraag aan een van de auteurs of dat slechts met geavanceerde technologie mogelijk was, antwoordde hij nuchter: ‘Nee, goed schoffelen!’ Maar toen heerste er nog een andere geest in Wageningen.

Ook moeten we aan de warmtepomp om de planeet te redden. Maar hier lijkt zich in ons land een waterscheiding te voltrekken. Dat is niet verwonderlijk want het raakt het wooncomfort en de portemonnee van de burger en is direct en duidelijk merkbaar. En dat is het moment waarop alarmbellen gaan rinkelen.

Het is gebruikelijk dat de reguliere media stelselmatig weigeren kritische geluiden over het heilige koe van het klimaatbeleid te publiceren. Dat geldt ook voor ingezonden brieven. Maar met het verzet tegen de propaganda voor de warmtepomp (waarover Hugo Matthijssen op dit blog reeds schreef) lijkt hier nu verandering in te komen.

Over dit thema publiceerde de Volkskrant onlangs een kritisch artikel van Arie en Martin Kroon en liefst vijf ingezonden brieven onder de titel: ‘Het is nog erger met de warmtepomp’.

Ik pik een aantal passages uit de ingezonden brieven.

Eindelijk een transitieartikel in de Volkskrant dat de spijker op zijn kop slaat. Arie en Martin Kroon (O&D, 5 april) hebben volkomen gelijk dat een warmtepomp de stroomvraag verdubbelt. Het is nog veel erger. De warmtepomp zal deze stroom hoofdzakelijk in de vier koude wintermaanden november tot en met februari nodig hebben. Dat verdriedubbelt de stroomvraag voor de warmtepomp in deze periode van het jaar. Ook een elektrische auto vraagt zo’n 3.500 kWh voor 15.000 km. per jaar. Huishouden, warmtepomp en e–auto samen gaan dus in de wintermaanden vijf keer zoveel duurzame stroom vragen. Er zullen vijf grote ‘miljoen–huishoudens–windparken’ nodig zijn om 1 miljoen toekomstige woningen van duurzame stroom te voorzien….

Eindelijk een gedegen en deskundig artikel over deze kwestie, en broodnodig tegengas in de warmtepomp–gekte. Het advies om na 2020 de verkoop van cv–/HR-ketels te verbieden is absurd. Onbegrijpelijk ook dat een wetenschapper als Samsom hierin meegaat. …

Diederik Samsom.

[…] ik maak me behoorlijk zorgen. Niet over die kosten, maar over de ‘kakofonie van geluid’, waarvoor de Vereniging eigen huis ons waarschuwt. Elke waterpomp is namelijk verbonden met een ventilator aan de buitenkant van het huis en zo’n ventilator maakt geluid. Kan het straks nog stil zijn in mijn wijk? …

Ik denk dat veel ‘onwetende’ burgers het op prijs stellen als de heren Samsom, Terpstra en Wiebes in uw krant reageren op het artikel van de heren Kroon & Kroon over de warmtepomp. Een overtuigend artikel dat mij doet afzien van een warmtepomp. Met grote interesse zie ik de reactie van met name milieuactivist Samsom tegemoet.

Aldus enige passages uit de ingezonden brieven.

Verwacht mag worden dat naarmate het klimaatbeleid meer (financiële) pijn gaat doen, het verzet daartegen zal toenemen. Hopelijk zal deze ontwikkeling eveneens leiden tot een kritischer kijk op de klimaathysterie, die tot het inzicht zal leiden dat er weliswaar sprake is van klimaatverandering en een geringe opwarming, waarin CO2 mogelijk een kleine rol speelt, maar dat alle verhalen over een nakende klimaatcatastrofe naar het land der fabelen dienen te worden verwezen. Ergo: niet de samenleving maar het klimaatbeleid dient op de schop.

Rebus sic stantibus.

Door |2018-04-10T11:27:14+00:0010 april 2018|41 Reacties

41 Comments

 1. Boels 10 april 2018 om 08:24 - Antwoorden

  “Voor hoogleraar Seidell is het simpel ..”

  Tja, en dan dit:
  “Velen kennen Jaap Seidell als dé overgewichtspecialist.”
  vu.nl/nl/onderzoek/onderzoekers/universiteitshoogleraren/seidell/index.aspx#accept

  En nu kennen wij hem als een universiteitshoogleraar die onzin verkondigt.
  Voedselvoorziening is namelijk afhankelijk van de energievoorziening.

  Verder lijkt mij de overbevolking van dit soort typen in de academische wereld een veeg teken.
  Geen wonder dat studenten gestressed zijn.

  • David 10 april 2018 om 15:39 - Antwoorden

   Onlangs werd gepleit de kwalificatie “laagopgeleid” niet meer te gebruiken wegens het laatdunkende karakter.
   Maar ook “hoogopgeleid” is misleidend, blijkt maar weer. “Langdurig opgeleid” is wellicht beter, dat kan ook langdurige hersenspoeling inhouden.
   En de heer Samsom heeft zo te horen zijn ziel aan de (klimaat) duivel verkocht.

   • Erik 10 april 2018 om 20:13 - Antwoorden

    De heer Samsom is niet langdurig opgeleid, maar duurzaam opgeleid.

 2. Bert Pijnse van der Aa 10 april 2018 om 08:34 - Antwoorden

  Nou, ik heb vanmorgen alweer het volgende knotsgekke artikel voorbij zien komen . Binnenkort vast en zeker op deze site .

  De beste remedie is eigenlijk ver weg, boven op een berg, te gaan wonen.

  • Cathrien Stroink 10 april 2018 om 17:01 - Antwoorden

   Welk artikel?

 3. André Bijkerk 10 april 2018 om 09:10 - Antwoorden

  Over Malthus en voedselgebrek.

  Welk land voedt dan de wereld? Jawel:

  https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/

  We moeten er dan natuurlijk wel voor zorgen dat we genoeg CO2 produceren om het voedsel te voeden.

 4. kees deelstra 10 april 2018 om 09:38 - Antwoorden

  De “energietransitie” zal hetzelfde verloop kennen als Mao’s “grote sprong voorwaarts” : energie- en voedselschaarste.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Sprong_Voorwaarts

 5. David 10 april 2018 om 10:46 - Antwoorden

  Kweekvlees is de toekomst. Met voldoende energie moet dat lukken.
  Geen dieren meer nodig. Vooruitgang komt altijd weer neer op verminderde afhankelijkheid van land en natuur.
  En nog wat: beter is het te anticiperen op afkoeling, de komst van de volgende ijstijd. Alleen ondergronds is dan overleven mogelijk.

  • Ivo 10 april 2018 om 17:28 - Antwoorden

   Er zijn grote gebieden ongeschikt voor land of akkerbouw, maar wel geschikt voor veeteelt. Bijvoorbeeld de veenweidegebieden. Je kan niet zomaar land- akker of tuinbouw plegen waar veeteelt is.

 6. j,e,[email protected] .nl 10 april 2018 om 11:07 - Antwoorden

  Het zou helderheid scheppen als de heren Samson, Terpstra en Wiebes zouden verklaren hoe die sterk vergrootte stroomvraag door warmtepompen, auto’s etc geleverd wordt in de wintermaanden tijdens windstilte. Worden het meer kolencentrales, gascentrales of kernenergie? En pas als dat besloten is, over warmtepompen beginnen.

 7. bart 10 april 2018 om 11:35 - Antwoorden

  welk artikel doel je op bert?..mvg..bart..

 8. Gijs Meulenmeesters 10 april 2018 om 11:46 - Antwoorden

  Als de groten der aarde niet altijd te kosten van alles ons kaal willen plukken, en de oorlogen op aarde willen stoppen dan lost het zijn eigen op, WANT,
  oorlogs materiaal maken kost heel veel energie en grondstoffen
  om het dan gebruiken kost ook heet veel energie en grondstoffen
  om de gewonden weer op te lappen kost ook weer veel energie en grondstoffen
  om het in puin geschoten land weer te her bouwen kost ook weer veel energie en grondstoffen

  DUS WE MOETEN DE GROTE DER AARDE OPRUIMEN DAT LEVERD ONS EEN HOOP GELUK OP EN WE BEHOUDEN ONZE KOOP KRACHT GROETJES Gijs Meulenmeesters

 9. j,e,[email protected] .nl 10 april 2018 om 13:29 - Antwoorden

  In Hoogeveen is de gemeenteraad van mening dat voldoende zon panelen op het dak de warmtepomp energie neutraal maakt.
  De warmte pomp draait op groene stroom.
  Op de vraag, wat levert de energie als de warmtepomp daarom vraagt in de winter is geen antwoord.

  Het lijkt wat op de spoorwegen. De treinen rijden zogenaamd op groene stroom . Of op groene certificaten, die de stroom groen wassen.
  Wit wassen is strafbaar. En groen wassen? Het is beide toch de kluit belazeren.?

 10. Scheffer 10 april 2018 om 15:37 - Antwoorden

  Is een één “duurzaam” energie alternatief ter vervanging fossiele energie te noemen, dat géén negatieve terugslag in de energie-keten heeft op de economie, besteedbaar inkomen, werkgelegenheid, klimaat, milieu, natuur, zeldzame metalen en mineralen? Noem er eens één?…………………, dan maar vol inzetten op kernenergie dus en snel! Politiek wordt wakker!

  • bart 10 april 2018 om 17:24 - Antwoorden

   hoopgevend artikel in VK van gisteren….de onterechte angst voor kernenergie…mvg..bart..

 11. Frans Galjee 10 april 2018 om 17:18 - Antwoorden

  In alle terechte pogingen op deze site om de hysterie rond AGW onder de aandacht ten brengen gaat men te vaak voorbij aan de mogelijkheid van bestaan andere problemen die onze maatschappij bedreigen. Het lijkt wel of met het ontkennen of onderuithalen van de grond onder de AGW hypothese men ook bijna per definitie ook elke andere bedreigingen voor ons voortbestaan moet ontkennen.

  Dat is dom.

  Het moet iedereen, AWG voor- en tegenstanders, duidelijk zijn dat ons huidig leven op deze planeet in zwaar weer lijkt te zijn gekomen. Wie dat niet wil zien is blijkbaar blind of heeft een naïef geloof in nieuwe technieken of dat problemen zichzelf wel zullen oplossen. Natuurlijk worden sommige bedreigingen overtrokken of komen voorspellingen niet altijd een op een uit. Natuurlijk zijn we in staat 40 miljard mensen te voeden inclusief een leven te bieden zoals wij in het huidige westen kennen. De vraag echter is hoe lang kan dat duren. Boeren weten dat ze land niet kunnen uitputten en wij met 40 miljard anderen zullen onze planeet zeker uitputten. Sterker nog we zijn met de huidige ruim 7 miljard aardbewoners daar al ernstig mee bezig. Het begrip duurzaam zou ook eigenlijk verboden moeten worden omdat het de lading niet kan dekken.
  Een andere vraag kan zijn vanuit een andere benadering hoe willen we dat onze toekomstige aarde er uit zal zien met consequenties hoe die dan bewoond en gebruikt zal worden.

  Het negeren van huidige werkelijke bedreigingen is op zijn minst net zo erg als het uitdragen van een AGW angst die wellicht niet gegrond is.

  • David 10 april 2018 om 17:43 - Antwoorden

   [negeren bedreigingen] De kern van de zaak is dat wij de toekomst niet kennen. De Romeinen vermeldden al dat hun leefwijze niet duurzaam was. De angst voor gebrek en gering vertrouwen in het menselijk vernuft hebben elites door de geschiedenis heen innovatie doen blokkeren en de massa in armoede gelaten. Angst regeert. Wat stelt u dan voor? Mochten de grenzen inderdaad bereikt worden dan zal strijd ontbranden. Een rationele benadering is dan om in wapentuig te investeren om de eigen levensstandaard te verdedigen.
   Onlangs zat ik in een lezing door een bioloog over de Zaanstreek. Onze voorouders hebben dat gebied meer dan een meter afgegraven voor de turf. Allesbehalve duurzaam. Gelukkig is daarna kolen, olie en gas ontdekt… Om verlies van landbouwgronden te compenseren moest worden ingepolderd. Mijn advies: doe research en hoop er het beste van. Het is nog veel te vroeg voor die doemdenkerij. Angst verlamt. (zie het klimaatalarmisme)

   • David 10 april 2018 om 18:12 - Antwoorden

    Voorbeeldjes van te verwachten innovaties:
    1. mijnbouw op de oceaanbodem
    2. ondergrondse kolenvergassing
    3. methaanhydraten uit de diepzee
    4. thorium MSR technologie
    5. compacte fusiereactoren
    6. hoogbouw groentenkassen met gerobotiseerd oogsten, groei onder LED verlichting 24/7
    7. fabrieken voor kweekvlees.
    8. drone taxis.
    9. nucleaire batterijen voor schepen, treinen.

    te verwachten is dat er nog wel wat industriële revoluties zulle plaatsvinden.

    • Erik 10 april 2018 om 20:07 - Antwoorden

     Aardige opsomming David. Ik mis nog ruimtevaart. Daar zou ik veel liever in investeren dan in windmolens.

 12. j,e,[email protected] .nl 10 april 2018 om 17:35 - Antwoorden

  Het geeft mij moed , dat artikel over warmtepompen in de Volks krant.
  Mijn thuis situatie, appartement van 100 vierkante meter, een gas ketel voor verwarming en heet water.
  Het vermogen van die ketel is 20 kw. Als die vervangen moet worden door een warmtepomp is het af te geven vermogen ook 20 kw. Bij een cop waarde van 4 is het opgenomen elektrische vermogen 5 Kw.
  Als er miljoenen van die pompen in de paar winter maanden tegelijk in de morgen in bedrijf komen is het effect dramatisch.
  Zonder inbreng van wind energie zal het huidige aantal centrales verdubbeld moeten worden. Vervolgens mogen ze in de zomer renteloos staan.
  Investeerders zonder subsidie???

 13. Hetzler 10 april 2018 om 17:44 - Antwoorden

  Eens met Frans dat zeker aandacht nodig is voor bevolkingsgroei en voedselvoorziening. Het is helaas ook hierbij weer zo dat tallozen in de bekende laakbare Pavlov-reactie schieten waar Malthus zich ook aan bezondigde. Ik doel op remmen bevolkingsgroei. Wie wil weten tot welke misdadige praktijken dit tot dik in de 70-er jaren heeft geleid, men leze Merchants of Dispair van Zubrin (Holdren behoorde tot hen, de wetenschappelijke adviseur van Obama). Dan hecht ik meer aan de baanbrekende onderzoeken en resultaten van Wageningen (WUR). Zie ook:

  https://www.groenerekenkamer.nl/5000/op-naar-de-tien-miljard-mensen/

  Verder is het cruciaal om Ontwikkelingslanden te steunen met verbeterde landbouw- en veeteeltmethoden. Tot slot, niet minder cruciaal, is toegang tot betaalbare energie i.p.v. windmolens een zonnepanelen. Door deze laatste cruciale voorwaarden twee is het kindertal per vrouw aantoonbaar gedaald. Die kant moeten het Westen dus opgaan i.p.v. de bedreiging voor de hele planeet die Klimaatakkord van Parijs heet.

 14. Bert Pijnse van der Aa 10 april 2018 om 18:50 - Antwoorden

  @ hr Galjee, Ik ben het met u eens . Een van die problemen is de groeiende ongelijkheid, die veroorzaakt wordt doordat kapitaal meer oplevert dan arbeid. Ik las net een artikel dat de Britse regering zich daar zorgen over maakt . Ik schreef mijn ‘Jan boeren fluitjes artikel ‘: de plank en Piketty ‘al jaren geleden. Hier komt alles bij elkaar. Kapitaals – intensieve productie / diensten zijn per definitie energie- en grondstoffen- intensief , maar het mechanisme van kapitaal en arbeid zal blijven in het voordeel van kapitaal. Dat zal tot gevolg hebben dat de omstandigheden van heel erg veel mensen op deze aarde relatief zal verslechteren. Overheden zitten hier in een spagaat, want enerzijds moeten zij ervoor zorgen dat het volk niet gaat stijgeren en anderzijds zijn ze de ‘puppet on a chain’ geworden van de internationale financiële wereld. De ‘ energietransitie ‘ is daar wel het meest duidelijke voorbeeld van en besproken op deze site, maar ook andere sectoren in publiek – private sectoren worden aan de praat gehouden met belasting ( geleend) geld. Het is zoals James Lovelock zei : ‘ de mensheid bijt telkens in zijn eigen staart als het gaat over ‘ oplossingen ‘, want telkens weer blijkt dat die het ‘probleem’ nog groter maken. ( de energietransitie zal de vraag naar fossiele brandstoffen en grondstoffen alleen maar kunnen vergroten . ) maar wat zou nu de ‘echte ‘ oplossing ‘ zijn ?
  Hoe kan nu ‘ duurzaam ‘ en economische groei , eea opdat bedrijven voldoende rendement halen en de pensioenen betaald kunen blijven worden, de zorg betaald, enz enz. , samengaan ?
  Volgens een uitspraak van Wijers in de 80 er jaren gaat dat prima. 🙂

  • David 10 april 2018 om 18:56 - Antwoorden

   Worden hier niet twee dingen door elkaar gehaald? 1, technisch- wetenschappelijke prestaties en 2. economie en sociale omstandigheden.
   Enerzijds is er een bepaald technisch peil : machines, gereedschappen… maar iets anders is hoe die technologie wordt toegepast.
   In veel discussies zie ik hoe naar een vooraf bepaalde conclusie wordt geredeneerd door beide gebieden te verbinden.

   • Bert Pijnse van der Aa 10 april 2018 om 20:01 - Antwoorden

    Die hebben alles met elkaar te maken toch @ david ? Ik ben een leerling van Matt Ridley : ” the rationele optimist ” . Verder overigens niets nieuws onder de zon . Altijd al zo geweest dat de elite de onderklasse uitbuitte/ gebruikte. ( de een heeft de ander nodig om rijk te worden ) De periode, waarin wij – euhh u – zijn opgegroeid, was daarop een uitzondering: er ontstond een egalitaire samenleving ( PVDA , vakbonden ) die nu , ironisch genoeg door krachten uit dezelfde beweging, weer teniet worden gedaan door bijvoorbeeld voorstellen in te dienen die ertoe zouden leiden dat de verkoop van CV – installaties wordt verboden en hun achterban in de problemen komt omdat die helemaal geen warmtepomp kan betalen en bovendien al erg zuinig leefde, omdat ze geen geld hadden uberhaupt .( omdat ze arbeiders waren/zijn ).

 15. René 10 april 2018 om 20:00 - Antwoorden

  Ik ben ervan overtuigd dat jaren geleden al alternatieve brandstoffen zijn uitgevonden maar dat die tegengehouden worden door de rijken op deze aarde. Waterstof lijkt me een betere oplossing als al die onzinnige molenparken, warmtepompen en zonnepanelen.
  Helaas zolang als wij toestaan dat een zeer beperkt deel van de mensheid superrijk is en de rest door hun als loonslaven gebruikt wordt zal er niets veranderen.
  Niemand weet met zekerheid te zeggen wat er aan de hand is met de oplopende temperatuur op aarde (maar ook in de ruimte) en zolang als er aan energietransitie massa’s geld verdiend wordt en de bevolking uitgekleed, zal er niets veranderen.
  We hebben tegenwoordig een uitstekend medium waarin we ons zegje kunnen doen maar helaas een druk op de delete knop en het begint weer opnieuw, neem als voorbeeld irak met het fakenews daar zijn we mooi ingetrapt en voor syrie vrees ik het ergste alleen zal dit grote gevolgen hebben voor de mensheid en onze aardbol.
  Laten we hopen dat iemand op tijd wakker wordt en ingrijpt zo niet dan zal de aarde over enkele jaren bevolkt worden door dieren en misschien een paar rijken…………ik hoop dat ze goed ziek worden van hun hebberigheid.

 16. Marjan Waldorp 10 april 2018 om 20:30 - Antwoorden

  Wat bereik je met een warmtepomp, als de elektrische energie door gascentrales opgewekt moet worden?
  Kernenergie mag politiek niet. Windmolens zijn vooral kostenverhogend en helpen weinig, zoals Prof. Sinn heeft aangetoond.
  Met de omzetting van fossiel naar elektra haal je max. 60% rendement t.g.v. de wetten van de thermodynamica. Komen nog distributie verliezen bij. Als je bij het stopcontact 40% overhoudt, mag je al blij zijn.
  Wat is het rendement van een warmtepomp?
  Dat hangt af van het te overbruggen temperatuursverschil en de gebruikte techniek.
  Laten we zeggen tussen de 2x en 4x.
  Onder de streep houd je dus veel minder over dan je zou denken: 2x 40% – 4x 40%

  En dan het prijsplaatje!
  Uitgedrukt in kWh energie is in Ned. elektra ruim 3x zo duur als olie of gas!
  (consumentenprijzen incl. vastrecht, alle heffingen en belastingen).
  In Belgie is elektra zelfs bijna 4.5x zo duur!!
  (O.a. door wanbeleid met subsidies voor zonnepanelen.)

  Stook ik dan goedkoop met mijn warmtepomp? Nee, helemaal niet! Ik pieker er dus niet over mijn mazoutketel door een warmtepomp te gaan vervangen! Die warmtepomp installatie is bovendien waarschijnlijk nog duurder dan een olieketel. Dus ws. hogere afschrijvingslasten.

  Warmtepompen? Het klinkt idyllisch, maar de gebruikers zal het lachen vergaan als ze hun rekeningen onder ogen krijgen!

  Het kan ook anders.
  Er is is m.i. veel te weinig aandacht voor warmte-kracht koppeling.
  Met warmte-kracht koppeling maak je gebruik van de wetten van de thermodynamica, die het vrijkomen van warmte bij het produceren van kracht en elektra onvermijdelijk maken.

  De tweede kamer wil bij de renovatie de kamergebouwen van het gas af.
  Goed idee. Dan kunnen de volksvertegenwoordigers zelf eens zien hoe moeilijk dat is, en wat de kosten zijn!
  Ik zou zeggen: Leg in het centrum van Den Haag een stadsverwarmingsnet aan.
  Dan stook je met de verlieswarmte van de elektriciteitscentrale.
  Dat is nou slim innoveren. Misschien niet zo sexy als warmtepompen, maar wel effectief!

 17. Scheffer 10 april 2018 om 20:48 - Antwoorden

  Warmtepompen zijn de “duurzame” klimaat-drogreden van VNO-NCW-installatiebedrijven-sector.

  Volstrekt waardeloos als je de politieke doelstelling van “klimaatbeheersing” wil bereiken, want deze pompen gebruiken meer energie met waterpompen dan een conventionele elektrisch verwarmde CV-ketel en warmtepompen leveren ook minder effectieve warmte dan deze CV.

  Maar dat rot politiek niet, want deze “duurzame” prutoplossing moet met gesubsidieerde propaganda door de strot geduwd worden van de argeloze burger en belastingbetaler.

  Kranten weigeren de kritische feiten te publiceren aan RutteIII haar klimaatsprookjes.

 18. Cornelia 10 april 2018 om 21:56 - Antwoorden

  Minder vlees eten?
  Het kan altijd gekker, als je maar genoeg linkse genen hebt.
  In Los Angeles schilderen ze de straten wit tegen de opwarming.

  http://www.foxnews.com/us/2018/04/10/los-angeles-painting-city-streets-white-in-bid-to-combat-climate-change.html

  mooi hé, die BLANKE straten. 🙂

 19. Ben 11 april 2018 om 02:12 - Antwoorden

  Prachtige discussie hoor, maar ik lees bijzonder weinig over de achtergrond, onderzoek en cijfers van waarheidsvinding. Ik heb 2 warmtepompen draaien. 1 ventilatie-lucht-water warmtepomp zodat ik de warme lucht die ik in de winter anders zomaar naar buiten blazen nuttig zal gebruiken kan en een lucht-water warmtepomp. JA, EENS! De warmtepomp trekt heel wat energie op koude dagen. Absoluut waar. (+/_ 2,5x zoveel) maar dat je daarmee je energieverbruik verdubbeld of verdriedubbeld is larie. Zo vaak en zo lang is het helemaal niet echt koud in NL. En dan de opmerking over het geluid. Ook hierin mis ik cijfers. De warmtepomp maakt binnen ongeveer het geluid van een koel-vries combinatie. Mijn buiten-unit is op straatniveau niet eens hoorbaar. De warmtepomp zou onvoldoende warmte leveren? Nee hoor, weer mis! Het is wel een laag temperatuur systeem. Te laag voor radiatoren. Vloer- of wandverwarming zal het moeten worden. Grote diameter slang, dicht op elkaar. Als de vraag nu is WIE MAG DAT ALLEMAAL BETALEN? Dan heb je een punt…. De gehele installatie is ronduit kostbaar. Terugverdientijden zijn belachelijk lang. Ook hiermee zou je punten scoren. Maar daar lees ik niets over. Jammer dat je mensen probeerd te overtuigen met zaken die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ga je eerst eens verdiepen in de techniek en pas je stuk hierop aan. Mensen met een relatief goed geisoleerd huis die toch gaan verbouwen…. Laat meteen vele lengtes slang in elke vloer leggen. Dan meteen de upgrade i.p.v. 10x2mm 15cm hart op hart naar minimaal 16x2mm 10cm hoh. Hoe groter de warmte capaciteit hoe groter het rendement.

  • Marc 11 april 2018 om 09:12 - Antwoorden

   Voor waarheidsvinding ben je hier aan het verkeerde adres :-D. Maar omdat ik een positivo en wensdenker ben volgens sommigen zal ik bij uitzondering weer eens een positief verhaaltje uit mijn eigen praktijk neerpennen.

   Ook ik sta op het punt mijn jaren 30 woning te verbouwen. Ik erger mij te pletter aan de koudestraling van steensmuren zonder isolatie, een groot raam met enkel glas en het burengeluid. Allemaal comfortissues die ik ga verhelpen door een nieuw kozijn en binnenmuur isolatie in de woonkamer. Mijn bovenverdieping is reeds redelijk geïsoleerd met een gemiddelde Rc waarde van 2,5 en de radiatoren die daar staan heb ik nog nooit aan gehad.

   Dus wat ga ik doen, geluidsisolatie op de scheidingsmuur pak ik aan met een akoestisch ontkoppelde houtvezelplaat voorzetwand waarop ik wandverwarming in 3cm leemstuc ga aanbrengen met h.o.h. 20 cm. Geeft mij 20 m2 wandverwarming en 8 cm ruimteverlies. Met 2 kringen van 50m 16x2mm kan je dan met een delta T van 3 – 4 graden werken.
   De voor en achtergevel ga ik isoleren met pir en afwerking houtvezelisolatie met leemstuc. De dwarsmuren die een koudebrug zijn bekleed ik met houtvezelplaat en wederom 20m2 wandverwarming. Muuropbouw 5cm.
   Totale warmtevelies bij -10 graden zou dan ca 1500W zijn voor alleen de woonkamer/keuken met als gevolg dat mijn wandverwarming met een toevoer van ruim onder de 30 graden kan werken en daarmee ideaal voor een toekomstige warmtepomp.

   Totale kosten als ik het zelf doe, ca 4000 euro die vanuit extra comfortbeleving verdedigbaar is.

   De woning is daarmee geschikt voor een toekomstige warmtepomp. Ik zou dan toekunnen met een panasonic aquarea 3.2 kWh split lucht water warmtepomp die een SCOP haalt van minimaal 4. Aangezien ik met veel minder dan de standaard 35 graden toevoer kan verwarmen zal in de praktijk een hogere SCOP gehaald worden. Totale warmtebehoefte woning komt daarmee op ca 1500 kWh + 1200 kWh ventilatieverliezen = 2700 kWH => 675 kWh extra elektriciteitsafname bij een SCOP van 4. Tel daarbij op SWW van ca 50 liter per dag dat met een gemiddelde SCOP van 3 opgewarmd wordt en ik kom aan 350 kWh extra elektriciteit. Totaal 1000 kWh extra elektriciteitsafname per jaar waarmee een gasconsumptie van 1000 m3 per jaar zou wegvallen. Die warmtepomp kost 5500 euro, 1700 euro subsidie en ca 400 euro installatiekosten vanwege de splitunit waar F-gassen certificering voor nodig is. Terugverdientijd ca. 10 jaar.
   Het zou nog goedkoper kunnen als ik voor een aparte warmtepompboiler zou gaan en op die manier 2x subsidie zou pakken.
   Mijn 5 jaar oude remeha avanta ketel en mijn jaga tempo convectors kan ik daarmee de deur uitdoen en verkopen voor 500 euro.

   Als de woning dan ook nog eens 10k extra waard zou worden dan is het een positieve businesscase die vooral uit kan omdat ik veel zelf kan doen. Ik zie alleen op tegen het 3000 kg leemstuc smeren en laten drogen maar goed, daar wordt je kerel van.

   • Boels 11 april 2018 om 14:00 - Antwoorden

    @Marc 11 april 2018 om 09:12

    Mooi project en succes er mee!

  • Niek 11 april 2018 om 18:38 - Antwoorden

   ” Zo vaak en zo lang is het helemaal niet echt koud in NL”, totdat we weer een winter a la 1963 krijgen of 1979, dan gaat je energie rekening wel door het dak.

 20. Ben 11 april 2018 om 02:23 - Antwoorden

  Ik heb nog wel een brainteaser…. Als men nu wereldwijd overgaat op zonnestroom en de leveranciers de handen ineen slaan. Dan kan elke woning NOM (Nul Op de Meter) worden. Is het hier guur en koud met weinig zon, dan schijnt die zon elders. Nu zijn we overcapaciteit aan het verkopen en ondercapaciteit aan het inkopen. Maak er 1 grid van. Dan zijn zonne- en windparken geheel overbodig. Men blijft helaas op het eigen eilandje zitten klootzakken, ondat er anders niet gedraaid kan worden.

  • Boels 11 april 2018 om 07:09 - Antwoorden

   Het kan nooit kwaad om de hersenen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn 😉

   Ik veronderstel maar even dat de zon een baan van oost naar west volgt en dat je op de op de grond 24 zonneparken bouwt op dezelfde breedtegraad
   De productiecapaciteit zal dan per park gelijk moeten zijn aan tenminste 24 maal het totale momentane elektrische gebruik op die breedtegraad.
   Voor windparken geldt ongeveer hetzelfde.

   Het credo van “hernieuwbaar” dat het altijd wel ergens waait en de zon er ook nog eens schijnt gaat nog een beetje op als er voldoende opslagcapaciteit beschikaar zou zijn.
   Hoewel dan ook de productiecapaciteit opgevoerd moet worden om de conversieverliezen te compenseren.

   En dan praten we even nog niet over de gigantische aanslag op de voorraadkast van moeder aarde.

 21. Marjan Waldorp 11 april 2018 om 12:13 - Antwoorden

  Waarom zijn windmolens en warmtepompen zoveel aantrekkelijker dan warmte-kracht koppeling?

  Vannacht viel het kwartje. Heel simpel:

  Met warmte-kracht koppeling geef je toe, dat je eigenlijk niet zonder fossiele brandstoffen (en kernenergie) kunt.
  Met windmolens en warmtepompen wek je de (valse) illusie, dat je geheel zonder fossiele brandstoffen en kernenergie kunt!

  Bovendien is warmte-kracht koppeling “oude” techniek.
  Windmolens en warmtepompen zijn nieuwe techniek.
  De politiek heeft de neiging om te gaan voor nieuwe hemelbestormende ideeen, niet voor pragmatisme.
  Met saaie praktische oplossingen krijg je mensen niet op de barricade.

  De waarheid is echter, dat we nog heel lang fossiele brandstoffen zullen gebruiken.
  Waarom? Omdat fossiele brandstoffen zo praktisch zijn.

  Een loodaccu van 12Vx60Ah = 0.72kWh weegt 14kg, = 0.05kWh/kg
  1 L dieselolie heeft een energie-inhoud van 10kWh en weegt 0.84kg, = 11.9kWh/kg
  1kg dieselolie bevat dus 238x zo veel energie als een loodaccu!

  In 5 min. laad ik mijn tank vol met 60L dieselolie. Dan heb ik 600kWh in mijn tank!
  Mijn Tesla moet ik vele uren aan de lader hangen om maar een fractie daarvan in accu op te slaan.
  Dan ben ik met mijn (denkbeeldige) dieselwagen allang in Parijs aangekomen!

  Ik ben er van overtuigd, dat wij in de toekomst synthetische fossiele brandstoffen gaan maken.
  Nee, geen waterstof. Dat heeft een lage energie-inhoud en is erg gevaarlijk.
  Wel bijv. benzine uit steenkool. Dan kan nu al.
  Ook gaan we uit plantenmassa’s aardolie maken, zoals de natuur dat al miljoenen jaren doet.
  Fossiele brandstoffen zijn dan weer helemaal nieuw!

  • Scheffer 11 april 2018 om 16:45 - Antwoorden

   Er is wel wat af te dingen op “Windmolens en warmtepompen zijn nieuwe techniek”. Windmolens zijn in principe techniek uit oude islam sultanaten voor voor het jaar 1000. Water pompen werd al met watermolens gedaan met zelfde origine uit de zelfde periode ter irrigatie van landbouw. Warmtepompen vreten meer stroom dan windmolens kunnen produceren in de winter. Het is climate wise een volstrekt zinloze technische “vooruitgang”!

   Ir. J. A. Halkema : Windmolens zijn maar voor éénvijfde deel van hun vermogen effectief werkzaam. Een ander zwak punt van windenergie is, dat er alleen bij windkrachten tussen 4 en 7 à 8 Beaufort stroom opgewekt zal worden. Boven deze windsterkte gaat een molen buiten bedrijf.

   • Niek 11 april 2018 om 18:33 - Antwoorden

    Scheffer, niet helemaal juist, de specs voor de windmolens welke gebruikt worden in het Gemini windpark zijn als volgt: cut-in 3.5 M/s = 3 bft; nominal max power 11 -12 m/s = 6 Bft en cut-out 32 m/s is bijna 12 Bft.

    https://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/market-specific-solutions/wind/data_sheets/data-sheet-wind-turbine-swt-4.0-130.pdf

    • Scheffer 11 april 2018 om 18:43 - Antwoorden

     Fabrieksspecificaties? 🙂 Ze bewijzen nog steeds hun ongeloofwaardigheid!

     De onwelgevallige feiten over windenergie ! Henk Kamp liegt, de overheid liegt, de media liegt. Een dure leugen

     climategate.nl/2016/12/nos-journaal-weer-misleidend-fake-news-windfarm-shelleneco/

     climategate.nl/2018/01/onwelgevallige-feiten-windenergie-nooit-hoort/

    • Huub ter Beek 7 juli 2018 om 01:55 - Antwoorden

     Kanniewaarzijn. cut-out bij 12 Beaufort, dank je de koekoek, 12 Beaufort is meer dan orkaankracht, daarbij vertonen de windmolens inderdaad “cut-out” maar niet omdat ze uitgezet worden, maar omdat ze de lucht ingeblazen worden. “Total destruction” vertelt mijn wind-app mij.

 22. Cornelis van den Berg 11 april 2018 om 15:29 - Antwoorden

  Wat is er nu leuker voor een socialist als Samson om tegen ruime betaling de mensen wat gelijker te maken door ze allemaal te beroven? Groot gelijk heeft die man, zijn gelijk!

 23. Henk Rijs 11 juni 2018 om 09:10 - Antwoorden

  Dhr Samsom is een studie waard !
  Deze knaap kan zijn gezin, zijn door hem gemaakte kinderen niet eens een positief gezinsklimaat bieden.
  Hij gaat de top onderhandelaar zijn voor hét klimaat ?

  Hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha

  Stakker is het .

Geef een reactie

Solve : *
30 − 7 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK