Zijn het de aerosolen?

Een gastbijdrage van Peter van Beurden.

Dat broeikasgassen, waaronder waterdamp, voor een aangenaam klimaat zorgen op aarde is genoegzaam bekend.

Dat CO2 een broeikasgas is en dus ook een bijdrage levert aan dat aangename klimaat is minder duidelijk, want vooral het gevaar van extra opwarming door een zogenaamd teveel aan de boosdoener CO2, wordt er elke dag bij alle beste brave burgers ingeramd. Onze Nederlandse publieke omroep en pers laat zich daarin niet onbetuigd.

Toegegeven, in het laboratorium schijnt via metingen duidelijk te zijn geworden dat een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in een verder normaal luchtmengsel leidt tot een vertraagde warmte afgifte. In de veronderstelling dat de verdubbeling van de ideaal geachte 285 ppm tot 570 ppm zou dat leiden tot een opwarming van 1,1 graad Celsius.

We hoeven dan niet met vakantie naar een zuidelijker gelegen land waar velen van ons zich kennelijk zo goed voelen bij een warmer klimaat dat kennelijk beter bij de mens als soort past.

Maar dat is erg kortzichtig, want als het hier warmer wordt, dan wordt het elders wellicht nog warmer en treedt verdroging en verwoestijning op. Met de riedel klimaatvluchtelingen er als een automatisme op volgend. En ja dat is op tot op zekere hoogte waar. Net als het voorbeeld van de grote volksverhuizingen die we uit de historie kennen. De indogermaanse stammen uit het oosten. Niets nieuws onder de zon. Fluctuaties in temperatuur, zee en luchtstromingen en toenemende populatiedruk zorgden voor veranderingen. Dat noem je de grillen van de natuur.

Dus met dat warmere klimaat begint de ellende pas hoor ik de alarmisten op hoge toon roepen. Door die opwarming komt er ook meteen meer van het belangrijkste broeikasgas waterdamp in de lucht en daarmee komt er tijdens die verdamping ook weer extra CO2 vrij uit de oceanen die 10 maal meer in het water opgelost CO2 bevatten. Voorraad genoeg dus om de temperatuur tot grote hoogte op te laten lopen.

Simon Rozendaal.

De heldere voordracht van Simon Rozendaal tijdens een “van-het-gas-af”-bijeenkomst in de Balie triggerde bij mij een ander inzicht terwijl hij sprak over het met steenkoollucht bezwangerde ouderlijk huis. De nostalgie naar zijn jonge jaren toen hij net als ik de kolenkit in het kolenhok moest vullen en die naar boven kwam bij een bezoek aan landen als Ierland waar blijkbaar nog veel steenkool gestookt wordt. Maar die hem en mij daarmee weer meteen deed denken aan de vervuilde lucht van toen.

Zijn we té schoon geworden, zitten er momenteel te weinig aerosolen in de lucht. Aerosolen die per saldo moeten zorgen voor condensatiekernen om wolken te laten ontstaan. Wolken met een veel complexer klimaateffect dan CO2 en misschien ook CH4. Wordt er daarom weer gerept over geo-engineering om kunstmatig condensatiekernen in de lucht te brengen. Zijn we misschien te bedreven geworden bosbranden te blussen. Bosbranden en de ermee samenhangende roetdeeltjes en zwaveldampen uit vulkanen en fossiele brandstoffen en centrales brachten de temperatuur dus naar beneden. Aerosolen hebben immers een temperatuurverlagende werking.

Is er onderzoek naar het historische klimaateffect van de schoonmaakoperatie die al sinds mijn kinderjaren aan de gang is net als lang daarna de inbouw van katalysatoren in de uitlaatsystemen van auto’s. Een schoonmaakoperatie die vooral in de geïndustrialiseerde landen plaats vond.

Is die als ideaal geziene gemiddelde temperatuur van 15 graden Celsius daarom misschien wel te láág ingeschat?

Of is het zo dat die vermindering van aerosolen een historische sterke temperatuurstijging hebben gemaskeerd/ onderdrukt? Zomaar wat vragen van de nar aan de koning. Zolang de Koning er om kan lachen mag de nar blijven. Wordt de nar gevaarlijk voor de macht en het aanzien van de Koning, dan wordt de Koning narrig en de nar opgeruimd. Hopelijk blijft dat in dit opwarmend kikkerlandje nog even uit.

Guido van der Werf.

Guido van der Werf kan daarover als bosbrandgevolg-expert misschien wel een verstandig woord zeggen. Ik heb begrepen dat zijn klimaatexpertise vooral op dat vlak ligt. Kappen we misschien te veel oerwoud? Waardoor de langjarige opslag via bijv. het planten van soja veel korter wordt?

Ik laat me graag verrassen. Héél nadrukkelijk met twee rren

Door |2018-07-11T09:01:43+00:0012 juli 2018|13 Reacties

13 Comments

 1. Marleen 12 juli 2018 om 08:40 - Antwoorden

  Een heel plausibile vraag.

  Overigens worden ook wolken, d.w.z. minuscule waterdruppeltjes en ijskristallen, gerekend tot aerosolen. Dus moet er wellicht ook hier onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke en antropogene aerosolen, zoals rook en andere vormen van vervuiling, waarbij de laatste, in het niet lijken te vallen bij de hoeveelheid wolken, net als het antropogeen CO2 bij andere broeikasgassen als waterdamp.

  (Onder mijn naam staat een nieuwe blogpost over een gisteren ter sprake gekomen artikel uit Nature Geoscience voor wie er interesse voor heeft)

 2. Peter van Beurden 12 juli 2018 om 10:03 - Antwoorden

  Marleen,
  Hier bevat mijn “kennis”een hiaat blijkbaar. Bij de onderzoeken die Svensmark deed naar het ontstaan van wolken door kosmische stralen, kwam naar voren dat de waterdruppeltjes pas condenseren als de condensatiekernen een bepaalde grootte hebben. In zijn onderzoek gebruikte hij daarvoor zwaveldeeltjes. Over de vrieskernen waarover je spreekt schrijft Wetenschap.infonu:

  “Vrieskernen
  Een vrieskern trekt ook watermoleculen aan, maar zet ze daarentegen om in ijskristalletjes mits de temperatuur beneden 0 °C is. Vrieskernen zijn meestal minerale kleideeltjes, met een diameter tussen de 0.1-4.0 μm. De natuurlijke concentratie van vrieskernen ligt veel lager dan dat van condensatiekernen; >1 per cm³. Hoe beter de structuur van de vrieskern overeenkomt met de structuur van ijs, hoe groter de kans dat al bij hogere temperatuur ijskristalletjes gevormd worden. Zo is zilverjodide (AgJ) een zeer effectieve vrieskern, dat al bij een temperatuur van -4°C een druppeltje kan laten bevriezen. Het proces waarbij waterdampmoleculen rechtstreeks in ijs overgaan wordt sublimatie genoemd.”

  https://wetenschap.infonu.nl/weer/125044-condensatiekernen-essentieel-voor-het-klimaat.html

  Mijn bedrevenheid om aanhalingen van teksten uit andere bron in te laten springen op deze site is 0 dus doe ik het op deze manier.

 3. Marleen 12 juli 2018 om 13:48 - Antwoorden

  Peter,

  Dank je voor de link. Je hebt vast en zeker gelijk.

  Het is een duidelijke tekst die bevestigt wat er in je artikel staat namelijk dat er solide condensatiekernen aanwezig moeten zijn voor de vorming van wolken. Zou het mogelijk zijn dat er voor de eerste vorming van minuscule waterdruppeltjes inderdaad uitsluitend condensatiekernen aanwezig moeten zijn en dat deze waterdruppeltjes vervolgens op hun beurt ook als condensatiekern dienen? Is dat niet zo, dan is mijn idee dat waterdruppeltjes en kleine kristallen zelf ook aanleiding kunnen geven tot condensatie van wolken gewoon fout.

  “Door de enorme omvang van de oceanen vormen zeezoutdeeltjes de grootste groep binnen de reuzekernen.” Dat verbaast me enigszins, ik wist namelijk niet dat het zout als aërosol kan dienen en dacht altijd dat uitsluitend water uit de zee verdampt en niet het zout. Kennelijk begrijp ik iets niet.

  • Peter van Beurden 12 juli 2018 om 15:30 - Antwoorden

   Marleen
   Ik ben niet uit op mijn gelijk, misschien had jij recentere informatie dan ik kon vinden of had. De boeken de ik heb en de downloads op mijn PC zijn soms al bedaagd (net als ik).
   Ik sta open voor elke informatie en doe een poging die te wegen of aan een ander ter weging voor te leggen.

   De geo-engineers willen gebruik maken van het verstuiven van zout op open zee om zo de opwarming te dempen. Misschien gebeurd het al. In wijngebieden probeert men verwoestende hagelbuien op een andere manier te voorkomen door wolken te beïnvloeden d.m.v. bijv. zilverjodide.

   http://edepot.wur.nl/291273

   • Frans Galjee 12 juli 2018 om 18:46 - Antwoorden

    Peter,
    Toen men in derde kwart van vorige eeuw nog dacht dat het klimaat op onze Aarde richting een afkoeling ging waren er al dwazen die roet op ijskappen wilden aanbrengen om via de albedo een afkoeling te voorkomen. Ook meer recent zijn er lokaal met onze oceanen (mislukte) experimenten uitgevoerd. Met de staat van onze huidige ontoereikende kennis vind ik elke vorm van geo-engineering een misdaad tegen de Aarde en dus een misdaad tegen dat wat hierop leeft.

    Verrek dat zijn wij dus ook!

    Als we denken en bereid zijn met geo-engineering (bewust) het klimaat op onze planeet te kunnen (bij)sturen moeten we ook accepteren dat we (onbewust) met onze activiteiten het klimaat zouden kunnen beïnvloeden – AGW dus.

    • Hans Erren 12 juli 2018 om 18:55 - Antwoorden

     Een leuk experiment, dat volledig omkeerbaar is zou het gebruik van zwavelhoudende kerosine zijn op kruishoogte in de tropoppause. De uitlaatgassen hebben een verkoelende werking en zijn na drie jaar al verdwenen. Bovendien is zwavelhoudende kerosine nog giekoper ook.

     Ja,ja, Ik weet het, het is vloeken in de klimaatkerk.

    • Peter van Beurden 12 juli 2018 om 22:01 - Antwoorden

     Frans,
     Mee eens. maar als deze zotternij doorgaat denken onze heren en dames politici, die kennelijk braaf aan de leiband lopen van hen die met begerige ogen naar de spaarpotten van burgers en de pensioenpoten kijken, dat deze gekte er in de hoop de aarde te redden er ook nog wel bij kan. Er zijn al aardig wat ingenieursbureaus die daar een deel van hun hun geld mee verdienen. Surfen op de hausse. Of je nu wetenschapper bent of ingenieur. De schoorsteen moet tenslotte roken. Sorry verkeerde opmerking…

  • Hetzler 12 juli 2018 om 17:31 - Antwoorden

   @Marleen Dat zout komt ook in de atmosfeer door stormen o.a. Zie https://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/stof,-rook-en-zeezout-in-de-atmosfeer/3734/

   • Marleen 12 juli 2018 om 17:58 - Antwoorden

    Prachtig Hetzler, een schitterende animatie ook. Bedankt, ik wist het niet

 4. Marleen 12 juli 2018 om 15:27 - Antwoorden

  Mijn eerste alinea hierboven is niet correct. Let er maar niet op.

  Hierbij een link naar Nederlandse meetapparatuur Tropomi op de Sentinel 5-satelliet. Deze kan verschillende stoffen in de troposfeer vastleggen, zoals aerosolen. Prachtig om doorheen te bladeren via de linkerkolom. Deze gegevens zijn sinds gisteren voor het eerst openbaar.

  http://www.tropomi.eu/data-products/uv-aerosol-index

 5. Peter van Beurden 12 juli 2018 om 15:38 - Antwoorden

  Leuk om te zien dat CH4 met name in de rijstgebieden geconcentreerd is en zwavel in het Midden-Oosten, waarschijnlijk door lekkage bij gaswinning en het affakkelen van gas of in brand staande gas – of olie winningslocaties.

 6. Johan Dijkman 13 juli 2018 om 23:21 - Antwoorden

  Veel weten we niet. We weten niet wat de invloed is van een eventueel fluctuerende zonnestraling op ons klimaat, de stand van de aarde ten opzichte van de zon, we weten niet de invloed van aerosolen, convectie van lucht en water, de NAO, methaan, waterdamp, andere gassen en stoffen, etc. etc.. Gelukkig weten we wel precies dat een verhoging van 400 ppm CO2 naar 404 ppm de temperatuur tot achter de komma nauwkeurig doet stijgen in het jaar 2040. Knap hoor!

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK