Een gastbijdrage van Cor van Dijk.

Religie: in het Latijn zit daar het woord ligare ((vast)binden) in.

Onlosmakelijk is religie verbonden aan geloof, geloof = de overtuiging dat je denkt dat het waar is.

Waarom deze titel van dit stuk? Wij als Homo Sapiens kunnen ons organiseren en hebben grotendeels een overtuiging of geloof nodig om dit te kunnen. Hoe groter de groep gelovigen hoe redelijker wordt de overtuiging of geloof. De Homo Sapiens bestaat sinds 70.000 jaar op de aarde en is de sterkste soort die het overleefd heeft, ten opzichte van bijvoorbeeld de Neanderthalers of Homo Erectus deze groepen zijn uitgestorven.

De Homo Sapiens heeft zich altijd aangepast aan de situaties, bijvoorbeeld ijstijden en extreme hitte en droogte. Sinds ca. 10.000 jaar heeft de Homo Sapiens de werktuigen, indoctrinatie en manipulatie in gebruik. Bijvoorbeeld in de oudheid dachten de Grieken dat Neptunes de God van de zeeën was en dat Zeus de oppergod was. Vierduizend jaar geleden hadden de Azteken de oergod de schepper Ometéotl. Deze goden hebben langzaam het veld moeten ruimen voor de andere goden als bijvoorbeeld God of Allah.

Deze huidige ‘Goden’ worden met geweld in stand gehouden. Bijvoorbeeld de Christenen hebben in het verleden gruwelijke dingen gedaan om het geloof letterlijk in de mensen te slaan. En de mensen die niet overtuigd en bekeerd waren, werden verketterd of op de brandstapel gegooid. Zie nu in het heden wat de Islam, en met name de IS, doet uit naam van het geloof of overtuiging.

Bij de religie CO₂ wordt de manipulatie en indoctrinatie op een andere manier aangepakt, maar wel met dezelfde resultaten en hetze. Door de veelvoud aan (sociale) media die gebruikt wordt om deze religie te propageren en alles te blokkeren en te negeren van sceptici op deze zelfde media.

Wanneer je als persoon de wetenschappelijke rapporten, die onderbouwen dat CO₂ de veroorzaker is van de temperatuurstijging op aarde bekritiseert, word je ook genegeerd en ben je een klimaatontkenner enz. Er wordt geen dialoog gevoerd tussen wetenschappers die CO₂ als veroorzaker noemen en de wetenschappers die aantonen dat CO₂ maar een minieme invloed heeft op de klimaatverandering. De laatste groep wordt behandeld als een luis in een pels door zowel de media als klimaatalarmisten en politici.

In de psychologie is bewezen dat wanneer je een boodschap veelvuldig herhaalt, je deze ook gaat geloven.

Overeenkomsten bestaande religies en CO₂-religie

Er zijn religies die levenswetten voorschrijven bijvoorbeeld het Christendom of Islam enz.. Dit is ook wat Greenpeace en andere milieu-actiegroepen samen met de Nederlandse, provinciale en gemeentelijke politiek op dit moment aan het prediken zijn m.b.t. CO₂. De meeste van deze mensen hebben zich niet verdiept in wat CO₂ voor invloed heeft op het wereldklimaat.

In de religies zijn er ook figuren zoals Jezus of Mohammed. In de CO₂ religie zijn dat Al Gore en in Nederland Ed Nijpels.

In het Christendom is het van belang om zoveel mogelijk zieltjes te winnen, evenzo in de Islam. In de CO₂-religie  is dit ook het geval door de mensen maar één kant van het verhaal te vertellen. Dit wordt ook wel propaganda genoemd.

De ongelovigen mogen niet worden gehoord en worden verketterd en bespuugd door de gelovigen. Dit doet denken aan wat in religies, niet alleen in het verleden, maar ook nog heden ten dage, tot verschrikkelijke daden heeft geleid.

De Bijbel (Christendom) of de Koran (Islam) is de opgetekende waarheid. Dit geldt ook voor de klimaatrapporten van bijvoorbeeld het IPCC en het KNMI.

Daarnaast kosten religies enorm veel geld. De CO₂-religie gaat nog veel meer kosten. Zie de insteek van de Nederland BV om CO₂ te verbannen uit Nederland. Dit zijn vele honderden miljarden euro’s.

Wie gaat die vele honderden miljarden betalen in Nederland?

Antwoord: De inwoners van Nederland.

Vraag: Wat levert het op deze investeringen van vele honderden miljarden?

Antwoord: Ongeveer 0,000 en nog wat graden Celsius minder temperatuurstijging (verdediging van Sharon Dijksma in het Urgenda-proces).

Vraag: Wie verdient hieraan?

Antwoord: De multinationals en initiatiefnemers van duurzame energie.

Vraag: Wat betalen zij mee aan de vele honderden miljarden?

Antwoord: Niets. Deze partijen ontvangen geld door subsidies als bijvoorbeeld SDE+.

Vraag: Wie bepaalt dat deze CO₂-religie doorgezet wordt?

Antwoord: Dat is het kapitaal die dit bepaalt.

Het kapitaal regeert in deze wereld, uitspraak van Sandra Beckerman tweede Kamerlid van de SP tijdens een bijeenkomst in Emmen was

‘Het kapitaal regeert in Nederland’. Er werd haar toen de vraag gesteld ‘en wat kun jij daaraan doen in de tweede kamer?’. Antwoord van haar was ‘ik kan hier niets aan doen’.

en over tot de orde van de dag.