Eerder publiceerde Climategate.nl de video-registratie van mijn voordracht voor het ‘Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte’ in het stadhuis te Rotterdam. Zie hier.

Nu is ook de registratie van de daarop volgende discussie beschikbaar.

Zoals gebruikelijk als het over klimaat en klimaatbeleid gaat, was deze discussie levendig, ja soms zelfs heftig. Opvallend was ook dat een aantal aanwezigen goed geïnformeerd bleek over de materie.

Bij de discussie kwamen onder meer de volgende thema’s aan de orde:

 • Klimaatalarmisme.
 • Omerta onder mainstream klimatologen.
 • Pseudo-religie.
 • Betrouwbaarheid klimaatmodellen (hindcasting/forecasting).
 • Klimaat als een non-lineair, chaotisch systeem met terugkoppelingen.
 • Invloed van de mens: antropoceen.
 • Klimaatsceptici versus klimaatontkenners.
 • Verschillende opvattingen inzake klimaatgevoeligheid.
 • Nauwkeurigheid CO2- en temperatuurmetingen uit ijsboorkernen (Vostok).
 • No-regret beleid.
 • Kosten en baten van het klimaatbeleid,
 • CO2 en biodiversiteit.
 • Milieubeweging/bedrijfsleven: een Faustisch pact.
 • Kosten klimaatbeleid: minstens 580 miljard euro tot 2030.
 • Van-het-gas-los.