Een gastbijdrage van Cor van Dijk.

De coördinator terrorismebestrijding, Dick Schoof, heeft de volgende uitspraak gedaan:

Terreur tegen windmolens loopt uit de hand.

Door deze uitspraak worden de mensen in de Veenkoloniën, in de provincies Drenthe en Groningen, in een kwaad daglicht gesteld.

Wat is een terrorist? Hierbij een kleine opsomming, 1) Boef 2) Gewelddadige opstandeling 3) Gewelddadig persoon 4) Gewelddadige opstandeling 5) Geweldpleger 6) Iemand die geweld gebruikt om een politiek doel te bereiken 7) Iemand van terroriseren verdenken 8) Kaper 9) Misdadiger 10) Pleger van gewelddaden.

Wanneer een persoon aangeeft dat hij tegen windmolens is, houdt dat dan in dat hij automatisch een terrorist is?

Maar wat ging er nu vooraf aan de uitspraak van Dick Schoof?

In 2009 hebben een aantal initiatiefnemers en Economische Zaken (EZ) een afspraak gemaakt om de Veenkoloniën vol te zetten met windmolens. Hierbij werden zij niet gehinderd door enige consideratie met de inwoners van de Veenkoloniën. In het geheim zijn er afspraken gemaakt en er is een embargo afgesproken dat de plannen hiervoor niet openbaar mochten worden gemaakt. Per ongeluk (of bewust) heeft een initiatiefnemer van deze windplannen zich in 2010 versproken, waardoor de plannen toch openbaar werden. Sindsdien is de bevolking van de Veenkoloniën zich bewust geworden van wat hen boven het hoofd hing en is zij in actie gekomen om deze plannen te voorkomen.

Heel langzaam heeft EZ een strop om de halzen van de inwoners van de Veenkoloniën gelegd. Dit is zeer bewust en met uitzonderlijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Hierbij is zelfs de RCR (Rijkscoördinatieregeling) toegepast, die eigenlijk bedoeld was om tijdens de recessie potentieel verzet te neutraliseren. Maar de RCR was ook uitermate geschikt om de inwoners van de Veenkoloniën te tergen, schofferen, beledigen enz. En dan wordt het raar gevonden dat mensen dan in verweer komen. Als een dier getergd wordt, reageert dat ook door te grommen of te bijten.

Daarbij komt nog dat de lusten voor de initiatiefnemers zijn, per windmolen een opbrengst van ca. 11 miljoen Euro in 15 jaar. En deze lusten worden ook nog eens gedeeltelijk opgehoest door de inwoners van de Veenkoloniën door de ODE (Opslag Duurzame Energie) op energie. De lasten mogen wel gedragen worden door de inwoners, zoals waardevermindering woningen (is aangetoond en de gemeente Aa en Hunze heeft hierop de WOZ-waarden verlaagd), slagschaduw (tiphoogte geplande windmolens is 210 meter), Laag Frequent Geluid (LFG, er is wetenschappelijk aangetoond dat dit LFG slecht is voor mens en dier). En dan laat ik horizonvervuiling en lichtvervuiling (knipperende lichten) nog maar even buiten beschouwing.

Het dorp Gasselternijveenschemond in de Veenkoloniën, 650 inwoners, wordt ingesloten tussen 2 rijen windmolens. 7 Windmolens in de achtertuin en 6 windmolens in de voortuin. Er zijn woningen die in een cirkel van 2 km last krijgen van 7 windmolens. Deze 7 windmolens cumuleren in overlast. Wat bijzonder is dat in de kaarten van EZ het dorp Gasselternijveenschemond niet eens bestaat. Dit is erg frustrerend voor de inwoners van het dorp.

Wat de initiatiefnemers en EZ als compensatie aanbieden is beschamend. Dit is vergelijkbaar met spiegeltjes en kraaltjes, waarmee in vroeger tijden mensen uit andere culturen blij werden gemaakt. Verder waren er spelregels opgesteld voor het plaatsen van windmolens. Eén daarvan was voldoende draagvlak onder de bevolking. Helaas is daar geen sprake van, een door de betreffende gemeenten georganiseerde onderzoek, erkend door EZ, heeft aangetoond dat 80 % van de inwoners deze windmolens helemaal niet willen hebben in de Veenkoloniën.

Dit onderzoek is kennelijk echter onderin een lade beland bij EZ en daarbij is de voorwaarde draagvlak van tafel geveegd. Zelfs bij de Raad van State (RvS) is dit argument zonder blikken en blozen verworpen, zoals ook de 17 andere zienswijzen die waren ingediend.

Uit bovenstaande is de conclusie te trekken dat niet de inwoners van de Veenkoloniën de terroristen zijn, maar de initiatiefnemers en EZ. En de inwoners mogen zich daar niet tegen verweren.

In een eerdere bijdrage op Climategate.nl van mijn hand heb ik CO₂ betiteld als de nieuwe religie, en daar in uitgelegd dat er overeenkomsten zijn met de religies christendom en Islam.

Ja, de windmolens zijn in veler ogen de oplossing tot een verlaging van het CO₂ in de atmosfeer, die zogenaamd de grootste boosdoener is van de klimaatverandering. Die velen hebben zich niet verdiept in de argumenten van wetenschappers, die onderbouwd hebben dat er meer is dan alleen CO₂ die het natuurlijke broeikaseffect versterkt.

Verder wordt er ook niet gekeken naar de negatieve effecten van het produceren, opstellen, afbreken en recyclen van windmolens – en dan vooral de CO₂-uitstoot die daarmee gemoeid is. Ik kan niet berekenen hoeveel CO₂ daarbij vrijkomt. Dat kunnen anderen veel beter. Maar helaas, dit wordt niet meegenomen in de beslissingen om windmolens te plaatsen.

Wat wel bewezen is dat er niet altijd voldoende wind is, of nagenoeg geen wind. Dan staat de windmolen stil en wordt er geen energie opgewekt. O ja, dan kan de energie opgewekt worden door de zonnepanelen. En wat produceert dan energie als er geen wind of zon is? Volgens het klimaatakkoord kan dan de energieproductie worden overgenomen door …? Gas en kolencentrales zijn inmiddels gesloten. Dan rest alleen nog maar nog biomassa. En dit is erg duurzaam, want hierbij komt geen CO₂ vrij. Toch!?

 

Jan Nieboer.

Naschrift

Rabobank haalt als eerste een angel uit de terrorismedreiging

De Rabobank haalt als de eerste een angel uit de terrorismedreiging in Groningen en Drenthe door niet over te gaan tot financiering van windparken in deze Provincies.

De reden daarvoor kent haar basis in de maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank die, naar haar eigen zeggen, “Midden in de samenleving” staat.

….

Tegenwind Veenkoloniën

J.L. Nieboer

Voorzitter/woordvoerder