Respect voor natuurkundige wetten

Kees le Pair.

Een bijdrage van Kees le Pair.

Doelstellingen, regels, voorschriften, zelfs wetten in strijd met de wetten van de natuurkunde en de technische mogelijkheden, zijn waardeloos en leiden tot rampen bij handhaving. De geschiedenis is er vol mee. Dat is thans het geval met klimaat en energie.

Wat het verband is met eerlijke lastenverdeling, hoop ik aan te geven.

We wéten dat windmolens elektriciteit leveren. En we wéten dat de Nederlandse molens nauwelijks fossiele brandstof sparen en dus ook CO2 uitstoot niet verminderen; wat ook regering en volksvertegenwoordiging er over zeggen. En wat de windlobby ook mag beweren. Die slagers keuren eigen vlees.

Molens van het lopende energieakkoord besparen ten hoogste één derde van wat overheid en molenaars beweren. Meer molens onder aanvoering van Nijpels en Samsom vergroten het verlies.

Omdat van een aantal verliesgevende factoren kwantitatieve gegevens ontbreken, is het feitelijk nog erger. In de verliezen zijn bv. de energiekosten van

 • de netuitbreiding,
 • de molenbekabeling,
 • de verminderde opbrengst door slijtage,
 • het onderhoud en werkzaamheden op zee, die niet met zeilbootjes plaatsvinden,

niet meegenomen.

Zelf schat ik de resterende besparing nihil. Zo niet de meerkosten. Die bedragen tot het jaar 2023 ongeveer 60 – 80 miljard. Weggegooid geld! De bestaande installaties kunnen de taak aan en blijven nodig bij weinig wind Het is een doublering.

Bedrijven investeren alleen, indien ze hun geld met winst terugverdienen. En dat doen ze, dankzij subsidies. Subsidies en SDE zijn geen cadeaus van de regering, maar van het volk. Die miljarden gaan ten koste van onze welvaart: zorg, scholen en noem maar op. Het is de grootste overheveling van arm naar rijk in onze geschiedenis. Zie hier en hier.

Economisch zijn klimaatakkoord windmolens zonder meer een ramp. De terugverdientijd van een molen op zee is 55 jaar, op land 36 jaar, terwijl hun levensduur rond 20 jaar ligt. Private investeerders vertrouwen dat subsidies jarenlang de verliezen in winst zullen omzetten. Arm land! Zie hier.

Hoeveel land we nodig hebben om met zonnecellen in onze energie te voorzien, toont de afbeelding. Zonnecellen staan op veel Nederlandse daken, dankzij gulle subsidies. Ze leveren ook onbetwist elektriciteit bij voldoend opvallend licht. De tot voor kort geïnstalleerde zonnepanelen produceren gedurende hun levensduur evenveel elektrische energie als Chinese kolenboeren en olie- en gasleveranciers er hebben ingestopt.

De nieuwere generatie doet het beter, die zal anderhalf à twee keer zoveel energie leveren. En de zonnecellen die nu nog in de laboratoriumfase zijn, zullen overdag misschien vier tot vijf keer die energie opbrengen. Dat is dan tevens een natuurkundige limiet. Maar als gebruikers ook ’s avonds stroom willen gebruiken, gaat die opbrengst drastisch omlaag.

Daarmee is de kous niet af. Om onze huidige welvaart te behouden moet de energieopbrengst van de installaties tenminste 7 keer zo groot zijn, als de energie die we er in stoppen. Indien de wereld de weg inslaat van zonne-energie betekent dat schrikwekkende armoede, honger en massasterfte. Zie hier.

Volgens regering en molenaars leveren Nederlandse molens 3% van de energie die we verbruiken bij voltooiing van het lopend ‘Energieakkoord’. Klinkt goed, maar bespaart, zoals ik opmerkte, ten hoogste 1% op onze fossiele brandstof. De zonnecellen doen nog minder. Voor het klimaat maakt het allemaal niets uit, omdat de CO2-uitstoot nauwelijks vermindert en de invloed van CO2 op het klimaat veel kleiner is dan men aanneemt, zo er al enige invloed is. Zie hier.

De kosten van het gedoe zijn gigantisch. De SDE-subsidies bedragen ~12 miljard per jaar. Per huishouden jaarlijks €1500 aan lasten extra boven wat energie anders zou kosten. De industrie betaalt vrijwel niet mee. De kosten zijn weggemoffeld in diverse heffingen, belastingen en tarieven. Tennet betaalt de aansluiting van de molens, ook die op zee. Zo worden die goedkoper, maar u betaalt het in uw elektriciteit- en gasrekening. De saldering van de stroomkosten van huizen met zonnecellen is niet anders dan de buren voor je stroom en aansluiting laten betalen. Over eerlijke kostenverdeling gesproken! Echt energie neutrale huizen bestaan niet. Die hebben geen elektriciteit- en gasaansluiting.

Normaal financiert belasting openbare voorzieningen. Deze belasting levert de burger niets op. Het is alleen een overdracht van arm naar rijk.

De afbeelding van het wereldenergieverbruik toont een verdubbeling sinds 1977. Het valt niet op, maar onderaan ziet u het aandeel van wind en zon. Het beeld is sinds 2014 niet veranderd. De bestaande ‘duurzame energie’ techniek is hopeloos ontoereikend om de wereld van energie te voorzien. Energie is niet slechts TV en verlichting. Het is transport, industrie, brood, tomaten, paprika, verwarming, baksteen, beton, asfalt, staal, plastic. Zonder fossiele energie sterft de halve wereldbevolking de hongerdood.

Het is dus zaak om aan vervanging te werken voor het over 200 jaar op is. Molenbouw en zonnepanelen op daken helpen niet. Net zo min als de verbranding van Amerikaanse houtsnippers, die meer dan de helft van de opgewekte zogenaamd duurzame energie leveren. Ze produceren meer CO2 dan steenkool.

De gasuitstap op termijn waaraan men denkt is een sneltrein naar armoede, honger, kou en ellende. De kosten zijn enorm. Het gaat om vele honderden miljarden. Het is een ongekende welvaartsvernietiging. Ook zonder Gronings gas is die uitstap onnodig. Er is wereldwijd gas genoeg. Leveranciers popelen het te leveren. Alle Groningers een nieuw aardbevingbestendig huis zou minder dan een tiende daarvan kosten!

Voor een haastige energietransitie is geen reden. Op het klimaat heeft het geen invloed en er is de komende tweehonderd jaar voldoende fossiele energie. Die tijd moeten we gebruiken om kennis voor een nieuwe, echt duurzame energievoorziening te ontwikkelen. Het zou ons niet meer dan een tiende kosten van wat we nu aan niet werkende systemen weggooien.

Onderzoek en ontwikkeling gericht op: energieopslag, conversie, veilige uraan-kweekreactoren, thorium reactoren en, als plan C, kernfusie. Dan kunnen we eeuwig eten, warm blijven, reizen, wonen en doen wat we altijd deden en graag blijven doen, maar dan schoner.

Daarnaast kunnen we al direct een energie bijdrage leveren door besparingsmaatregelen, zoals gebouwisolatie en efficiëntieverbetering in de industrie en het transport.

Ik ben blij met het verzet tegen de huidige gang van zaken, dat voortkomt uit de wens om de lasten eerlijker te verdelen en de besluitvorming democratischer te maken. Niet omdat een democratische molen beter energie levert, maar omdat elke molen minder het welvaartsverlies verkleint. Dat geldt net zo voor de andere technieken, die niet doen wat men gelooft.

In discussies zijn andere cijfers naar voren gekomen over kosten en energie-opbrengst van molens. De bovengenoemde cijfers zijn de werkelijke kosten en energieproductie van de molens in het huidige energieakkoord in Nederland. Elders kunnen die anders zijn. Overigens verschillen onze cijfers weinig van die in Ierland, Spanje en Duitsland. Duitsers en Denen lopen op ons voor. Zij betalen dan ook reeds 30 eurocent per kilowattuur. Bij ons was dat vorig jaar nog ~ 20 cent. Wij zullen ze snel inhalen.

Een veel gehoord argument is de verevening van de molenproductie door internationale spreiding. “Het zou altijd wel ergens waaien.” Dat zou de verliezen van de onregelmatige wind wegnemen. In werkelijkheid valt het tegen. Ik heb daarom bijgaande afbeelding toegevoegd. Die toont de windstroomproductie in 14 Europese landen per dag van januari – september 2016. Om de gevraagde stroom te leveren moesten gewone centrales in februari 78 gigawatt aanvullen, in juni 4. Dat was vijf keer de Nederlandse totale elektriciteitsproductie méér!

De molenprijs kan van land tot land verschillen. Maar niet meer dan marginaal. Projecten voor molens elders zijn alleen voordelig dankzij verschil in subsidie- en afzetafspraken. Meer kilowatturen leveren ze niet op.

Aldus Kees le Pair.

Door |2018-10-06T09:57:07+00:008 oktober 2018|68 Reacties

68 Comments

 1. Theo 8 oktober 2018 om 17:43 - Antwoorden

  Waar maakt men zich nu druk om in dit miezerig landje, laat toch gaan de boel. Rijk en arm komt toch! Over hoeveel jaar is er overbevolking? Nederland is al overbevolkt, als echt stont aan de knikker is gaan we er aan. Nederland kan niet eens meer eten zonder import. Het is veel beter om zich eens druk te gaan maken om de explosieve bevolkingsgroei.
  Minder mensen op de wereld betekent direct ontlasting van het milieu.
  Daar kan geen windmolen of zonnecel tegen op.
  We zijn met te velen op deze aarde, en de teller loopt nog steeds verder.

  • Gerard 9 oktober 2018 om 06:54 - Antwoorden

   Ik vind dat ook maar een overtuiging, zo’n beetje als met CO2. De gehele wereldbevolking past in de provincie Groningen, geloof het niet maar zoek het zelf even op: de oppervlakte van Groningen en het aantal mensen is op internet zo te vinden. Groningen is een stukje van een piepklein landje. Daar passen dus al die mensen in. Qua biomassa stelt dat geen reet voor, laat je niet imponeren door getallen. De totale biomassa van insecten is vele malen groter en dan gaat het alleen nog maar over insecten.
   Mensen doen wel iets wat verder in de natuur niet voorkomt: ze zijn ooit gaan migreren vanuit streken waar de natuur alles bood om te leven: genoeg warmte, voedsel in overvloed. Huizen bouwen om jezelf te beschermen tegen de elementen was niet nodig. Toen ging de mens op zoek naar andere oorden, misschien doordat de omstandigheden veranderden. Waar we nu zijn kunnen we alleen overleven met dat waar we goed in zijn: ons brein gebruiken. Zo kunnen we huizen bouwen, wegen aanleggen, auto’s uitvinden. Dat ziet er wellicht wat kunstmatig uit, maar ik zie het ook als natuur, we zijn natuur, de natuur heeft ons “voortgebracht” en zo is het in een brede visie nog altijd natuur.
   Tot op zekere hoogte is de schade die we toebrengen aan de natuur niet zo’n probleem, de natuur kan veel hebben en lost dingen vaak op op een manier die we nog niet kenden. Die geldt in het groot en in het klein. Er zijn wel grenzen waarvoorbij het voor onszelf nadelig gaat worden: vuile lucht is niet gezond, hetzelfde geld voor drinkwater en voeding. We zullen ons moeten aanpassen om het leven leefbaar te houden. met dezelfde inventiviteit zullen we ook de problemen oplossen die we gemaakt hebben. Er is echter geen rede om dit overhaast te doen. Helaas is politiek een verlengstuk van de elite geworden en dus gaat het alleen nog maar om geld naar zich toe schrapen. Is het al opgevallen dat ze overal mee wegkomen?

  • Matthijs 9 oktober 2018 om 08:55 - Antwoorden

   Nederland is overbevolkt? Dan doe je er toch zelf wat aan Theo? Verhuis!

 2. Theo 8 oktober 2018 om 18:08 - Antwoorden

  Ze zijn gewoon helemaal door aan het draaien, ze weten nog niet eens of het ook daadwerkelijk hier door komt.
  https://www.nu.nl/klimaat/5501426/vn-verwacht-desastreuze-gevolgen-als-co2-uitstoot-niet-aangepakt-wordt.amp

  • F.W.Popma 9 oktober 2018 om 08:07 - Antwoorden

   De vraag van het IPCC was wat gebeurt er als de temperatuur niet met 2 graden maar met 1,5 graad stijgt. Dan krijg je doemscenario’s. 30 jaar geleden was er een alarmerend bericht dat de Malediven onder water zullen verdwijnen. Op het ogenblik wordt het vliegveld uitgebreid om de toeristen te kunnen verwelkomen

  • J. van der Heijden 9 oktober 2018 om 08:32 - Antwoorden

   Ja Theo dat weten ze wel alleen de “sceptici”zijn in verwarring omdat ze alles geloven wat past in hun ideologische overtuiging

 3. Theo 8 oktober 2018 om 18:16 - Antwoorden

  Dan blijft er nog maar een ding over, de boel verkopen en vertrekken naar een ander heenkomen waar ze niet zulke idiote maatregelen nemen.
  Ze weten hier totaal niet waar ze mee bezig zijn.
  https://nos.nl/artikel/2253904-harde-energietransitie-kan-financiele-sector-160-miljard-euro-kosten.html

  • Ronel 8 oktober 2018 om 18:30 - Antwoorden

   Precies Theo, ik verwacht dat er binnen enkele jaren duizenden, misschien wel miljoenen, klimaatbeleidvluchtelingen zullen zijn, op zoek naar asiel in een land waar het gezonde verstand nog wel de boventoon voert.

 4. Theo 8 oktober 2018 om 18:56 - Antwoorden

  Ja dat denk ik ook en bedrijven daar vertrekken er ook veel van daar ben ik vast van overtuigd.

 5. Matthijs 9 oktober 2018 om 08:59 - Antwoorden

  Natuurkundige wetten dicteren dat het broeikaseffect niet bestaat.
  Immers wordt er hitte gecreëerd zonder dat er een entropie verandering aan ten grondslag ligt.
  De hitte die we ontvangen van de zon wordt verdubbeld door de atmosfeer, zonder dat het werk verricht, dit kan niet.

 6. Henk 9 oktober 2018 om 11:12 - Antwoorden

  En zojuist heeft weer een of ander incompetent rechtertje Urgenda in het gelijk gesteld. Diep maar dan ook dieptreurig.

  • J van der Heijden 9 oktober 2018 om 11:49 - Antwoorden

   Je bedoelt dat een goed geïnformeerde en competente rechter een uitspraak heeft gedaan waar jij het niet mee eens bent

   • Gerard 9 oktober 2018 om 12:01 - Antwoorden

    Je bedoelt dat jij zeker weet dat die rechter goed geïnformeerd en competent is. Het geld dat stom is maakt recht wat krom is.

    • J van der Heijden 9 oktober 2018 om 12:26 - Antwoorden

     En hoe weet Henk dat het een “incompetent rechtertje” is ?

     Het is een rechter / rechters van de hoge raad , daar zitten geen incompetente mensen.

     En deze mensen hoeven geen oordeel te vellen over de klimaatwetenschap of de potentiële gevolgen daarvan omdat daar tussen de 2 partijen (de Nederlandse staat en Urgenda) geen verschil van mening over bestaat

     • Matthijs 9 oktober 2018 om 14:04

      Omdat hij inbreuk op andermans eigendom goedkeurt en aanmoedigt tot schaalvergroting hiervan.
      Daarom is de rechter incompetent.

     • Henk 9 oktober 2018 om 15:41

      De rechter is incompetent omdat hij (zij?) op de stoel van de wetgever gaat zitten, waar hij niet thuishoort, en omdat hij als het ware een schuldige (CO2) aanwijst zonder dat daar onomstotelijk bewijs voor is. In onze rechtsspraak ben je pas schuldig als er geen gerede twijfel meer kan bestaan aan je schuld. Daar is in dit geval geen sprake van. De AGW-hypothese is omstreden, zelfs als dat door velen niet wordt erkend. Het is wel zo. De rechter nam stelling in een wetenschappelijke discussie over klimaatverandering die nog lang niet is afgesloten. Hij nam bovendien een itgesproken politiek besluit.

      Terug naar de rechter op de stoel van de Haagse politiek.
      Dit strijdt met het constitutionele principe van de machtenscheiding. De uitspraak van de rechtbank is niet in lijn met de bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad en andere rechters. Door de overheid te bevelen op straffe van een dwangsom een reductie van 25 procent te behalen per 2020, doet de Haagse rechtbank iets dat de Hoge Raad (en andere rechters) in Nederland steeds hebben geweigerd: opdrachten geven aan politieke organen. Dat strijdt met het constitutionele principe van de machtenscheiding.

      In een vergelijkbare zaak in 2003 (Waterpakt) was de Hoge Raad heel beslist: de rechter is gezien zijn positie in het staatsbestel niet bevoegd bevel te geven aan – in dat geval – de wetgever. Toch is dat wat de rechtbank in de Urgenda-zaak doet. De uitweg die de rechter in de uitspraak zoekt door erop te wijzen dat hij niet zegt hoe die reductie moet plaatsvinden, en zich dus niet mengt in de politieke afweging, overtuigt niet.
      Verder is het ongewenst dat een zorgplicht die een overheid heeft ineens omslaat in een aanspraak voor een burger (en ook juridisch niet houdbaar). Neem de afspraken die Nederland heeft gemaakt in verband met het Europese Stabiliteits- en Groeipact 1997. Die houden in dat ons begrotingstekort niet groter dan 3 procent mag zijn en de staatsschuld niet groter dan 60 procent van het bbp. Het is regelmatig voorgekomen dat het begrotingstekort groter dan 3 procent was, en al meer dan acht jaar lang is de Nederlandse staatsschuld groter dan 60 procent van het bbp. Moeten burgers of een vereniging de mogelijkheid krijgen de minister van Financiën op straffe van een dwangsom te dwingen die doelstellingen te behalen, omdat de belanghebbenden dat belangrijker vinden dan alle andere onderdelen van beleidsvoering? Natuurlijk niet.

      Individuele rechten en aanspraken afleiden uit zorgplichten en doelstellingen die staten met elkaar afspreken gaat niet aan. Het verstoort integrale politieke afwegingen en maakt staten kopschuw om afspraken met elkaar te maken.
      Als burgers ontevreden zijn over de regering, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij verkiezingen. Een rechter daarentegen is benoemd en kan hoogstens worden teruggefloten door een hogere, eveneens benoemde, rechter. Het toenemen van de politieke invloed van de rechterlijke macht is dus een gevaar voor de democratie.

      Het klimaatactivisme van de rechtbank versterkt het, mede door de PVV gevoede, idee dat rechters nogal linksige types zijn. Maar het probleem is hier niet zozeer de politieke kleur. Ook als de rechtbank rechts een plezier zou doen door te oordelen dat Nederland zijn veiligheidstaak verwaarloost en de staat te verplichten meer geld uit te geven aan defensie, zou dit ongewenst zijn.

     • J. van der Heijden 9 oktober 2018 om 16:15

      Henk,

      “De rechter nam stelling in een wetenschappelijke discussie over klimaatverandering die nog lang niet is afgesloten. ”

      Je laat duidelijk zien dat je er geen verstand van heeft, zowel de staat als ook Urgenda accepteren de wetenschap zoals deze wordt samen gevat door het IPCC, de rechter doet er dan ook geen uitspraak over omdat dit geen geschil punt is

      Er is trouwens ook geen serieuze wetenschappelijke discussie over

      We zitten trouwens ook al weer 2 jaar onder de 60% staatschuld

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld

      “Het klimaatactivisme van de rechtbank versterkt het, mede door de PVV gevoede, idee dat rechters nogal linksige types zijn.”

      Het enige wat de PVV versterkt is mijn opinie dat het nogal droevige ophitsers zijn die vooral de onderbuik van dom rechts bespelen en vooral niet over de feiten praten

     • Jeroen 9 oktober 2018 om 17:29

      Ik moet het arrest nog lezen, maar ik weet dat er door de Staat nauwelijks op gronden is gegriefd die verband houden met de wetenschappelijke stand van zaken. Dat is ook wel te begrijpen, want als dat wel het geval zou zijn geweest, had de regering haar eigen beleid aangevallen.

      Ik ken de voorzitter van het Hof, mw. Tan-de Sonnavile, uit mijn eigen praktijk en ik ken haar als een zeer kundig raadsheer. Ik ben benieuwd naar het arrest, dat uiteindelijk ongetwijfeld tot cassatie zal leiden.

 7. Jan de Jong 9 oktober 2018 om 14:15 - Antwoorden

  Goed stuk. Helemaal mee eens.

 8. Hetzler 9 oktober 2018 om 17:58 - Antwoorden

  @Jeroen Ik zie graag je commentaar tegemoet. Ik bewaar je andere commentaren zorgvuldig omdat ze heel nuttig zijn.

 9. Bert Pijnse van der Aa 9 oktober 2018 om 18:23 - Antwoorden

  Ik heb zojuist deze reactie geplaatst op Linked in nav een artikel in FD waarin hans Mommaas van het PBL verklaart dat ‘ draagvlak essentieel is :

  Men kan zich niet aan de indruk onttrekken inmiddels dat het hier gaat om een geregisseerde actie van belanghebbenden. Gisteravond eerst een angstaanjagend verhaal op het journaal, vandaag de Urgenda (Postcode – Loterij ) zaak en in de MSN de bekende berichtgeving waaronder weer deze meneer. De rechter heeft uitspraak gedaan op basis van een aanklacht , waarin de AGW hypothese – hypothese dus – voor wáár wordt aangenomen . Maw : de rechter heeft een dader – de Staat- veroordeeld zonder sluitend bewijs . Zelfs een – verdachte moordenaar mag niet worden veroordeeld zonder sluitend bewijs. 25 % reductie van de CO2 uitstoot zou neerkomen op een ineenstorting van de economie die voor 100 % is gebaseerd op het verbranden van brandstoffen . Dat weet deze meneer heel erg goed .

 10. Scheffer 9 oktober 2018 om 22:07 - Antwoorden

  Jeroen 9 oktober 2018 om 17:29;

  Interessante observatie! Wel vreemd voor een rechtskundige?

  Niemand zal waarschijnlijk twijfelen aan mevr. Tan’s kundigheid en onafhankelijk van haar eigen politieke voorkeur (hoewel ……….).

  Maar waarom heeft ze als voorzitter van het Hof een puur Uitvoerend Macht toebehorende beleidspolitiek ge-ente beleidsbeslissing van RutteIII kabinet gekappiteld.

  Waarom heeft ze (het Hof) de zorgplicht van de Staat in hun huidig beleidsvoornemen in het huidige Kabinet RutteIII klimaatbeleid (=geen Wet!) als als onrechtmatig beoordeeld?

  Waarom is ze (het Hof) als pure leek in deze, tevens op de stoel van de klimaatwetenschap gaan zitten door de klimaatargumenten van Urgenda en de eerdere zeer verrassende uitspraak door de Rechtbank deze zaak niet als niet-ontvankelijk te verklaren toch te bevestigen, zelfs te honoreren in haar argumentatie?

 11. Scheffer 9 oktober 2018 om 22:14 - Antwoorden

  Uitspraak van het Hof in het hoger beroep Urgenda versus de Staat der Nederlanden:

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2591&showbutton=true&keyword=urgenda

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK