De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent

Gandhi.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

De titel boven deze bijdrage is afkomstig van Mahatma Gandhi (1869-1948).

Gedurende haar bestaan heeft de Aarde voortdurend klimaatverandering gekend. Een glaciale periode werd altijd opgevolgd door een interglaciale (warme) periode en omgekeerd.

De mens, nog maar een nieuwkomer op deze Aarde, reageert gelijk een eendagsvliegje. Dit in de lente geboren vliegje reageert panisch op de overgang van de lente naar de zomer: klimaatverandering!

Elf duizend jaar geleden eindigde de ijstijd abrupt en in een tijdsbestek van enkele decennia steeg de gemiddelde aardse temperatuur met zo’n 9°C. Vanaf het begin van de industriële revolutie is daar nog eens 1,2°C bijgekomen. De emissie van CO2 heeft zou hieraan 0,23°C hebben bijgedragen en daarmee was de rol van CO2 uitgespeeld.

De reactie van de menselijke eendagsvlieg? Reductie en terugdringen van de CO2 uitstoot, want anders slaat het klimaat op hol.

Maatregelen: kolencentrales sluiten – van het gas af – windturbines en zonnepanelen – geothermische warmte – biomassa – elektrische auto’s – geen kerncentrales.

Waar haalt de mens de kapsones vandaan om te denken dat hij/zij het klimaat kan beheersen en sturen? Dezelfde mens is nauwelijks in staat om het weer voor de komende weken te voorspellen.

De mens gaat zeker niet vrij uit: overmatige en illegale boskap, verstedelijking, roetuitstoot enz. zijn zaken die van invloed zijn op het klimaat.

Resultaat in 2050:

 • Een aantal landen zijn vrij van CO2-emissie.
 • De gemiddelde aardse temperatuur is zo’n 0,1 °C lager.
 • Kostenpost: enkele duizenden miljarden Euro’s.
 • De inzet die CO2-vrije landen hebben moeten doen heeft kostenverhogend gewerkt op hun producten, waardoor hun concurrentiepositie in gevaar is gekomen.
 • Oliemaatschappijen, die een groot deel van hun investeringen nog in de bodem hebben zitten, zullen in de problemen komen en mensen moeten ontslaan.
 • De Aarde is inmiddels overwoekerd met windturbines, zonnepanelen en aardwarmtepompen.
 • Met de energieopbrengst van windturbines, zonnepanelen en warmtepompen is het onmogelijk om aan de steeds groter wordende energievraag te voldoen.
 • Armoede en kou staan ons te wachten!

Overigens wordt het nadelige effect van warmtepompen zwaar onderschat. In Limburg (Grubbenvorst) zijn twee aardwarmte projecten stilgelegd vanwege het “knisperen” van de ondergrond (lichte aardbevingen). Immers, als je warmte onttrekt vindt er krimp plaats. In Nederland zijn er momenteel 18 geothermieprojecten, waarvan de helft al is stilgelegd vanwege problemen. (Bron: Financieel Dagblad, 2-10-18.)

Met de huidige bevolkingsgroei zal er in het jaar 2100 5x zo veel energie nodig zijn als we nu gebruiken. Geboortebeperking, hoe moeilijk het ook klinkt voor bepaalde religies, zal onvermijdelijk zijn. Als we willen zorgen voor de energiebehoefte van de kleinkinderen van onze kinderen dan zijn er totaal andere voorzieningen nodig.

Er is een enorme ompoling van het wereldwijde beleid nodig om het welzijn van de mens in de toekomst te waarborgen.

Ap Cloosterman.

Hierbij enkele persoonlijke suggesties voor een stappenplan, waarbij ook aandacht is gegeven aan het tegengaan van emissie van milieugevaarlijke stoffen:

 • Gascentrales, voornamelijk gestookt met buitenlands gas, operationeel houden.
 • Huishoudens niet langer “van het gas af”.
 • Stoppen met het plaatsen van windturbines op land.
 • Beperken van het plaatsen van windturbines op zee.
 • Het plaatsen van zonnepanelen uitsluitend op gebouwen.
 • Meer aanplant van bossen en parken.
 • Het gebruik van zware stookolie tot een minimum beperken en op langere termijn verbieden.
 • Particulier vuurwerk verbieden.
 • Productie van harddrugs i.v.m. illegale lozingen van afval sneller opsporen, ontmoedigen en veel strenger bestraffen.
 • Ontwikkeling van de nieuwe generatie gesmolten zout reactoren (Thorium) versnellen door het inzetten van meer mankracht en subsidie en/of (meer) samenwerking met landen die verder gevorderd zijn.
 • Gebruik van niet afbreekbare plastics ontmoedigen en op langere termijn verbieden.
 • De productie van waterstof als vervanger voor huishoudelijk methaangas vergroten: dus gasleidingen intact houden! (Nadeel is dat de verbrandingswarmte van waterstof een factor 4 kleiner is dan aardgas.)
 • Productie van waterstof voor de toekomstige brandstofcelauto’s.
 • Afvalwarmte van industrieën en centrales gebruiken voor vraag naar warmte.
 • Productie van dakpannen met zonnecellen sneller ontwikkelen en op de markt brengen.
 • Klimaatwet aanpassen.
 • Bouwen en in bedrijf nemen van 4 à 5 nieuwe generatie gesmolten zout kerncentrales.
 • Radioactief afval (Plutonium), dat nu in grote hoeveelheden ligt opgeslagen kan in de nieuwe generatie kerncentrales mee opgestookt worden.
 • Overschakeling naar een brandstofcelauto ofwel de waterstofauto. Dit geldt ook voor vrachtverkeer.
 • De vraag is of dit voor het vliegverkeer en de scheepvaart ook mogelijk is.
 • Wereldwijde samenwerking om Helium-3 te ontginnen op de Maan en te transporteren naar de Aarde.
 • Kernfusiecentrales bouwen met Helium-3 als brandstof. (Hierover later.)
 • Oude Uranium centrales ontmantelen.

In een volgende publicatie zal een nieuwe toekomstige ontwikkeling aan de orde komen: kernfusiecentrales bouwen met Helium-3 als brandstof.

 

 

 

 

Door |2018-10-23T13:04:48+00:0023 oktober 2018|72 Reacties

72 Comments

 1. Theo 23 oktober 2018 om 19:13 - Antwoorden

  Vroeger onder minister den uyl, den Uyl zit in den olie. Maximumsnelheid 100 op de snelweg, en op zondag geen auto’s op de weg.

 2. Henk dJ 23 oktober 2018 om 20:08 - Antwoorden

  We gaan weer eventjes wat factchecken:

  “Elf duizend jaar geleden eindigde de ijstijd abrupt en in een tijdsbestek van enkele decennia steeg de gemiddelde aardse temperatuur met zo’n 9°C.”
  Nee, zo’n 11.000 jaar geleden steeg de temperatuur aan een tempo van ongeveer 1°C over 1000 jaar, of 0,01°C per decennium. Ap Cloosterman zit er met een factor 1000 naast! Maar vergeet ook niet te letten op de stijging in de afgelopen decennia: die is wel degelijk “abrupt”: het is gewoonweg een ongezien tempo! Wie gelooft er nog dat dit niet door de mens wordt veroorzaakt?
  http://cdn.antarcticglaciers.org/wp-content/uploads/2012/07/shakun_marcott_hadcrut4_a1b_eng.png

  “Vanaf het begin van de industriële revolutie is daar nog eens 1,2°C bijgekomen. De emissie van CO2 heeft zou hieraan 0,23°C hebben bijgedragen”
  Geen idee waar Ap Cloosterman die 0.23°Cvandaan haalt… Er is (zoals gewoonlijk) geen enkele onderbouwing. Maar als we kijken naar de wetenschap, dan stellen we vast dat CO2 en de andere menselijke factoren voor het overgrote deel van de TCR zorgen.
  http://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20Synthesis%20Report/SPM/SPM.03-01.png

  Voor al de andere puntjes met ‘voorspellingen’ die Ap Cloosterman dan oplijst, blijft het ook raden waar hij die vandaan haalt. Het is voor zover ik kan nagaan alleen maar stemmingmakerij, door te herhalen wat er op AGW-negationistische sites staat geschreven.

  Maar toch, hij krijgt veel duimpjes-omhoog. Dat heeft hij natuurlijk nodig, om nog wat meer duimzuigerij te doen. 🙂

 3. Henk dJ 23 oktober 2018 om 20:09 - Antwoorden

  We gaan weer eventjes wat factchecken:

  “Elf duizend jaar geleden eindigde de ijstijd abrupt en in een tijdsbestek van enkele decennia steeg de gemiddelde aardse temperatuur met zo’n 9°C.”
  Nee, zo’n 11.000 jaar geleden steeg de temperatuur aan een tempo van ongeveer 1°C over 1000 jaar, of 0,01°C per decennium. Ap Cloosterman zit er met een factor 1000 naast! Maar vergeet ook niet te letten op de stijging in de afgelopen decennia: die is wel degelijk “abrupt”: het is gewoonweg een ongezien tempo! Wie gelooft er nog dat dit niet door de mens wordt veroorzaakt?
  cdn.antarcticglaciers.org/wp-content/uploads/2012/07/shakun_marcott_hadcrut4_a1b_eng.png

  “Vanaf het begin van de industriële revolutie is daar nog eens 1,2°C bijgekomen. De emissie van CO2 heeft zou hieraan 0,23°C hebben bijgedragen”
  Geen idee waar Ap Cloosterman die 0.23°Cvandaan haalt… Er is (zoals gewoonlijk) geen enkele onderbouwing. Maar als we kijken naar de wetenschap, dan stellen we vast dat CO2 en de andere menselijke factoren voor het overgrote deel van de TCR zorgen.
  http://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20Synthesis%20Report/SPM/SPM.03-01.png

  Voor al de andere puntjes met ‘voorspellingen’ die Ap Cloosterman dan oplijst, blijft het ook raden waar hij die vandaan haalt. Het is voor zover ik kan nagaan alleen maar stemmingmakerij, door te herhalen wat er op AGW-negationistische sites staat geschreven.

  Maar toch, hij krijgt veel duimpjes-omhoog. Dat heeft hij natuurlijk nodig, om nog wat meer duimzuigerij te doen. 🙂

 4. gerard d'Olivat 23 oktober 2018 om 20:41 - Antwoorden

  @Noud, je bent van harte uitgenodigd samen met Ap Het leven bestaat uit meer dan het kletsen over de laatste ijstijd, waar verder niemand bij was.Leuke reactie!

 5. Dirk Visser 23 oktober 2018 om 22:02 - Antwoorden

  Henk dJ,
  Inderdaad steeg de temperatuur met ~1 graad per 1000 jaar tussen 17 en 11 duizend jaar geleden, onderbroken door de jonge Dryas. Afkoeling naar een glaciaal gaat wat langzamer, ~0.35 graad per 1000 jaar.
  https://wattsupwiththat.com/2017/08/19/a-deterministic-forecast-of-future-climate-changes/
  De huidige stijging is inderdaad ongezien, niet omdat het nooit voorgekomen is maar omdat uit het verleden niet zulke gedetailleerde waarnemingen als de huidige beschikbaar zijn.
  Het IPCC heeft in zijn laatste rapport SR15 de limiet van het CO2 budget voor het bereiken van 1.5 graden opwarming met 460 GtCO2 opgehoogd, dat impliceert een duidelijke verlaging van TCR. De grafiek waar je naar vermeldt, zal wellicht nog aan deze koerswijziging aangepast worden.

 6. Ronald 23 oktober 2018 om 22:14 - Antwoorden

  Dirk, ik denk niet dat Ap zijn onzin gaat rectificeren. Jij wel?

  • Dirk Visser 23 oktober 2018 om 22:31 - Antwoorden

   Ronald, het woord ‘onzin’ is voor jouw rekening. Sommige beweringen van Ap zijn aanvechtbaar, maar het gaat hier om het globale toekomstbeeld wat hij schetst, niet om de wetenschappelijke onderbouwing. Wat betreft dat toekomstbeeld verwacht ik niet dat kernfusie ooit van de grond komt.

 7. Theo 23 oktober 2018 om 22:46 - Antwoorden
 8. Anne 24 oktober 2018 om 01:12 - Antwoorden

  Ap, de titel is een belangrijke als je daarmee aan Gandhi refereert.
  Zou goed zijn om in alledaagse dag de onderliggende principes van Gandhi te integreren in en wetenschap en dit blog.
  Misschien dat we dan verder met elkaar kunnen komen op humane gronden.

  • Henk dJ 24 oktober 2018 om 08:33 - Antwoorden

   Ja Anne, de titel is belangrijk om rekenng mee te houden.
   En dan is de vraag, wat voor toekomst wil je? Eentje die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en inzichten, of eentje gebaseerd op overtuigingen, populisme, leugens, fouten en loze beweringen op allerlei blogjes?

 9. Hans Erren 24 oktober 2018 om 07:24 - Antwoorden

  Mooi betoog Ap, jammer dat het door de storende fouten ongeschikt is voor het doel waar het voor geschreven is.

 10. Gerard 24 oktober 2018 om 08:30 - Antwoorden

  Nieuwe kerncentrales moeten inherent veilig zijn, o.a. regelstaven vanzelf naar beneden als de stroom uitvalt, bodem reactorvat zo uitgevoerd dat als de kern smelt het gesmolten splijtmateriaal zodanig verdeeld en gekoeld wordt dat er geen gevaarlijke situatie kan ontstaan. Centrales zo bouwen dat ze een lange levensduur hebben en dat ze na hun werkzame periode als opslag voor uitgewerkte splijtstof kunnen dienen, zodat de splijtstof en de centrale hun radioactiviteit samen kunnen verliezen in de komende duizenden jaren.. Met uranium is ook hele goed energie op te wekken zonder plutonium als bijproduct.
  Thoriumcentrales hebben minder nadelen. Waarom zou het nog 20 jaar moeten duren voor de eerste producerende centrale kan worden gebouwd? Als we weten hoe lang het nog moet duren weten we blijkbaan ook wat er ontwikkeld moet worden.

  • Erik 24 oktober 2018 om 14:59 - Antwoorden

   Gerard, in de jaren 60 vd vorige eeuw heeft er toch al een thorium centrale gedraaid in Amerika? Dan zou het toch vrij snel opgetuigd kunnen worden. En misschien op een windmolen platform of een opspuiteiland in de noordzee?

   • J. van der Heijden 24 oktober 2018 om 15:20 - Antwoorden

    Nee want er is een reden waarom er niet verder ontwikkeld is en die reden os de corrosiviteit van het zout en dat probleem is nog steeds niet opgelost

    Dromen dat het wel is opgelost is natuurlijk leuk maar helpt niet echt

    • Gerard 24 oktober 2018 om 18:50 - Antwoorden

     Veel gebruikt materiaal is het zogeheten Hastelloy, een legering op basis van nikkel. Het Shanghai Institute heeft nu op basis daarvan een eigen legering ontwikkeld, GH3535, zo vertelde dr. Ruobing Xie. De legering heeft inmiddels de test op corrosie door het gesmolten zout goed doorstaan. De beschadiging is niet meer dan 20 µm per jaar. De ultieme test, wat doet het materiaal onder intensieve straling, gebeurt volgend jaar.

 11. Dirk Visser 24 oktober 2018 om 21:29 - Antwoorden

  Hier is nog een aanvullend commentaar op de temperatuurstijging aan het einde van het laatste glaciaal. Die stijging van 1 graad per 1000 jaar werd onderbroken, zoals ik al hierboven heb vermeld, door de Jonge Dryas (YD)
  De temperatuurdaling naar de glaciale condities van YD ging snel en bleef ~1200 jaar op dat lage niveau om daarna zeer snel te stijgen.
  Wikipedia:
  ‘Measurements of oxygen isotopes from the GISP2 ice core suggest the ending of the Younger Dryas took place over just 40 to 50 years in three discrete steps, each lasting five years. Other proxy data, such as dust concentration and snow accumulation, suggest an even more rapid transition, which would require about 7 °C (13 °F) of warming in just a few years.[12][13][24][25] Total warming in Greenland was 10 ± 4 °C (18 ± 7 °F).[26]’

  Ap heeft toch gelijk, en dat was een temperatuurstijging waarbij de huidige verbleekt.

 12. Stan 25 oktober 2018 om 01:01 - Antwoorden

  https://klimaatgek.nl/wordpress/wp-content/uploads/dryas-e-alley.jpg

  De vraag is:
  Wat veroorzaakte die enorme pieken zo ongeveer 15.000 jaar geleden.

  • Stan 25 oktober 2018 om 01:04 - Antwoorden

   Zie mijn eerdere posts voor suggesties.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK