Een attente reageerder op Climategate wees op het onderstaand videoverslag op de site van FvD.

Tijdens hoorzitting vandaag in Tweede Kamer (Commissie EZK) bevestigt Ir. Frans Rooijers (directeur CE Delft) de inschatting van de astronomische kosten van de energietransitie. Komende 15 jaar kost dit alleen al minimaal € 800 miljard (50 miljard € per jaar).

Baudet concludeert dus in de 2de Kamercommissie, dat tot 2030 het klimaatbeleid kostenplaatje nu duidelijk is: In totaal 800 miljard € zijn de totale kosten van de klimaattafel-voorstellen, volgens deze zegsman / onderzoeker namens het CPB / PBL.

Zie FvD verslag.

(Overigens tot 2030 dus € 600 miljard)

De kern van het betoog van Ir. Rooijers laat aan duidelijkheid niets te wensen over: € 50 miljard per jaar. Even rekenen = € 6.500/jaar per huishouden = € 540 per maand. Eigenaardig, want onlangs werden de kosten door het PBL op € 4 miljard per jaar gesteld. Voor feest-voor-de-portemonnee-Nijpels was dit reden voor onverminderd optimisme. Kan deze man eigenlijk wel rekenen?

Er zijn eerder sommetjes gemaakt die uitkwamen op bedragen tussen de €580 en €640 derhalve ca. 30 m/jaar tot 2050. Zie artikel Groene Rekenkamer en Climategate. Hierin staat het volgende zinnetje:

Ik laat nog de astronomische kosten van de verzwaring van de gehele landelijke elektrische infrastructuur als extra hoogspanningsleidingen, bekabeling etc. buiten beschouwing.

Nu zijn deze kosten ook berekend zodat men op een extra € 20 miljard per jaar komt.

Het begint wat eentonig te worden want onlangs bleek dat Wiebes het niet zo nauw nam met de kosten door zijn juichende verhalen over subsidieloze windparken op zee. De kosten voor infrastructuur bedragen miljarden (ca 4 miljard) en die kosten worden doorgeschoven via TenneT naar de post Netbeheer op de energierekening van de burger. Die kosten zullen verder oplopen doordat verder op zee zal worden gebouwd. Zie hier

Lees even mee over de cijfertjes alleen van de windplannen van Overheidswege verstrekt teneinde de burger in slaap te sussen.

September 2013: € 3,7 miljard (rekenfout ECN).

Oktober 2013: € 18 miljard (correctie, maar betreft alleen kosten tot 2020 voor wind op zee).

Kamp oktober 2013: 40% kostenreductie op investeringen te verwachten.

Eind 2016: die 40% zijn o.a. via TenneT naar u doorgeschoven: Netbeheer.

Thans dus Wiebes door de Algemene Rekenkamer hierover op de vingers getikt.

Diederik Samsom.

Voor nu zien we het verschil tussen PBL-kosten € 4 miljard/jaar en de € 50 miljard van CE Delft. Ik krijg al heel lang geen aanvechting geloof te hechten aan de cijfertjes van de Minister en het NOS-journaal. Dit werd al duidelijk in 2013, want toen waren de burger en de ingenieurs, die het hadden kunnen uitrekenen – en zulks op de achterkant van en envelop ook deden – niet uitgenodigd bij het overleg over het Nationale Energieakkoord. Deze omissie begint nu de geloofwaardigheid van de Minister, Samsom en Nijpels te ondermijnen.

Ongegrond geloof in de inferieure energiebronnen zon, wind en biomassa, het sprookje van de 97% consensus, het gesjoemel bij de hockeystickgrafiek, de falende klimaatmodellen en het kritiekloos geloof in het ‘wetenschappelijk gezag’ van het IPCC, dat alles begint zich nu te wreken door de botsing met de realiteit: de kosten dus.

Deze kostbare fouten hadden vermeden kunnen worden als men jaren geleden een fatsoenlijke gedachtewisseling had gehad met echte wetenschappers. Men heeft helaas de oren laten hangen naar een ideologie die zich als een wolf in schaapskleren voordeed als ‘wetenschap’. Dit verklaart voor niet onaanzienlijk deel het achterblijven van de koopkracht. Door het huidige klimaatbeleid dreigt onze hele natie in de middeleeuwen te belanden. Heel duurzaam voor de komende generatie.

Wat voorafging aan voornoemde uitspraken bij deze hoorzitting is typerend voor het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, en dus het kiezersbedrog, door om de hete brei te draaien. Zie hier.

In stijl besluit ik:

Die verschrikkelijke opwarming wil maar niet komen; die verschrikkelijke kosten zijn al begonnen omwille van het CAGW-sprookje.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse