Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De terugleverkosten die energieleveranciers momenteel aan huishoudens met zonnepanelen in rekening brengen, zouden binnenkort kunnen verdwijnen. Silvio Erkens (VVD) is van plan namens de toekomstige coalitie een motie in te dienen om deze kosten te verbieden zodra de salderingsregeling in 2027 is afgeschaft.

Reactie lezerspanel energievergelijk.nl:

‘Ik ben blij dat ik mijn gasaansluiting nog niet heb opgezegd. Zodra mijn contract afloopt, gaat de warmtepomp, waarop ik subsidie heb gekregen bij het oud ijzer. Dan gaat mijn gascombi-ketel het huis en water weer verwarmen.’

In een ander amendement van Kamerlid Wytske Postma van het NSC, voorgesteld namens de beoogde coalitie, staat dat de terugleververgoeding nooit negatief mag zijn. Belangrijk: terugleververgoeding en terugleverkosten zijn twee verschillende zaken:

  • Terugleverkosten zijn de kosten die de energieleverancier rekent voor alle elektriciteit die je aan het net teruglevert.
  • Terugleververgoeding is vergoeding die consumenten ontvangen wanneer ze met hun zonnepanelen meer stroom aan het net terugleveren dan dat ze van het net afnemen.

Duidelijk is dat de onlangs ingevoerde terugleverkosten en het gerommel met terugleververgoedingen voor veel onvrede en onduidelijkheid zorgen onder zonnepaneelbezitters.

Bij 10 panelen en een gemiddelde teruglevering van 2.450 kWh wisselen de terugleverkosten tussen de 54 en 294 euro op jaarbasis. Bij 24 panelen kan dit oplopen tot ruim 950 euro per jaar.

Op energievergelijk.nl staat een volledig overzicht van de terugleverkosten en terugleververgoedingen per energiebedrijf.

De nieuwe energiewet moet eerst door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. En, aangezien deze wet behoorlijk omvangrijk zal zijn, laat dit mogelijk even op zich wachten.

De verwachting van energie-expert Koen Kuijper is dat de nieuwe wetgeving die terugleverkosten verbiedt, samenvalt met het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027.

Einde salderingsregeling heeft grote gevolgen voor huishoudens.

Het voorgenomen einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027 zou ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor huishoudens die overwegen om binnenkort zonnepanelen aan te schaffen. Verdienen zij hun investering nog wel terug?

De verwachting is van wel, maar de terugverdientijd gaat aanzienlijk omhoog. Deze kan in een ongunstig scenario oplopen tot meer dan 16 jaar, blijkt uit een analyse van deze site. In zo’n geval is het rendement op een spaarrekening met een rente van 2,5 procent vrijwel even interessant.

Lezersreactie energievergelijk.nl:

‘Zo zie je maar, zodra je hebt verduurzaamd wordt je genaaid op het terugverdienen, wat zoveel meer jaar gaat zijn dat het niet interessant meer is, of dat de apparatuur nog eerder stuk gaat dan dat je het hebt terugverdiend. Duidelijk is dat verduurzamen niet loont op deze manier, dus hier alvast een grote groep mensen (wij, alle buren, familie en vrienden) die geen heil meer zien in het verduurzamen want de stimulans is hierbij volledig weggevallen. We mogen de transitie betalen maar om enigszins voordeel ervan te kunnen hebben, moeten we weer de portemonee trekken om apparaten aan te schaffen om stroom te gebruiken op momenten dat de zon schijnt en niemand thuis is, want dan zijn we aan het werk…’

***

Bron hier.

***