Harrison (Jack) Schmitt.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

In 1868 bestudeerde de Fransman Pierre Janssen tijdens een zonsverduistering het licht van de chromosfeer van de Zon en ontdekte de golflengte van een tot dan toe onbekend element. Het nieuwe element werd vernoemd naar de zonnegod uit de Griekse mythologie: Helios.

Omdat men eerder dacht met een metaal van doen te hebben werd “ium” aan de naam toegevoegd en zo ontstond de naam Helium.

Later bleek pas dat Helium een gas was, maar de naam werd niet meer aangepast.

Helium is veel lichter dan lucht en wordt daarom veelal gebruikt als stijggas voor ballonnen en zeppelins. Ook wordt Helium als koelmiddel voor zeer lage temperaturen gebruikt. Helium-4 is een inert gas en dat betekent dat het chemisch niet met andere elementen reageert en dus ook niet brandbaar is.

Pierre Janssen. Frans astronoom.

Helium komt als Helium-4 (He-4) voor in de natuur en bevat in de atoomkern 2 protonen en 2 neutronen.
Helium-4 heeft een zusje (isotoop) in de vorm van Helium-3 (2 protonen en 1 neutron in de kern).

Bij het kernfusieproces in de Zon wordt naast He-4 ook He-3 gevormd en vormt een bestanddeel van de zonnewind. He-3 is een stabiele isotoop van He-4 en is niet radioactief. Op Aarde is er slechts 200 kg He-3 te vinden. Als dit He-3 in aanraking komt met onze atmosferische gassen wordt het onmiddellijk omgezet in He-4.

Op de Maan heerst vacuüm en dat betekent dat het He-3 door instraling van de zonnewind onveranderd in de maanbodem ligt opgeslagen en wel in een hoeveelheid van 1 miljoen ton.

Astronaut prof. dr. Jack Schmitt (geoloog) heeft in 1972 met de Apollo 17 maangrond mee teruggebracht en toen heeft men kunnen vaststellen dat deze maangrond He-3 bevatte.

Prof. Schmitt is een klimaatscepticus en een uitspraak van hem is:

“Angst voor overmatige opwarming door meer CO2 in de atmosfeer, inclusief dat wat vrijkomt bij menselijke activiteit, heeft ertoe geleid dat sommige mensen voorstander zijn van substantiële en dure reducties in CO2-uitstoot. Maar observaties laten zien dat verhoogde CO2-niveaus in de komende eeuw een bescheiden en heilzame opwarming zullen veroorzaken -misschien wel één graad Celsius- en dit zal een groter voordeel opleveren voor de landbouw dan het nu is. De kosten van emissiemaatregelen, die door iedereen moeten worden betaald, zullen super hoog zijn en zullen de meeste mensen waar ook ter wereld geen voordelen bieden.”

Harrison H. Schmitt en Rodney W. Nichols, The Wall Street Journal oktober 2016.

Jack Schmitt op de Maan – december 1972.

Prof. Schmitt was een van de ondertekenaars van een petitie, georganiseerd door Richard Lindzen van het Cato Institute en zij drongen er bij president Donald Trump op aan om de Verenigde Staten uit de internationale conventie van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) te halen. In slechts enkele weken hebben meer dan 300 vooraanstaande wetenschappers de petitie ondertekend, aldus Lindzen.

Het is mogelijk om met He-3 kernen en Deuterium kernfusie in gang te zetten.

► Maangrond bevat He-3, dat door opwarmen van de grond (700°C) vrij komt.
Het gas dient ter plaatse onder druk vloeibaar gemaakt te worden en afgevuld te worden in drukcylinders voor transport naar de Aarde.
Kernfusie met He-3 produceert geen radioactiviteit en is buitengewoon schoon.
► Fusie van He-3 kernen levert een enorme hoeveelheid energie op, die omgezet kan worden in elektriciteit.
► Met 5 vluchten per jaar (totaal 100 ton) kun je de hele wereld een jaar lang van energie voorzien. Een enkele reis duurt 2 dagen.
► Kosten: 5 miljard dollar aan transport.
► Opbrengst: 300 miljard dollar aan energie.
► Op de Maan ligt voor $ 25.000.000.000.000.000 aan He-3.
► Slechts een deel is te ontginnen.
► Waarde: $ 4.000.000.000.000.000.

De kernreactie verloopt als volgt:

²H + ³He → ⁴He + ¹H

Deuterium + Helium 3 → Helium 4 + Waterstof

Deuterium is een isotoop van Waterstof. Waterstof heeft 1 proton in de kern. Deuterium heeft 1 proton en 1 neutron in de kern. Deuterium komt voor in zwaar water.

Er worden geen radioactieve afvalstoffen gevormd, maar wel twee waardevolle gassen: Helium en Waterstof

Het is niet bekend of Europa of Amerika voorbereidingen treffen om grondstoffen op de maan te ontginnen. Maar … China heeft er nooit een geheim van gemaakt wel interesse te hebben in He-3. Ook hebben de Chinezen serieuze plannen om op korte termijn (binnen zo’n vijftien jaar) een maanbasis te bouwen. Al die ambities bij elkaar, leiden tot een voorspelling die we de laatste dagen veel horen: China gaat uiteindelijk grondstoffen van de maan halen.

Prof. Schmitt is van mening dat de ontginning op de Maan en het transport naar de Aarde door een particuliere firma ter hand moet worden genomen zodat alle belangstellenden voor het He-3 in aanmerking kunnen komen.