Hoe betrouwbaar zijn klimaatmodellen?

In de klimaatdiscussie duikt regelmatig de vraag op of klimaatmodellen, waarop het klimaatbeleid is gebaseerd, wel voldoende betrouwbaar zijn. In enkele commentaren (op Henk dJ en Hermie) schreef Ferdinand Engelbeen daarover onlangs het volgende.

In antwoord op Henk dJ.

Een beetje late reactie op jouw reactie, pas vandaag op deze discussie terecht gekomen …

Even ter verduidelijking: mijn achtergrond is proceschemie, maar door ervaring en blijven studeren met vele disciplines in aanraking gekomen en sinds eind jaren ’70 in de (proces)computers gerold, inclusief het gebruik van (chemische) modellen. Nu al ruim 10 jaar met pensioen, dus ook “niet meer bij” zou Rosanne Hertzberger zeggen. Ook al ruim 40 jaar geïnteresseerd in het klimaat, na het lezen van een boek over de invloed van de zon op het aardse klimaat…

Om te beginnen: het IPCC heeft als opdracht de bijdrage van de mens op het klimaat te bepalen. Heeft dus geen enkele reden om naar de bijdrage van de natuur zelf te kijken. Dat zit dan ook nauwelijks in de klimaatmodellen (enkel als “pure” stralingsenergie, zonder al te veel terugkoppelingen).

Verder heb ik uit (niet zo beste) ervaring geleerd dat een (chemisch) model maar net zo goed is als men ALLE deelnemende factoren zo nauwkeurig mogelijk kent. Als er één factor ontbreekt of verkeerd is ingeschat, dan gaat het model compleet de mist in. In klimaatmodellen zitten zo veel half/onbekende factoren dat je tientallen runs kan doen waarbij je simpelweg wat jouw het meest plausibele voorkomt kan uitkiezen. De hele range van 1,5 – 4,5 graad Celsius zegt al genoeg: als je een brug ontwerpt met zulke tolerantie, dan is de kans groot dat ze vroeg op laat instort … Hier gaat het dan wel over vele triljoenen aan geld …

De werkelijk gemeten opwarming in de afgelopen decennia ligt rond 1,5ºC voor 2xCO2, dat is rond de ondergrens. Dat het IPCC nu schreeuwt dat we zelfs die 1,5ºC niet halen is dus enkel gebaseerd op de “ergste” modellen.

Overigens zitten er veel meer nuances in wat de klimaatwetenschappers denken, daarvoor is de enquête van Hans von Storch en Dennis Bray verhelderend.

Zo is amper 20% (!) van de klimaatwetenschappers er van overtuigd dat de klimaatmodellen de wolkenvorming adequaat weergeven. Maar 1% meer of minder wolken heeft hetzelfde energiebalans effect als 2xCO2…

Simpel gezegd: de huidige klimaatmodellen zijn gewoon waardeloos, maar daar is de hele IPCC retoriek met alle geldstromen van dien wel op gebaseerd … Niet bepaald degelijke wetenschap …

In antwoord op Hermie.

Ik heb in de beginjaren van RealClimate aldaar aardige bijdragen geleverd, o.m. over de compenserende bijdrage van aerosolen aan de invloed van CO2 om de temperatuur “dip” 1945 – 1975 te verklaren. Na verloop van tijd verdween de helft van mijn bijdragen in cyberspace, zodat ik het heb opgegeven daar nog enige commentaar te leveren. Jammer, want het had een goede bron van discussie kunnen worden.

Wat betreft de grafieken: vergeet de temperaturen van GISS, HadCRU en alle andere temperatuur reeksen op het oppervlak: die zijn zo dikwijls aangepast dat ze gewoon totaal onbetrouwbaar zijn. De laatste aanpassing door het “aanpassen” van de zeewater oppervlak temperaturen door Thomas Karl (ex-NOAA) is daar een schitterend voorbeeld van: het verleden werd plots kouder, het heden warmer.

Niet dat aanpassingen soms nodig zijn, maar dan om objectieve redenen: gemiddeld gaan dan de data wat omhoog of wat omlaag. maar verandert er weinig in de trend. Als echter alle aanpassingen eenzijdig één kant op gaan, dan klopt er iets niet…

Ook de tweede satelliet reeks van RSS is sinds kort niet meer betrouwbaar: men heeft de directe vergelijkende grond/ballon data vervangen door “gemodelleerde”. Pure manipulatie.

UAH satelliet data hebben ook de nodige correcties gehad, maar die zijn nog steeds gebaseerd op wat ze moeten zijn: baancorrecties, tijdcorrecties, vergelijking met ballondata, enz. Niet direct op grondhoogte, maar gezien het CO2 effect vooral in de hogere troposfeer van de tropen te vinden zou zijn – volgens de klimaatmodellen – zitten de modellen gegarandeerd fout, want die “hot spot” is niet te vinden…

In een andere reactie op Henk dJ schreef schreef Ferdinand Engelbeen:

Ik heb de indruk dat veel van de antwoorden op de enquête van Bray/von Storch op basis van een buikgevoel zijn en niet erg beredeneerd: als slechts 20% van de ondervraagden één van de belangrijkste klimaatregelingen als onvoldoende weergegeven in de klimaatmodellen beschouwd, dan is zo’n model waardeloos. Als 80% van de ondervraagden daarna dan grotendeels overtuigd is dat de modellen het in de (verre) toekomst wel goed (zullen) doen, dan klopt er iets niet in hun kennis van modellen…

Verder is het een “must” voor een model dat het de calibratiejaren zo goed mogelijk weergeeft, anders heeft het geen enkele zin om verder te gaan. Dat zegt echter totaal niets over de capaciteit van het model om de toekomst goed weer te geven: je kan bv. de (onzekere) invloed van aerosolen verdubbelen of halveren, dan kan je door halveren of verdubbelen mits aanpassen van het effect van 2xCO2 de hele periode 1900-2000 even goed simuleren, de toekomstige opwarming wordt dan echter ook 2x zo groot of halveert…  Zie hier.

Uit nogal wat onderzoeken blijkt dat wolken de meest adequate klimaatregeling is die we op aarde hebben: over een jaar is er een verschil van ongeveer 20 W/m2 invallend zonlicht tussen onze NH zomer (minimum) en winter (maximum). Dat geeft amper aanleiding tot een temperatuurverandering, integendeel: de gemiddelde aardetemperatuur in de NH zomers zijn iets warmer dan de ZH zomers, maar dat is meer een kwestie van land/oceaan oppervlak.

Waardoor? Door de bewolking in de tropen die toeneemt bij hogere temperaturen en afneemt bij lagere. Zie o.m. hier, hier en hier.

Wat betreft oceaanstromen: El Niño zit er wel in, maar rudimentair, als stochastisch effect, zonder duidelijke oorzaak. Langere periodieke oceaanstromen zoals de 60-80 jaar cycli van PDO, NAO, AO, … zitten er niet in om van extra lange cycli zoals de 1000-1200 jaar golfbeweging tussen warmer (Minoïsche, Romeinse, Middeleeuwse periodes) en kouder nog te zwijgen.

Als je de PDO vergelijkt met de opwarming, dan is het duidelijk dat er een correlatie tussen beide is: 1910-1945, 1976-2000 waren PDO positief en sterke opwarming, 1946-1975 gaf een lichte afkoeling en 2000-heden een lichte opwarming.

Met even goede argumenten kunnen we dus beweren dat de oceaanstromen de drijvende kracht achter de opwarming zijn en dat CO2 enkel verantwoordelijk is voor het kleine verschil in “stijgsnelheid” tussen 1946-1975 en 2000-heden…

Nog ter aanvulling:

Ferdinand Engelbeen.

Volgens het meest recente IPCC rapport zou het verschil tussen 1,5ºC en 2ºC opwarming catastrofale gevolgen hebben. Technisch gezien is die 0,5ºC  het verschil in “klimaat” tussen Brussel en Amsterdam. De volledige 1,5ºC is de “opwarming” van Parijs ten opzichte van Amsterdam. Al de daarop volgende catastrofen zitten enkel in de fantasie van de klimaatmodellen. Sinds we uit de Kleine IJstijd kruipen met een geschatte 0,8ºC opwarming zijn er niet meer extreme weersfenomenen: niet in regenval, droogte, tornado’s (in de VS), globale orkanen of orkaansterkte (integendeel) of zeespiegelstijging…

Aldus Ferdinand Engelbeen.

In een recente peer-reviewed publicatie getiteld, ‘A Test of the Tropical 200- to 300-hPa Warming Rate in Climate Models’, hebben Ross McKitrick and John Christy de klimaatgevoeligheid (het temperatuureffect van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer) in klimaatmodellen nader getoetst. Hun conclusie was dat alle modellen meer warmte projecteerden dan in werkelijkheid werd gemeten.

Samenvatting

Overall climate sensitivity to CO2 doubling in a general circulation model results from a complex system of parameterizations in combination with the underlying model structure. We refer to this as the model’s major hypothesis, and we assume it to be testable. We explain four criteria that a valid test should meet: measurability, specificity, independence, and uniqueness. We argue that temperature change in the tropical 200- to 300-hPa layer meets these criteria. Comparing modeled to observed trends over the past 60 years using a persistence-robust variance estimator shows that all models warm more rapidly than observations and in the majority of individual cases the discrepancy is statistically significant. We argue that this provides informative evidence against the major hypothesis in most current climate models.

Lees verder hier.

We hebben het hier vaak betoogd:

Die verschrikkelijke opwarming bestaat alleen maar in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen.

Ergo:

Het huidige miljardenverslindende klimaatbeleid ontbeert een soliede wetenschappelijke basis.

Door |2018-10-31T08:49:32+00:0031 oktober 2018|163 Reacties

163 Comments

 1. Arthur Rörsch 31 oktober 2018 om 15:59 - Antwoorden

  Ferdinand 31 oktober 2018-10-31

  Heb je stuk even snel doorgenomen. Maar geen tijd om (nog eens) op al je argumenten in te gaan omdat ik druk bezig ben om op 15 november mijn stuk ‘In search for regulatory mechanisms; rethinking the earth greenhouse’ naar buiten te brengen, waarin in twee secties aandacht aan de klimaatmodellen wordt besteed. Deze zijn peer-reviewed door twee professional modelleurs in andere natuurwetenschappelijke disciplines. Net als jij hebben ze geen goed woord over voor de klimaatmodellen.
  Persoonlijk ben ik echter van mening dat de (14) modelleurs in principe wel te goeder trouw zijn en niet zo dom als ze lijken. Dat geldt overigens ook voor de meeste ‘main stream’ klimatologen.(Op een beperkt aantal fanatici na).
  Het probleem ligt mijns inziens op het niveau waarop het IPCC in SPM’s zijn ‘nieuws’ naar buiten brengt. Dit staat in de ‘rethinking’ hierover:

  28. The application of the ‘scientific method’ to the atmospheric sciences.
  ‘The scientific method is an empirical method of knowledge acquisition which has characterized the development of natural science since at least the 17th century. It involves careful observation, which includes rigorous scepticism about what is observed, given that cognitive assumptions about how the world works influence how one interprets a percept. It involves formulating hypotheses, via induction, based on such observations; experimental and measurement-based testing of deductions drawn from the hypotheses; and refinement (or elimination) of the hypotheses based on the experimental findings. These are principles of the scientific method, as opposed to a definitive series of steps applicable to all scientific enterprises [2] ‘ .
  Many critical scientists have noticed short-comings among lead-authors of the IPCC working group 1 with respect to scepticism what is observed and about `’ how the world works and how one interprets a percept.’ And even stronger objections have been raised about how the perceptions are transmitted by ‘summaries for policymakers’ (SPM) to the public and the media.
  Behind these SPM’s is however the task of IPCC to produce an analysis of human impacts on climate, not climate change in general.
  Alle bezwaren van mijn referees tegen de klimaatmodellen heb ik echter in de rethinking niet opgenomen. En me beperkt tot één die mij zelf interesseert omdat ik met een fysicus en een procestechnoloog een algoritme heb ontworpen, om op een andere wijze dan gebruikelijk klimaat variabiliteit te beschrijven.
  31. The application of Global Circulation Models (GCM) to forecast climate changes.
  These models were originally developed for weather forecasting and have already a long history. [3] Great advances have been made thanks to the use of super-computers that can hold large data-sets and work at a data handling speed that enables to produce weather predictions before weather changes manifest themselves. A reliable forecast is now possible about five days in advance. And if wrong, can be explained with reference to the occurrence of an occasional weather event. The explanations are essential because they constitute the scientific prerequisite for the use of models on observations with objective to improve these.

  The use of these GCMs in climate change predictions is, however, a subject of dispute when looking ahead over decades. When studying complex systems the processes are usually described by sets related partial differential equations which in itself are insoluble, hence an algorithm with an iterative approach is applied.
  A change in variables is calculated over a short time interval Δt, then the outcome of the calculation over that period is used as input for the variables in the next time interval. The accuracy and reliability of the outcome is strongly dependent on the chosen shortness of the time interval. If the interval is too long, a danger arises that in the sequential steps of the algorithm inaccuracies make the results of the model become too far removed from reality,
  With the application of algorithms for weather forecasting for climate change, the use of the time interval is crucial. For weather forecasting an interval of one hour is apparently sufficient to make prediction for five days. But what is one to choose as time interval (to think of the chosen time interval) for climate change predictions covering decades. From this perspective the application of a GSM to the latter seems to too ambitious..
  Also a contributor[4] to the Randall (2000) has pointed out, previously developed GCM’s overlook basic theoretical thermodynamic principles and insights that arise from the occurrence of an entropy sink in an open thermodynamic system with a continuous energy flow through it. D.R. Johnson is one of the few researchers who continue to apply knowledge on open thermodynamic systems.
  In his more recent writings (2004, 2007) [5] [6] Johnson trusted that it will be possible to improve GSMs for weather forecasting and even for describing the causes of a particular climate state at a particular moment. This is also the approach recommended in this working paper, with the added proviso that the dynamic equilibrium state of the diurnal cycle opens the possibility to investigate the ever drifting attractor.

  Tenslotte aan de hand van ‘ons’ model, komen we ook tot een wat andere conclusie hoe sterk wolkvorming een regulerende werking heeft dan de gebruikelijke opvatting. ‘Na regen komt zonneschijn’. Een wolkendek verkleint de zoninstraling en het atmosferisch window voor maar een bepaalde tijd. Het klimaatsysteem blijkt volgens ons model zo stabiel, dat na 2-3 dagen bewolking, als het ‘ window’ weer opengaat, de tijdelijk verminderde opslag van warmte weer ongedaan wordt gemaakt bij heldere hemel. Dank zij de werking van de waterthermostaat.

  • Ferdinand Engelbeen 3 november 2018 om 11:00 - Antwoorden

   Beste Arthur,

   Ik moet je toekomstige werk nog doornemen en commentaar leveren, zal z.s.m. gebeuren,

   Mee eens dat de meeste klimaatmodel makers ter goeder trouw zijn. Probleem is de “groupthink” die maakt dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen: CO2 moet een (grote) invloed hebben. In verschillende multivariabele attributietesten gezien dat men altijd een ondergrens invoegt voor ofwel de invloed van (SOx) aerosolen ofwel CO2, wat op hetzelfde neerkomt, zodat de nul hypothese wordt uitgesloten…
   Zelfs Hans von Storch, die zeer kritisch is t.a.v. klimaatalarmisme: hun model (met een van de laagste gevoeligheden voor CO2) rekende de koeling over het einde van het Eemian uit met redelijk resultaat, maar stopte net voor de start van de daling van 40 ppmv CO2, zodat we niet te zien krijgen hoe (klein) die bijdrage was…

   Wat betreft wolken: hangt ook af van de plaats (tropen t.o.v. midden-hemisfeer) en voor de lange(re) termijn: er zijn ook lange-termijn variaties in het % wolkendek die wel degelijk een effect hebben op de energiebalans…

 2. Scheffer 31 oktober 2018 om 16:04 - Antwoorden

  Vanavond “klimaat”-debat in de 2de Kamer over de Nijpolitaanse klimaattafels met een “haalbaarheid” volgens het CPB/PBL van 50 miljard € per jaar de komende 30 jaar.

  Jesse en Jetten zijn zeer positief gestemd………………………

  Ik hou mijn hart vast voor deze klimaat / energie wetenschappelijk volstrekt incompetente figuren!

 3. Theo 31 oktober 2018 om 16:49 - Antwoorden

  Je moet maar zo denken.
  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

  • Willem 21 november 2018 om 16:56 - Antwoorden

   Maar dan moeten ze wel vlug opschieten met het vinden van de waarheid en tot een helder inzicht in de feiten zien te komen. Anders komt het volgende gezegde in beeld: “als het kalf verdronken is dempt men de put”

 4. Hetzler 31 oktober 2018 om 17:20 - Antwoorden

  Deze is ook interessant. http://www.nlslash.nl/climategate/151029_NNV_presentatie_Crok.pdf
  We zien een opwarming van ongeveer een halve graad tussen 1915 tot 1945, dan lichte afkoeling tot 1975 en daarna weer opwarming. Aangezien er tussen 1950 en 1975 geen opwarming was, zegt het IPCC in feite dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1975 door de mens komt. Die opwarming bedroeg ongeveer 0,6 graden. Sinds 1850 hebben we ongeveer 0,8 graden opwarming gehad. Vertaald naar de hele periode zegt het IPCC daarom dat zij het extreem waarschijnlijk vindt dat tenminste 0,3 van de 0,8 graden (dat is nog geen 40%) opwarming door de mens komt. Zij sluit dus niet uit dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere (natuurlijke) oorzaken kan komen. Stel je voor dat het IPCC het zo geformuleerd zou hebben: wij kunnen niet uitsluiten dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere factoren dan de mens veroorzaakt is. Zou dit dan ook geïnterpreteerd zijn als de wereldwijde consensus dat de mens de aarde opwarmt?

  • J van der Heijden 31 oktober 2018 om 17:26 - Antwoorden

   En Jeroen geeft weer voor de 23e keer het werk van het IPCC verkeerd weer.

   Gebrek aan gezond verstand en nuchter nadenken

   100% is ook minimaal 50%

   Maar goed dat is wel heel lastig

   Verder zijn en natuurlijk goede aanwijzingen dat het wel 100% is en geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor de veraonderstelling dat het ruim 30% is

   http://www.globalwarmingindex.org

  • Hermie 31 oktober 2018 om 19:18 - Antwoorden

   Jeroen, Op zich een interessante vraag : ” Stel je voor dat het IPCC het zo geformuleerd zou hebben: wij kunnen niet uitsluiten dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere factoren dan de mens veroorzaakt is. Zou dit dan ook geïnterpreteerd zijn als de wereldwijde consensus dat de mens de aarde opwarmt? ”

   Ja hoor, er verandert verder niets. Het zou best kunnen dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 aan andere factoren te wijten zijn. Maar het wordt erg lastig om CO2 opwarming geheel buiten de deur te houden, dat wordt steeds onwaarschijnlijker.

   • Boels 31 oktober 2018 om 19:48 - Antwoorden

    Waarom wordt door de alarmisten (of zijn het de veganisten) methaan naar voren geschoven als de nieuwe boosdoener?
    Zou er al een heropvoeding voor roofdieren in de pen zitten?

    Aan iedereen: wordt er ergens in het hoger onderwijs een practicumproef aangeboden aan studenten om het werk van Arrhenius te herbeleven?

    • Hermie 31 oktober 2018 om 20:38 - Antwoorden

     Geen idee Boels, stel de vraag aan alarmisten, of stel die vraag aan veganisten als je denkt dat die je vraag kunnen beantwoorden. Maar stel deze dan niet aan mij.

    • Bart Vreeken 31 oktober 2018 om 21:03 - Antwoorden

     Methaan is verhoudingsgewijs een veel sterker broeikasgas (CO2-equivalenten). De concentratie is lager dan van CO2 maar neemt verhoudingsgewijs sneller toe. Uit gegevens uit het Zuidpoolijs blijkt een sterk verband tussen temperatuur en methaanconcentratie; de temperatuur reageert hier eerder op. CO2 werkt dan als positieve feedback.

     Methaan komt vrij uit o.a. de landbouw, lekkages in de gasproductie, uit moerassen (natuurlijk), maar ook uit ontdooiende permafrost en ontbindende gashydraten (door opwarming).

     • Boels 31 oktober 2018 om 21:17

      Weet jij of aan klimatologen in opleiding een practicumproef wordt aangeboden om het werk van Arrhenius te herbeleven?

   • J van der Heijden 31 oktober 2018 om 21:49 - Antwoorden

    Nee hermie dat is een hele foute interpretatie van wat het IPCC heeft geschreven en Marcel laat duidelijk zijn ideologische veren zien in die presentatie, met een eerlijke weergave van de stand van de wetenschap heeft het niets te maken

    • Hermie 31 oktober 2018 om 21:54 - Antwoorden

     J van der Heijden Wat is er fout aan die bewering? Is deze dan in tegenspraak met IPCC? En zo ja, kan je mij dan een verwijzing geven waar ik dat kan vinden?

     • J van der Heijden 31 oktober 2018 om 22:19

      Hermie,

      in het SPM staat

      “It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together. The best estimate of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period. {10.3}”

      Pagina 15

      climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf

      Dan gaan we verder naar het WG1 rapport

      daar staat

      “GHGs contributed a global mean surface warming likely to be between 0.5°C and 1.3°C over the period 1951–2010, with the contributions from other anthropogenic forcings likely to be between –0.6°C and 0.1°C, from natural forcings likely to be between –0.1°C and 0.1°C, and from internal variability likely to be between –0.1°C and 0.1°C.
      Together these assessed contributions are consistent with the observed warming of approximately 0.6°C over this period. {10.3.1, Figure 10.5}

      climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_ALL_FINAL.pdf

      blz 869

     • Boels 31 oktober 2018 om 23:11

      @J van der Heijden 31 oktober 2018 om 22:19
      Een SPM is een politiek stuk, over de inhoud wordt gestemd door de politieke vertegenwoordiging van deelnemende landen.

      Kreten als “extremely likely” zijn afkomstig van “expert opinions” van AGW-proponenten.
      Wetenschappelijk onhoudbaar.

 5. Arthur Rörsch 31 oktober 2018 om 18:09 - Antwoorden

  JvdH
  Welke onderbouwing mis in het stuk Cock?
  Welke onderbouwing geeft het IPCC?

  • J van der Heijden 31 oktober 2018 om 18:26 - Antwoorden

   Arthur

   Je moet eens goed de uitspraak van het IPCC lezen in plaats van goed gelovig achter Crock aan lopen

   De zin van het IPCC stopt namelijk niet daar (maar goed dat zal Jeroen Hetzler je zeker niet vertellen)

   The best estimate of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period … The observed warming since 1951 can be attributed to the different natural and anthropogenic drivers and their contributions can now be quantified. Greenhouse gases contributed a global mean surface warming likely to be in the range of 0.5°C to 1.3 °C over the period 1951−2010, with the contributions from other anthropogenic forcings, including the cooling effect of aerosols, likely to be in the range of −0.6°C to 0.1°C.”

   Uiteraard zijn we nu al weer een stuk verder, is de opwarming door gegaan en natuurlijk de zonneactiviteit verder afgenomen.

   Maar Arthur heb je nog enig inhoudelijk commentaar op mijn wetenschappelijke bron, of filosofeer je liever verder over het omdraaien van de ratoatie van de aarde met behulp van windturbines .

 6. arthur Rörsch 31 oktober 2018 om 19:18 - Antwoorden

  JvdH 31 oktober 2018
  Waar haal je het vandaan dat ik IPCC rapporten onvoldoende zou lezen? Tijdens AR4 heb ik zelfs deelgenomen aan de review van concepten. Destijds was al veel bekend over de C12/C13 in de lucht. En van de C14 afkomstig van nucleaire explosies in de atmosfeer.
  Jij praat alleen maar SPM makers na. (Zie verder mijn bijdrage 10.30 uur)
  Hetzler geeft een goede verwijzing naar Crok.

  • Boels 31 oktober 2018 om 20:44 - Antwoorden

   Dat de interpretatie in de SPM van het IPCC niet klopt is “highly likely”.
   Dat de interpretatie van de SPM door politici niet klopt is buiten twijfel.
   Iets met alfa’s met een technologisch deficiet.

   • J van der Heijden 31 oktober 2018 om 21:46 - Antwoorden

    Dat Boels niet kan verwijzen naar enig wetenschappelijk onderzoek dat de interpretatie van Crock ondersteunt is te kwalificeren als “100% certain”

    Iets met wensdenken en heel hard lalala roepen

    • Hans Erren 3 november 2018 om 11:35 - Antwoorden

     En JvdH schrijft struktureel de naam Marcel Crok verkeerd.

     • J van der Heijden 3 november 2018 om 12:28

      De vraag is natuurlijk interpreteerd cd JvdH de uitspraak van het IPCC correct
      Maar daar geeft Hans natuurlijk geen antwoord op

    • Boels 3 november 2018 om 14:38 - Antwoorden

     Ik wacht op wetenschappelijke oordelen over het IPCC.

 7. Ronald 31 oktober 2018 om 20:00 - Antwoorden

  Ferdinand en Hugo,

  @Ferdinand,
  “je kan er alle kanten mee uit, omdat er teveel draaiknoppen zijn waarmee je het resultaat kan beïnvloeden”
  Dat is zeker zo. Maar je kunt op vele manieren aan knoppen draaien. Als dat goed onderbouwd gebeurt kan dat voor klimaatprojecties heel nuttig zijn. Voorbeeld. Klimaatmodellen voorspellen al enige tijd tropische cyclonen in de Atlantische oceaan die eerder afbuigen, dus niet richting US, maar noordelijk richting Europa. Dat zien we de laatste jaren ook feitelijk gebeuren met Ophelia en Leslie in 2017 en 2018. Bijzondere fenomenen, met extreem weer gepaard. En fysisch ook goed uit te leggen door stijging van sea-surface-temperatuur.

  Zijn klimaatmodellen werkelijk zo slecht?

  De vergelijking van klimaatmodellen met waarnemingen gebeurt veelal niet goed, zeker niet door sceptici. Ik heb het al vele malen gemeld hier. Klimaatmodellen moeten iets aannemen over toekomstige zonneactiviteit, vulkanisme, El Nino, La Nina, etc. Als je naderhand modellen met waarnemingen wilt vergelijken, bijvoorbeeld om het CO2 signaal eruit te extraheren, dan moet je corrigeren voor aangenomen en gerealiseerde zonneactiviteit, vulkanisme, El Nino, La Nina, etc. Heb je dat gedaan, Ferdinand? Ik zie sceptici de scheiding tussen de verschillende bijdragen nooit maken. Spencer zie ik het ook niet doen.

  El Nino’s en grote vulkaanuitbarstingen leveren de ups en downs in de globale temperatuurtrend, maar hun impact verdwijnt met het verstrijken van de tijd en dus is hun impact op de temperatuurstijging gemiddeld nul.

  “Idem met de heisa over het huidige slechte weer over Zuid-Europa: de zonnecyclus bepaalt al (miljoenen?) jaren de positie van de straalstromen”
  Ook zien we dat de Noordpool sneller opwarmt dan de tropen. Ten gevolge van de zonnecyclus? Nee, de recente verandering in de temperatuur door verandering in de zonkracht is slechts ~0.1 graad. Dus waar komt die resterende opwarming vandaan? CO2 is dan verreweg de meest geschikte kandidaat. Of weet jij een betere? Omdat de opwarming door CO2 niet uniform is, wordt het temperatuurverschil tussen pool en tropen kleiner wat leidt tot een zwakkere straalstroom. Die gaat dus meer meanderen wat lokaal leidt tot extreem weer, zowel extreme warmte (zuidelijke aanvoer) als extreme koude (aanvoer polaire lucht).

  En ja modellen zijn te warm in de tropen. Dat is bekend en wordt aan gewerkt. Dat modellen sneller opwarmen dan de echte atmosfeer kun je pas concluderen na bovenstaande correcties. En zelfs dan, hoe kan de temperatuurverhoging anders worden uitgelegd dan ten gevolge van CO2? Daar hoor ik sceptici nooit over. Anders dan: het is natuurlijke variabiliteit? Maar welke natuurlijke variabele(n) dan? En graag gekwantificeerd. Alleen zo kunnen we de bijdragen van natuurlijke variabiliteit en CO2 uit elkaar trekken. Maar dan blijft het altijd stil, muisstil.

  “Vergelijk dat met de waarnemingen en de drie grondreeksen zitten behoorlijk lager, behalve voor de afgelopen El Niño”
  De gemeten temperaturen vallen binnen de onzekerheidsmarge van de modellen zoals de link van Hermie aangeeft. Op basis hiervan kun je dus de hypothese dat de waarnemingen de modellen niet volgen niet verwerpen. Het enige dat je kunt zeggen is dat de gemiddelde trend van de modellen iets stijler is dan die van de waarnemingen. Op basis hiervan wil jij de AGW hypothese verwerpen? Ik ben dan wel benieuwd welke alternatieve hypothese jij hebt voor deze stijgende trend.

  “Dat zou geen probleem zijn als men die modellen zou “bijschaven” als leerobject”. Men schaaft de modellen continu bij, dag in dag uit. Dat ontkennen is nogal dom, nou goed dan; onwetendheid. En dat terwijl je in Oxford bent geweest. Je weet dus wel beter.

  @Hugo,
  “De invloed van waterdamp is veel groter dan die van CO2”. Zeker waar. Maar bij versterkt broeikaseffect gaat het om (i) CO2-verandering en (ii) waterdamp-verandering. (i) resulteert in (ii); feedback genaamd en zowel (i) als (ii) stijgen. Allemaal heel consistent met wat je verwacht o.b.v. theorie.

  Russchenberg heeft helemaal gelijk. We gaan ons belastinggeld immers niet weggooien aan zaken die we toch al weten. Maar het feit dat we wolkenprocessen nog niet volledig in de hand hebben, betekent dat, dat weer- en klimaatmodellen geen enkele skill hebben? Het is inderdaad één van de aspecten die ertoe leiden dat de uitkomst van klimaatmodellen nogal verschillen. Maar geen van allen leidt tot afkoeling. Dat is ook een interessante constatering toch? Als alle modellen het helemaal mis hebben met bewolking zouden er toch ook een paar tussen moeten zitten die leiden tot substantiële afkoeling, lijkt me. Niet dus!
  Overigens twijfelt Russchenberg zelf ook helemaal niet aan de opwarming door broeikasgassen: “Het valt mij sowieso op dat het voor veel jonge mensen het geen vraag meer is of het klimaat verandert, maar veeleer: wat gaan we er aan doen?”, aldus Russchenberg (https://klimaatverandering.wordpress.com/2015/11/20/media-en-klimaat-paneldiscussie/)

  • Boels 31 oktober 2018 om 20:47 - Antwoorden

   “Klimaatmodellen voorspellen al enige tijd tropische cyclonen in de Atlantische oceaan ..”

   Dat hebben meteorologen en weermannen dan wel gemist bij het niet voorspellen van de warmer dan normaal perioden dit jaar.

   • Ronald 31 oktober 2018 om 20:58 - Antwoorden

    Boels weet nog steeds niet het verschil tussen weer- en klimaatverwachtingen. Determinisme versus probabilisme, Boels. Niet meer vergeten nu.

    • Boels 31 oktober 2018 om 21:21 - Antwoorden

     Ik was het niet vergeten: deterministisch 5 dagen en probabilistisch 30 jaar 😉

  • ducdorleans 3 november 2018 om 09:14 - Antwoorden

   @ Ronald 31 oktober 2018 om 20:00

   “De vergelijking van klimaatmodellen met waarnemingen gebeurt veelal niet goed, zeker niet door sceptici”

   Moet je weten ? Ik heb hetzelfde probleem als jij !

   Ik heb hier nl. een wiskundig model van de Eredivisie voetbal, en bij het runnen ervan in augustus jl. speelde Fortuna Sittard los kampioen !

   “Fortuna ?”, zeggen mijn sceptici nu, “die staan op plaats 14 momenteel !”

   Maar zij vergelijken gewoon verkeerd. Mijn model hield immers geen rekening met de tegendoelpunten die Fortuna zou gaan slikken dit seizoen.

   Het aantal en wanneer die zouden vallen wist ik nl. niet op voorhand, en kon ik ze dus ook niet in mijn model verwerken.

   Als je correct wil vergelijken, moeten we die er natuurlijk uit filteren.

   En is mijn model nog steeds actueel en correct.

   Fortuna Sittard doet nog steeds mee voor de titel !

   • Frans Galjee 3 november 2018 om 11:17 - Antwoorden

    @ ducdorleans,

    Geweldig! Met je toestemming deze reactie geprint en op mijn muur van werkkamer geplakt.
    Mvg,
    Frans

  • Ferdinand Engelbeen 3 november 2018 om 13:43 - Antwoorden

   Ronald,

   Als volgens de ene klimaatwetenschapper er méér orkanen komen bij warmere oceanen en volgens de andere net niet, heeft altijd een van beiden gelijk. Oceaan oppervlakte temperatuur is één factor, temperatuurverschillen een andere en windkracht op grote hoogte weer een andere.

   Gelukkig hebben we de statistieken van aantal en totaalkracht van cyclonen over de afgelopen ruim 40 jaar:
   http://www.policlimate.com/tropical/

   Inzake frequentie is het aantal orkanen globaal gezakt en inzake totale orkaankracht zitten we nu op hetzelfde niveau als in 1972 met actievere en minder actieve periodes tussenin. 45 jaar oceaanopwarming heeft dus geen duidelijke invloed op aantal of totaalkracht van orkanen.

   Ryan Maue heeft geen onderscheid gemaakt tussen het Atlantisch en het Stille Oceaan bekken (de individuele orkanen staan wel in het linker overzicht, eventueel wel te berekenen), wat ik me herinner van discussies is dat het meestal in tandem opgaat: is de Pacific actiever dan is de Antlantic minder actief en omgekeerd en er is een duidelijk verband met ENSO (El Niño / La Niña).

   “Heb je dat gedaan, Ferdinand?”

   Voor het “Oxford EBM” model heb ik alle natuurlijke invloeden gefixeerd op een vaste waarde. De CO2 toename was volgens het (oude) B1 scenario en menselijke SOx aerosols afbouwend.
   Met aanpassen van slechts die twee gevoeligheden kan je dus al alle kanten uit…
   Wat ik (nog) niet heb gedaan is een -theoretische- invloed van de 1000-1200 jaar cyclus inbouwen. Dat gaat zeker ten koste van de gevoeligheid voor CO2, gezien dat een deel van de opwarming na 1950 kan verklaren. Die natuurlijke lange termijn oscillatie zit totaal niet in de modellen.

   “Ook zien we dat de Noordpool sneller opwarmt dan de tropen.”

   Dat is gewoon de aard van het beestje: de tropen worden nauwelijks warmer door bv. meer zonkracht of minder wolken of CO2. Die warmte wordt dan versneld afgevoerd naar de polen en onderweg en daar afgevoerd. Is al miljarden jaren zo en zegt niets over de oorzaak van de opwarming.

   “Omdat de opwarming door CO2 niet uniform is, wordt het temperatuurverschil tussen pool en tropen kleiner wat leidt tot een zwakkere straalstroom.”

   Weer een -achteraf- theorie die nergens is op gebaseerd om toch de oorzaak aan CO2 te wijten… Ongeacht de oorzaak van de opwarming wordt het temperatuurverschil tropen-polen kleiner. In het Krijttijdperk waren de tropen amper warmer, maar was alle ijs op de polen gesmolten en de zeewater temperatuur aldaar ver boven het nulpunt.

   De positie van de straalstromen wordt direct beïnvloedt door de zonnecyclus via een heel ander mechanisme:
   Bij een actieve zon is er 10x meer UV in de zonne-energie dan bij een inactieve zon. Dat heeft effect op de ozonlaag die daardoor de straalstromen richting polen drukt door een grotere temperatuurgradiënt. Omgekeerd bij een inactieve zon: straalstromen meer naar het zuiden en minder krachtig waardoor ze meer meanderen. Dat beïnvloed vooral het weer en vooral de neerslagpatronen.
   Er zijn hopen verwijzingen op het Internet te vinden waarbij de invloed van de zonnecyclus op de waterafvoer van vele rivieren op aarde is te vinden.

   Jammer genoeg werkt de verwijzing naar het wetenschappelijk rapport van de invloed van de zonnecyclus op de positie van de straalstromen niet meer. Wel een artikel van NASA dat in dezelfde richting wijst:
   https://www.space.com/19280-solar-activity-earth-climate.html

   Dat is dus een van de -vele- problemen die in de klimaatmodellen – ook niet in een EBM model – is meegenomen: de zon staat er in als “pure” energiedrager met een kleine variatie over een volle cyclus. Dat die energiedrager verschillende effecten heeft naargelang waar die energie invloed uitoefent, is een ander paar mouwen.

   “hoe kan de temperatuurverhoging anders worden uitgelegd dan ten gevolge van CO2?”

   Zoals reeds gezegd, het is niet omdat het niet in de modellen zit, dat het niet bestaat. Beweren dat CO2 de enige kandidaat is, omdat men geen andere kent is wel héél kort door de bocht, als men geen enkel idee heeft waardoor de 1000-1200 jarige cyclus ontstaat. Verderop volgt een poging tot kwantificering…

   “De gemeten temperaturen vallen binnen de onzekerheidsmarge van de modellen”

   Die “onzekerheidsmarge” is geen onzekerheidsmarge in de technische betekenis: het zijn gewoon de grenzen van een ensemble van verschillende modellen. 95% van alle modellen zitten dus (veel) hoger dan de waarnemingen en moeten flink bijgeschaafd worden. In principe mag je je dus niet baseren op het gemiddelde van alle modellen, maar is het laagste resultaat het enige model dat toelaatbaar is.

   Overigens verwerp ik AGW zeker niet, een toename in temperatuur tussen 1 en 1,5 graden voor 2xCO2 is zeker mogelijk. Wat ik verwerp is de onzinnige beweringen dat een verhoging van meer dan 1,5 graad allerlei catastrofes zal veroorzaken. Dat zijn pure horrorverhalen die alleen het gevolg zijn van op hol geslagen modellen.

   “Men schaaft de modellen continu bij, dag in dag uit.”

   Vreemd, hoe komt het dan dat de hele range aan modeluitkomsten (1,5-4,5 graden voor 2xCO2) in 20 jaar nauwelijks is veranderd, terwijl de observaties continu aan de onderkant blijven?

   “Maar bij versterkt broeikaseffect gaat het om (i) CO2-verandering en (ii) waterdamp-verandering.”

   Dat is net het probleem in vele modellen: de “hot spot” in de hogere troposfeer van de tropen in de modellen is het gevolg van de positieve terugkoppeling van waterdamp. Die “hot spot” ontbreekt volkomen in de waarnemingen, dus het “versterkt broeikaseffect” is gewoon niet te vinden…

   • Ronald 3 november 2018 om 20:23 - Antwoorden

    Dank Ferdinand, voor je uitgebreide antwoord. Ik zou er heel veel over kunnen zeggen, maar uiteindelijk is dit het meest cruciale onderdeel:

    Ronald: “hoe kan de temperatuurverhoging anders worden uitgelegd dan ten gevolge van CO2?”

    Ferdinand: “Zoals reeds gezegd, het is niet omdat het niet in de modellen zit, dat het niet bestaat. Beweren dat CO2 de enige kandidaat is, omdat men geen andere kent is wel héél kort door de bocht, als men geen enkel idee heeft waardoor de 1000-1200 jarige cyclus ontstaat. Verderop volgt een poging tot kwantificering…”

    Dat is ‘m nu net de kneep. CO2 kan de temperatuurverhoging zeer goed verklaren. Fysisch goed onderbouwd. Je hebt wellicht een alternatief idee, maar dat is het dan ook wel. Een idee, niet uitgewerkt en dus niet onderbouwd. En dus hoeven we de hypothese niet te verwerpen omdat er een betere is.

    • Ferdinand Engelbeen 3 november 2018 om 22:28 - Antwoorden

     Ronald,

     Even herhalen van verderop:

     Uit het IPCC rapport:

     “GHGs contributed a global mean surface warming likely to be between 0.5°C and 1.3°C over the period 1951–2010, with the contributions from other anthropogenic forcings likely to be between –0.6°C and 0.1°C”

     De 0,7 graden opwarming 1950-2018 kan dus veroorzaakt zijn door:
     – +0,5 graden door CO2, +0,1 graad door menselijke aerosolen en +0,1 graad door de natuur.
     of
     – +1,3 graden door CO2, -0,6 graad door menselijke aerosolen en 0,0 graad door de natuur.

     Dan vergeten we voor het gemak nog even de onbekende natuurlijke factoren die de opwarming 1650-1950 hebben veroorzaakt en waarschijnlijk ook nu nog een rol spelen…

     Dat is hetzelfde als zeggen: we raden er maar naar want we hebben er geen idee van hoe de trend vandaag is samengesteld, laat staan hoe de toekomst zal verlopen (een factor 2,6 verschil in opwarming!), maar we schatten het in als ergens tussen het klimaat van Brussel (niet aan te raden) en dat van Bordeaux (veel aangenamer) voor Amsterdam tegen 2100.

     Dat is dan nog zonder of met slechts geringe natuurlijke bijdrage in welke richting dan ook…

     Of hoe je met twee volkomen arbitraire draaiknoppen in ieder geval alle temperatuurtrend aan CO2 kan toewijzen…

    • Ferdinand Engelbeen 3 november 2018 om 23:12 - Antwoorden

     Ronald,

     Overigens de berekening met Modtran uitgevoerd voor de toename van 310 tot 405 ppmv in de periode 1951-2018:

     Een afname van 1,16 W/m2 door de toename aan CO2, volledig gecompenseerd door een toename van 0,3 graden over dezelfde periode zonder verdere positieve of negatieve feedbacks. Lijkt me dat de +0,5 graden optie door CO2 iets dichter bij de realiteit ligt.,..

 8. Scheffer 31 oktober 2018 om 20:14 - Antwoorden

  “wat gaan we er aan doen? “………..is vanavond topic in het politiek klimaatdebat in de Tweede Kamer.

  Of er wat aan te doen is, dat is al negatief bevestigd door de wetenschappelijke berekeningen van het uiterst minimale klimaateffect, door het vorige kabinet en gepresenteerd door Sharon Dijksma, 0,000X gr. Celcius à raison van 50 miljard € de komende 30 jaren.

  Nu 20:11 uur onderwerp: “kringloop” landbouw vanuit de ideologie van GroenLinks/ GreenPeace.

  https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal

  Overigens fosfaat als ingrediënt van het mestoverschot kan nuttig in zee om het fosfaat (= nutrient) tekort aldaar te completeren. Daar hoor je de ideologen van GL/GP niet over. Fosfaat is volgens hun dogma “pure vervuiling”

  Debat over de kabinetsappreciatie van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord : vandaag van 21:45 tot 23:58 uur

 9. arthur Rörsch 1 november 2018 om 06:11 - Antwoorden

  JvdH 31 oktober 2018 22.29
  Het is mij nu duidelijk wat je onder onderbouwing verstaat: het is een kwestie van bron.
  Als jij zegt: In WG1 staat: “GHGs contributed a global mean surface warming likely to be between 0.5°C and 1.3°C over the period 1951–2010 . . . “ dan is dat onderbouwd.
  Als Hetzler zegt “Deze is ook interessant; (met Crok als bron) We zien een opwarming van ongeveer een halve graad tussen 1915 tot 1945, dan lichte afkoeling tot 1975 en daarna weer opwarming. Aangezien er tussen 1950 en 1975 geen opwarming was, zegt het IPCC in feite dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1975 door de mens komt”, dan vind je dat napraten. (Van Hetzler).
  Dus volgens jou is de bewering in WG1, voldoende wetenschappelijk onderbouwd. En die van Hetzler niet.
  En daarna vraag je mij: heb je nog inhoudelijk commentaar op mijn wetenschappelijke bron? Mijn antwoord is dan: er blijkt niet uit WG1 een (wetenschappelijk) verband tussen CO2 en antropogene opwarming. En niettemin noem je WG1 een wetenschappelijke bron.

  • J. van der Heijden 1 november 2018 om 07:53 - Antwoorden

   Arthur,

   Het is lastig maar probeer me te volgen.

   Jeroen H beweert (met als bron Marcel Crock)

   “Vertaald naar de hele periode zegt het IPCC daarom dat zij het extreem waarschijnlijk vindt dat tenminste 0,3 van de 0,8 graden (dat is nog geen 40%) opwarming door de mens komt.”

   Let goed op daar staat dus 0,3C

   De originele zijn van het IPCC staat in het SPM

   “It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together. The best estimate of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period. {10.3}”

   Dus er wordt een reeks aan mogelijkheden aangeduid, een onder grens wordt niet gegeven maar (even uitgaande dat de 0,6C opwarming juist is) eigenlijk zegt het IPCC dat 0.6 is met een bepaalde spreiding naar boven en beneden.

   Gaan we verder kijken in het WG 1 dan staat daar

   ““GHGs contributed a global mean surface warming likely to be between 0.5°C and 1.3°C over the period 1951–2010, with the contributions from other anthropogenic forcings likely to be between –0.6°C and 0.1°C, from natural forcings likely to be between –0.1°C and 0.1°C, and from internal variability likely to be between –0.1°C and 0.1°C.”

   Van de 0,6C is dus minimaal 0,4C antropogeen, dit is dus meer dan de 0.3C die Jeroen / Marcel claimt, en natuurlijk had CO2 ook voor 1950 al een opwarmend effect (alleen niet zo groot), maar daar word geen uitspraak over gedaan.

   De conclusie van Marcel, die Jeroen kritiekloos herhaalt, wordt dus niet onderbouwd door de bron die Marcel heeft uitgekozen.

   Mijn wel degelijk wetenschappelijke bron heb ik gegeven in mijn eerste reactie op Jeroen.

   http://www.globalwarmingindex.org/

   Waar niemand ook maar op in is gegaan, ik neem dan ook maar aan dat iedereen hem gelezen heeft, er geen inhoudelijk commentaar op is en dat we het broddelwerkje van Marcel nu achter ons kunnen laten

   Ik weet het het is lastig volgen als je eerst op al die linkjes moet klikken en dan moet gaan nadenken en eventueel vragen gaan stellen voordat je iemand aanvalt, maar goed het zal wel het gevolg zijn van een opleiding van voor de Mammoetwet

   • J van der Heijden 2 november 2018 om 12:33 - Antwoorden

    Arthur

    Geef even aan wat hè niet begrijpt dan kan ik het misschien in kleinere brokjes knippen zodat je het wel begrijpt

    Maar kijk eerst eens naar mijn wetenschappelijke bron en geef dan even aan waarom je het daar niet mee eens bent

   • Ferdinand Engelbeen 3 november 2018 om 20:50 - Antwoorden

    J. van der Heijden,

    Om in te gaan op die global warming index (GWI): kijk eens naar de periode 1910-1945 en de daarop volgende periode 1945-1975. De GWI gaat gewoon door op basis van voornamelijk de CO2 toename, maar zit veel te laag in de eerste periode en gaat rustig door terwijl de aarde afkoelt (het Oxford EBM model van dezelfde Myles Allen doet het zelfs beter!). Aan de andere kant is de bijdrage van natuurlijke factoren ongeveer nul volgens dat “model”, of wat het ook moge zijn.

    0,5 graden opwarming in de eerste periode waarvan volgens hen 0,1 graden door CO2 en 0,4 graden door een “onbekende” oorzaak, factor X.
    Daarna 0,1 graad afkoeling terwijl hun index zegt 0,1 graad opwarming door CO2.
    In de periode 1976-heden wordt dan – net als door het IPCC – alle opwarming dan maar toegeschreven aan CO2 en andere broeikasgassen, dat is “iets” meer dan de “consensus” van meer dan 50%…

    Die factor X is voor het gemak maar even vergeten, want die zit niet in de modellen en kan dus niet geholpen hebben om de periode 1975-2000 mee op te warmen en de periode 2000-heden af te vlakken…

    Ook hun berekeningsfactoren zijn om te huilen:

    Enige twijfels over de attributieverdeling tussen natuurlijke en antropogene oorzaken lijkt me op zijn plaats…

 10. Henk dJ 1 november 2018 om 09:00 - Antwoorden

  Weer een typich Labohm artikel. Gewoon ingaan op de vraag Scheffer, geen omfloerse prietpraat. Gewoon een citazt uit een ipcc-raport! cherrypickt wat teksten die hem aanstaan en negeert de eerdere kritiek op die teksten. Geen wens. tot voortschrijdend inzicht…

  En wie is Engelbeen? Kort samengevat:iemand die een basiscursus over klimaatmodellen heeft gevolgd, en nu dan denkt het veel beter te weten dan al de klimaatwetenschappers samen.

  • Scheffer 1 november 2018 om 17:57 - Antwoorden

   Is dat nog je enige houvast, dj, herhaalde grammofoonplaatjes draaien?

   Ga alarmist Bart Verheggen stalken op zijn website, dj, met de wijze lessen over de onzinnigheid / onmogelijheid / ineffectiviteit van het RutteIII dwaze en eenzijdige “klimaatakkoord” door hoogleraar Kees de Lange aan de vaste Kamercomissie van de 2de kamer.

   https://m.youtube.com/watch?v=SApSL1_5a9k

  • Ferdinand Engelbeen 3 november 2018 om 21:34 - Antwoorden

   Henk dJ,

   Als praktische engineer had ik de eer en het (niet altijd) genoegen om nieuwe producten en modellen te introduceren in een echt chemisch bedrijf (overigens 34 jaar in Nederland – Bergen-op-Zoom en Rotterdam), bedacht door veel knappere koppen dan mezelf.
   Met alle praktische problemen van dien: mengsels die in een laboratorium in een paar minuten werden opgewarmd, hadden in een 17-tons reactor ruim een uur nodig, waardoor de reacties toch iets anders liepen dan theoretisch zou moeten. Om dat terug te koppelen naar die knappe koppen in hun ivoren torens had soms heel wat voeten in de aarde…

   Dus ben ik door schade en schande wijzer geworden: dat wat knappere koppen dan mezelf als (consensus) waarheid naar voor brengen niet altijd met de werkelijkheid overeenkomt. Daarom ga ik meestal op zoek naar de bron en probeer dat voor mezelf uit te maken. Vandaar mijn (zelf betaalde) cursus inzake modellen, overigens gekoppeld na een schitterende reis door Ierland en bezoek aan de schitterende stad Oxford (inclusief het café van inspector Morse).

   Ik ben lang geen “expert” in klimaat, maar heb er wel al ruim 40 jaar veel over gelezen. En ik weet waar ik het over heb als ik het heb over modellen: als je te veel draaiknoppen hebt, dan kan je alle kanten uit. Neem nu de getallen van het IPCC zelf:

   “GHGs contributed a global mean surface warming likely to be between 0.5°C and 1.3°C over the period 1951–2010, with the contributions from other anthropogenic forcings likely to be between –0.6°C and 0.1°C”

   De 0,7 graden opwarming 1950-2018 kan dus veroorzaakt zijn door:
   – 0,5 graden door CO2, 0,1 graad door menselijke aerosolen en 0,1 graad door de natuur.
   of
   – 1,3 graden door CO2, -0,6 graad door menselijke aerosolen en 0,0 graad door de natuur.

   Dan vergeten we voor het gemak nog even de onbekende natuurlijke factoren die de opwarming 1650-1950 hebben veroorzaakt en waarschijnlijk ook nu nog een rol spelen…

   Al je daarmee een chemisch proces moet runnen dan zal de betreffende engineer beleefd vragen aan de knappe kop die dat heeft ontworpen of die dat “model” wil steken waar het licht niet schijnt…

   Niet zo in Nederland en de rest van Europa, waar men miljarden uitgaf en nog gaat uitgeven op basis van compleet waardeloze modellen…

  • Boels 3 november 2018 om 22:17 - Antwoorden

   En wie is Henk dJ?
   Nog steeds geen duidelijkheid over expertise en vakgebied.
   Geen beta, da’s wel duidelijk.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK