Weg met doemscenario’s, bekijk opwarming positief

Guus Berkhout.

Onder deze titel hebben Guus Berkhout en Dick Thoenes een groot artikel gepubliceerd in het laatste nummer van Elsevier (in de winkel).

In tegenstelling tot wat we gewend zijn van de overgrote meerderheid van de media – in het bijzonder in het licht van de emmers met klimaatkommer– en -kwel die zij naar aanleiding van het laatste (ontwerp–) rapport van het VN–klimaatpanel over de hoofden van onschuldige burgers hebben uitgestort en de recente gerechtelijke uitspraak in de Urgenda–zaak – wentelen zij zich niet in alle vermeende ellende, die de verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen) zou veroorzaken. Nee, zij wijzen op de grote onzekerheden van de geprojecteerde klimaatcatastrofe, die vooralsnog alleen bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen. Deze modellen slagen er maar niet in het verleden te ‘voorspellen’ (hindcasting), laat staan de toekomst (forecasting).

Dick Thoenes.

Guus Berkhout is emeritus hoogleraar geofysica aan de TU Delft en directeur van het Centre for Global Socio-Economic Change. Dick Thoenes is emeritus hoogleraar chemische technologie aan de TU Eindhoven en gepensioneerd research directeur AKZO. Zij hebben hun sporen dus wel verdiend op wetenschapsgebied.

Ik pik een aantal passages uit hun betoog.

Ook rechters en politici zijn gebonden aan de universele wetten van de natuurkunde. Dus weg met dat gammele Klimaatakkoord en ruim baan voor de vele kansen die klimaatverandering de wereld biedt.

Er bestaat een wereldwijde consensus over de morele plicht van de mensheid om goede rentmeesters te zijn van onze unieke planeet. Maar met steeds meer mensen maken we van de aarde een uitdijende vuilnisbelt, zijn we bezig om onze natuurlijke hulpbronnen versneld uit te putten en zorgen we ervoor dat de biodiversiteit hard afneemt. Daar zou alle aandacht van overheden naartoe moeten gaan. Het advies van de auteurs is: “Wees geen slechte klimaatmakers maar goede rentmeesters”.

CO2-reductie is heilige graal in ondeugdelijk Klimaatakkoord

De werkelijkheid is helaas anders. Vooral Nederland zit stevig gevangen in het web van een ondeugdelijk Klimaatakkoord waarin CO2– reductie de heilige graal is. Daardoor zijn we in ons land bezig met de verkeerde discussie en de verkeerde maatregelen. We denken het klimaat op aarde naar onze hand te kunnen zetten, maar ondertussen zijn we niet eens in staat de Oostvaardersplassen duurzaam in te richten. We hebben een nieuwe klimaatvisie nodig, een visie die niet gericht is op het afwenden van doemscenario’s maar op het benutten van kansen.

Het is de klimaatbeweging gelukt om politici ervan te overtuigen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door antropogene (door de mens gemaakte) CO2. Als we die CO2 maar uit de lucht weten te houden, kunnen we de mondiale opwarming een halt toeroepen, zo is de redenering.

Maar metingen in de afgelopen decennia en feiten uit het geologische archief geven een totaal ander beeld. Er zijn steeds meer harde aanwijzingen dat niet de mens maar de natuur het aardse klimaat regelt, al miljoenen jaren. Met de zon in de hoofdrol. Immers, als die er mee ophoudt, dan gaat overal op aarde het licht uit. …

Klimaatmodellen laten temperatuurstijgingen zien die niet met de werkelijkheid overeenkomen. Ze voorspellen desastreuze mondiale opwarming, maar we zien dat die modelvoorspellingen grote afwijkingen vertonen met de metingen. Het werkelijke opwarmingstempo is van een geheel andere orde …. Wetenschappelijk gezien is dit hét signaal dat de onderliggende theorie niet deugt en dat er veel meer aan de hand is dan antropogene CO2. Klimaatmodellen van nu kijken door een sleutelgat naar klimaatverandering en zijn onbruikbaar voor beleidstoepassingen.

[De] voorlichtingscijfers over duurzame energie richten zich bijna uitsluitend op de elektrische energiebehoefte van huishoudens. Echter, die dubbele verenging (alleen elektrische energie, alleen huishoudelijke consumptie) representeert slechts een fractie van de totale energiebehoefte in ons land. Daardoor wordt er een misleidend beeld gecreëerd van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat minder dan 14% van het totale energieverbruik in ons land uit elektriciteit bestaat. En dat slechts 1% wordt opgewekt door windturbines en maar 0,3% door zonnepanelen (bron CBS).

Vervolgens gaan de auteurs uitvoerig in op de misleidende officiële voorlichting over windenergie. En daarna:

Het bekende voorzorgsprincipe wordt in het klimaatbeleid veelvuldig toegepast met als rechtvaardiging de vreselijke doemscenario’s die ons door de klimaatbeweging worden voorgehouden. Maar let op, het voorzorgsprincipe geldt ook voor de beleidsmaatregelen zelf. Als drastische energieplannen kunnen leiden tot een ontwrichting van onze energie-infrastructuur, en daarmee tot een chaos in de samenleving, dan zegt dit principe dat deze plannen geen doorgang mogen vinden. …

We zullen afscheid moeten nemen van het gammele denkkader in de CO2–klimaatdoctrine. Waarom heeft de milieubeweging zich voor het karretje laten spannen van de klimaatactivisten? CO2–reductie is een doel op zich geworden; klimaat en milieu schieten er niets mee op. Integendeel, we moeten beseffen dat CO2 onderdeel is van een veel groter geheel dat bestaat uit een natuurlijke kringloop die het leven op aarde, met al haar verscheidenheid, bepaalt. Als we die zelfregulerende mondiale kringloop wat nader bekijken, dan zien we dat CO2 een onmisbare grondstof is voor alle op het land en in het water levende flora. … De klimaatdiscipline wordt gedomineerd door meteorologen, maar het onderzoek schreeuwt om systeemdenkers. …

[Het] klimaatactivisme heeft in ons land de regie overgenomen. We lopen voorop in de ‘War on CO2’. Als de bevolking te weten komt hoe gigantisch de verspilling gaat worden bij de uitvoering van het onzinnige Klimaatakkoord, dan zal onder de middenklasse een revolutie uitbreken. Immers, daar gaat de rekening naar toe. Eerste schattingen van Pricewise geven aan dat alleen al de energierekening volgend jaar per gezin zo’n € 150 hoger zal uitkomen. Dat komt nog bovenop de verhoging van €70 dit jaar. En, kijkend naar de plannen van Nijpels en Samsom, daar zal het zeker niet bij blijven.

Concluderend, we moeten eindelijk eens gaan beseffen dat klimaatverandering van alle tijden is en dat de mens daar maar bitter weinig invloed op heeft, hoe graag we dat ook zouden willen. De natuurkrachten zijn hier de baas en de mens moet zich gewoon aanpassen. Waarom zouden we als moderne Don Quichotes tegen die grote natuurkrachten vechten? Darwin zei het al: ‘Aanpassen aan natuurlijke veranderingen is de enige manier om te kunnen overleven.’ …

En we moeten eindelijk ook eens gaan beseffen dat zon en wind in de toekomst wel een waardevolle bijdrage zullen gaan leveren (die sectoren hebben veel vooruitgang geboekt, daarvoor alle hulde), maar ze zullen nooit en te nimmer onze totale energiebehoefte kunnen bevredigen. Degenen die dat blijven zeggen, vertellen sprookjes en zadelen ons op met een instabiel en onbetaalbaar aanbod-gestuurd energiesysteem.

Tot slot nog het volgende. Informateur Herman Tjeenk Willink bracht alweer ruim een jaar geleden zijn verslag uit. In zijn betoog stonden een aantal behartigenswaardige zaken over de uitvoerbaarheid van overheidsbeleid. Hij laat zien dat prachtige beleidsvoornemens in de praktijk veelal mislukken omdat ze onuitvoerbaar zijn. Inderdaad, het verleden laat zien dat bewindslieden meestal struikelen over onuitvoerbare ambities. Het trieste is dat er weinig van wordt geleerd. Dat zien we nu weer gebeuren in het klimaatbeleid.

Daarom nog een dringende oproep aan minister Wiebes met zijn klimaattafels. Stop met de uitvoering van het Klimaatakkoord nu het nog kan. Het rammelt aan alle kanten. Verleden en heden laten zien dat CO2 van vitaal belang is in de kringloop van het leven. Niet de reductie van CO2 maar de vervuiling van de natuurlijke omgeving, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vernietiging van de biodiversiteit vragen ons aller aandacht.

Laten we het schaarse publieke geld niet verspillen aan de verkeerde maatregelen, maar besteden aan het versneld schoner en groener maken van onze planeet. We hebben geen enge klimaattafels, maar brede milieutafels nodig.

Aldus Guus Berkhout en Dick Thoenes.

Het volledige artikel in Elsevier is hier te vinden (achter betaalmuur). Daarin wordt o.a. verder uitvoerig ingegaan op de astronomische kosten van het klimaatbeleid en de natuurkundige processen die de menselijke inspanning ter reductie van de CO2–uitstoot teniet doen.

Een aanrader voor klimatofielen van alle gezindten!

Door |2018-10-12T00:02:55+00:0012 oktober 2018|137 Reacties

137 Comments

 1. A. Jansen 12 oktober 2018 om 16:53 - Antwoorden
 2. Cornelis van den Berg 12 oktober 2018 om 17:01 - Antwoorden

  Oostvaardersplassen zijn terecht genoemd als product van falende menselijke intelligentie. Het daar ten uitvoer gebrachte beleid heeft de mens in de rol van roofdier gemanoeuvreerd, wat door de mensen in de omgeving niet gepikt wordt. Het zijn altijd weer de menselijke hybris en dommigheid die de zaak verpesten. Die combinatie is ook dominant actief in het menselijke beslissingsveld van het klimaat. Dat noemt men wetenschap.

 3. A. Jansen 12 oktober 2018 om 17:42 - Antwoorden

  Volgens het frauduleuze VN klimaatrapport gaat de zeespiegel fors stijgen. Helaas slaat deze bewering totaal nergens op. Sinds de Minoan warming, de Roman warming en de Medieval warming periodes is de gemiddelde temperatuur…. aan het dalen. Ondanks record hoge CO2 niveau’s behoren de huidige temperaturen tot de laagste 10% over de laatste 10.000 jaar bekeken. En stond de zeespiegel toen ook vele malen hoger? Neen, helaas. Het is niet de eerste belachelijke VN voorspelling over het klimaat, om over Al Gore nog maar te zwijgen.

  Een citaat:

  “Global temperatures remain in a serious downtrend since the Minoan peak. As the Greenland ice cores show, today’s climate is COLDER than 90% of the past 10,000 years! The warming zealots are screaming about CO2, which has risen sharply in the last 150 years (well above the long-term trend of the last several million years). But the temperatures are near the bottom of the range of the last 10,000 years! The assumption has been that CO2 causes warming, but if that were true, the data would back it up, and it does not at all. From the Vostok ice core, we know that we remain (very fortunately) in an inter-glacial period, which began about 11,000 years ago, and that the previous inter-glacial ended about 100,000 years ago (that inter-glacial was much warmer than our’s – remains of hippopotamus from that time period have been found in Britain!).”

  Het enige doel dat deze klimaatgekte dient, is de mensen meer belastingen af te troggelen. Het wordt tijd dat deze fraude wordt gestopt.

  • Hermie 12 oktober 2018 om 18:00 - Antwoorden

   A. Jansen, Zeer interessant citaat. ” today’s climate is COLDER than 90% of the past 10,000 years! ” Als dat nu eens waar zou zijn…. Het is een citaat, maar ja, van wie eigenlijk. Doet u mij een lol meneer Jansen, heeft u nog een serieuze bron voor ons die dat citaat kan bevestigen? Dat zou namelijk een sterk punt zijn in de strijd tegen die vervelende alarmisten. Heeft u die bron niet dan is dit slechts, wat zal ik zeggen…. een bewering?

   • A. Jansen 12 oktober 2018 om 18:13 - Antwoorden

    Natuurlijk, Hermie. Kijk eens naar deze grafiek:

    http://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif

    Je bent er ook van de op de hoogte dat de CO2 waarden vroeger vele, vele malen HOGER lagen dan nu? Of wil je daar ook eerst een grafiek van zien? Lever ik graag :-).

    • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 18:20 - Antwoorden

     Wat ik al zei

     Gisp is niet de wereld en natuurlijk is nu 1855

     Onzin dus en je hebt je wat wijs laten maken

    • Hermie 12 oktober 2018 om 18:22 - Antwoorden

     A. Jansen, Ik kan het mis hebben maar heeft meneer van der Heijden hier niet al een antwoord op gegeven? Wat hij volgens mij bedoeld is dat de moderne metingen helemaal niet in deze grafiek zijn weergegeven. Dus de grafiek schijnt te stoppen in 1855. Als dat waar is, dan moet de moderne opwarming nog beginnen in die grafiek !! Wat die opmerking betreft over hogere CO2 waarden, dat klopt, maar moeten we dan al niet al miljoenen jaren terug gaan? Indien je het over de laatste 10.000 hebt, dan is mijn voorstel om dat heel even buiten beschouwing te laten, anders wordt dit gesprek wel erg onoverzichtelijk…..

    • Dirk Visser 12 oktober 2018 om 21:48 - Antwoorden

     A. Jansen,
     De temperatuur van het Holoceen, herleid uit de GISP2 ijskern, laat wat sterkere variatie zien dan de reconstructie van Marcott.
     https://curryja.files.wordpress.com/2017/04/figure-38.png
     Maar je kunt in ieder geval wel stellen dat de Kleine IJstijd (LIA) (een van) de koudste periode(n) was van de laatste 10 000 jaar, misschien was het 8.2 ka event kouder. Hoe dan ook,tijdens het Holoceen Klimaat Optimum was het ruim 1 K warmer dan tijdens het LIA.

  • J. van der Heijden 12 oktober 2018 om 18:09 - Antwoorden

   A. Jansen,

   zonder bron is het lastig na trekken, maar waarschijnlijk baseert deze reeds langweer legde onzin zich op de verkeerde interpretatie van de GISP ice core uit Groenland

   Vauden

   1. Groenland is niet de wereld.
   2. Nu is 1855
   3. Voor die locatie kun je niet HC4 bij de temperaturen optellen, maar moet je de plaatselijke temperaturen er bij optellen

   http://hot-topic.co.nz/easterbrooks-wrong-again/

   • A. Jansen 12 oktober 2018 om 18:26 - Antwoorden

    J. van der Heijden,

    Alleen domme mensen geloven het fabeltje dat CO2 de enige reden is tot een stijging in temperatuur. Het zijn deze ‘klimaatgekken’ die de overheden de stok in handen geven om honderden miljarden aan extra belastingen te heffen. Vanzelfsprekend lost dit helemaal niets op, maar ga uw gang: zorg er maar voor dat de overheden de grootste verspilling aller tijden gaan uitvoeren. De allerarmsten op deze wereld zullen hiervan het slachtoffer worden. Waarvan akte.

    Alleen al het feit dat politici met deze “waarheid” aan de haal zijn gegaan moet bij u vele alarmbellen doen rinkelen. Klaarblijkelijk niet bij u. Het zijn de domme “wanna believers” zoals u die het probleem zijn in deze wereld.

    • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 18:33 - Antwoorden

     A Janssen

     Wat heeft dat nu weer te maken met het feit dat jouw bron zich baseert op een lokale grafiek die in 1855 eindigt en die als global wordt verkocht …..0

   • Erik 12 oktober 2018 om 22:10 - Antwoorden

    “Groenland is niet de wereld.”

    Het bekende argument van Jan vdH. Groenland T is een proxy Jan, zoals er zoveel proxies zijn. Het gaat niet om de absolute temperatuur maar om de trend ervan. De verandering dus. Groenland kan niet alleen veranderen terwijl de rest niets doet. Tzt zullen alle gebieden opwarming of afkoeling ervaren.

  • Ronald 12 oktober 2018 om 18:43 - Antwoorden

   Totaal irrelevant meneer Jansen. We leven nu en niet 10,000 jaar geleden. De situatie van destijds is totaal niet representatief voor de huidige tijd. Dus is totaal niet toepasbaar op de huidige tijd.

 4. Henk dJ 12 oktober 2018 om 19:29 - Antwoorden

  “de verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen)”
  Hans Labohm blijft de mantra maar herhalen. ALs je vraagt voor onderbouwing, dan geeft hij natuurlijk niet thuis…

  Misschien moet hij gewoon eens eventjes naar buiten gaan, Hans. Vandaag, 12 oktober 2018, is het 23°C in De Bilt. Het gemiddelde voor een 12 oktober in De Bilt is 14°C. En 90% van alle 12-oktober’s zijn 18,5 of lager.
  https://weatherspark.com/d/52735/10/12/Average-Weather-on-October-12-in-De-Bilt-Netherlands#Sections-Temperature

  Dus, Hans Labohm, kun jij daar een uitleg over geven? Waarom is het zo warm vandaag (en de volgende dagen)? IS er dan echt geen opwarming aan de gang? Is er echt geen klimaatverandering?

  Het is dan misschien wel niet “verschrikkelijk”, maar dat is omdat het oktober is en omdat dit in Noord-West Europa is. Maar de opwarming is globaal.
  En ik merk in mijn tuin ondertussen dat de toverhazelaar de kluts kwijt is, en al begint te bloeien terwijl het helemaal nog niet winters aanvoelt!

 5. Ronald 12 oktober 2018 om 20:14 - Antwoorden

  Henk dJ, met dergelijke argumenten overtuig je sceptici niet. Het is ooit wel eens eerder warm geweest in oktober, en dus passen temperaturen als die van vandaag binnen de natuurlijke variabiliteit. En dat is ook zo. Voor ieder individueel geval. Punt is dat als het aantal individuele gevallen zich opstapelt, dat het dan op een gegeven moment niet meer aannemelijk te maken is dat al die gevallen tezamen binnen die natuurlijke variabiliteit vallen. De natuurlijke variabiliteit, t.o.v. een referentie wel te verstaan. Natuurlijke variabiliteit bij 280 ppm CO2 is een logische keuze daarin.

  “verschrikkelijk” is subjectief en is alleen al om die reden totaal niet wetenschappelijk. In een poging het te kwantificeren heeft Hans L. het zich gemakkelijk gemaakt en het getal van 4 graden genoemd, met verwijzing naar Richard Tol en een plaatje uit het IPCC rapport https://klimaatverandering.files.wordpress.com/2015/12/ipcc_ar5_wg2_spm-1_figure_1_risks.png
  Dus pas als alle seinen op rood staan vindt Hans het “verschrikkelijk” en pas dan is het blijkbaar volgens hem tijd om actie te ondernemen. Da’s lekker makkelijk maar bovenal kortzichtig en egoïstisch. Tijdens zijn leven hoeft er dan volgens zijn standpunt immers geen actie ondernomen te worden. Kleinkinderen heeft Hans L. blijkbaar niet (en daarmee ook geen toekomstige achterkleinkinderen) of hun toekomst interesseert hem simpelweg niet. Zij zoeken hun eigen sores maar uit, als het zover is, ook al zien we de eerste voortekenen van een komende sores indien de mens op de huidige voet doorgaat.

  Een dergelijke levenshouding is niet verboden natuurlijk.

  • Hans Erren 12 oktober 2018 om 20:39 - Antwoorden

   Ronald, Ik heb je al uitgelegd dat met de huidige matige trend we in 2100 op twee graden uitkomen, en dat is het doel van parijs.

   De verschrikkelijke opwarming zullen zelfs mijn kleinkinderen dus niet meemaken.

   • Henk dJ 12 oktober 2018 om 20:50 - Antwoorden

    “De verschrikkelijke opwarming zullen zelfs mijn kleinkinderen dus niet meemaken.”
    Sorry, Hans Erren, maar dat moet eigenlijk zijn: de opwarming, die verschrikkelijk is volgens de definitie van Hans Labohm” (=4°C) zullen je kleinkinderen niet meemaken.

    Lees gewoon eens het rapport van het IPCC van eerder deze week. Zelfs bij 1,5 of 2 °C zijn er al veranderingen die je als “verschrikkelijk” kunt omschrijven. Het blijft natuurlijk subjectief, maar ik ben het eens met Ronald: blijkbaar wil HAns Labohm (en consoorten) hun kop in het zand blijven steken totdat het te laat is.

    • Boels 12 oktober 2018 om 23:21 - Antwoorden

     Moet ik mij druk maken over een geschetst probleem dat “opgelost” gaat worden met de ontoereikende “hernieuwbare” middelen?
     Geen AGW-er wenst daar over na te denken, laat staan zich er over uit te spreken.

     Het is gelijk aan een verplichte openstelling van tankstations op een autoloze dag.
     Hersenloos.

     • Henk dJ 13 oktober 2018 om 08:42

      Boels, als je dan toch zo overtuigd bent dat de voorstellen van klimaatbeleid zo “hersenloos” zijn, kom dan zelf eens met een constructief voorstel.

      De klimaatwetenschap is ondubbelzinnig: het klimaat warmt op. Dit is veroorzaakt door de mens. 2°C zal een ernstige impact hebben op de maatschappij. O ja, en de stijgende luchtvervuiling heeft ook impact op de gezondheid, natuurlijk.

      Dus Boels, we vragen het nogmaals aan jou en al die andere negationisten: wat stel je voor om er aan te doen?

     • Boels 13 oktober 2018 om 09:04

      In plaats van waardeloos “hernieuwbaar” overstappen op kernenergie.
      Daarnaast isoleren en verbeteren van het rendement van energieverbruikers.
      Verbod op verbranden van biomassa en verbod op biobrandstof.

      Dat staat los van het wel of niet bestaan van een klimaatprobleem.
      Gewoon een zinnige energietransitie.

     • J van der Heijden 13 oktober 2018 om 09:16

      Nou Boels en waarom is kernenergie zinnig?

      Of komt dit ook uit de dikke duim van Boels net zo als al zijn andere opmerkingen?

     • Boels 13 oktober 2018 om 10:47

      @Janos:
      Zoals je zou moeten weten uit de veelheid aan door jou geraadpleegde literatuur is de energieproductie van een kerncentrale vrijwel CO2-vrij.
      Daarom draait nucleair kringetjes om “hernieuwbaar” als het om het terugdringen van CO2 gaat en het levert het 6o jaar continue energie en zijn al de noodzakelijk ingrepen en uitgaven voor “hernieuwbare” wiebelstroom overbodig.

     • J van der Heijden 13 oktober 2018 om 10:50

      Nee Boels ,

      Je kunt dat niet zomaar roepen, maar ik weet dat voor jou insinueren meer dan voldoende bewijs is voor elk standpunt waar je het mee eens bent

     • Boels 13 oktober 2018 om 11:14

      @Janos:
      Neem jij de volgende keer een grote hoeveelheid klompen mee?
      Mijn voorraad is ineens allemaal gebroken.

      Je was ooit niet tegen kernenergie, je vond het wel wat duur.

      Wat is er bij jou veranderd, ander dieet gaan volgen?

      Voor het aanmerkelijk elektrificeren van de samenleving zijn de voorraden die nodig zijn voor “hernieuwbaar” totaal ontoereikend en evenzo voor het stabiliseren van “wiebelstroom”.

     • J van der Heijden 13 oktober 2018 om 21:49

      Boels,

      1 ik ben nog steeds niet tegen kernenergie
      2 ik verwacht nog steeds onderbouwing

      Jouw onderbouwing ontbreekt compleet (geen nieuws) dus je roept wat maar het is niet te controleren

    • Anne 12 oktober 2018 om 23:40 - Antwoorden

     Henk dJ please, daar hebben onze machthebbers ook niet over nagedacht toen de de 1e en 2e WO hebben opgestart?
     Je weet wat DAT van ellende heeft aangericht tot op heden…

   • Ronald 12 oktober 2018 om 20:53 - Antwoorden

    Nee Hans, zoek jij het doel Parijs nog eens na. Ik bied je deze:

    “195 landen sluiten historisch klimaatakkoord in Parijs. Opwarming beperken tot ruim onder 2 graden in 2100, met streven 1,5 graad”

    https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/195-landen-sluiten-historisch-klimaatakkoord-in-parijs~b46e9e7b/

    Als je een betere hebt, dan zie ik het graag tegemoet

    • Boels 13 oktober 2018 om 09:10 - Antwoorden

     Ronald:

     Alle landen die lid zijn van de VN hebben stilzwijgend het Handvest geaccepteerd..
     Maar ze vechten elkaar de kroegen in en uit.

     Papier is geduldig en mooie praatjes gaan van oor naar oor.

    • Ronald 13 oktober 2018 om 20:20 - Antwoorden

     Hans E., je zat er even naast met het Parijsakkoord. Dat kan gebeuren. En ook goed te zien dat je inmiddels een hogere trend aanhoudt (0.125 per decade) dan die op basis van 1.33 klimaatgevoeligheid van Lewis and Curry (2018).

     • J van der Heijden 13 oktober 2018 om 20:33

      En natuurlijk is de trend op basis van hc4 sinds 2000 nog weer hoger dan de .125 maar hij is .154

      Het kan verkeren, Hans Erren wordt nog eens allarmist!

     • Hans Erren 13 oktober 2018 om 20:46

      En zie, de alarmisten noemen nu een trend van een achtse graad per decade verschrikkelijk.

      Dat is het dus niet. En JvdH: het is ook geen trend van 0.15, je laat je misleiden door de laatste el Nino.

      Van Ronald zou ik graag een berekening willen zien voor zijn claim dat een achtste graad per decade zou wijzen op een hoge klimaatgevoeligheid.

     • Ronald 14 oktober 2018 om 02:21

      Zie mijn eerdere berekeningen die uitkwamen op klimaatgevoeligheden van resp. 2.14, 2.17 en 2.18

   • Erik 12 oktober 2018 om 22:20 - Antwoorden

    AGW’ers zijn bang voor 2 graden verhoging in 2100. We hebben er nu al 1 graad van gerealiseerd. Bij (bijna) lineair gedrag zouden we dus nu al de helft van de verschrikkelijke zeespiegel stijging van 6 meter moeten waarnemen, dus half NL staat nu onder 3 of meer meter water.
    Gelukkig weten we dat de zeespiegelstijging circa 20 cm per eeuw is. Dus in 2100 komt er 20 cm bij. Hoeven we de dijken niet voor te verhogen.

  • Henk dJ 12 oktober 2018 om 20:57 - Antwoorden

   Je hebt gelijk, Ronald, dat mijn opmerking maar een anekdote is en we mogen daar dus ook niet te zwaar aan tillen. Maar merk ook op dat we wel erg extreem zitten ten opzichte van de norm. En vergeet ook niet dat ook vorig jaar het nog zomerweer’ was in midden-oktober. Ik kan het niet direct terugvinden, maar las onlangs nog dat dit wel degelijk vaker gebeurt dan 50-100 jaar geleden. En dan kom je in de buurt van wat jij schreef: “Punt is dat als het aantal individuele gevallen zich opstapelt, dat het dan op een gegeven moment niet meer aannemelijk te maken is dat al die gevallen tezamen binnen die natuurlijke variabiliteit vallen.”

   Nog een andere interessante statistiek is dat we dit jaar al vlot over het vorige record zijn gegaan van het aantal dagen met een temperatuur boven de 20°C. Ook weer een anekdote. Maar wanneer was er nog eens een nieuw kouderecord dat werd gebroken?

   • Ronald 12 oktober 2018 om 21:09 - Antwoorden

    De nacht van 29-30 september jl. was de koudste ooit gemeten in De Bilt. Voor het eerst onder nul zo vroeg in de herfst.

    • Henk dJ 12 oktober 2018 om 22:11 - Antwoorden

     klopt.Maar in 2018 zijn er al 10 dagmaxima verbroken, maar slechts 2 dagminima.
     https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2018/oktober

     Je moet de negationisten hier dus geen misleidende argimenten geven om te bewrren dat de opwarming maar niet wil komen 🙂

     • Ronald 12 oktober 2018 om 22:18

      Ach, je moet ze soms een handje helpen. Ze hebben het al niet zo gemakkelijk ;-).

    • Erik 12 oktober 2018 om 22:26 - Antwoorden

     Juist Ronald, daarom kijken we ook naar temperatuur gedrag over perioden langer dan 60 jaar. De tijdsperiode van UAH, sinds 1978, is dus ook te kort, maar wel veel beter dan de observaties van Henk. Overigens neemt de mondiale temperatuur de laatste maanden af, ondanks de mooie nazomerdagen, bron UAH.

     • Ronald 12 oktober 2018 om 23:09

      Erik, je weerspreekt jezelf. Eerst heb je het over 60 jaar en dan ineens over een paar maanden om te eindigen met dagen.

      De belangrijkste boodschap van bron UAH is een al maandenlange stabiele +0,13 graden per decade

     • Erik 13 oktober 2018 om 01:13

      Ronald,

      Ik blijf van mening dat we over veel te korte perioden kijken. Het is natuurlijk wel leuk om een koudste of warmste dag ‘ooit’ waar te nemen, maar jij en ik weten dat dit niks voorstelt. De NOS nieuws weermannen denken soms een bevestiging van hun hypothese omtrent klimaat tot leven te zien komen in het weer van dag tot dag. Je reinste onwetenschappelijke kolder.
      Ik denk dat terugkijken de enige betrouwbare methode is om af te schatten of we gevaarlijke opwarming ondervinden. Ik kijk regelmatig terug mbv de grafieken van WoodForTrees en heb nergens iets gevonden dat mij stimuleert om ‘alarm’ te roepen.Het warmt nu iets op, net als op sommige momenten in het verleden. Het koelde ook wel eens wat af.
      Het lijkt mij sterk overdreven om op basis van deze ‘hindcasts’ klimaatmaatregelen te gaan nemen, en zeker geen eenzijdige schuldig verklaring van CO2.
      Alle alarm spruit voort uit computermodellen die aan voorspellingen tot 2100 doen.
      Laten ze nu eerst eens met deze modellen het weer voorspellen. Steeds 2 weken vooruit, en schaaf net zo lang aan je input parameters totdat je een redekijk resultaat krijgt. Daarna de voorspel periode verdubbelen tot 4 weken en hetzelfde stramien.Indien in januari voorspeld kan worden wat het weer tijdens de kerstdagen van dat jaar wordt zijn we op de goede weg. Anders maar weer opnieuw beginnen.

     • Henk dJ 13 oktober 2018 om 08:53

      “daarom kijken we ook naar temperatuur gedrag over perioden langer dan 60 jaar.”
      woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1958/to:2018/trend/plot/hadcrut4gl/mean:72

      Over 60 jaar, een stijging van 0,8 graden, indien je er een lineaire trend van maat (wat natuurlijk wel een oversimplificatie is).

      “Ik denk dat terugkijken de enige betrouwbare methode is om af te schatten of we gevaarlijke opwarming ondervinden.”
      Zo kun je ook over de laatste 2000 jaar kijken: dan stel je vast dat het nu warmer is dan in de “Medieval Warm Period” En dat de stijging sneller en intenser is dan ooit voordien.
      https://nca2014.globalchange.gov/sites/report/files/images/web-large/Figure-5-hi.jpg

      Maar toch ziet Eirk “nergens iets gevonden dat mij stimuleert om ‘alarm’ te roepen.”

     • Ronald 13 oktober 2018 om 11:16

      Erik, “Indien in januari voorspeld kan worden wat het weer tijdens de kerstdagen van dat jaar wordt zijn we op de goede weg. Anders maar weer opnieuw beginnen”.

      Hoe nauwkeurig wil je die voorspelling hebben?

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 12 oktober 2018 om 22:36 - Antwoorden

   Ronald,

   Het lot van kinderen en kleinkinderen wordt er in de klimaatdiscussie nog al eens met de haren bij gesleept.

   Mijn opvattingen daarover kun je vinden in mijn interview met Raoul Heertje (aan het eind):

   https://www.youtube.com/watch?v=xCChhhT2s0s

   • Stan 12 oktober 2018 om 23:49 - Antwoorden

    Hans,

    Deze vind ik ook goed.
    https://www.youtube.com/watch?v=22gwnbJxZjw

    Wanneer wordt er weer wat geplaatst over de kleine ijstijd? Of is dat zoals Frans Galjee zegt niet meer verstandig om daar iets over te zeggen?
    Het laatste bericht hierover is van april 2016.

   • Henk dJ 13 oktober 2018 om 09:16 - Antwoorden

    Leuk interviewtje, uit 2009.
    Rond minuut 1:50 voorspelt Labohm: “Ik geloof dat ik wel gelijk krijg … [als de mensen die ik zo graag wil geloven gelijk hebben] … dan hebben we over 5 of 10 jaar het dan echt koud”. “Dan is het over 5 jaar afgelopen met de klimaathype”

    Hans Labohm, ben je nu1bijna 10 jaar later, niet echt gefrustreerd, over die “verschrikkelijke koude, die maar niet wil komen”???
    🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

   • Ronald 13 oktober 2018 om 11:36 - Antwoorden

    Inderdaad een leuk filmpje Hans. Ik kan een ieder aanraden dat eens op het gemakje te bekijken. Dit was 2009 en Hans L. zei toen dat het over 5 jaar echt kouder zou gaan worden. En om zichzelf in te dekken verschuilde hij zich achter de astronomen en astrofysici. We zijn inmiddels 9 jaar verder en weten dus wat er van deze voorspelling is uitgekomen. Die was niet best. Zachtjes uitgedrukt.

    Wat moeten we hier nu mee? En heeft Hans die astronomen al voor het gerecht gesleept? Uiteindelijk zit hij dankzij hen, in retrospect, publiekelijk voor joker bij meneer Heertje. Leonardo zou het zéker gedaan hebben, zo’n procesgang. Met wijsvinger en al. Pek en veren. Niets meer en niets minder. Laat dat maar aan Leonardo over!

    En over propaganda gesproken. De vraag van Hans L. aan de zaal of mensen wel weten dat de temperatuur de afgelopen 10 jaar (1999-2009) gedaald is? En feitelijk is dat nog niet eens zo gek wat Hans beweert. Kijk maar eens hier: woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1999/to:2009. Begin links bij het hoge piekje en eindig rechts een stukje lager. Maar een iets nauwkeuriger blik leert ook dat in deze 10 jaar de temperatuurtrend stijgend was: woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1999/to:2009/plot/hadcrut4gl/from:1999/to:2009/trend

    Dus herken hierin vooral de propaganda die Hans hanteert. Daarenboven Hans L. had ook 20 jaar kunnen gebruiken i.p.v. 10 dan was dit het plaatje: woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1989/to:2009. En met 30 jaar, wat een toch veel gangbaardere periode is als het klimaat betreft dit: woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1979/to:2009.

    Hoezo daling, mensen in de zaal? En het manipulatieve is, de mensen in de zaal weten het niet. Eén vingertje zag Hans immers maar. Maar Hans L. weet het wél. En hij kent alle bovengenoemde plaatjes, maar dát meldt hij de zaal niet. Bewuste manipulatie dus van de onwetende burger. Zie daar: propaganda in optima forma. Wat een demagogie.

    Bravo Hans? Nee, ga je schamen, Hans! De burger bewust vals informeren is een schande. Leef jij je eigen vrijheid maar (je slotakkoord bij Heertje) en laat vooral niemand jou daarin lastig vallen. Ook niet als jouw vrijheid ten koste gaat van de vrijheid van een ander. Omdat die van jou meer waard is? Hoezo?

    • Ronald 14 oktober 2018 om 14:35 - Antwoorden

     En nu Leonardo zijn woorden in daden zou kunnen omzetten in daden horen we hem niet. Waarom die astronomen en astrofysici niet aangepakt, Leonardo? Met hun voorspellingen van afkoeling, die maar niet wil komen? En daarmee jouw Hans Labohm en public voor joker hebben gezet?

     Leonardo’s dreigementen met procesgang zijn gewoonweg lachwekkend en zoals altijd eenzijdig gericht. Het moment dat Leonardo door de rechter ter verantwoording wordt geroepen zal hijzelf niet meer kunnen meemaken. Dat mogen zijn (achter(klein)) kinderen voor hem opknappen. Bravo (o)pa!?

 6. Julio 13 oktober 2018 om 03:12 - Antwoorden

  Weather anomalies since 1880 https://9gag.com/gag/aN1N8Gw?ref=android

  De zon heeft maar een zeer beperkte invloed op temperatuur schommelingen. Het is meer dat als je tientallen gigatonnen (twaalf nullen kg) CO2 en natuurlijk die waslijst andere broeikasgassen per jaar in de lucht pompt het klimaat op den duur gaat beïnvloeden. NASA heeft trouwens een prachtige site met alle info https://climate.nasa.gov

  We zijn ook allang over de 250 ppm. Zitten al over 400 :(. Shit needs to change anders gaat de wereld (vooral de mensen erop eigenlijk) naar de klote!! Laten we het daar over hebben. Hoe we dat gaan bereiken. Moet uit alle lagen komen!

 7. leonardo 13 oktober 2018 om 19:16 - Antwoorden

  Rosanne Hertzberger van NRC, op twitter: “Na jarenlange samenwerking hebben Elsevier Weekblad en de wetenschap deze week definitief besloten uit elkaar te gaan.” Ze zet het zelf tussen aanhalingstekens, niet duidelijk wordt wie of waaruit ze citeert, maar het is zonneklaar dat ze het gevoel deelt.

  Ik heb al jarenlang een haat-liefde verhouding met NRC. Eén van de oorzaken van de “haat” is Hertzberger, die ik al heel lang, tussen zo nu en dan een zinvolle gedachte – een pareltje heb ik nog nooit aangetroffen – voornamelijk onzin zie verkondigen.
  Ach, NRC is te pruimen, dus ik laat het maar zo, en neem Hertzberger – die één keer persoonlijk boos is geworden op mij – op de koop toe.

 8. Hetzler 13 oktober 2018 om 21:19 - Antwoorden

  @Allen Best koddig al dit geworstel van alarmisten op tienden van een graad om de illusie van die verschrikkelijke opwarming op te blijven dringen waar bijvoorbeeld het arctisch ijsvolume stijgt etc. Over hoe correcte wetenschap bedrijven zie dit leerzame radiovraaggesprek met natuurkundige Kees de Lange: https://soundcloud.com/user-493146223/echte-jan-radioshow-4
  O.a. na minuut 40 verdient extra aandacht.
  Nogmaals blijkt uit dit alles dat met bluf de eenvoudige natuurkundige wetten en correcte observaties die het CAGW-sprookje onderuit halen, niet kunnen worden ontkend. De postmoderne quasi apodictische bluf van alarmisten verandert hier niets aan.

  • Henk dJ 13 oktober 2018 om 23:11 - Antwoorden

   Hetzler, ik heb het al tig keer gevraagd: waar is die zogenaamde onderbouwing dat AGW een “weerlegd sprookje zou zijn?

   Hoe langer je die vraag blijft negeren, hoe duidelijker het wordt dat je met leugens en bluf probeert een blinde ovrrtuiging te verdedigen.

 9. Stan 14 oktober 2018 om 11:10 - Antwoorden

  @admin
  Deze reactie hoort eigenlijk hier. Kan deze bij de post van vandaag weggehaald worden?

  4 recente boeken die een helder licht schijnen op de eerdere gevolgen van een kleine ijstijd op de menselijke beschaving:

  https://www.amazon.com/Little-Ice-Age-Climate-1300-1850/dp/0465022723/
  https://www.amazon.com/new-little-ice-age-started/dp/1515158519/

  invloed van kleine ijstijd op Nederland:
  https://www.amazon.com/Frigid-Golden-Age-1560-1720-Environment/dp/1108419313/

  invloed van kleine ijstijd op de kolonisatie van America:
  https://www.amazon.com/Cold-Welcome-Europes-Encounter-America/dp/0674971922/

  Ook interessant: de opkomst van de beschaving in de laatste 15.000 jaar gezien vanuit klimaat:
  https://www.amazon.com/Long-Summer-Climate-Changed-Civilization/dp/0465022820/

 10. Hans Erren 25 oktober 2018 om 21:48 - Antwoorden

  Berkhout en Thoenes gaan hier volledig de mist in met hun interpretatie van de wet van Henry
  Veronderstel dat het de mensheid zou lukken om het komende jaar wereldwijd 1 Gt CO2 uit de atmosfeer te houden (1 Gt = 1 miljard ton), dan zullen de oceanen het natuurkundige evenwicht gaan herstellen en 98 procent van die reductie weer in de atmosfeer brengen (0,98 Gt). De natuur zorgt ervoor dat we er uiteindelijk nauwelijks iets mee opschieten. In plaats van 1 Gt slechts 20 Mt (1 Mt = 1 megaton = 1 miljoen ton). Maar de kosten van die luttele 20 Mt zijn wel enorm, zo’n 2,5 miljard euro per Mt. De natuurkrachten herstellen wat de mens probeert te veranderen. De boodschap aan Den Haag is dat ook politieke leiders gebonden zijn aan de wetten van de natuurkunde. Kampioen CO2-reductie willen zijn, is peperduur en oliedom.

  De wet van Henry zegt dat tussen de oceanen en de atmosfeer een evenwicht heerst. Dat klopt inderdaad, maar het huidige evenwichtsniveau van de atmosfeer is 290 ppm, alles daarboven zal asymptotisch naar het evenwichtniveau terugvallen. Er zit nu 250 GtC teveel in de atmosfeer, een GtC eruit halen heeft dus het effect dat het overschot kleiner is, pas als het atmosferisch niveau js vedaakd to 290 ppm begint de Wet van Henry invloed te krijgen.

  Samenvattend: er zit een dynamische component in de CO2-vergelijking die door Berkhout en Thoenes genegeerd wordt, en waar Thoenes regelmatig op gewezen is.

  • Bart Vreeken 25 oktober 2018 om 22:22 - Antwoorden

   “Samenvattend: er zit een dynamische component in de CO2-vergelijking die door Berkhout en Thoenes genegeerd wordt, en waar Thoenes regelmatig op gewezen is.”

   Toch merkwaardig voor twee emeritus hoogleraren. Wat beweegt hen daartoe?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK