Een gastbijdrage van Cor van Dijk.

In Nederland en ook daarbuiten worden de klimaatalarmisten graag gehoord met uitspraken als:

De aarde moet gered worden zodat mijn nabestaanden en veilige plek hebben om te leven.

De huidige mens bestaat al 70.000 jaar, en heeft veel temperatuurwisselingen overleefd.

CO₂ (de nieuwe religie) uitstoot moet drastisch verlaagd worden, dit is namelijke de veroorzaker van het vermaledijde temperatuurstijging op aarde.

Maar klopt dit wel?

In Nederland moeten we met grote spoed van het gas af.

Waarom eigenlijk?

Wind en zonne-energie redden de aarde.

Ook als er geen wind en zon is?

Heel Nederland moet aan de warmtepompen.

Wie gaat dat betalen?

De ijsberen zijn met uitsterven bedreigd.

Tellingen laten zien dat de populatie groeit.

Het verbranden van hout is CO2-uitstoot neutraal.

Hout stoken is niet CO2-uitstoot neutraal. Bij verbranden van hout komt CO₂ vrij. De kaalkap is veel groter dan de aanwas. Zie hier.

De gas- en kolencentrales moeten sluiten.

Al eerder benoemd, kan wind en zonne-energie dit overnemen? Naar andere alternatieven wordt nagenoeg niet gekeken.

En er zijn nog veel meer van deze uitspraken teveel om alles te benoemen. Het frappantste van dit alles is dat deze uitspraken klakkeloos worden aangenomen als de waarheid door de meerderheid in Nederland en zelfs door politici in Den Haag. Mij is altijd geleerd dat hoor en wederhoor heel belangrijk is om een mening te vormen. Wanneer ik op alles wat geroepen wordt geen wederhoor toepas wordt ik als persoon geleefd.

En wat gaan al die maatregelen kosten die uitgedokterd worden aan de klimaattafels onder leiding van onze profeet Ed Nijpels?

Thierry Baudet heeft in de tweede kamer een opsomming gemaakt van veel kosten die gepaard gaan met de aanpassing, die Den Haag wil, naar aanleiding van het akkoord van Parijs. zie video hier.

 

Dit zijn absurde bedragen die een normaal denkend mens niet kan plaatsen t.o.v. van het effect van wat het oplevert.

En juist die bedragen moeten worden opgebracht door de inwoners van Nederland door het verhogen van ODE (Opslag Duurzame Energie) het gas duurder maken en elektriciteit goedkoper maken (wat niet het geval is). En de SDE+ subsidies worden door de ODE gefinancierd, het geld wat door de belastingbetaler moet worden opgehoest.

Dit is allemaal democratisch tot stand gebracht in de tweede kamer.

Ik zie dit anders van daar ook de titel van dit artikel ‘Van democratie naar kleptocratie’. Er wordt in Den Haag gestolen van de armen en dit wordt verdeeld onder de rijken. Het is een omgekeerde versie van Robin Hood.

Als voorbeeld de inwoners in de buurt van een windpark mag ODE betalen en de initiatiefnemers van een windpark ontvangen dit geld voor niet rendabele windturbines als SDE+ subsidie. Zonder deze SDE+ subsidie zou geen enkele initiatiefnemer ook maar geen moment denken over het plaatsen van een windturbine. Daarnaast wordt er geopperd door de klimaattafel bedrijven, dat ze willen meehelpen om de doelstellingen te behalen maar dan willen ze wel 1 miljard per jaar van de overheid om dit te bekostigen. En ja wie mag die 1 miljard weer ophoesten, u raad het al.

Ik concludeer uit het bovenstaande dat de inwoners van Nederland worden bestolen door Den Haag en dat doen ze met volle overtuiging en zonder scrupules. Dit in het belang van de politici zelf met daarbij een dubbele agenda.

En over tot de orde van de dag.